biomedicina slovenica


"CITRATES" : 43

 1. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Anticoagulation assessment methods in plasma exchange with regional citrate anticoagulation: evaluation of post-filter and filtered plasma ionized calcium
  2017
 2. Marn-Pernat Andreja; Medved Bojan; Gubenšek Jakob; Premru Vladimir; Knap Bojan; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Citrate extended high cut-off hemodiafiltration for renal recovery in patients with multiple myeloma
  2016
 3. Antonič Manja; Ponikvar Rafael
  Citratna antikoagulacija pri terapevtski plazmaferezi
  2015
 4. De Laat B; Derksen RHWM; Reber G; Musial J; Swadzba J; Božič B; Čučnik S; Regnault V; Forastiero R; Woodhams BJ
  An international multicentre-laboratory evaluation of a new assay to detect specifically lupus anticoagulants dependent on the presence of anti-beta2-glycoprotein autoantibodies
  2011
 5. Gubenšek Jakob; Kovač Janko; Benedik Miha; Marn-Pernat Andreja; Knap Bojan; Ponikvar Rafael; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Long-term citrate anticoagulation in chronic hemodialysis patients
  2011
 6. Kovač Janko; Gubenšek Jakob; Marn-Pernat Andreja; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kersnič Boštjan; Pretnar Jože; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation during post-dilution hemodiafiltration with a high cut-off (theralite) membrane
  2011
 7. Premru Vladimir; Kovač Janko; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  High cut-off membrane hemodiafiltration in myoglobinuric acute renal failure: a case series
  2011
 8. Batista Urška; Garvas Maja; Nemec Marjana; Schara Milan; Veranič Peter; Koklic Tilen
  Effects of different detachment procedures on viability, nitroxide reduction kinetics, and plasma membrane heterogeneity of V-79 cells
  2010
 9. Tršinar Bojan; Kmetec Andrej; Oblak Ciril; Žumer-Pregelj Mirjana; Tepeš Bojan
  Efficasy of a citrate-enriched mineral beverage in the prevention of calcium urolithiasis
  [Učinkovitost s citrati obogatenega mineralnega napitka pri preprečevanju nastanka kalcijevih kamnov v sečilih]
  2010
 10. Škofic Nataša; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kovač Janko; Premru Vladimir; Knap Bojan; Marn-Pernat Andreja; Kersnič Boštjan; Gubenšek Jakob; Ponikvar Rafael
  Hemodialysis catheters with citrate locking in critically ill patients with acute kidney injury treated with intermittent online hemofiltration or hemodialysis
  2009
 11. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Comparison of citrate anticoagulation during plasma exchange with different replacement solutions
  2009
 12. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Škofic Nataša; Ponikvar Rafael
  Regional citrate anticoagulation for intermittent. Predilution online hemofiltration
  2009
 13. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Marn-Pernat Andreja; Kovač Janko; Knap Bojan; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  Treatment of hyperlipidemic acute pancreatitis with plasma exchange: a single-center experience
  2009
 14. Dobritzsch Doreen; Gojkovic Zoran; Andersen Birgit; Piškur Jure
  Crystallization and preliminary X-ray analysis of beta-alanine synthase from the yeast Saccharomyces kluyveri
  2003
 15. Buturović-Ponikvar Jadranka; Černe S; Gubenšek J; Ponikvar R
  Regional citrate anticoagulation for hemodialysis: calcium-free vs. calcium containing dialysate - a randomized trial
  2008
 16. Buturović-Ponikvar J; Gubenšek J; Ponikvar R
  Citrate anticoagulation for postdilutional online hemodiafiltration with calcium-containing dialysate and infusate: significant clotting in the venous bubble trap
  2008
 17. Gubenšek J; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R
  Regional citrate anticoagulation for single-needle hemodialysis: a prospective clinical study
  2007
 18. Buturović Jadranka; Gubenšek Jakob; Černe Darko; Ponikvar Rafael
  Standard citrate versus sequential citrate/anticoagulant-free anticoagulation during hemodyalisis: a randomized trial
  2008
 19. Černe Senka
  Področno preprečevanje strjevanja krvi s citratom med hemodializo: primerjava dializne raztopine z in brez kalcija
  2007
 20. Gubenšek Jakob
  Področna antikoagulacija s citratom pri hemodializnih postopkih
  2006
 21. Kmetec Andrej
  Presnovne motnje v seču kot možen dejavnik nastanka sečnih kamnov in njihovo preprečevanje
  [Metabolic anomalies in urine as possible factors in urinary stone formation and prevention]
  1996
 22. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid
  Raziskave pasivnih plasti na dveh kobaltovih zlitinah in njunih kovinskih komponentah z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo
  [Studies of passive films formed on two cobalt-based alloys and their metal components by electrochemical impedance spectroscopy]
  2005
 23. Buturović-Ponikvar Jadranka; Marn-Pernat Andreja; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation during plasma exchange in a patient with thrombotic thrombocytopenic purpura: short heparin-free hemodialysis helps to attenuate citrate load
  2005
 24. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation for single-needle hemodialysis: safety and efficacy
  2005
 25. Domanovič Dragoslav
  Možnosti transfuzijskega zdravljenja pri obsežnih krvavitvah
  [Options of transfusion therapy in massive hemorrhages]
  2004
 26. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Antikoagulacija
  2004
 27. Kocijan A; Milošev I; Merl DK; Pihlar B
  Electrochemical study of Co-based alloys in simulated physiological solution
  2004
 28. Čižman Borut
  Ledvični kamni
  2003
 29. Milošev I
  Effect of complexing agents on the electrochemical behaviour of orthopaedic stainless steel in physiological solution
  2002
 30. Vodopivec M; Podgornik A; Berovič M; Štrancar A
  Application of convective interaction media (CIM) disk monolithic columns for fast separation and monitoring of organic acids
  2000
 31. Milošev Ingrid; Strehblow Hans-Henning
  The behavior of stainless steels in physiological solution containing complexing agent studied by X-ray photoelectron spectroscopy
  2000
 32. Ponikvar R; Urbančič A; Buturović-Ponikvar J
  Heparin versus 4% trisodium citrate as a locking solution for silastic jugular hemodialysis catheters
  2000
 33. Bantan Tjaša; Milačič Radmila; Pihlar Boris
  Kvantitativna določitev Al-citrata v krvnem serumu z uporabo FPLC in ETAAS
  1998
 34. Bantan Tjaša; Milačič Radmila; Pihlar Boris
  Quantitative determination of trace amounts of Al-citrate by anion-exchange FPLC-ETAAS
  1998
 35. Bantan Tjaša; Milačič Radmila; Pihlar Boris
  Possibilities for speciation of Al-citrate and other negatively charged Al complexes by anion-exchange FPLC-ICP-AES
  1998
 36. Buturović Jadranka; Ponikvar Rafael; Kandus Aljoša; Boh Marko; Klinkmann Jens; Ivanovich Peter
  Filling hemodialysis catheters in the interdialytic period: heparin versus citrate versus polygeline: a prospective randomized study
  1998
 37. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Process for anticoagulation during extracorporeal blood circulation sequentially using citrate or nafamostat and heparin
  1998
 38. Legiša M; Gradišnik-Grapulin M
  Sudden substrate dilution induces a higher rate of citric acid production by Aspergillus niger
  1995
 39. Buturović-Ponikvar J
  Antikoagulantna sredstva pri ekstrakorporealni cirkulaciji
  1989
 40. Kmetec A
  Nekateri metabolni dejavniki pomembni pri urolitiazi
  1995
 41. Suhodolčan V; Kocjan D; Križman I; Kozjek F
  Gastric stability of amoxicillin in the presence of bismuth subcitrate
  1994
 42. Petelin M; Skalerič U; Cevc P; Schara M
  Vpliv citronske kisline na difuzijo molekul v zobni cement
  [The effects of citric acid on the diffusion of molecules in root cementum]
  1992
 43. Prevorčnik A; Drinovec J; Jurjec D; Mihelič M
  Use of Donat Mg in the prophylaxis of urolithiasis
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics