biomedicina slovenica


"CLATHRIN" : 7

 1. Višnjar Tanja; Chesi Giancarlo; Iacobacci Simona; Polishchuk Elena; Resnik Nataša; Robenek Horst; Kreft Marko; Romih Rok; Polishchuk Roman S.; Erdani-Kreft Mateja
  Uroplakin traffic through the Golgi apparatus induces its fragmentation
  2017
 2. Lojk Jasna; Bregar Vladimir Boštjan; Rajh Maruša; Miš Katarina; Erdani-Kreft Mateja; Pirkmajer Sergej; Veranič Peter; Pavlin Mojca
  Cell type-specific response to high intracellular loading of polyacrylic acid-coated magnetic nanoparticles
  2015
 3. Markelc Boštjan; Skvarča Eva; Dolinšek Tanja; Kloboves-Prevodnik Veronika; Cör Andrej; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Inhibitor of endocytosis impairs gene electrotransfer to mouse muscle in vivo
  2014
 4. Bregar Vladimir B; Lojk Jasna; Šuštar Vid; Veranič Peter; Pavlin Mojca
  Visualization of internalization of functionalized cobalt ferrite nanoparticles and their intracellular fate
  2013
 5. Pečar Fonović Urša; Jevnikar Zala; Rojnik Matija; Doljak Bojan; Fonović Marko; Jamnik Polona; Kos Janko
  Profilin 1 as a target for cathepsin X activity in tumor cells
  2013
 6. Teskač-Plajnšek Karmen; Kocbek Petra; Erdani-Kreft Mateja; Kristl Julijana
  Mehanizmi vstopa nanodelcev v celice in njihov vpliv na dostavljanje učinkovin
  [Mechanisms of cellular uptake of nanoparticles and their effect on drug delivery]
  2012
 7. Vrecl M
  Receptor-mediated endocytosis: characteristics of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor
  [Receptorsko pogojena endocitoza: značilnosti receptorja za gonadoliberin (GnRH)]
  1999New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics