biomedicina slovenica


"CLAVICLE" : 25

 1. Vinder Matjaž; Kruščić Aleksandar
  Making decision in treatment of scapula, clavicula and proximal humerus fractures - experiences from Maribor teaching hospital
  2006
 2. Kocutar Tina; Snoj Žiga; Salapura Vladka
  Complicated acute haematogenous osteomyelitis with fatal outcome following a closed clavicle fracture
  2016
 3. Košir Roman; Vinder Matjaž; Ekart-Gačnik Darja; Čretnik Andrej; Frank Aleksander
  Non-union rate of primary conservative treatment of midshaft clavicular fractures in adults
  2007
 4. Mesec Urban; Dolenc Eva; Slabe Damjan; Herman Simon
  Poučevanje prve pomoči skozi okvir kakovosti
  2015
 5. Salapura Vladka; Preložnik-Zupan Irena; Šeruga Boštjan; Gašljević Gorana; Kavčič Pavel
  Osteoblastic bone metastases from renal cell carcinoma
  2013
 6. Kovačič Ladislav
  Artroskopsko zdravljenje akutne sindezmolize akromioklavikularnega sklepa z dvojno učvrstitvijo ključnice na korakoidni odrastek
  [Arthroscopic treatment of acute acromioclavicular dislocation using double clavicle fixation to the coracoid process]
  2010
 7. Andoljšek Matej; Rupel Andrej; Rupar Petra
  Operativno zdravljenje zlomov srednje tretjine ključnice - je odlog pomemben?
  [Operative treatment of the midshaft fractures of the clavicle - does delay matter?]
  2007
 8. Resman-Gašperšič A; Podnar S
  Phrenic nerve conduction studies: technical aspects and normative data
  2007
 9. Štefanič Franc
  Konseravtivno zdravljenje poškodb rame, nadlehti in komolca ob osteoporozi
  2006
 10. Zorman Peter; Ahčan Uroš G; Sluga Boštjan
  Zlomi kosti ramenskega obroča in zgornjega uda
  2006
 11. Štupnik Tomaž; Srpčič Matevž; Jerman Jože; Vidmar Stanko; Eržen Janez; Sok Mihael
  Iatrogeni kontralateralni pnevmotoraks po pnevmonektomiji
  [Iatrogenous contralateral pneumothorax following pneumonectomy]
  2006
 12. Vlaović Miodrag
  Poškodbe proksimalnega dela nadlaktnice in zlomi ključnice
  2006
 13. Randl T
  Surgical treatment of non union of clavicle
  2006
 14. Dobravec Marko
  Konzervativno zdravljenje tipičnih zlomov
  2006
 15. Dobnikar U; Kranjc A; Kožič M; Pilih A; Mekjavič I B; frank A
  Poročilo o primeru: dodatno zdravljenje okužene psevdartroze ključnice s hiperbarično oksigenacijo
  [Case report: treatment of infected non-union of the clavicle with adjunctive hyperbaric oxygenation therapy]
  2005
 16. Drobnič Matej; Iskra Blaž; Povhe Primož; Drobnič Franc
  Učvrstitev prelomov srednjega dela ključnice s titanijevim elastičnim žebljem pri odraslih - prvi rezultati
  [Fixation of the midclavicular fractures with the titanium elastic nails in adults - preliminary results]
  2005
 17. Vidmar J; Brilej D; Voga G; Kovačič N; Smrkolj V
  Insuffizienz der Aortenklappe aufgrund einer Ruptur des Klappensegels bei einem polytraumatisierten Patienten
  [Aortic valve insufficiency due to rupture of the cusp in a patient with multiple trauma]
  2003
 18. Jaklič Matic
  Poškodbe in imobilizacija ramenskega obroča
  2001
 19. Kelc Andrej
  Poškodbe ramenskega obroča
  2001
 20. Herman Simon; Vlahović Dušan
  Tope (zaprte) poškodbe podključnične arterije (a. subclaviae)
  [Injuries of subclavian artery in blunt chest trauma]
  2001
 21. Štefanič Franc
  Konservativno zdravljenje akutne akromioklavikularne sindezmolize
  2001
 22. Travnik Ludvik; Antolič Vane
  Anatomske posebnosti ramenskega obroča, funkcionalna anatomija in biomehanika rame
  2001
 23. Pečovnik-Balon Breda; Kramberger Slavko
  Tumoral calcinosis in patients on hemodialysis: case report and review of the literature
  1997
 24. Smrkolj V
  Poškodovanec s poškodbami ramenskega obroča in rok po odpustu iz bolnišnice
  1992
 25. Petković Z; Stojčević-Polovina M; Polovina S
  Epidemiologija intrapartalnih trauma i nužnost njihova tretmana
  [Intrapartal traumas and their rehabilitation tratment]
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics