biomedicina slovenica


"CLOMIPHENE" : 41

 1. Kores Testen Polona; Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Intrauterina inseminacija - analiza in primerjava ciklov, spodbujenih s klomifen citratom ali z gonadotropini
  [Intrauterine insemination - analysis and comparison of cycles stimulated with clomiphene citrate or gonadotrophins]
  2011
 2. Gačić Marija; Vlaisavljević Veljko; Meden-Vrtovec Helena
  Indukcija ovulacije v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
  [Ovulation induction in assisted reproduction technologies]
  2010
 3. Gavrić-Lovrec Vida
  Idiopatska neplodnost
  2007
 4. Meden-Vrtovec Helena
  Prijevremena menopauza
  [Premature menopause]
  2005
 5. Meden-Vrtovec Helena; Medved Robert
  Spodbujanje ovulacije
  2004
 6. Kovač V; Vlaisavljević V; Reljič M; Gavrić-Lovrec V; Čižek-Sajko M; Kovačič B
  The use of gonadotropin releasing hormone antagonist in cycles stimulated with clomiphene citrate and gonadotrophins in assisted reproduction procedures
  2003
 7. Meden-Vrtovec H
  Ovarian reserve - screening tests
  2003
 8. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Ocena uspešnosti uporabe antagonistov gonadotropin sproščujočega hormona v ciklusih, stimuliranih s klomifen-citratom in gonadotropini v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
  [The use of gonadotropin releasing hormon antagonist in cycles stimulated with clomifen citrate and gonadotrophins in assisted reproduction procedures]
  2003
 9. Pinter B
  Biološki učinki spolnih hormonov
  2002
 10. Meden-Vrtovec H
  Hormonsko zdravljenje sindroma policističnih ovarijev
  2002
 11. Meden-Vrtovec H
  Indukcija ovulacije
  2002
 12. Vogler Andrej
  Redukcija nadštevilnih plodov po postopkih OBMP
  2002
 13. Drobnič Sašo
  Mnogoplodna nosečnost po homologni intrauterini inseminaciji (IUI)
  2002
 14. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko; Reljič Milan; Gavrić-Lovrec Vida; Kovačič Borut; Petrovič Vidka; Čižek-Sajko Mojca
  Zanositev po intrauterini osemenitvi in spodbujanju ovulacije s klomifen citratom
  [Pregnancy with intrauterine insemination and ovulation stimulation with clomiphene citrate]
  2002
 15. Meden-Vrtovec H
  Sindrom policističnih ovarijev - diagnostika in zdravljenje
  2000
 16. Vrtačnik-Bokal Eda; Ribič-Pucelj Martina; Meden-Vrtovec Helena
  Surgical treatment of polycystic ovaries
  2000
 17. Drobnič S; Zorn B; Meden-Vrtovec H
  Factors affecting the outcome of intrauterine insemination
  1999
 18. Požlep Barbara
  Induktorji ovulacije in rak jajčnika
  1998
 19. Meden-Vrtovec H
  Hormonsko zdravljenje PCO
  1998
 20. Zorn B; Ðukanović S; Drobnič S; Virant-Klun I; Kolbezen-Simoniti M; Meden-Vrtovec H
  Intrauterina inseminacija (IUI): rezultati glede na starost ženske, kvaliteto semena in način ovarijske stimulacije
  1997
 21. Meden-Vrtovec Helena
  Zdravljenje policistične bolezni jančnikov
  [Treatment of polycystic ovarian disease]
  1996
 22. Meden-Vrtovec H
  Indukcija ovulacije
  1988
 23. Meden-Vrtovec H; Tomaževič T
  Različni protokoli ovarijske stimulacije v JVF-ET programu
  [Different protocols of ovarian stimulation for in vitro fertilization]
  1990
 24. Meden-Vrtovec H
  Indukcija ovulacije
  1992
 25. Takač I; Vlaisavljević V
  Folikulometrija i određivanje estradiola u IVF ciklusma
  1991
 26. Vlaisavljević V
  Analysis of follicular growth in conceivers and nonconceivers after intrauterine insemination
  1995
 27. Vlaisavljevič V
  Programming of evaluation for assisted reproduction
  1994
 28. Vlaisavljevič V
  Analysis of folicle growth rate in conceptive and nonconceptive cycles
  1991
 29. Vlaisavljevič V
  IVP programme based on programmed cycles monitored by ultrasound only
  1991
 30. Meden-Vrtovec H
  Theoretical and practical aspects of treating PCOD patients
  1991
 31. Vlaisavljević V; Kovačič B; Gavrič V
  In vitro fertilization program based on programmed cycles monitored by ultrasound only
  1992
 32. Breznik R; Borko E
  Effectiveness of antiestrogens in infertile men
  1993
 33. Tomaževič T; Meden-Vrtovec H; Hren-Vencelj H; Pompe-Tanšek M; Ribič-Pucelj M; Reš P; Vogler A; Bernjak I; Kastelic D; Veble A; Žemva Ž
  Zunajtelesna oploditev in prenos zarodka v maternico ali v jajcevod v terapiji nepojasnjene sterilnosti
  [In vitro fertilization and embryo transfer to the uterus or to the oviductus for unexplained infertility]
  1991
 34. Borko E; Breznik R; Gorenjak M; Gavrič V
  Biokemične preiskave semena - prostaglandini v semenskem izlivu in moška infertilnost
  [Biochemical investigation of semen - prostaglandins in seminal fluid and male infertility]
  1987
 35. Meden-Vrtovec H
  Zunajtelesna oploditev v humani reprodukciji
  [Extracorporal fertilisation in human reproduction]
  1988
 36. Meden-Vrtovec H; Tomaževič T; Žemva Ž; Hren-Vencelj H; Ribič-Pucelj M; Pompe-Tanšek M
  Periovulatorne koncentracije estradiola in progesterona pri stimuliranih ciklusih
  [Periovulatory estradiol and progesterone concentrations in stimulated cycles]
  1989
 37. Žitnik B
  Ultrazvučne i funkcionalne promjene folikula u clomidom stimuliranim ciklusima kod oplodnje in vitro
  1988
 38. Meden-Vrtovec H; Hren-Vencelj H
  Zunajtelesna oploditev
  1989
 39. Meden-Vrtovec H
  Indukcija ovulacije
  1989
 40. Tomaževič T; Pompe-Tanšek M; Meden-Vrtovec H; Ribič-Pucelj M; Hren-Vencelj H; Bernjak I; Žemva Ž
  Transvaginalni ultrazvuk za aspiraciju oocita kod postupka fertilizacije in vitro i transfera embrija
  1988
 41. Tomaževič T; Pompe-Tanšek M; Meden-Vrtovec H; Ribič-Pucelj M; Hren-Vencelj H; Bernjak I; Vogler A; Žarka Ž
  Transvaginalni ultrazvuk u postupku fertilizacije in vitro i transfera embrija
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics