biomedicina slovenica


"CLOSTRIDIUM" : 197

 1. Kebe Maruša; Sazonov Amalija; Zore Anamarija
  Preprečevanje tetanusa ob poškodbi s cepljenjem v Sloveniji
  2018
 2. Kmet Lunaček Nina
  Driska Clostridium difficile pri kritično bolnem
  [Clostridium difficile infection in critically ill]
  2018
 3. Lejko-Zupanc Tatjana; Pirš Mateja
  Okužbe s Clostridium difficile pri starostnikih
  [Clostridium difficile infections in the elderly]
  2017
 4. Sartelli Massimo; Rems Miran
  WSES guidelines for management of Clostridium difficile infection in surgical patients
  2015
 5. Janežič Sandra; Mahnič Aleksander; Rupnik Maja
  Različni pristopi za študije interakcij črevesne mikrobiote in bakterije Clostridium difficile
  [Different approaches to study interactions between gut microbiota and Clostridium difficile]
  2015
 6. Rupnik Maja
  Clostridium difficile
  2017
 7. Rupnik Maja
  Genome plasticity and virulence in Clostridium difficile
  2015
 8. Rupnik Maja; Janežič Sandra
  Toxinotypes of Clostridium difficile
  2015
 9. Gunka Katrin; Rupnik Maja
  A comparative epidemiology approach for Clostridium difficile infections
  2015
 10. Tkalec Valerija; Rupnik Maja
  Phenotypic properties of endemic and rare Clostridium difficile PCR ribotypes
  2015
 11. ClostPath
  2015
 12. Müller-Premru Manica; Jeverica Samo; Papst Lea; Nagy Elisabeth
  Performance of two blood culture systems to detect anaerobic bacteria. Is there any difference?
  2017
 13. Jeverica Samo; Kolenc Urša; Müller-Premru Manica; Papst Lea
  Evaluation of the routine antimicrobial susceptibility testing results of clinically significant anaerobic bacteria in a Slovenian tertiary-care hospital in 2015
  2017
 14. Orel Rok
  Antibiotic-associated diarrhea and Clostridium difficile-associated diarrhea
  2014
 15. Blatnik Janja; Lešničar Gorazd
  Črevesne bolnišnične okužbe pri odraslih
  [Hospital-associated gastrointestinal infections in adults]
  2009
 16. Janežič Sandra; Marín Mercedes; Martín Adoración; Rupnik Maja
  A new type of toxin A-negative, toxin B-positive Clostridium difficile strain lacking a complete tcdA gene
  2015
 17. Janežič Sandra; Štrumbelj Iztok; Rupnik Maja
  Use of modified PCR ribotyping for direct detection of Clostridium difficile ribotypes in stool samples
  2011
 18. Forgetta Vincenzo; Rupnik Maja
  Fourteen-genome comparison identifies DNA markers for severe-disease-associated strains of Clostridium difficile
  2011
 19. Rupnik Maja; Widmer Andreas; Zimmermann Ortrud; Eckert Catherine; Barbut Frédéric
  Clostridium difficile Toxinotype V, Ribotype 078, in animals and humans
  2008
 20. Bandelj Petra; Blagus Rok; Briški France; Frlic Olga; Vergles-Rataj Aleksandra; Rupnik Maja; Ocepek Matjaž; Vengušt Modest
  Identification of risk factors influencing Clostridium difficile prevalence in middle-size dairy farms
  2016
 21. Duh Darja; Petrovič Živa; Golle Andrej; Ekart-Koren Ksenija; Kotnik-Kevorkijan Božena
  Etiologija infekcijskih drisk pri starostnikih
  [Etiology of infectious diarrhoeal disease in the elderly]
  2015
 22. Ekart-Koren Ksenija; Novak Zmago; Skok Petra; Duh Darja
  Okužbe v trebuhu pri starostnikih
  [Intraabdominal infections in the elderly]
  2015
 23. Rupnik Maja
  Is Clostridium difficile-associated infection a potentially zoonotic and foodborne disease?
  2007
 24. Fisher Brian T.; Shaklee Sammons Julia; Li Yimei; De Blank Peter; Seif Alix E.; Huang Yuan-Shung; Kavčič Marko; Klieger Sarah; Harris Tracey; Torp Kari; Rheam Douglas; Shah Ami; Aplenc Richard
  Variation in risk of hospital-onset clostridium difficile infection across %-lactam antibiotics in children with new-onset acute lymphoblastic leukemia
  2014
 25. Steyer Andrej; Gutierrez-Aguirre Ion; Rački Nejc; Beigot Glaser Sara; Brajer Humar Barbara; Stražar Marjeta; Škrjanc Igor; Poljšak-Prijatelj Mateja; Ravnikar Maja; Rupnik Maja
  The detection rate of enteric viruses and Clostridium difficile in a waste water treatment plant effluent
  2015
 26. Fafangel M.; Učakar Veronika; Vudrag Marko; Berce Ingrid; Kraigher Alenka
  A five site Clostridium perfringens food-borne outbreak
  [Izbruh okužb s Clostridium perfringens, prenesenih s hrano, na petih lokacijah]
  2015
 27. Arko Matevž; Pirš Tina; Mićunović Jasna; Paller Tomislav; Starič Jože
  Severe acute periparturient metritis in cows associated with Clostridium septicum infection
  2014
 28. Rupnik Maja; Zidarič Valerija; Ocepek Matjaž; Janežič Sandra
  Zoonotski potencial bakterije Clostridium difficile
  [Zoonotic potential of Clostridium difficile]
  2012
 29. Rupnik Maja
  Clostridium difficile
  2013
 30. Avberšek Jana; Mićunović Jasna; Pirš Tina; Ocepek Matjaž; Šemrov Neva
  Kje je vir patogenih klostridijev v perutninski proizvodnji?
  2014
 31. Bandelj Petra; Harmanus Celine; Rupnik Maja; Ocepek Matjaž; Vengušt Modest
  Epidemiologija bakterije Clostridium difficile ribotipa 033 na družinskih kmetijah krav molznic v Sloveniji
  2014
 32. Rupnik Maja
  Novosti na področju okužb z bakterijo Clostridium difficile
  2014
 33. Zemljič Mateja; Lipovšek Delakorda Saška
  Clostridium difficile toxin B induces morphological changes consistent with autophagy in the human adenocarcinoma cell line (HT-29)
  [Toksin B bakterije Clostridium difficile povzroča morfološke spremembe, ki nakazujejo proces avtofagije v človeških črevesnih epitelnih celicah HT-29]
  2011
 34. Rupnik Maja; Srnovršnik Volarič Tanja
  Okužbe vse bolj pogoste tudi zunaj bolnišnic
  2011
 35. Kotnik-Kevorkijan Božena
  Večkratno odporni mikroorganizmi - načini in nevarnost prenosa okužb v postopku reprocesiranja materiala
  2008
 36. Useh Nicodemus Maashin; Amupitan Esemeje; Balogun Emmanuel Oluwadare; Adamu Sani; Ibrahim Najume Dogowa; Nok Andrew Jonathan; Esievo King Akpofure Nelson
  Plasma pyruvic acid changes in Zebu cattle experimentally infected with Clostridium chauvoei
  2007
 37. Bandelj Petra; Trilar Tomi; Blagus Rok; Ocepek Matjaž; Rousseau J.; Weese J.Scott; Vengušt Modest
  Prevalence and molecular characterization of Clostridium difficile isolated from European Barn Swallows (Hirundo rustica) during migration
  2014
 38. Rupnik Maja; Beigot Glaser Sara; Andlovic Alenka; Berce Ingrid; Žohar Čretnik Tjaša; Drinovec Bojan; Harlander Tatjana; Orešič Nadja; Ravnik Mateja; Štrumbelj Iztok
  Prisotnost različnih genotipov bakterije Clostridium difficile pri hospitaliziranih bolnikih v Sloveniji med dvomesečnim zimskim obdobjem
  [Diversity of C. difficile PCR ribotypes isolated from hospitalised patients in Slovenia during two-winter-month period]
  2013
 39. Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Rozman Urška
  Comparison of methods for detection of four common nosocomial pathogens on hospital textiles
  [Primerjava metod za detekcijo štirih pogostih povzročiteljev bolnišničnih okužb na bolnišničnih tekstilijah]
  2013
 40. Rozman Urška; Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Mlakar Vid
  Real-time polymerase chain reaction for quantitative assessment of common pathogens associated with healthcare-acquired infections on hospital textiles
  2013
 41. Kotnik-Kevorkijan Božena; Ekart-Koren Ksenija; Klasinc Marija; Orešič Nadja; Janežič Sandra; Rupnik Maja
  Bolnišnični izbruh okužb z bakterijo Clostridium difficile v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
  [Hospital outbreak with bacteria Clostridium difficile in University Medical Centre Maribor]
  2013
 42. Rupnik Maja; Sočan Maja; Kotnik-Kevorkijan Božena; Lejko-Zupanc Tatjana; Ribič Helena
  Clostridium difficile in okužbe, povezane z zdravstvom, v Sloveniji
  [Healthcare-associated infections with Clostridium difficile in Slovenia]
  2013
 43. Radšel Anja; Andlovic Alenka; Neubauer David; Osredkar Damjan
  Infant botulism
  2013
 44. Lipnik-Štangelj Metoda
  Fidaksomicin - nov antibiotik za zdravljenje okužb črevesja s clostridium difficile
  2012
 45. Lejko-Zupanc Tatjana; Grahor Ana; Gorenc Mojca; Rupnik Maja; Andlovic Alenka; Pokorn Marko
  Breme bolezni, ki jih povzroča Clostridium difficile, klinična slika in zdravljenje
  [Burden of Clostridum difficile associated disease, clinical manifestations and treatment]
  2013
 46. Gorenc Mojca; Grahor Ana
  Klinična in molekularna epidemiologija okužb s Clostridium difficile v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
  2011
 47. Pokorn M; Radšel A; Čižman M; Jereb M; Karner P; Kalan G; Grosek Š; Andlovic A; Rupnik M
  Severe Clostridium difficile-associated disease in children
  2008
 48. Zidarič V; Škrlec J; Kotnik-Kevorkijan B; Reberšek-Gorišek J; Pokorn M; Čižman M; Rupnik M
  Colonization with Clostridium difficile upon admission to the hospital
  2011
 49. Petač Helena
  Bolnišnične okužbe - vse pogostejše okužbe z bakterijo Clostridium difficile tudi v Sloveniji
  2011
 50. Kelly Ciaran P
  76-letni moški s ponavljajočo se drisko zaradi okužbe z bakterijo Clostridium difficile: pregled okužb z bakterijo C. difficile
  [A 76-year-old man with recurrent Clostridium difficile-associated diarrhea. Review of C difficile infetzion]
  2009
 51. Rupnik Maja; Kotnik-Kevorkijan Božena
  Clostridium difficile: ali postaja pogostejši tudi v Sloveniji?
  2009
 52. Pokrajac Tatjana
  Bioterorizem
  [Bioterrorism]
  2010
 53. Kocuvan Aleksander; Beigot Sara; Rupnik Maja
  Mutation patterns in Clostridium difficile toxin coding regions
  2009
 54. Janežič Sandra; Rupnik Maja
  Evolution of Clostridium difficile 16s - 23s rDNA intergenic spacer regions
  2009
 55. Zemljič Mateja; Rupnik Maja; Scarpa Melania; Brun Paola; Palu Giorgio; Castagliuolo Ignazio
  N-terminal repetitive domain of Clostridium difficiele toxin B exhibits cytopathic effects on human intestinal epithelial cells
  2009
 56. Zemljič Mateja; Rupnik Maja; Scarpa Melania; Brun Paola; Palu Giorgio
  Repetitive domain of Clostridium difficile toxin B exhibits cytopathic effects on human intestinal epithelial cells
  2009
 57. Sandrini Michael P; Clausen Anders R; On Stephen LW; Aarestrup Frank M; Munch-Petersen Birgitte; Piškur Jure
  Nucleoside analogues are activated by bacterial deoxyribonucleoside kinases in a species-specific manner
  2007
 58. Šimenc Janez; Golle Andrej; Potočnik Uroš
  Molecular identification of several clinically important bacteria including enterobacteria by partial 16S ribosomal RNA gene sequence comparison
  [Molekularna identifikacija klinično pomembnih bakterij, vključno enterobakterij s primerjavo delnega nukleotidnega zaporedja gena za 16S ribosomsko RNK]
  2008
 59. Travnik L; Košak R; Vengust R; Finderle Ž
  Anaerobic spondylodiscitis caused by clostridium perfringens - case presentational
  2008
 60. Reberšek-Gorišek Jelka; Rejc-Marko Jana; Rupnik Maja; Baklan Zvonko
  Značilnosti driske povzročene z bakterijo Clostridium difficile v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, od junija 2006 do decembra 2007
  [Clostridium difficiele associated disease in patuients treated at University clinical center Maribor between June 2006 and December 2007]
  2008
 61. Unuk Sibila; Rejc-Marko Jana
  Botulizem in tetanus
  [Botulism and tetanus]
  2007
 62. Orel Rok
  Probiotiki in njihova vloga pri črevesnih okužbah
  [Probiotics and their role in intestinal infections]
  2007
 63. Rupnik Maja
  Clostridium difficle in z antibiotiki povezana driska
  [Clostridium difficle and antibiotic associated diarrhea]
  2007
 64. Baklan Zvonko; Rejc-Marko Jana; Rupnik Maja; Orešič Nadja
  Okužbe s Clostridium difficile: zapleti, zdravljenje in diagnostika
  [Clostridium difficile associated disease: a new characteristics and therapy]
  2007
 65. Jelen Nejc
  Biološko orožje
  2005
 66. Baklan Zvonko; Rejc-Marko Jana; Gorišek-Reberšek Jelka; Orešič Nadja
  Driske in Clostridium difficile - nove značilnosti
  2006
 67. Maccannell D; Louie T; Rupnik M; Krulicki W; Armstrong G; Emery J; Ward L; Lye T
  Characterization of a novel TcdB-deficient NAP1 variant strain of Clostridium difficile
  2006
 68. Anderluh Gregor
  Preprečiti vezavo na zdravo celico
  2006
 69. Hočevar-Grom Ada; Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Hojs Ana; Bitenc Katarina; Štern Ivan
  Monitoring pitne vode 2005: poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji
  2006
 70. Rupnik Maja
  Pojav visoko virulentnega večkratno odpornega tipa bakterije Clostridium difficile v Evropi
  [Emergence of a hypervirulent multiresistant type of Clostridium difficile in Europe]
  2006
 71. Gubina Marija
  Mikrobiologov pogled na akutno in kronično rano
  [View of microbiologists to acute and cronical wounds]
  2006
 72. Gerič B; Grabnar M; Rupnik M
  The role of toxins in Clostridium difficile-associated disease
  2003
 73. Dolar Martina; Antonić Slobodan
  Bolnik z botulizmom - prikaz primera
  2003
 74. Dermota Urška
  Razširjenost bakterije Clostridium botulinum na Gorenjskem
  [Prevalence of Clostridium botulinum in soil of Gorenjska]
  2000
 75. Rupel Tatjana; Majstorović Tamara
  Pomen mikrobioloških preiskav vzorcev pitne vode
  2005
 76. Ocepek Andreja; Skok Pavel
  Končna ledvična odpoved - prikaz primera
  [End-stage renal failure - case report]
  2005
 77. Barbut F; Delmee M; Brazier JS; Petit JC; Poxton IR; Rupnik M; Lalande V; Schneider C; Mastrantonio P; Alonso R
  A European survey of diagnostic methods and testing protocols for Clostridium difficiel
  2003
 78. Hasselmayer Oliver; Braun Veit; Nitsche Claudia; Moos Michael; Rupnik Maja; von Eichel-Streiber Christoph
  Clostridium difficile IStron CdISt1: discovery of a variant encoding two complete transposase-like proteins
  2004
 79. Rupnik Maja; Pabst Stefan; Rupnik Marjan; von Eichel-Streiber Christoph; Urlaub Henning; Soeling Hans-Dieter
  Characterization of the cleavage site and function of resulting cleavage fragments after limited proteolysis of Clostridium difficile toxin B (TcdB) by host cells
  2005
 80. Rupnik Maja; Dupuy Bruno; Fairweather Neil; Gerding Dale N; Johnson Stuart; Just Ingo; Lyerly David M; Popoff Michel R; Rood Julian I; Sonenshein Abraham L
  Revised nomenclature of Clostridium difficile toxins and associated genes
  2005
 81. Pituch Hanna; Rupnik Maja; Obuch-Woszczatynski Piotr; Grubešič Ana; Meisel-Mikolajczyk Felicija; Luczak Miroslaw
  Detection of binary-toxin genes (cdtA and cdtB) among Clostridium difficile strains isolated from patients with C. difficile-associated diarrhoea (CDAD) in Poland
  2005
 82. Berginc-Dolenšek Anica; Ožek Branka; Starič Feliks; Kapš Rafael; Patkovič-Colarič Jasmina
  Botulizem
  [Botulism]
  2004
 83. Gerič B
  Pogostost, virulenca in opis toksinskega lokusa PaLoc sevov bakterije Clostridium difficile z zapisom za binarni toksin
  [Incidence and virulence of binary toxin genepositive strains of Clostridium difficile and characterization of their toxin]
  2004
 84. Pospihalj Boris; Piltaver-Vajdec Irena; Golobinek Rajko; Gorjanc Janez
  Enteritis and gastritis necrotisans caused by Clostridium perfringens: report of three unrecognized cases, two with fatal outcome
  2004
 85. Carman RJ; Gerič B; Rupnik M; Sambol SP; Grabnar M; Lyerly DM; Gerding DN; Johnson S
  Binary toxin-positive (large clostridial toxin-negative) Clostridium difficile strains are enterotoxic and neutralized by antisera against other binary toxin-producing clostridia
  2004
 86. Rupnik M
  Toxinotypes and toxin production types of Clostridium difficile
  2004
 87. Duchesnes C; Mainil J; Pelkonen S; Menozzi MG
  Proceedings of the meeting Diagnosis, epidemiology and antibiotic resistance of the genus Clostridium; 2003 Oct 17-18; Parma
  2004
 88. Rupnik Maja; von Eichel-Streiber Christoph; Popoff Michel; Rupnik Marjan; Pabst Stefan; Soeling Hans-Dieter
  Limited proteolysis of Clostridium difficile toxins
  2004
 89. Stuart Johnson; Gerič Barbara; Čarman Robert J; Rupnik Maja; Sambol Susan P; Grabnar Miklavž; Lyerly David M; Gerding Dale N
  Clostridium difficile strains that produce binary toxin, but not the large clostridial toxins, do not cause disease in the hamster, but are enterotoxic
  2004
 90. Gerič Barbara; Grabnar Miklavž; Delmee Michel; Rupnik Maja
  PCR detection of complete CDT locus coding for binary toxin CDT in Clostridium difficile strains reveals a major deletion in some strains
  2004
 91. Rupnik Maja
  Abstract book of FICDS 1st international Clostridium difficile symposium; 2004 May 5-7; Krajnska Gora
  2004
 92. Rupnik M; Grabnar M; Gerič B
  Binary toxin producing Clostridium difficile strains
  2003
 93. Gerič Barbara
  Pogostost, virulenca in opis toksinskega lokusa PaLoc sevov bakterije Clostridium difficile z zapisom za binarni toksin
  [Incidence and virulence of binary toxin gene-positive strains of Clostridium difficile and characterization of their toxin locus PaLoc]
  2004
 94. Gerič Barbara; Johnson Stuart; Gerding Dale N; Grabnar Miklavž; Rupnik Maja
  Frequency of binary toxin genes among Clostridium difficile strains that do not procedure large clostridial toxins
  2003
 95. Rupnik M; Gerič B; Johnson S; Pituch H; Kato H
  Comparison of variant Clostridium difficle strains found in different hospitals
  2003
 96. Gerič B; Rupnik M; Sambol SP; Carman RJ; Grabnar M; Gerding DN; Johnson S
  The effect of Clostridium difficile binary toxin (CDT) in animals depends upon the animal model
  2003
 97. Rupnik Maja; Kato Naoki; Grabnar Miklavž; Kato Haro
  New types of toxin A-negative, toxin B-positive strains among Clostridium difficile isolates from Asia
  2003
 98. Bedernjak-Bajuk Nataša
  Zaporeden potek okužb z različnimi povzročitelji pri 76-letni bolnici
  [Successive infection with different agents in 76-years old patient]
  2003
 99. Gerič B; Rupnik M; Grabnar M; Gerding D; Johnson S
  Frequency of toxinotypes and strains with binary toxin genes among clinical isolates of Clostridium difficile
  2002
 100. Rupnik M
  Binary toxin producing Clostridium difficile
  2002

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics