biomedicina slovenica


"COAGULANTS" : 290

 1. Jeraj Luka; Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  Rivaroxaban versus warfarin in the prevention of post-thrombotic syndrome
  2017
 2. Avdagić Harun; Sijerčić Avdagić Selma; Pirić Avdagić Melika; Antonič Miha
  Effect of the size of the left atrium on sustained sinus rhythm in patients undergoing mitral valve surgery and concomitant bipolar radiofrequency ablation for atrial fibrillation
  2017
 3. Frol Senta; Pretnar-Oblak Janja
  Early outcome after intracranial hemorrhage related to non-vitamin K oral anticoagulants
  2018
 4. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Anticoagulation assessment methods in plasma exchange with regional citrate anticoagulation: evaluation of post-filter and filtered plasma ionized calcium
  2017
 5. Repar Bornšek Simona; Glavan Lenassi Ines
  Priprava bolnika na kumarinski antikoagulacijski terapiji na operacijski poseg
  [Perioperative management of patients receiving coumarin anticoagulants]
  2011
 6. Antonič Manja; Ponikvar Rafael
  Citratna antikoagulacija pri terapevtski plazmaferezi
  2015
 7. Magdič Jožef; Kodela Aleš
  Preprečevanje možganske kapi ob atrijski fibrilaciji z antikoagulantnimi zdravili v praksi
  [Real life data of anticoagulants in atrial fibrillation stroke prevention]
  2016
 8. Glaser Marjana; Kanič Vojko; Pahor Artur; Krajnc Igor; Lobnik Anton; Naji Franjo; Nedog Viljemka; Vene Nina; Vižintin Cuderman Tjaša
  Koagulacija za vsak dan
  2007
 9. Krajnc Igor; Kanič Vojko
  Zdravljenje globoke venske tromboze in pljučne embolije
  2007
 10. Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Antitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na srcu
  2007
 11. Naji Franjo; Kanič Vojko
  Temelji antikoagulantnega zdravljenj[a]
  2007
 12. Božič Mojca; Boc Vinko; Salapura Vladka; Blinc Aleš; Stegnar Mojca
  Is restenosis/reocclusion after femoropopliteal percutaneous transluminal angioplasty (PTA) the consequence of reduced blood flow, inflammation, and/or hemostasis disturbances?
  2015
 13. Vene Nina; Mavri Alenka
  Ukrepi ob krvavitvi pri bolnikih s peroralnim antikoagulacijskim zdravljenjem
  [Management of bleeding in patients on oral anticoagulants]
  2015
 14. Žigon Polona; Božič Mojca; Frank Mojca; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija; Hočevar Alojzija; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna; Kveder Tanja; Čučnik Saša
  Laboratory methodology important in the diagnosis and prognosis of antiphospholipid syndrome
  2015
 15. Frankič Darja
  Antikoagulantna terapija
  2009
 16. Kanič Vojko
  Antikoagulacijsko in antitrombocitno zdravljenje
  2009
 17. Jezeršek Novaković Barbara; Mavri Alenka; Štalc Monika; Vene Nina; Boc Anja; Ostaševski Nina; Ježovnik Mateja; Gubenšek Mirjam; Tratar Gregor
  Predstavitev smernic za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja pri onkoloških bolnikih z umetnimi srčnimi zaklopkami na sistemskem protitumorskem zdravljenju
  2009
 18. Flis Vojko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Lemierre's syndrome
  2012
 19. Frol Senta; Žvan Bojana
  Uporaba novih antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih s prebolelo ishemično možgansko kapjo ali prehodnim možganskim ishemičnim napadom
  2015
 20. Jagodic Vilfan Alenka Helena
  Interakcije novih peroralnih antikoagulacijskih zdravil s hrano in z drugimi zdravili
  [Novel oral anticoagulants]
  2014
 21. Magdič Jožef
  Zdravljenje bolnika z AF po preboleli možganski kapi
  [Secondary stroke prevention in AF]
  2012
 22. Kanič Vojko
  Antikogulacijsko zdravljenje AF, novejši pristopi, prednosti in možnosti
  2012
 23. Petre Maja
  Nova antikoagulantna zdravila
  2011
 24. Magdič Jožef
  Obravnava bolnikov z možgansko krvavitvijo zaradi protikoagulacijskega zdravljenja
  [Management of patients with anticoagulant treatment related brain haemorrhage]
  2012
 25. Petre Maja
  Predstavitev novih raziskav in odobrenih indikacij pri novih peroralnih antikoagulantih
  [Latest clinical trials and approved indications of new oral anticoagulants]
  2013
 26. Peterlin-Mašič Lucija
  Učinkovine, ki vplivajo na trombozo
  [New drugs affecting thrombosis]
  2014
 27. Spahn Donat R.; Bouillon Bertil; Cerny Vladimir; Coats Timothy J.; Duranteau Jacques; Fernandez-Mondejar Enrique; Filipescu Daniela; Hunt Beverley J.; Komadina Radko; Nardi Giuseppe; Neugebauer Edmund A.; Ozier Yves; Riddez Louis; Schultz Arthur; Vincent Jean Louis; Rossaint Rolf
  Management of bleeding and coagulopathy following major trauma: an updated European guideline
  2013
 28. Knehtl Maša; Ponikvar Rafael
  Vpliv različnih antikoagulantnih postopkov pri hemodializi na aktivacijo trombocitov in koagulacijo
  2014
 29. Sinkovič Andreja; Željko Tadej; Krunič Barbara; Podlesnikar Tomaž; Šuran David; Markota Andrej; Pagliaruzzi Mihael
  Smernice za obravnavo bolnikov z akutnimi koronarnimi sindromi brez trajnega dviga veznice ST (NSTE-AKS) - prevod smernic Evropskega kardiološkega združenja
  [Guidelines for the management of patients with acute coronary syndromes without persistent ST-segment elevation (NSTE-ACS) - translation of the ESC (European Society of Cardiology) guidelines]
  2012
 30. Sen Ethan S; Beresford Michael W; Avčin Tadej; Ramanan A V
  How to use --- lupus anticoagulants
  2012
 31. Nedog Viljemka; Penko Meta; Lobnik Anton
  Nova antikoagulacijska zdravila pri atrijski fibrilaciji
  [New anticoagulants in atrial fibrilation]
  2013
 32. Nedog Viljemka
  Implantacije srčnih spodbujevalnikov in defibrilatorjev pri bolnikih na antiagregacijskih in/ali antikoagulantnih zdravilih
  2012
 33. Lokar Lidija; Lokar Marko
  Antiagregacijska in antikoagulacijska zdravila
  2012
 34. Majcen-Vivod Božislava
  Vodenje bolnika z antikoagulacijskimi zdravili v ambulanti
  2012
 35. Naji Franjo; Vokač Damijan
  Priprava bolnika z antikoagulacijskim ali antiagregacijskim zdravljenjem na operativni poseg
  2012
 36. Kompara Gregor; Kanič Vojko; Lobnik Anton
  Protitrombocitno zdravljenje po perkutanih posegih na koronarnih arterijah
  2012
 37. Magdič Jožef
  Antitrombotično zdravljenje in možgansko-žilni dogodki
  2012
 38. Anonymous ;
  Koagulacija za vsak dan: zbornik prispevkov, Maribor, 27. januar 2012, Hotel Habakuk
  2012
 39. Demirozu Zumrut T; Radovančević Rajko; Hochman Lyone F; Gregorič Igor D; Letsou George V; Kar Biswajit; Bogaev Roberta C; Fraizer OH
  Arteriovenous malformation and gastrointestinal bleeding in patients with the HeartMate II left ventricular assist device
  2011
 40. Perko Denis; Zaletel Marjan
  Preventiva ishemične možganske kapi s protitrombotičnimi zdravili
  [The prevention of ischemic stroke with antithrombotic drugs]
  2012
 41. Magdič Jožef
  Možganska krvavitev kot zaplet antikoagulantnega zdravljenja
  2011
 42. Camm AJ; Kirchhof P; Lip GY; Zupan I
  Guidelines for the management of atrial fibrillation: the task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC)
  2010
 43. De Laat B; Derksen RHWM; Reber G; Musial J; Swadzba J; Božič B; Čučnik S; Regnault V; Forastiero R; Woodhams BJ
  An international multicentre-laboratory evaluation of a new assay to detect specifically lupus anticoagulants dependent on the presence of anti-beta2-glycoprotein autoantibodies
  2011
 44. Verdnik Mojca; Lebič Neža
  Vpliv genetskega polimorfizma P-glikoproteina (MDR1) na višino dnevnega odmerka varfarina pri bolnikih na dolgotrajnem antikoagulacijskem zdravljenju
  2008
 45. Rigler Igor; Zaletel Marjan
  Disekcija karotidne arterije in neglekt leve roke - prikaz primera
  [Dissection of the carotid artery with a left hand neglect - case report]
  2010
 46. Ocepek Andreja
  Endoskopski posegi pri bolnikih zdravljenih z antiagregacijskimi ali antikoagulacijskimi zdravili
  [Endoscopy in patients receiving antiplatelet or anticoagulant therapy]
  2010
 47. Lipovec Robert; Gregorčič Franc
  Antikoagulantna in ntiagregacijska terapija pri kardiokirurškem bolniku: nove terapije in dileme
  [Anticoagulant and antiplatelet therapy in cardiosurgery patients: new therapies and dilemmas]
  2010
 48. Cervera Ricard; Bucciarelli Silvia; Praprotnik Sonja; Šipek-Dolničar Alenka
  Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS): descriptive analysis of a series of 280 patients from the CAPS Registry
  2009
 49. Poredoš P; Ježovnik MK
  Antiplatelet and antithrombotic treatment of patients with peripheral arterial disease
  2010
 50. Ponikvar Mario; Vene Nina; Mavri Alenka; Boc Anja; Fokter Samo K
  Preprečevanje venske trombembolije pri artroplastiki kolka in kolena
  [Prevention of venous thromboembolism in hip and knee arthroplasty]
  2010
 51. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Alveolarna krvavitev kot zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili pri primarni koronarni intervenciji pri bolniku z akutnim koronarnim sindromom z elevacijo ST veznice - prikaz primera
  [Alveolar hemorrhage after treatment with combined antiplatelet and anticoagulation therapy before and during primary coronary intervention in acute coronary syndrome with ST elevation - a case report]
  2009
 52. Harlander Matevž; Salobir Barbara; Turel Matjaž; Devčič Boris; Terčelj Marjeta
  Kronična trombembolična pljučna hipertenzija - možnosti kirurškega zdravljenja in naše izkušnje
  [Chronic thromboembolic pulmonary hypertension - surgical treatment options and our experience]
  2009
 53. Škofic Nataša; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kovač Janko; Premru Vladimir; Knap Bojan; Marn-Pernat Andreja; Kersnič Boštjan; Gubenšek Jakob; Ponikvar Rafael
  Hemodialysis catheters with citrate locking in critically ill patients with acute kidney injury treated with intermittent online hemofiltration or hemodialysis
  2009
 54. Šoštarič Maja; Mavri Alenka; Vene Nina; Poredoš Peter; Kodrič Nada
  Usmeritve za vodenje protitrombotičnega zdravljenja ob področni anesteziji
  [Management of antithrombotic therapy in patients undergoing regional anesthesia]
  2009
 55. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Comparison of citrate anticoagulation during plasma exchange with different replacement solutions
  2009
 56. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Škofic Nataša; Ponikvar Rafael
  Regional citrate anticoagulation for intermittent. Predilution online hemofiltration
  2009
 57. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Marn-Pernat Andreja; Kovač Janko; Knap Bojan; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  Treatment of hyperlipidemic acute pancreatitis with plasma exchange: a single-center experience
  2009
 58. Knap Bojan; Prezelj Marija; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael; Bren Andrej F
  Antioxidant enzymes show adaptation to oxidative stress in athletes and increased stress in hemodialysis patients
  2009
 59. Kobilica Nina
  Globoka venska tromboza
  [Deep venous thrombosis]
  2009
 60. Kramarič Anja; Mavri Alenka
  Pomen nove oblike pisnega navodila za bolnike z antikoagulacijskim zdravljenjem
  [The role of new educational material in patients knowledge of anticoagulant therapy]
  2009
 61. Vidovič Dušanka; Regvat Jurij
  Zdravljenje in spremljanje bolnikov s pljučno embolijo
  [Treatment and follow up of patients with pulmonary embolism]
  2009
 62. Petek-Šter Marija; Cedilnik-Gorup Eva; Klančič Dean
  Polifarmacija in neprimerno predpisovanje zdravil pri starostnikih v domovih starejših občanov
  [Polypharmacy and inappropriate drug prescribing in elderly nursing home residents]
  2009
 63. Šuštar Vid; Janša Rado; Frank Mojca; Hagerstrand Henry; Kržan Mojca; Iglič Aleš; Kralj-Iglič Veronika
  Suppression of membrane microvesiculation - a possible anticoagulant and anti-tumor progression effect of heparin
  2009
 64. Vene N; Mavri A; Košmelj K; Stegnar M
  High D-dimer levels predict cardiovascular events in patients with chronic atrial fibrillation during oral anticoagulant therapy
  2003
 65. Vižintin-Cuderman Tjaša; Božič Mojca; Peternel Polona; Stegnar Mojca
  Hemostasis activation in thrombophilic subjects with or without a history of venous thrombosis
  2008
 66. Kramarič Anja
  Bolnikovo razumevanje antikoagulacijskega zdravljenja
  2007
 67. Azarija Jelena; Pistor Barbara
  Ambulantno zdravljenje venske tromboze
  2007
 68. Poller L; Keown M; Ibrahim S; Lowe G; Moia M; Turpie AG; Roberts C; Peternel P; Krevel B; Stegnar M
  An international multicenter randomized study of computer-assisted oral anticoagulant dosage vs. medical staff dosage
  2008
 69. Tratar Gregor; Mavri Alenka; Gubenšek Mirjam; Krevel Barbara; Ježovnik Mateja Kaja; Ostaševski Nina; Štalc Monika; Vižintin-Cuderman Tjaša
  Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem
  [Anticoagulant treatment in patients with renal insufficiency]
  2008
 70. Kozak Matija; Dovč-Drnovšek Tadeja; Gmeiner-Stopar Tanja
  S heparinom povzročena trombocitopenija - HIT
  [Heparin induced thrombocytopenia]
  2008
 71. Buturović-Ponikvar J; Gubenšek J; Ponikvar R
  Citrate anticoagulation for postdilutional online hemodiafiltration with calcium-containing dialysate and infusate: significant clotting in the venous bubble trap
  2008
 72. Letsou GV; Shah N; Gregorič I; Myers TJ; Delgado R; Frazier OH
  Gastrointestinal bleeding from arteriovenous malformations in patients supported by the Jarvik 2000 axial-flow left ventricular assist device
  2005
 73. Takach Thomas J; Reul George J; Cooley Denton A; Duncan J Michael; Livesay James J; Ott David A; Gregorič Igor D
  Myocardial thievery: the coronary-subclavian steal syndrome
  2006
 74. Farmakis D; Filippatos G; Lainščak M; Parissis JT; Anker SD; Kremastinos DT
  Anticoagulants, antiplatelets, and statins in heart failure
  2008
 75. Poredoš P; Ježovnik M
  Antiplatelet and antithrombotic treatment of patients with peripheral arterial disease
  2008
 76. Gubenšek J; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R
  Regional citrate anticoagulation for single-needle hemodialysis: a prospective clinical study
  2007
 77. Frank Mojca; Manček-Keber Mateja; Kržan Mojca; Sodin-Šemrl Snežna; Jerala Roman; Iglič Aleš; Rozman Blaž; Kralj-Iglič Veronika
  Prevention of microvesiculation by adhesion of buds to the mother cell membrane - A possible anticoagulant effect of healthy donor plasma
  2008
 78. Mavri A; Benko D; Petelin M
  Priporočila za pripravo bolnika z antikoagulacijskim zdravljenjem na stomatološki kirurški poseg
  [Recommendations for management of patients on oral anticoagulant therapy during surgical dental procedures]
  2007
 79. Buturović Jadranka; Gubenšek Jakob; Černe Darko; Ponikvar Rafael
  Standard citrate versus sequential citrate/anticoagulant-free anticoagulation during hemodyalisis: a randomized trial
  2008
 80. Urbanija Jasna; Tomšič Nejc; Lokar Maruša; Ambrožič Aleš; Čučnik Saša; Rozman Blaž; Kandušer Maša; Iglič Aleš; Kralj-Iglič Veronika
  Coalescence of phospholipid membranes as a possible origin of anticoagulant effect of serum proteins
  2007
 81. Kanič Vojko; Šuran David
  Tromboza na umetni srčni zaklopki kot vzrok za akutno popuščanje srca
  2007
 82. Anžej Saša; Božič Mojca; Antovič Aleksandra; Peternel Polona; Gašperšič Nataša; Rot Uroš; Tratar Gregor; Stegnar Mojca
  Evidence of hypercoagulability and inflammation in young patients long after acute cerebral ischaemia
  2007
 83. Kramarič Anja
  Kakovost vodenja antikoagulacijskega zdravljenja
  2006
 84. Černe Senka
  Področno preprečevanje strjevanja krvi s citratom med hemodializo: primerjava dializne raztopine z in brez kalcija
  2007
 85. Vene Nina
  Priprava na invazivni poseg ob antikoagulacijskem zdravljenju
  [Preparation of patients on anticoagulant therapy for invasive procedures]
  2007
 86. Kupnik Dejan; Takač Iztok
  Diagnostični in prognostični pomen venske trombembolije pri raku jajčnikov
  [Diagnostic and prognostic importance of venous thromboembolism in ovarian cancer]
  2007
 87. Skok Pavel; Skok Marija
  Zapleti antikoagulacjiskega zdravljenja: klinično pomembne krvavitve iz zgornje prebavne cevi
  [Adverse effects of anticoagulaction treatment: clinically significant upper gastrointestinal hemorrhage]
  2006
 88. Herman Darja
  Vpliv genetskega polimorfizma CYP2C9 na presnovo varfarina in na učinkovitost antikoagulacijskega zdravljenja
  [The influence of CYP2C9 genetic polymorphism on warfarin metabolism and anticoagulant treatment]
  2006
 89. Štalc Jurij; Tominc Uroš
  Vloga proteolitičnih encimov pri nastanku anevrizme poplitealne arterije
  2003
 90. Gubenšek Jakob
  Področna antikoagulacija s citratom pri hemodializnih postopkih
  2006
 91. Peternel Polona; Mavri Alenka
  Priprava bolnika z angikoagulacijskimi in antiagregacijskim zdravljenjem na operacijo
  1999
 92. Vene Nina
  Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo
  2006
 93. Meglič Bernard
  Antikoagulantna zaščita v primarni in sekundarni preventivi ishemičnega možgansko-žilnega dogodka
  2006
 94. Vižintin-Cuderman Tjaša
  Načrtovanje antikoagulacijskega zdravljenja pri invazivnih posegih
  [Planning anticoagulant treatment with invasive procedure]
  2006
 95. Jeretina Petra
  Kakovost antikoagulacijskega zdravljenja bolnikov s kronično atrijsko fibrilacijo v antikoagulacijski ambulanti ZD Litija
  [The quality of anticoagulation management of patients with atrial fibrillation in a family phisician's practice in Litija]
  2004
 96. Vene Nina
  Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo
  [Anticoagulant treatment in atrial fibrillation]
  2006
 97. Peternel Polona
  Uvodno in nadaljevalno zdravljenje venske tromboze
  [The intial and long-time treatment of venous thrombosis]
  2006
 98. Urlep-Šalinović Vera
  Patofiziologija, diagnostika in terapija diseminirane intravaskularne koagulacije
  [Pathophysiology, diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation]
  2006
 99. Urlep-Šalinović Vera; Jelatancev Biserka
  Razvoj hemostaziološke dejavnosti v Splošni bolnišnici Maribor
  [Development of the hemostaseology in Teaching hospital Maribor]
  2006
 100. Lim Wendy; Crowther Mark A; Eikelboom John W
  Zdravljenje antifosfolipidnega sindroma. Sistematični pregled
  [Management of antiphospholipid antibody syndrome. A systematic review]
  2006

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics