biomedicina slovenica


"COBALT" : 67

 1. Antanasova Maja; Kocjan Andraž; Kovač Janez; Žužek Borut; Jevnikar Peter
  Influence of thermo-mechanical cycling on porcelain bonding to cobalt-chromium and titanium dental alloys fabricated by casting, milling, and selective laser melting
  2017
 2. Lojk Jasna; Bregar Vladimir Boštjan; Rajh Maruša; Miš Katarina; Erdani-Kreft Mateja; Pirkmajer Sergej; Veranič Peter; Pavlin Mojca
  Cell type-specific response to high intracellular loading of polyacrylic acid-coated magnetic nanoparticles
  2015
 3. Bregar Vladimir B; Lojk Jasna; Šuštar Vid; Veranič Peter; Pavlin Mojca
  Visualization of internalization of functionalized cobalt ferrite nanoparticles and their intracellular fate
  2013
 4. Sorbe B; Nordstrom B; Maenpaa J; Kuhelj J; Kuhelj D; Okkan S; Delaloye JF; Frankendal B
  Intravaginal brachytherapy in FIGO stage I low-risk endometrial cancer: a controlled randomized study
  2009
 5. Pirkmajer Sergej
  Molekularni mehanizmi odziva na hipoksijo v začetnih stopnjah regeneracije človeške skeletne mišice
  [Response to hypoxia in the elderly stages of human skeletal muscle regeneration: molecular mechanisms]
  2011
 6. Witkovsky Paul; Gabriel Robert; Križaj David; Akopian Abram
  Feedback from luminosity horizontal cells mediates depolarizing responses of chromaticity horizontal cells in the Xenopus retina
  1995
 7. Milošev Ingrid; Kovač Simon; Topolovec Matevž; Pišot Venčeslav; Trebše Rihard
  Umetni kolčni sklepi z obremenilnim sklopom kovina-na-kovino
  [Total hip replacements with metal-on-metal bearings]
  2009
 8. Huang L Eric; Ho Vincent; Arany Zoltan; Krainc Dimitri; Galson Deborah; Tendler Drory; Livingston David M; Bunn H Franklin
  Erythropoietin gene regulation depends on heme-dependent oxygen sensing and assembly of interacting transcription factors
  1997
 9. Černe Katarina
  Toksikologija (težkih) kovin
  [Toxicology of (Heavy) Metals]
  2009
 10. Vučinič Dugonik Aleksandra; Kalač Pandurović Maja; Vok Marko
  Najpogostejši kontaktni alergeni v Sloveniji?: analiza rezultatov epikutanih testiranj v obdobju 2000 - 2007 v Mariboru in Izoli
  2008
 11. Čarman Janka; Oblak Irena; Strojan Primož
  Obsevalne naprave za teleradioterapijo: na oddelku za radioterapijo Onkološkega inštituta Ljubljana
  2006
 12. Vok Marko; Kalač Pandurović Maja
  Preobčutljivost na materiale ortopedskih endoprotez
  [Hypersensitivity in patients with orthopaedic endoprosthesis]
  2007
 13. Kovač S; Trebše R; Milošev I; Pavlovčič V; Pišot V
  Long-term survival of a cemented titanium-aluminium-vanadium alloy straight-stem femoral component
  2006
 14. Milošev Ingrid
  Kovinski materiali za bioaplikacije
  [Metallic materials for bioapplications]
  2006
 15. Zupančič Rok; Legat Andraž; Funduk Nenad
  Tensile strength and corrosion resistance of brazed and laser-welded cobalt-chromium alloy joints
  2006
 16. Milošev Ingrid; Trebše Rihard; Kovač Simon; Coer Andrej; Pišot Venčeslav
  Survivorship and retrieval analysis of Sikomet metal-on-metal total hip replacements at a mean of seven years
  2006
 17. Vodopivec Irena; Jurkovnik Sabina
  Pojav kontaktne alergijske preobčutljivosti na najpogostejše vzročne alergene pri otrocih v obdobju 1999-2003
  2005
 18. Bizjak Danuša
  Pitje pri mokricah Ligidium hypnorum (Crustacea: Isopoda)
  [The uptake of liquid water in Ligidium hypnorum (Crustacea: Isopoda)]
  2006
 19. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid
  Raziskave pasivnih plasti na dveh kobaltovih zlitinah in njunih kovinskih komponentah z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo
  [Studies of passive films formed on two cobalt-based alloys and their metal components by electrochemical impedance spectroscopy]
  2005
 20. Milošev Ingrid; Pišot Venčeslav; Campbell Pat
  Serum levels of cobalt and chromium in patients with Sikomet metal-metal total hip replacements
  2005
 21. Lunder Tomaž
  Changing trends of causative allergens in allergic contact dermatitis
  2005
 22. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid
  Elektrokemijske in XPS-raziskave kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini
  [Electrochemical and XPS studies of cobalt-based alloys in a simulated physiological solution]
  2004
 23. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid
  Elektrokemijske in XPS raziskave kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini
  [Electrochemical and XPS studies of cobalt-based alloys in simulated physiological solution]
  2004
 24. Milošev Ingrid; Pišot Venčeslav; Pihlar Boris
  Trace concentrations of cobalt in human serum determined by adsorptive stripping voltammetry
  2004
 25. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Cobalt-based alloys for orthopaedic applications studied by electrochemical and XPS analysis
  2004
 26. Garaj-Vrhovac Vera; Zeljezić Davor
  Comet assay in the assessment of the human genome damage induced by gamma-radiation in vitro
  [Test komet in vitro pri ocenjevanju poškodbe človeškega genoma po obsevanju z žarki gama]
  2004
 27. Kocijan A; Milošev I; Merl DK; Pihlar B
  Electrochemical study of Co-based alloys in simulated physiological solution
  2004
 28. Kajič Petra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris; Pišot Venčeslav
  Determination of trace cobalt concentrations in human serum by adsorptive stripping voltammetry
  2003
 29. Milošev Ingrid; Metikoš-Huković Mirjana
  Primjena metalnih implantata u ljudskom tijelu
  [Application of metallic implants in human body]
  2003
 30. Milošev I; Strehblow H-H
  The composition of the surface passive film formed on CoCrMo alloy in simulated physiological solution
  2003
 31. Milošev I; Kajič P; Pihlar B; Pišot V; Campbell P
  Adsorptive stripping voltammetry as an alternative method for measurements of trace cobalt and chromium concentrations in serum
  2002
 32. Kajič Petra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Determination of trace concentrations of cobalt in human serum by adsorptive stripping voltammetry
  2002
 33. Sollner-Dolenc Marija
  Vloga mineralov in elementov v sledovih
  [The role of minerals and trace elements]
  2001
 34. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Elektrokemijske raziskave vedenja zlitine Co-Cr-Mo v simulirani fiziološki raztopini
  [Electrochemical studies of a Co-Cr-Mo alloy in a simulated physiological solution]
  2002
 35. Rossipal E; Krachler M; Li F; Mičetić-Turk D
  Investigation of the transport of trace elements across barriers in humans: studies of placental and mammary transfer
  2000
 36. Lunder Tomaž
  Alergijski kontaktni dermatitis
  [Allergic contact dermatitis]
  1999
 37. Kotnik Jože; Križanovski Andrej; Horvat Milena; Milačič Radmila; Jaćimović Radojko; Ščančar Janez; Fajon Vesna
  Ocena onesnaženosti sedimentov reke Save s težkimi kovinami
  2000
 38. Krachler M; Rossipal E; Mičetič-Turk D
  Trace element transfer from the mother to the newborn - investigations on triplets of colostrum, maternal and umbilical cord sera
  1999
 39. Ružič R; Jerman I; Jeglič A; Fefer D
  Various effect of pulsed and static magnetic fields on the development of Castanea sativa mill. in tissue culture
  1993
 40. Frontini Aleš; Milošev Ingrid; Pilhar Boris
  Vpliv vsebnosti molibdena na biokompatibilnost nerjavega jekla
  [The effect of molybdenum content on the biocompatibility of stainless steel]
  1999
 41. Koritnik Katarina
  Vpliv tiroksina na postiradiacijsko karcinogenezo pri podganah
  [The role of thyroxin in radiation carcinogenesis in rats]
  1999
 42. Koritnik Katarina; Coer Andrej
  The role of thyroid radiation carcinogenesis in rats
  [Vloga tiroksina pri karcinogenezi ščitnice]
  1998
 43. Selke P; Roman TN; Souhami L; Freeman CR; Clark BG; Evans MD; Pla C; Podgoršak EB
  Treatment results of high dose rate brachytherapy in patients with carcinoma of the cervix
  1993
 44. Pla C; Evans MD; Podgoršak EB
  Dose distributions around selectron applicators
  1987
 45. el-Khatib EE; Podgoršak EB; Pla C
  Broad beam and narrow beam attenuation in Lipowitz's metal
  1987
 46. Podgoršak EB; Olivier A; Pla M; Lefebvre PY; Hazel J
  Dynamic stereotactic radiosurgery
  1988
 47. Podgoršak EB; Pike GB; Olivier A; Pla M; Souhami L
  Radiosurgery with high energy photon beams: a comparison among techniques
  1989
 48. Heese RN; Podgoršak EB; Fallone BG
  Approximations to saturation curves in gas-filled parallel-plate ionization chambers
  1986
 49. Byrne AR; Dermelj M
  Comprehensive RNAA of cadmium, cobalt, nickel, and copper using 109Cd, 57Co, and reactor-produced 67Cu as radioisotopic yield monitors
  1994
 50. Wuethrich B
  Contact allergy and "atopy patch tests" in atopic dermatitis
  1993
 51. Umek B
  Radioterapevtske obsevalne naprave
  1994
 52. Mutevelić-Arslanagić N; Bokonjić M
  Sensitization of timber industry workers to cobalt and formaldehyde
  1992
 53. Gyarmathy L; Bozoky L; Reischl G; Major T
  Development of treatment planning at X-ray, telecobalt and betatron units between 1936 and 1978
  1994
 54. Zorec R; Sikdar SK; Mason WT
  Increased cytosolic calcium stimulates exocytosis in bovine lactotrophs. Direct evidence from changes in membrane capacitance
  1991
 55. Tomšič R; Černelč P
  Obsevanje vranice z ionizirajočimi žarki pri bolnikih s kronično limfocitno levkemijo
  [Splenic irradiation in chronic lymphocytic leukaemia]
  1994
 56. Akerman SN; Zorec R; Cheek TR; Moreton RB; Berridge MJ; Mason WT
  Fura-2 imaging of thyrotropin-releasing hormone and dopamine effects on calcium homeostasis of bovine lactotrophs
  1991
 57. Nothig-Laslo V; Horvath L; Bilinski H
  Oxalate molecule as the trap for gamma-irradiation energy in the amorphous aluminosilicate A12(OH)6H4SiO4
  1990
 58. Wikerhauser T; Kutičić V; Ražem D
  A comparative study of the effect of gamma-irradiation on the infectivity of three different isolates of Toxoplasma gondii cysts in murine brains
  1991
 59. Jančar Br; Šuštaršič J; Mačkovšek M
  Vloga scintigrafije s 57 Co-Bleomycinom v odkrivanju in zamejitvi planocelularnih rakov
  [Rhe role of scintigraphy with 57 Co-Bleomycin in the detection and staging of planocellular carcinomas]
  1990
 60. Huljev D; Milošević D; Rajković-Huljev Z; Graf D
  Concentration of macro and microelements in glioblastoma and completely healthy brain tissues in humans
  1991
 61. Vrtar M
  Local dosimetric functions and lung corection factor under 60Co TBI
  1990
 62. Paradiž J
  Vpliv sevanja Co60 na kromosome koreninskih meristemov šalotke (Allium cepa L. var. aggregatum.)
  1990
 63. Šuštaršič J; Jančar B; Mačkovšek M; Erjavec M; Movrin T
  57Co-bleomycin scintigraphy for the preoperative detection and staging of lung tumors
  1989
 64. Huljev D; Lulić S; Huljev B
  Fixation of 65Zn, 57Co and 106Ru to natural sorbents in water polluted with metals
  1989
 65. Huljev D; Huljev B; Rajković-Huljev Z
  The loss of zinc, cobalt, manganese, ruthenium and cerium during the thermal decomposition of biological material
  1988
 66. Huljev D; Strohal P; Profeta D
  Coprecipitation of cobalt-amino acid chelates with aluminium hydroxide
  1988
 67. Kraševec J
  Termomineralna in akratotermalne vode iz Indonezije. (Balneološke analize in primerjave osmih izvirov)
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics