biomedicina slovenica


"COCAINE" : 83

 1. Burmas Ante; Miksić Mirjana; Meglič Dušanka; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Županić Melanija
  Zastrupitve z mamili pri otrocih
  [Intoxication with illicit drugs in children]
  2013
 2. Špendl Joland Barbara; Rašić Jure; Skela-Savič Brigita; Bregar Branko
  Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja
  2015
 3. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
  [Psychotherapy of cocaine addiction]
  2009
 4. Hojs Nina; Bevc Sebastjan
  Akutna ledvična odpoved ob zlorabi kokaina
  [Cocaine induced acute renal failure]
  2011
 5. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Cocaine and crack - situation and responses
  2006
 6. Kuehn Bridget M
  Novi načini zdravljenja odvisnosti od kokaina
  [Scientists target cocaine addiction]
  2010
 7. Stergar Eva
  Uporaba prepovedanih psihoaktivnih snovi (PAS) v aktivni populaciji
  [The use of illegal psychoactive substances (PAS) in active population]
  2010
 8. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Zastrupitve z neopioidnimi analgetiki
  [Poisoning with Nonopioid Analgesics]
  2009
 9. Brvar Miran
  Zastrupitve s heroinom, kokainom, amfetamini, kanabisom, gamahidroksibutiratom in dietilamidom lizergične kisline
  [Poisoning with Heroine, Cocaine, Amphetamines, Cannabis, Gamma-Hydroxybutirate and Lysergic Acid diethylamide]
  2009
 10. Maremmani Icro; Pani Pier Paolo; Mellini Anna; Pacini Mateo; Marini Giada; Lovrečič Mercedes; Perugi Giulio; Shinderman Marc
  Alcohol and cocaine use and abuse among opioid addicts engaged in a methadone maintenance treatment program
  2007
 11. Milivojevič Nataša
  Vpliv ergolinskega derivata LEK-8829 na zasvojenost s kokainom pri podgani
  2006
 12. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara; Brvar MIran; Kašnik-Janet Marijana
  Kokain
  2006
 13. Zorec-Karlovšek Majda
  Droge, njihovi učinki na psihofizične sposobnosti in možnosti dokazovanja njihove uporabe
  [Drugs, their effects on human performance and detection of drugs consumption]
  2006
 14. Brvar Miran; Bunc Matjaž; Možina Martin
  Zastrupitve in spolni odnosi
  [Poisoning and sex]
  2006
 15. Delić Mirjana
  SAMSHA/CSAT TIP 10: assessment and treatment of cocaine-abusing methadone-maintained patients
  2006
 16. Kovač Miha
  Pomoč predoziranemu narkomanu na terenu - prikaz primera
  [How to help an overdose drug addict in the field - case report]
  2003
 17. Kvaternik-Jenko Ines; Sever Maja
  Main characteristics and patterns of use from non-treatment sources
  2005
 18. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Problemi pri diagnostiki in zdravljenju kombiniranih zastrupitev z drogami
  2005
 19. Milivojevič Nataša; Živin Marko
  Effects of LEK-8829 in a model of cocaine-addiction
  2005
 20. Krek Milan
  Predstavitev trendov
  2005
 21. Brvar Miran; Grenc Damjan; Bunc Matjaž; Možina Martin
  Najpogostejša vprašanja pri zdravljenju zastrupitev s heroinom
  [The most common questions about heroin poisoning therapy]
  2005
 22. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lubrano Sonia; Lovrečič Mercedes
  Il trattamento metadonico nel paziente poliabusatore
  2005
 23. Milivojevič N; Krisch I; Sket D; Živin M
  A novel ergoline derivative Lek-8829 attenuates cocaine-induced reinstatement of cocaine-seeking behavior
  2003
 24. Zorec-Karlovšek M
  Illegal drugs-related fatalities in Slovenia
  2004
 25. Pirkovič Ljubo; Kozmelj Rajko; Drobne Manca
  Price/purity
  2004
 26. Kozmelj Rajko; Pirkovič Ljubo; Žigon Darko; Šušteršič Zlatan; Goltnik Mojca; Drobne Manca; Lovrečič Mercedes
  Seizures
  2004
 27. Vegnuti Miljana; Drobne Manca; Lovrečič Mercedes
  By substance used
  2004
 28. Zorec-Karlovšek M; Niedbala S; Fritch D; Manns A; Steinmeyer S
  The suitability of oral fluid testing in outpatient clinics for treatment of drug addiction
  2004
 29. Milivojevič Nataša; Krisch Igor; Sket Dušan; Živin Marko
  The dopamine D(1) receptor agonist and D(2) receptor antagonist LEK-8829 attenuates reinstatement of cocaine-seeking in rats
  2004
 30. Pribaković-Brinovec Radivoje; Lovrečič Mercedes
  Trends per drug
  2004
 31. Lovrečič Mercedes; Drobne Manca
  Prepovedane droge in vožnja
  [Illicit drugs and driving]
  2004
 32. Felc Zlata; Bratanič Borut; Savnik Vesna; Tekauc-Golob Andreja
  The "Ten steps to successuful breastfeending": are some steps more difficult to implement adequately
  2003
 33. Anonymous ;
  Communications orales and affichees of the 28th UMEMPS congress; 2003 Sep 18-21; Marrakech
  2003
 34. Bregant L
  Nedovoljene droge in dojenje
  [Illegal drugs and breast feeding]
  2003
 35. Živin Marko
  Exploiting pharmacological modulation of striatal gene expression for pharmacological characterization of dopaminergic mechanisms of drugs with potential to attenuate craving for cocaine
  2003
 36. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Najpogostejše zastrupitve z drogami: klinična slika, zapleti, ukrepi zdravljenja
  [Commonest drug poisonings: clinical presentation, complications, management]
  2003
 37. Pavlin-Klemenc Maja
  Pasti in predsodki pri obravnavi nujnih stanj pri narkomanih
  2002
 38. Osredkar Joško
  Doping
  2002
 39. Pregelj Peter
  Nevrobiološki vidiki sindroma odvisnosti
  2003
 40. Bregant L
  Vpliv jemanja drog v nosečnosti na novorojenčka
  [Effects of intrauterine exposure to illicit drugs on the newborn]
  2003
 41. Zorec-Karlovšek Majda
  Alkohol in droge
  2002
 42. Belec Bojan
  Somatski zapleti zaradi uživanja drog
  2002
 43. Schaubach Tomaž
  Opiati in opioidi ter druge psihofarmakološke substance
  2002
 44. Rozman Aleš; Oroszy Dominika
  Problemi analgezije pri uživalcih trdih drog
  [Problems of pain management in the intravenous drug and cocaine abuse patients]
  2002
 45. Tretjak Martin; Gorjup Vojka; Možina Matija; Horvat Matija; Noč Marko
  Cerebral and coronary gas embolism from the inhalation of pressurized helium
  2002
 46. Auer Vladimir
  Droge in odvisnost
  2001
 47. Zorec-Karlovšek Majda; Štefanič Borut
  Drugs and road safety - the Slovenian approach
  2001
 48. Dolinšek Tatjana
  Droge so med nami
  2000
 49. Rugelj Janez
  Pot samouresničevanja: zdravljenje in urejanje zasvojencev in drugih v stiski
  2000
 50. Remškar Mojca; Noč Marko; Leskovšek Bojan; Horvat Matija
  Profound circulatory shock following heroin overdose
  1998
 51. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Kombinirane zastrupitve z drogami
  2000
 52. Bossman Peter
  Narkomanija - ukrepi na terenu: prikaz primerov
  1998
 53. Gričar Marko
  Obravnava akutnih zapletov pri narkomanih
  1998
 54. Gričar Marko
  Akutne zastrupitve
  2000
 55. Čegovnik Borut; Dobovišek Jurij
  Hipertenzivna nujna stanja na terenu in v ambulanti splošne medicine - smernice
  [Hypertension emergencies and urgencies in primary care environment - guidelines]
  2000
 56. Šprah Lilijana
  Nevrobiološki učinki ibogaina
  [Neurobiological effects of ibogaine]
  2000
 57. Štefanič Borut
  Mrliški oglednik soočen s sumom smrti zaradi psihoaktivnih snovi
  1999
 58. Krek Milan; Mišigoj-Krek Jelka
  Nosečnost in odvisnost od nedovoljenih drog
  [Pregnancy and illicit drug misuse]
  1999
 59. Škrlj Milan
  Droge in surovine za njihovo izdelavo
  [Narcotic drugs and raw - material for their production]
  1999
 60. Kovač Miha
  Pomoč predoziranemu narkomanu na terenu - prikaz primera
  [How to help an overdosed drug addict in the field - case report]
  1999
 61. Marušič Dorjan; Marušič Andrej; Gričar Marko
  Zastrupitvi z amfetaminom oziroma z amfetaminu sorodnimi substancami
  [Intoxications with amphetamine or amphetamine-related substances]
  1999
 62. Nolimal D
  Estimacion de la amplitud del problema de la heroina en Eslovenia: aplicacion del metodo del informador clave y de la tecnica de la designacion en ausencia de otras fuentes fidedignas de informacion
  1996
 63. Nolimal Dušan
  Govorimo o drogah: temeljna dejstva
  1998
 64. Gričar Marko; Možina Martin
  Najpogostejše akutne zastrupitve z drogami
  1999
 65. Nolimal D
  Evaluation de l'importance du probleme de l'heroinomanie en Slovenie: application de la methode de l'informateur-cle et de la techniue de selection nominale en l'absence de sources d'information fiables
  1998
 66. Nolimal Dušan
  Ljubljana (1991-1994)
  1997
 67. Gričar Marko; Možina Martin
  Akutne zastrupitve z drogami pri otrocih
  1997
 68. Gričar Marko
  Urgentna pomoč življenjsko ogroženemu narkomanu
  1996
 69. Koželj Gordana
  Določanje psihoaktivnih snovi s plinsko kromatografijo v povezavi z masno spektrometrijo
  [Determination of psychoactive substances with gas chromatography - mass spectrometry]
  1996
 70. Nolimal Dušan
  Trendi uporabe alkohola in drugih drog v Sloveniji
  [Trends in the use of alcohol and other drugs in Slovenija]
  1996
 71. Toplak Cirila; Zupanič-Slavec Zvonka
  Kokain v zgodovini človeštva
  [Cocaine in the history of mankind]
  1996
 72. Scalzo FM; Primožič S; Valentine J; Karba R; Grabnar I; Burge LJ; Badger TM; Creer MH; Nehus C; Mrhar A
  Pharmacokinetics of phencyclidine and cocaine in neonatal piglets
  1996
 73. Tomori M
  Nevarno tveganje
  1991
 74. Škof M
  Razpoloženje človeka v sistemu visoke tehnologije - danes izziv, jutri potreba
  1992
 75. Glaser E; Glaser-Kraševec M
  Analgetiki, sedativi, uspavala, nevroleptiki, antidepresivi, trankvilizatorji in anabolski preparati, ki lahko privedjo do odvisnosti
  1995
 76. Merc B
  Kriminološki vidiki odvisnosti
  1995
 77. Dermota L
  Učinki mamil na človeka
  1995
 78. Karpljuk D; Leštan S; Karpljuk K; Karpljuk M; Žvelc G
  Šport med drogami in topili
  [Sports between drugs and solvents]
  1996
 79. Zorec-Karlovšek M; Lovšin J
  Die verkehrsmedizinische Problematik der neuen Drogenszene in Slowenien
  1993
 80. Krek M; Mišigoj-Krek J; Nolimal D
  Politika zmanjševanja škode zaradi uživanja drog med uživalci ilegalnih drog
  [The policy of diminishing the harm caused by drug consumption among the illicit drug consumers]
  1994
 81. Tomori M
  Zloraba psihotropnih snovi - kakšna je slovenska scena danes
  [Abuse of psychoactive substances - today's scene in Slovenia]
  1992
 82. Strle M
  Farmakologija lokalnih anestetikov
  1988
 83. Milčinski L
  Bolezni odvisnosti II: Uživanje drog in nealkoholne toksikomanije
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics