biomedicina slovenica


"COLITIS" : 262

 1. But-Hadžić Jasna; Anderluh Franc; Brecelj Erik; Edhemović Ibrahim; Šečerov Ermenc Ajra; Hudej Rihard; Jeromen Ana; Koželj Miran; Krebs Bojan; Oblak Irena; Omejc Mirko; Vogrin Andrej; Velenik Vaneja
  Acute toxicity and tumor response in locally advanced rectal cancer after preoperative chemoradiation therapy with shortening of the overall treatment time using intensity-modulated radiation therapy with simultaneous integrated boost
  2016
 2. Zidar Nina; Tepeš Katja
  Cytomegalovirus reactivation in ulcerative colitis
  2016
 3. Zidar Nina; Boštjančič Emanuela; Jerala Miha; Kojc Nika; Drobne David; Štabuc Borut; Glavač Damjan
  Down-regulation of microRNAs of the miR-200 family and up-regulation of Snail and Slug in inflammatory bowel diseases - hallmark of epithelial-mesenchymal transition
  2016
 4. Dolinšek Jernej; Rižnik Petra; Sabath Larisa; Mičetić-Turk Dušanka
  Fecal calprotectin as a marker of the severity of mucosal inflammation in children with inflammatory bowel disease
  2016
 5. Alibegović Armin; Volavšek Metka
  Suicide in a patient with inflamatory bowel disease. A case report
  2014
 6. Zore Anamarija
  Enteroinvazivni sevi (STEC) Escherichia coli pri bolnikih s hemoragičnim kolitisom
  [Enteroinvasive (STEC) Escherichia coli in patients with haemorragic colitis in Slovenia]
  2006
 7. Grilc Eva
  Epidemiološko spremljanje salmonelnih gastroenterokolitisov med prebivalci ljubljanske regije v letu 2001 in 2002
  [Epidemiological surveillance of Salmonella gastroenterocolitis among inhabitants of Ljubljana region from 2001 to 2002]
  2007
 8. Zidar Nina; Ferkolj Ivan; Petrovec Miroslav
  Kolitis, povzročen z virusom citomegalije
  [Cytomegalovirus colitis]
  2015
 9. Kobilica Nina; Flis Vojko
  Nevtropenični enterokolitis
  2009
 10. Repnik Katja; Gorenjak Mario; Potočnik Uroš
  Association of 10 p locus with Slovenian inflammatory bowel disease patients
  2015
 11. Krenčnik Tomaž; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Smernice za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni
  [Guidelines for management of chronic inflamatory [!] bowel disease]
  2015
 12. Zidar Nina; Ferkolj Ivan; Tepeš Katja; Štabuc Borut; Kojc Nika; Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Diagnosing cytomegalovirus in patients with inflammatory bowel disease - by immunohistochemistry or polymerase chain reaction?
  2015
 13. Pernat Drobež Cvetka
  Klinične značilnosti ulceroznega kolitisa in Crohnove bolezni
  [Clinical features of ulcerative colitis and Crohn's disease]
  2014
 14. Tepeš Bojan; Tepeš Katja
  Mikroskopski kolitis
  [Microscopic colitis]
  2014
 15. Zidar Nina; Jeruc Jera
  Differential diagnosis of enterocolitis
  2014
 16. Zidar Nina; Kojc Nika
  Perianal squamous cell carcinoma with transcriptionally active HPV 16/18 in a patient with Crohn's disease
  2014
 17. Volavšek Metka
  MALT lymphoma of the colon
  2014
 18. Kojc Nika
  Crohn's disease-associated adenocarcinoma of the small bowel
  2014
 19. Dolenc-Stražar Zvezdana
  Amebic colitis
  2014
 20. Jeruc Jera; Rotar Žiga; Zidar Nina
  Henoch-Schönlein purpura of the jeujunum with CMV reactivation
  2014
 21. Kavalar Rajko
  Ischemic colitis
  2014
 22. Zidar Nina
  Graft-versus-host disease of the colon
  2014
 23. Kojc Nika
  Mycophenolate mofetil-related colitis
  2014
 24. Jeruc Jera
  Lymphocytic colitis
  2014
 25. Tepeš Katja; Zidar Nina
  Collagenous colitis
  2014
 26. Urlep Žužej Darja; Mičetić-Turk Dušanka
  Priporočila za uporabo probiotikov pri kronični vnetni črevesni bolezni
  2010
 27. Bratkovič Tomaž
  Biološke učinkovine pri zdravljenju Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa
  [Biologic agents in treatment of Crohn's disease and ulcerative colitis]
  2008
 28. Križnar Tomaž
  Management of necrotising enterocolitis (NEC) as an example for inpterdisciplinary approach in medicine
  2014
 29. Skok Pavel
  Kronične vnetne črevesne bolezni in biološka zdravila
  2008
 30. Pernat Drobež Cvetka
  Cryptosporidiosis and inflammatory bowel disease
  2011
 31. Urlep Žužej Darja; Kamhi Tina; Blagus Rok; Orel Rok
  Incidence and phenotypic characteristics of pediatric IBD in northeastern Slovenia, 2002-2010
  2014
 32. Pernat Drobež Cvetka
  Priporočila za zdravljenje KVČB
  [Recommended treatment of CIBD]
  2012
 33. Nadižar Irena-Felicita
  Zdravstvena nega bolnika operiranega zaradi kronične vnetne črevesne bolezni
  [Nursing care of patient having surgery as a result of inflammatory bowel disease]
  2011
 34. Artenjak Andrej; Koželj Mateja; Lakota Katja; Čučnik Saša; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna
  High avidity anti-[beta]2-glycoprotein i antibodies activate human coronary artery endothelial cells and trigger peripheral blood mononuclear cell migration
  2013
 35. Homan Matjaž
  Eozinofilni kolitis
  [Eosinophilic colitis]
  2012
 36. Pernat Drobež Cvetka; Ocepek Andreja
  Zdravljenje bolnikov z ulceroznim kolitisom
  [Treatment of ulcerative colitis]
  2013
 37. Jović Viktor
  Psevdomembranski kolitis
  [(Colitis pseudomemranacea)]
  2012
 38. Svetičič Marinko Jana; Stojanović Dražen
  Izbrug gastroenterokolitisa med učensi in učitelji iz osnovne šole iz okolice Ljubljane, ki so bili v šoli v naravi v Nerezinah
  [Outbreak of gastroenterocolitis among students and teachers from primary schools from near Ljubljana, who attended school in nature in Nerezine]
  2012
 39. Cerar Anton
  Ulceozni kolitis
  [(Colitis ulcerosa)]
  2012
 40. Pavčnik Arnol Maja; Grošelj-Grenc Mojca; Gvardijančič Diana
  Nekrotizirajoči enterokolitis
  [Necrotizing enterocolitis]
  2012
 41. Vujasinović Miroslav; Mojškerc Klemen; Pospihalj Boris
  Klinične in demografske značilnosti bolnikov z mikroskopskim kolitisom
  [Clinical and demographic features of patients with microscopic colitis]
  2012
 42. Bukovnik Nejc; Bizjak Anja; Pernat-Drobež Cvetka; Skalicky Marjan; Dinevski Dejan
  Telemedicinsko spremljanje bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo
  [Telemedical monitoring of patients with inflammatory bowel disease]
  2012
 43. Perše Martina; Cerar Anton
  Dextran sodium sulphate colitis mouse model: traps and tricks
  2012
 44. Demirozu Zumrut T; Radovančević Rajko; Hochman Lyone F; Gregorič Igor D; Letsou George V; Kar Biswajit; Bogaev Roberta C; Fraizer OH
  Arteriovenous malformation and gastrointestinal bleeding in patients with the HeartMate II left ventricular assist device
  2011
 45. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić-Pogačar Maja
  Klinična uporaba probiotikov v pediatriji
  [Clinical use of probiotics in pediatrics]
  2011
 46. Pokorn M; Radšel A; Čižman M; Jereb M; Karner P; Kalan G; Grosek Š; Andlovic A; Rupnik M
  Severe Clostridium difficile-associated disease in children
  2008
 47. Vujasinović M; Mojškerc K; Pospihalj B
  Mild clinical course of microscopic colitis in a single-centre retrocpective study
  2011
 48. Rakovec-Felser Zlatka
  The biopsychosocial model of treatment the patients with inflammatory chronic bowel disease
  2011
 49. Kobilica Nina; Skalicky Marjan; Bergauer Andrej; Flis Vojko
  Nevtropenični enterocolitis, povzročen s tirostatikom - poročilo o primeru
  [Neutropenic enterocolitis caused by antithyroid drug - case report]
  2010
 50. Smrekar Nataša
  Kronična vnetna črevesna bolezen
  [Inflammatory bowel disease]
  2010
 51. Dolenc-Stražar Zvezdana; Cerar Anton
  Patologija kronične vnetne črevesne bolezni
  [Pathology of the inflammatory bowel disease]
  2010
 52. Sofić Amela; Bestić Šerif; Šehović Nedžad; Čaluk Jasmin; Sofić Damir
  MRI in evaluation of perianal fistulae
  [Ocenjevanje perianalnih fistul z magnetno resonanco]
  2010
 53. Grmek-Košnik I; Frei R; Dolenc M; Virnik B; Seljak M; Trampuž A
  Isolates of methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) from stool of patients with acute gastroenterocolitis (AGEC) often produce enterotoxins
  2002
 54. Zafošnik Andrej; Pernat Cvetka; Dajčman Davorin; Skok Pavel
  Primarni sklerozantni holangitis pri bolniku z ulceroznim kolitisom
  2010
 55. Repnik Katja; Potočnik Uroš
  CTLA4 CT60 single-nucleotide polymorphism is associated with Slovenian inflammatory bowel disease patients and regulates expression of CTLA4 isoforms
  2010
 56. Ščavničar Ana; Šavrin Rajmond
  Rehabilitacija mladega moškega s tetraplegijo, z ulceroznim kolitisom in hudo osteoporozo: predstavitev primera
  [Rehabilitation of young tetraplegic with ulcerous colitis and severe osteoporosis: presentation of a case]
  2010
 57. Homšak Evgenija; Mičetić-Turk Dušanka; Božič Borut
  Autoantibodies pANCA, GAB and PAB in inflammatory bowel disease: prevalence, characteristics and diagnostic value
  2010
 58. Mitrovič Mitja; Potočnik Uroš
  High resolution melting curve analysis for high-throughput SNP genotyping in IL23R gene and association of IL23R with Slovenian inflammatory bowel diseases patients
  2010
 59. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Pancreatic antibodies are associated with anti-saccharomyces cerevisiae antibodies and more complicated disease phenotype but not with NOD2/CARD15 mutations in pediatric Crohn's disease
  2009
 60. Ferkolj Ivan; Vrh-Jermančič Jadranka; Štabuc Borut
  Fatal hemorrhage due to thrombosis and rupture of the portal vein and hepatic artery
  2009
 61. Ocepek Andreja; Skok Pavel
  Kronično vnetje in karcinogeneza: primer raka debelega črevesa in danke pri kronični vnetni črevesni bolezni
  [Chronic inflammation and carcinogenesis: an example of colorectal cancer in inflammatory bowel disease]
  2008
 62. Dajčman Davorin
  Vloga kolonoskopske preiskave pri kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB)
  [The role of a colonoscopy in inflammatory bowel disease (IBD)]
  2008
 63. Bavec Andrej; Krajnc Ivan
  Uporaba bioloških zdravil v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
  [Use of biological agents at University clinical center Maribor]
  2008
 64. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Bolečina v trebuhu pri otrocih in mladostnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  [Abdominal pain in children and adolescents with inflammatory bowel disease_]
  2008
 65. Kobilica Nina; Flis Vojko
  Akutni abdomen zaradi nevtropeničnega enterokolitisa
  [Neutropenic enterocolitis with acute abdomen clinical presentation]
  2007
 66. Simonović Zoran; Turk Karl; Kovačević Marko
  Cepiva proti črevesnim okužbam
  [Vaccines against enteric infections]
  2007
 67. Orel Rok
  Probiotiki in njihova vloga pri črevesnih okužbah
  [Probiotics and their role in intestinal infections]
  2007
 68. Tomažič Janez; Gorišek-Miksić Nina; Logar Jernej
  Driska pri bolnikih, okuženih s HIV
  [Diarrhea in patients infected with HIV]
  2007
 69. Lužnik-Bufon Tatjana; Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Črevesne okužbe, povezane z bivanjem v bolnišnicah, domovih za ostarele, vrtcih ali drugih stacionarnih ustanovah
  [Intestinal infections associated with hospitalization, kindergarten care or living in a nursing home or other stattionary institutions]
  2007
 70. Ihan Alojz
  Imunost proti črevesnim bakterijam
  [Immunity against intestinal bacteria]
  2007
 71. Božiček Franc
  Bolnik s črevesno okužbo in zdravnik družinske medicine
  [Assessment of patients with intestinal infection by family medicine practitioner]
  2007
 72. Lotrič-Furlan Stanka
  Najpogostejši zunajčrevesni zapleti pri okužbah s črevesnimi patogeni
  [The most common extraintestinal complications caused by intestinal pathogens]
  2007
 73. Berce Ingrid; Mozetič-Wedom Breda; Keše Darja; Grmek-Košnik Irena
  Ali obstaja povezava med kolitisom dojenčkov zdravljenih z antibiotiki in bakterijo Klebsiella species?
  [Is there any correlation between infantile colitis after antibiotic therapy and bacteria Klebsiella species?]
  2007
 74. Ahčan Jerneja; Andlovic Alenka; Radšel Anja
  Okužbe z neprilagojenimi salmonelami pri otrocih
  [Nontyphoidal salmonella infections in children]
  2007
 75. Grilc Eva; Koren Nadja; Blaško Mateja
  Epidemiološko spremljanje črevesnih nalezljivih bolezni v Sloveniji v letih od 1997 do 2006
  [Surveillance of enteral communicable diseases in Slovenian from 1997 to 2006]
  2007
 76. Vovko Petra; Harlander Tatjana
  Zbornik predavanj Črevesne okužbe; 2007 nov 23-24
  2007
 77. Gvardijančič Diana
  Nekrotizantni enterokolitis
  [Necrotizing enterocolitis]
  2007
 78. Urlep Žužej Darja; Mamula Paul William; Baldassano RN
  Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease
  2005
 79. Baklan Zvonko; Rejc-Marko Jana; Rupnik Maja; Orešič Nadja
  Okužbe s Clostridium difficile: zapleti, zdravljenje in diagnostika
  [Clostridium difficile associated disease: a new characteristics and therapy]
  2007
 80. Grilc Eva; Blaško Mateja; Dovečar Darja; Trkov Marija
  Epidemiološko spremljanje rotavirusnih gastroenterokolitisov v Sloveniji - predlogi izboljšav
  [Surveillance of rotavirus gastroenterocolitis in Slovenia - possibilities of improvements?]
  2007
 81. Ocepek Andreja; Skok Pavel
  Kronične vnetne črevesne bolezni in rak debelega črevesa in danke
  [Inflammatory bowel disease and colorectal cancer]
  2006
 82. Urlep-Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka; Homšak Evgenija; Zagradišnik Boris
  Clinical utility of serodiagnostic testing in pediatric inflammatory bowel disease
  [Klinična uporabnost seroloških označevalcev v diagnostiki kronične vnetne črevesne bolezni v pediatriji]
  2006
 83. Dvoršak-Erker Andreja; Umek-Bradač Stanislava
  Ultrazvočna preiskava črevesja pri otrocih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  [Ultrasonography of chronic inflammatory bowel disease in children]
  2006
 84. Kastelec Barbara; Harlander Tatjana
  Enterobacteriaceae kot povzročiteljice okužb s hrano v Sloveniji
  [Enterobacteriaceae - pathogens causing foodborne diseases in Slovenia]
  2006
 85. Ambrožič Davorin
  Prevalenca driske in vpliv antibiotikov na njen pojav v Bolnišnici Golnik
  [Prevalence of diarrhea and impact of antibiotic therapy on its occurence in Golnik hospital]
  2006
 86. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet salmonelne okužbe - predstavitev bolnice
  [Unusual complication of salmonellosis - a case report]
  2006
 87. Mušič E; Bajrović N; Eržen R; Kecelj P; Košnik M
  SIT by house dust mite allergoid in atopic dermatitis (AD) and ulcerative colitis (UC)
  2006
 88. Bratanič Borut
  Zaščita pred kroničnimi boleznimi
  2006
 89. Vučković Darinka; Abram Maja; Bubonja Marina; Wraber Branka; Dorić Miljenko
  Host resistance to primary and secondary Campylobacter jejuni infections in C57B1/6 mice
  2006
 90. Štucin-Gantar Irena
  Težje bolezni nedonošenčka
  2005
 91. Brecelj J; Orel R; Sedmak M
  Zdravljenje s kortikosteroidi pri otrocih z boleznimi prebavil
  [Corticosteroid therapy in children with gastrointestinal disease]
  2005
 92. Božič Borut; Rozman Blaž
  Apoptosis and autoimmunity
  2005
 93. Kamhi Tina
  Diagnostična merila za kronično vnetno črevesno bolezen pri otrocih in mladostnikih - priporočila ESPGHAN (prevod in priredba "Meril iz Porta")
  [Diagnostic criteria for chronic bowel disease in children and adolescents - ESPGHAN recommendations (Porto criteria)]
  2005
 94. Urlep Darja; Dolinšek Jernej; Mičetić-Turk Dušanka
  Enteralna prehrana v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni pri otrocih in mladostnikih
  [Enteral nutrion in the treatment of chronic inflammatory bowel disease in paediatric patients]
  2005
 95. Krznarić Željko; Vucelić Boris; Dika Živka; Čuković-Čavka Silvija
  Chronic colonic inflammation and cancer
  2005
 96. Potočnik Uroš; Cerar Anton; Jeruc Jera; Ferkolj Ivan; Dean Michael; Glavač Damjan
  Molecular diagnostic and prognostic markers in inflammatory bowel diseases
  [Molekularno diagnostični in napovedni označevalci pri kroničnih vnetjih črevesa]
  2005
 97. Ferkolj Ivo
  Zdravljenje in vodenje bolnika s kronično vnetno črevesno boleznijo
  2005
 98. Ferkolj Ivo
  Novosti v terapiji KVČB
  [Novel therapy of inflammatory bowel disease]
  2005
 99. Dolinšek J; Urlep-Žužej D; Mičetić-Turk D
  Klinična sika in diagnostika kroničnih vnetnih črevesnih bolezni
  [Clinical picture and diagnosis of inflammatory bowel disease]
  2005
 100. Repše S; Jelenc F; Juvan R
  Kirurško zdravljenje kroničnih vnetnih črevesnih bolezni
  [Surgical treatment of chronic inflammatory bowel diseases]
  2005

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics