biomedicina slovenica


"COLLOIDS" : 38

 1. Tkalec Uroš; Čopar Simon; Muševič Igor; Žumer Slobodan
  Knots, graphs and surfaces in nematic colloids
  2015
 2. Tkalec Uroš
  Experimental topology with liquid crystal colloids
  2015
 3. Behm Hans Wolfgang
  Kolloidchemie
  1925
 4. Švigelj Viktor; Šteblaj Simona; Visočnik Darja
  Autoregulacija i moždani edem
  2013
 5. Istenič Darja; Arias Carlos A; Vollersten Jes; Nielsen Asbjorn H
  Improved urban stormwater treatment and pollutant removal pathways in amended wet detention ponds
  2012
 6. Bohinc Klemen; Grime John MA; Lue Leo
  The interactions between charged colloids with rod-like counterions
  2012
 7. Potočnik Iztok; Novak-Janković Vesna; Štupnik Tomaž; Kremžar Boriana
  Haemodynamic changes after induction of anaesthesia with sevoflurane vs. propofol
  2011
 8. Lah Katja; Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Rapid sequence intubation in the pre-hospital setting - difference between trauma and nontrauma patients
  2010
 9. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Zakaj so v perioperativnem obdobju pri velikih operacijah (v trebuhu) pomembni tudi koloidi?
  [Why are colloids in perioperative period important in major (abdominal) surgery?]
  2009
 10. Peterlin Primož; Arrigler Vesna
  Electroformation in a flow chamber with solution exchange as a means of preparation of flaccid giant vesicles
  2008
 11. Beganskiene A; Raudonis R; Zemljic-Jokhadar S; Batista U; Kareiva A
  Modified sol-gel coatings for biotechnological applications
  2007
 12. Grmek Marko; Milčinski Metka; Fettich Jurij; Brecelj Janez
  Radiation exposure of hemophiliacs after radiosynoviorthesis with 186Re colloid
  2007
 13. Grosek Štefan
  Tekočinska terapija
  2005
 14. Skerbinjek-Kavalar Maja; Kavalar Rajko; Strojnik Tadej
  A colloid cyst of the third ventricle - the cause of episodic headache and sudden unexpected death in an adolescent girl
  2005
 15. Derganc Metka; Grosek Štefan; Kalan Gorazd
  Kristaloidi ali koloidi pri urgentnem zdravljenju otrok
  [Crystalloids or colloids in paediatric emergencies]
  2003
 16. Žmavc Andrej
  Prehospital issues in circulatory shock
  2003
 17. Kamenik Mirt
  Nadomeščanje tekočin in uporaba vazoaktivnih učinkovin pri sepsi in septičnem šoku
  2003
 18. Grosek Štefan; Primožič Janez
  Tekočine, ki jih uporabljamo pri zdravljenju šoka
  2002
 19. Derganc Metka; Grosek Štefan
  Kristaloidi ali koloidi pri intenzivnem zdravljenju otrok
  2002
 20. Fošnarič Miha; Nemec Marjana; Kralj-Iglič Veronika; Haegerstrand Henry; Schara Milan; Iglič Aleš
  Possible role of anisotropic membrane inclusions in stability of torocyte red blook cell daughter vesicles
  2002
 21. Vlahović Dušan
  Posebnosti šoka pri poškodbah
  [Specificities shock in traumatized patients]
  2002
 22. Booij Leo HDJ
  Cristaloids, albumin and synthetic colloids in anaesthesiology and ICU
  2002
 23. Kamenik Mirt
  Učinkovitost raztopin elektrolitov in raztopin koloidov z elektroliti pri preprečevanju hipotenzije po subarahnoidni anesteziji
  [The effectiveness of crystalloid and colloid solutions in the prevention of hypotension after spinal anesthesia]
  2001
 24. Milovanović Slavomir; Papuga Vesna
  Tenzijski masivni hematotoraks - prikaz primera
  [Tension massive hemothorax - case report]
  2001
 25. Derganc Metka
  Fluid resuscitation in children
  2001
 26. Ponchel G; Durrer C; Irache JM; Puisieux F; Duchene D
  Intestinal mucoadhesion of colloidal particles
  1995
 27. Šmid-Korbar Jelka; Kristl Julijana
  Oficinalne farmacevtske oblike
  [Dosage forms in European pharmacopoeia]
  1999
 28. Webb AR
  Plasma substitutes - a rational choice
  1998
 29. Svete Peter; Milačič Radmila; Pihlar Boris
  Določanje vodotopnega Zn, Pb in Cd v tleh - optimizacija ekstrakcijskega postopka
  1998
 30. Geymayer Wolfgang; Aldrian Adolf
  Cryotechniques in electron-microscopy, SEM-observation of colloids
  1997
 31. Kristl Julijana; Kokol Danica; Šmid-Korbar Jelka
  Trdni lipidni nanodelci: izdelava, vrednotenje in možnosti za dostavo učinkovin
  [Solid lipid nanoparticles: formulation, characterization and possibilities of drug delivery]
  1997
 32. Ponchel G
  Particulate systems for oral administration
  1997
 33. Kristl J; Pečar S; Šmid-Korbar J; Schara M
  Molecular motion of drugs in hydrocolloids measured by electron paramagnetic resonance
  1991
 34. Kristl J; Šmid-Korbar J; Štruc E; Schara M; Rupprecht H
  Hydrocolloids and gels of chitosan as drug carriers
  1993
 35. Gašperlin M; Šmid-Korbar J; Kristl J
  Influence of hydrocolloids on the physical properties of semi solid emulsion systems containing silicone surfactant
  1995
 36. Podgornik R; Žekš B
  Inhomogeneous Colomb fluid: a functional integral approach
  1988
 37. Kristl J; Lahajnar G; Jezernik K; Šmid-Korbar J
  Water behaviour in poly(methylmethacrylate) hydrocolloids studied by NMR techniques and electron microscopy
  1992
 38. Bučar-Poljanec A
  Infuzijsko zdravljenje pri predbolnišničnem zdravljenju
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics