biomedicina slovenica


"COLONOSCOPY" : 87

 1. Tepeš Bojan; Bračko Matej; Novak-Mlakar Dominika; Stefanovič Milan; Štabuc Borut; Frković-Grazio Snježana; Maučec Zakotnik Jožica
  Results of the FIT-based national colorectal cancer screening program in Slovenia
  2017
 2. Hauptman Nina; Glavač Damjan
  Colorectal cancer blood-based biomarkers
  2017
 3. Štabuc Borut; Gavrić Aleksandar
  Priprava bolnika na antikoagulantni ali antiagregacijski terapiji na kolonoskopijo
  [Anticoagulant and antiplatelet therapy in patients before colonoscopy]
  2016
 4. Gavrić Aleksandar; Smrekar Nataša; Štabuc Borut
  Kolonoskopija v sedaciji
  [Colonoscopy in sedation]
  2016
 5. Orel Rok; Brecelj Jernej; Amil Dias Jorge; Romano Claudio; Barros Fernanda; Thomson Mike; Vandenplas Yvan
  Review on sedation for gastrointestinal tract endoscopy in children by non-anesthesiologists
  2015
 6. Homan Matjaž; Mahkovic Dora; Orel Rok; Mamula Petar
  Randomized, double-blind trial of CO2 versus air insufflation in children undergoing colonoscopy
  2016
 7. Urlep Dejan
  Po 50. letu ne pozabite na test prikrite krvavitve
  2007
 8. Mesti Tanja; Rink Saša; Počivavšek Karolina; Ocvirk Janja
  Isolated metastases in the elbow as the first presentation of metastatic colorectal cancer
  2015
 9. Tepeš Bojan; Novak-Mlakar Dominika; Metličar Tanja
  Bowel preparation for colonoscopy with magnesium sulphate and low-volume polyethylene glycol
  2014
 10. Tepeš Bojan; Štabuc Borut; Stefanovič Milan; Bračko Matej; Frković-Grazio Snježana; Novak-Mlakar Dominika; Maučec Zakotnik Jožica
  Faecal immunochemical test-based colorectal cancer screening programme SVIT in Slovenia
  2014
 11. Mahkovic Dora; Homan Matjaž
  Prednosti uporabe CO2 za insuflacijo črevesa med kolonoskopijo pri otrocih
  2014
 12. Macur Erika
  Priprava otroka na ezofagogastroduoendoskopijo (EGDS) in kolonoskopijo
  2006
 13. Petavs Lucija B.; Ocvirk Janja
  Odkrivanje v poznih stadijih, a vsako leto daljše preživetje
  2010
 14. Akay Mehmet H.; Gregorič Igor; Cohn William E.; Frazier O.H.
  HeartMate-II left ventricular assist device infections resulting from gastrointestinal-tract fistulas
  2012
 15. Zafošnik Andrej; Kalacun Vanja; Dajčman Davorin
  Endoskopske preiskave v anesteziji - predstavitev bolnice
  [Endoscopic procedures in anaesthesia - case report]
  2013
 16. Vujasinović Miroslav; Mojškerc Klemen; Pospihalj Boris
  Klinične in demografske značilnosti bolnikov z mikroskopskim kolitisom
  [Clinical and demographic features of patients with microscopic colitis]
  2012
 17. Skalicky Marjan; Križmarić Miljenko; Lorber Darja; Bevc Sebastjan
  Simulacije endoskopskih invazivnih posegov zgornje in spodnje prebavne cevi vključno z endoskopskim ultrazvokom in ERCP
  [Simulations of invasive endoscopic procedures of the upper and lower digestive tract including endoscopic US and ERCP]
  2012
 18. Demirozu Zumrut T; Radovančević Rajko; Hochman Lyone F; Gregorič Igor D; Letsou George V; Kar Biswajit; Bogaev Roberta C; Fraizer OH
  Arteriovenous malformation and gastrointestinal bleeding in patients with the HeartMate II left ventricular assist device
  2011
 19. Neugut Alfred I; Lebwohl Benjamin
  Presejalna kolonoskopija proti sigmoidoskopiji: da bo dobro opravljeno
  [Colonoscopy vs sigmoidoscopy screening. Getting it right]
  2010
 20. Buyukasik Oktay; Hasdemir Ahmet Oguz; Gulnerman Yusuf; Col Cavit; Ikiz Ozgur
  Second primary cancers in patients with gastric cancer
  [Drugi primarni rak pri bolnikih z želodčnim rakom]
  2010
 21. Skok Pavel
  Neobičajen zaplet pri Crohnovi bolezni - predstavitev bolnice
  [Unusual complication in Crohn's disease - case presentation]
  2010
 22. Zafošnik Andrej; Dajčman Davorin
  Perforacija širokega črevesa ob kolonoskopski polipektomiji - predstavitev bolnice
  [Perforation of colon at colonoscopic polypectomy - a case report]
  2010
 23. Tepeš Bojan; Stefanović Milan; Bračko Matej; Frković-Grazio Snežana; Maučec-Zakotnik Jožica; Novak-Mlakar Dominika; Štabuc Borut
  Rezultati pilotne faze presejalnega programa SVIT
  [Slovenian colorectal cancer screenig programme SVIT-results of pilot phase]
  2010
 24. Baca I; Elzarrok-Elgazwi K; Grzybowski L
  Laparoscopic technique for left hemicolectomy and sigmoidectomy
  [Laparoskopska leva hemikolektomija in sigmoidektomija]
  2009
 25. Skok Pavel; Ocepek Andreja; Genslitskaya Ekaterina; Kavalar Rajko
  Peutz-Jegherjev sindrom: predstavitev bolnika in pregled literature
  [Peutz-Jeghers syndrome: presentation of a patient and literature review]
  2009
 26. Virag Mirjana
  Radiološka diagnostika pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke; kdaj? kako?
  2008
 27. Skok Pavel
  Novosti v endoskopski diagnostiki pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke
  2008
 28. Dajčman Davorin
  Vloga kolonoskopske preiskave pri kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB)
  [The role of a colonoscopy in inflammatory bowel disease (IBD)]
  2008
 29. Štabuc Borut; Novak-Mlakar Dominika; Maučec-Zakotnik Jožica
  Priporočila za presejanje raka debelega črevesa in danke v Sloveniji
  [Proposal of colorectal cancer screening in Slovenia]
  2006
 30. Mlakar Boštjan
  Anoscopy could be beneficial for women with external anogenital condyloma
  2007
 31. Mlakar B
  Anoscopy could be beneficial for women with external anogenital condyloma-A response to the letter by Dr. C. O'Mahony
  2007
 32. Šavli Metka; Jamar Breda
  Adenocarcinoma of the small bowel
  [Adenokarcinom ozkega črevesa]
  2007
 33. Vegar-Zubović Sandra; Sefić-Pašić Irmina; Lindcender Lidija; Vrčić Dunja; Klančević Melika; Delić Una
  Computed tomography and magnetic resonance colonography
  [Računalniško tomografska in magnetno resonančna kolonografija]
  2007
 34. Tušek-Bunc Ksenija
  Bolnik po operaciji raka širokega črevesa in danke - vprašanja in izkušnje zdravnika družinske medicine
  [Patient after colorectal carcinom surgery - family phisitian's experiences and questions]
  2007
 35. Štabuc Borut
  Zgodnje odkrivanje in presejanje za raka debelega črevesa in danke
  [Early detection and screening of colorectal cancer]
  2007
 36. Dajčman Davorin
  Dejavniki učinkovitega presejanja raka debelega črevesa in danke
  [Factors for effective colorectal cancer screening]
  2006
 37. Medvešček Marko
  Priprava sladkornega bolnika na preiskave in perioperativna oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo
  2006
 38. Dvoršak-Erker Andreja; Umek-Bradač Stanislava
  Ultrazvočna preiskava črevesja pri otrocih s kronično vnetno črevesno boleznijo
  [Ultrasonography of chronic inflammatory bowel disease in children]
  2006
 39. Stefanovič Milan
  Ugotavljanje in odstranjevanje neoplastičnih lezij debelega črevesa
  [Detection and removal of neoplastic lesions of the large bowel]
  2006
 40. Štabuc Borut
  Presejanje za raka debelega črevesa in danke v Sloveniji
  [Colorectal cancer screening in Slovenia]
  2006
 41. Taylor William C
  Enainsedemdesetletna ženska se odloča o preventivni kolonoskopiji
  [A 71-year-old woman contemplating a screening colonoscopy]
  2006
 42. Ocvirk Janja
  Redno na kontrolne preglede
  2006
 43. Kadivec Maksimiljan
  Mlada, a obetavna metoda
  2006
 44. Rems Miran; Kern Aleksandra
  Standardna kirurška oskrba raka debelega črevesa v Sloveniji 2004
  [Standard surgical treatment od colon cancer in Slovenia in 2004]
  2005
 45. Kamhi Tina
  Diagnostična merila za kronično vnetno črevesno bolezen pri otrocih in mladostnikih - priporočila ESPGHAN (prevod in priredba "Meril iz Porta")
  [Diagnostic criteria for chronic bowel disease in children and adolescents - ESPGHAN recommendations (Porto criteria)]
  2005
 46. Ravnik-Glavač Metka; Berginc Gašper; Potočnik Uroš; Golouh Rastko; Repše Stanislav; Glavač Damjan
  Methodology for molecular genetic screening of microsatellite unstable colorectal cancer and Lynch syndrome
  [Metodologija za molekularnogenetsko presejanje mikrosatelitno nestabilnega kolorektalnega karcinoma in sindroma Lynch]
  2005
 47. Skok Pavel
  Zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke
  2005
 48. Vujasinović Miroslav; Kikec Zdenko
  Rak debelega črevesa in danke - pregled petletnega obdobja
  [Colon cancer - five-year-period review]
  2005
 49. Štabuc Borut
  Stopenjska diagnostika in zdravljenje kolorektalnega raka
  [Stage diagnostics and the treatment of colorectal cancer]
  2005
 50. Ravnik-Glavač Metka
  Molekularnogenetski pristop za presejanje dednega nepolipoznega kolorektalnega karcinoma
  [Molecular genetic approach for screening of hereditary non-polyposis colorectal cancer]
  2005
 51. Benedik Stanislav
  Kolonoskopsko ugotovljena patologija
  2005
 52. Medvešček Marko
  Bolnik s sladkorno boleznijo v posebnih okoliščinah
  2005
 53. Urlep-Žužej Darja
  Pomen, uporabnost in diagnostična vrednost neinvazivnih diagnostičnih metod kronične vnetne črevesne bolezni v pediatriji
  2005
 54. Medvešček Marko
  Kako prilagoditi zdravljenje sladkorne bolezni zaradi preiskav
  2004
 55. Horvat Matej; Kavčič Pavel
  Primernost napotovanja bolnikov na ezofagogastroduodenoskopijo in kolonoskopijo v Republiki Sloveniji
  2004
 56. Cerar Anton; Zidar Nina; Vodopivec Boris
  Colorectal carcinoma in endoscopic biopsies; additional histologic criteria for the diagnosis
  2004
 57. Stefanovič Milan
  The use of oesophagogastroduodenoscope for exclusion of synchronous cancer in patients with a diagnosed stenosing colorectal cancer
  [Endoskopska izključitev sinhronega karcinoma ob že ugotovljenem distalnem stenozantnem kolorektalnem karcinomu s pomočjo ezofagogastroduodenoskopa]
  2004
 58. Koželj Miran; Šuran David
  Rak širokega črevesa in danke
  [Colorectal cancer]
  2004
 59. Horvat Matej; Kavčič Pavel; Robida Andrej; Markovič Saša
  Primernost napotovanja bolnikov na kolonoskopijo v Sloveniji
  2004
 60. Jelenc Franc
  Kirurško zdravljenje endoskopskih zapletov
  2004
 61. Pernat Cvetka
  Komunikacija v gastroenterologiji
  2004
 62. Košorok Pavle
  Detekcija kolorektalnega karcinoma in diagnostika krvavitve na črevo
  2004
 63. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Dajčman Davorin; Hojs Radovan
  Sekundarna amiloidoza ob Chronovi bolezni ter nefrotični sindrom: prikaz primera
  [Secondary amyloidosis with Crohn's disease and nephrotic syndrome: case report]
  2004
 64. Ocvirk Janja
  Rak debelega črevesa in danke
  2003
 65. Glušič Mojca
  Zgodnje odkrivanje ponovitve bolezni pri bolnikih z operabilnim rakom debelega črevesa in danke
  2002
 66. Kropivnik Mateja; Jamar Breda; Černelč Bojana
  Primary non-Hodgkin lymphoma of the cecum: a case report
  [Primarni ne-Hodgkinov limfom v cekumu: prikaz primera]
  2002
 67. Niyyati Mahtab; Varga Gyula; Moro Zsuzsanna
  Sigmoid diverticulitis: a case report
  [Sigmoidni diverticulitis: prikaz primera]
  2001
 68. Mičetić-Turk Dušanka
  Diagnostika gastrointestinalnih bolezni v otroški dobi
  [Diagnostics of gastrointestinal disease in children]
  1998
 69. Kocijančič Borut
  Endoskopske preiskave
  2000
 70. Pernat Cvetka
  Zdravnik pri endoskopskih preiskavah bolnika
  2000
 71. Stefanovič Milan; Gorenšek Milan; Juteršek Albert; Zorko Tatjana
  Koloskopije pri osebah z nizkim tveganjem karcinoma širokega črevesa
  [Colonoscopy in individuals at low risk for colorectal carcinoma]
  2000
 72. Vidmar Dubravka
  Hydrocolonic sonography in the detection of large bowel disease
  [Hidrokolonsonografija v odkrivanju bolezni širokega črevesa]
  2000
 73. Mlinarič V
  Rak širokega črevesa in danke: endoskopska diagnostika in zdravljenje
  1996
 74. Gorenšek Milan
  Endoskopske preiskave prebavil v rokah zdravnika v osnovnem zdravstvu: poglavja iz zbirke podatkov Medicare ZDA: slovenski komentar
  1998
 75. Ackermann Richard J
  Endoskopske preiskave prebavil v rokah zdravnika v osnovnem zdravstvu: poglavja iz zbirke podatkov Medicare ZDA
  [Performance of gastrointestinal tract endoscopy by primary care physicians: lessions from the US medicare database]
  1998
 76. Križman Igor
  Koloskopija
  1996
 77. Štepec S
  Endoskopski ultrazvok v diagnostiki raka danke
  1996
 78. Pleskovič A
  Intraoperativna endoskopija
  1993
 79. Žakelj B; Čalić M
  Endoskopski posegi v debelem črevesu in danki
  1993
 80. Ferkolj I
  Koloskopija v onkologiji
  1992
 81. Premrov A; Gorenšek M
  Operativna kolonoskopija
  1991
 82. Gorenšek M
  Stopenjska diagnostika širokega črevesja
  1991
 83. Lavrič J; Tretjak Ž; Skalicky M
  Primerjava različnih metod priprave za endoskopski pregled debelega črevesja
  [Comparison of different colon cleansing methods in preparation for colonoscopy]
  1991
 84. Budihna N; Batagelj I; Štepec S; Milčinski M; Ferlič F; Gorenšek M; Porenta M; Križman I
  Comparison of 99m Tc-HMPAO leucocyte scan with colonoscopy in patients with inflammatory bowel disease
  1989
 85. Gorenšek M
  Kolonoskopija i koloileoskopija - diagnostička i operativna
  1990
 86. Gavrilović G; Janković T; Dokić Lj; Popović A; Laban A; Stojšić Z
  Značaj rektoskopije u dijagnozi amebnog kolitisa
  1987
 87. Gorenšek M; Tretjak Ž; Tavčar B; Matko I; Križman I; Koželj M
  Komparativna analiza koloskopskih nalaza sa rezultatima prethodnih irigografija kod 1100 bolesnika
  [Comparative analysis colonoscopy vs. Barium enema in 1100 patients]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics