biomedicina slovenica


"COLOSTOMY" : 45

 1. Nadižar Irena-Felicita
  Zdravstvena nega bolnika operiranega zaradi kronične vnetne črevesne bolezni
  [Nursing care of patient having surgery as a result of inflammatory bowel disease]
  2011
 2. Oblak Irena; Petrič Primož; Anderluh Franc; Velenik Vaneja; Fras Albert-Peter
  Long term outcome after combined modality treatment for anal cancer
  [Dolgoročni rezultati kombiniranega zdravljenja raka analnega kanala]
  2012
 3. Štemberger-Kolnik Tamara; Majcen-Dvoršak Suzana; Goričan Anita
  Informiranost kot ključno vodilo do kakovosti življenja pacientov s stomo
  [Stoma patient information as a key issue in their quality of life]
  2009
 4. Bavčar Klara; Škrabl Nika
  Kakovost življenja pacientov s stomo
  [Quality of life in stoma patients]
  2009
 5. Juvan Rober; Jelenc Franc
  Pomembni tehnični vidiki pri izdelavi stome
  [Important technical aspects for stoma creation]
  2006
 6. Valentinuzzi Vladimir
  Axillobifemoralni obvod s perinealno lego levega kraka proteze pri pacientu z infrarenalno zaporo aorte, kolostomo in inficirano postoperativno rano
  2006
 7. Kajan Tina; Grilc Nina
  Oskrba stome
  2006
 8. Norčič Arpat
  Črevesne stome pri boleznih prebavnega trakta
  2002
 9. Košorok Pavle; Velikonja Tine; Mlakar Boštjan
  Živeti sproščeno: krvavitev na črevo, o boleznih zadnjega črevesa, kronično zaprtje, inkontinenca za blato, enterostomalna terapija: učbenik za bolnike z izpeljanim črevesom, njihove svojce in negovalce
  2004
 10. Majcen-Dvoršak Suzana
  Pripomočki za oskrbo stom
  [Stoma care products]
  2004
 11. Koželj Miran
  Kaj mora zdravnik družinske medicine vedeti o oskrbi bolnika z umetno izpeljanim črevesom?
  [The necessary knowledge for family physians about medical treatment of patients with ostomy?]
  2004
 12. Krebs Bojan; Koželj Miran; Andromako Nikica; Ivanecz Arpad; Gajzer Borut
  Operacije raka danke na Oddelku za andominalno kirurgijo Splošne bolnice Maribor v petletnem obdobju, 1996-2000
  [Rectal cancer surgery at Department of abdominal surgery, General hospital Maribor between 1996 and 2000]
  2004
 13. Klemenc Darinka
  Živeti s stomo
  2003
 14. Tomažič Jožica; Belna Anka
  Nega stom
  2003
 15. Valentinuzzi V; Kruh V; Klavora I; Belingar M
  Axillobifemoral by-pass with subscrotal position of the left arm of the graft in patient with infrarenal aortic occlusion, colostomy and open wound infection
  2002
 16. Kozar Franc
  Spolna disfunkcija po operativni terapiji širokega črevesa v mali medenici
  2001
 17. Sudol-Szopinska Iwona; Szczepkowski Marek; Panorska Anna; Jakubowski Wieslaw
  Endosonographic appearance of the anal sphincters in patients following colostomy
  [Ultrazvočni prikaz analnega sfinktra po kolostomiji]
  2002
 18. Štor Zdravko
  Usporedba rezultata niske prednje resekcije i abdominoperinealne ekscizije u bolesnika s karcinomom donje trećine rektuma
  1999
 19. Gvardijančič Diana; Mlakar Boštjan; Strlič Mirko
  Novosti v kirurškem zdravljenju prirojenih napak anusa in rektuma
  2001
 20. Košorok P
  Postoperative care of the loop colostomy with skin-flap support compared to the rubber rod or plastic bridge support
  1980
 21. Temple Walley J
  Organ sparing for rectum and quality of surgery for preventing local recurrences
  [Terapija z ohranitvijo rektuma in kvaliteta operativnega posega pri prevenciji lokalnih recidivov]
  2000
 22. Gvardjančič Diana; Štor Zdravko
  Kirurška izpeljava prebavil navzven pri otrocih
  2000
 23. Štulhofer M; Repše S
  Kirurgija debelog crijeva
  1999
 24. Uršič H
  Življenje s stomo
  1998
 25. Košorok Pavle
  Živeti sproščeno: učbenik za bolnike z izpeljanim črevesom, njihove svojce in negovalce
  1993
 26. Veber-Mežik Marija; Truhačev Simona; Dornik Sonja; Rems Miran
  Predstavitev negovalnih aktivnosti ET na področju črevesnih izločalnih stom v SBJ
  1998
 27. Žakelj Bojan
  Anastomoze na širokem črevesu in danki
  1998
 28. Cvetko Rado
  Oris intestinalnih stom
  1999
 29. Novak J
  Parastomalne hernije
  [Parastomal hernias]
  1998
 30. Šibli Tomo; Fludernik Bogdan
  Operativno zdravljenje Crohnove bolezni v Celju v letih 1991 do 1995
  [Surgical treatment of Crohn disease in general hospital Celje from 1991 to 1995]
  1997
 31. Luenstedt B; Sundermann H; Engelhardt T
  Compression anastomoses in the gastrointestinal tract with the biofragmentable valtrac ring: German experience
  1996
 32. Košorok P; Pavlica Z
  Uporaba kolostomnega tubusa za kontrolo izločanja blata: lokalni vpliv na rektalno sluznico poskusne živali
  [Use of colostomy tube for feacal excretion control - animal study of local effects on rectal mucosa]
  1996
 33. Košorok P
  Colostomy tube: new device for a continent colostomy
  1995
 34. Strojin M
  Celostna rehabilitacija bolnika s stomo
  1994
 35. Erjavšek Z
  Zdravstvena nega obsevanega bolnika z rakom na črevesju
  1994
 36. Uršič H
  Zdravstvena nega bolnika z rakom črevesja in komplikacije
  1994
 37. Košorok P
  Organizacija rehabilitacije bolnikov z izpeljanim črevesom v Sloveniji
  1994
 38. Košorok P
  Parastomalne kile
  [Parastomal hernias]
  1993
 39. Pegan V
  Abdominalni bolnik po operaciji
  1992
 40. Štulhofer M; Repše S
  Kirurgija debelog crijeva
  1992
 41. Košorok P
  Testing of the valve for controlling the excretion of faeces and stomatherapy in the experiment on dogs
  1990
 42. Sabol R; Novosel M; Juzbašić S
  Nevrotičnost oseb s kolostomo po operaciji malignega tumorja rektuma in po rehabilitacijskem postopku
  [Neurotism in colostomy patients after surgery for colorectal cancer and after rehabilitation treatment]
  1989
 43. Klemenc D; Zver L; Krist A; Smolič M
  Zdravstvena nega bolnika s stomo
  [Process of nursing with ostomy patients]
  1988
 44. Košorok P
  Psihosocialni vidiki rehabilitacije bolnikov z izpeljanim črevesom
  [Psychosocial aspects of the rehabilitation process of the patient with arteficial anus]
  1988
 45. Kristan Boris
  Zdravnik-bolnik o svoji bolezni
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics