biomedicina slovenica


"COLOUR" : 210

 1. Ješe Rok; Rotar Žiga; Tomšič Matija; Hočevar Alojzija
  The role of colour doppler ultrasonography of facial and occipital arteries in patients with giant cell arteritis
  2017
 2. Ješe Rok; Rotar Žiga; Tomšič Matija; Hočevar Alojzija
  Colour doppler ultrasonography of facial and occipital arteries in patients with giant cell arteritis
  2017
 3. Hočevar Alojzija; Ješe Rok; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  The performance of Colour-Doppler sonography of temporal arteries in patients suspect of having giant cell arteritis in daily clinical practice
  2015
 4. Čebašek Vita
  Multicolour fluorescence
  2017
 5. Jousse-Joulin Sandrine; Milić Vera; Jonsson Malin V.; Plagou Athena; Theander Elke; Luciano Nicoletta; Rachele Pascale; Baldini Chiara; Bootsma Hendrika; Hočevar Alojzija
  Is salivary gland ultrasonography a useful tool in Sjögren's syndrome?
  2016
 6. Chaitanya Lakshmi; Zupanič-Pajnič Irena; Walsh Susan; Balažic Jože; Zupanc Tomaž; Kayser Manfred
  Bringing colour back after 70 years
  2016
 7. Rebol Janez
  Vaskularizacija tumora usne šupljine i orofarinksa prikazana trodimenzionalnim ultrazvukom i njena povezanost s pojavom metastaza na vratu
  2006
 8. Bele Uroš; Kelc Robi
  Upper and lower urinary tract endoscopy training on Thiel-embalmed cadavers
  2016
 9. Hočevar Alojzija; Ješe Rok; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Colour-Doppler ultrasonography of epiaortic arteries in patients with giant cell arteritis
  2015
 10. Hočevar Alojzija; Ješe Rok; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  The performance of Colour-Doppler Sonography of temporal arteries in patients suspect of having giant cell arteritis in daily clinical practice
  2015
 11. Encyclopedia of life sciences
  1999
 12. Pirih Primož; Wilts Bodo; Stavenga Doekele Gerben
  Nanostructure , macrostructure & visibility of colouration signals in butterflies
  2014
 13. Presetnik Primož; Podgorelec Monika; Petrinjak Alenka
  Is the parti-coloured bat Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 a common bat species in Slovenia?
  2013
 14. Jagar Tomaž; Ostanek Erika
  Occurrences of the brown colour form of western whip (Hierophis viridiflavus carbonarius (Bonaparte, 1833)) in Slovenia
  2011
 15. Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Can colour-doppler sonography of temporal arteries replace temporal artery biopsy in patients suspect of having giant cell arteritis in daily clinical practice?
  2014
 16. Finkšt Tomaž; Tasič Jurij F.; Terčelj-Zorman Marjeta; Zajc Matej
  Autofluorescence bronchoscopy image processing in the selected colour spaces
  2012
 17. Miklič Manca; Šćepanović Darija; Jakovljević Miroljub
  Ponovljivost in povezanost testov aktivni dvig stegnjene noge in barvne vidne analogne lestvice pri nosečnicah
  [Repeatability and correlation of Active Straight Leg Raise and Colour Visual Analogue Scale in pregnant women]
  2014
 18. Tekavčič Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Chromatic visual evoked potentials in paediatric population
  2014
 19. Belisario José S Marcano; Huckvale Kit; Greenfield Geva; Car Josip; Gunn Laura H
  Smartphone and tablet self management apps for asthma
  2013
 20. Bordjan Dejan
  Rožnati škorec Sturnus roseus
  [Rose-coloured Starling]
  2006
 21. Tekavčič Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Colour vision in young patients with demyelinting disease
  2013
 22. Bonnardel Valérie
  Abstract book
  2013
 23. Tekavčič Pompe Manca; Perovšek Darko; Stirn-Kranjc Branka
  Can colour vision and retinal nerve fibre layer thickness serve as suitable biomarkers in childhood demyelinating disease?
  2013
 24. Kejžar Anja; Gobec Stanislav; Plemenitaš Ana; Lenassi Metka
  Melanin is crucial for growth of the black yeast Hortaea werneckii in its natural hypersaline environment
  2013
 25. Cima Ivan; Brecelj Jelka; Šuštar Maja; Coppieters Frauke; Leroy Bart P.; De Baere Elfride; Hawlina Marko
  Enhanced S-cone syndrome with preserved macular structure and severely depressed retinal function
  2012
 26. Tekavčič Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka
  Which psychophysical colour vision test to use for screening in 3-9 year olds?
  [Kateri test za oceno barvnega vida je najprimernejsi za otroke, stare od 3 do 9 let?]
  2012
 27. Primožič J; Perinetti G; Zhurov A; Richmond S; Ovsenik M
  Assessment of facial asymmetry in growing subjects with a three-dimensional laser scanning system
  2012
 28. Gueltekin Salih Sinan; Dilli Alper; Tuerker-Arikoek Ata; Bostanci Hasan; Oguz-Hasdemir Ahmet
  The false-positive radioiodine I-131 uptake in the foreign body granuloma located in gluteal adipose tissue: case report
  [Lažno pozitivni privzem radioaktivnega J-131 v tujkovem granulomu lokaliziranem v glutealnem maščevju]
  2012
 29. Pirih Primož; Wilts Bodo; Stavenga Doekele Gerben
  Combined pigmentary-iridescent colouration in the eyes of conspecific butterflies
  [Kombinirana pigmentna in strukturna obarvanost kril v o eh metuljskih sovrstnikov]
  2012
 30. Tekavčič Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Chromatic and achromatic VEP responses in pre-school children
  2011
 31. Baraas Rigmor C
  Abstract book of the 21st Symposium of the International colour vision society; 2011 Jul 1-5; Kongsberg
  2011
 32. Tekavčič-Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka
  Kateri test za oceno barvnega vida je najprimernejši za otroke stare od 3 do 9 let?
  [Which psychophysical colour vision test to use for screening in 3-9 year olds?]
  2010
 33. Gaberšček S; Zaletel K; Pirnat E; Hojker S
  Feasibility of colour flow Doppler sonography in the diagnostics of toxic adenomas before treatment with radioiodine
  2010
 34. Tekavčič-Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  What does chromatic VEP response tell us in congenitaly colour deficient children?
  2010
 35. Tekavčič-Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka
  Which psychophysical colour vision test to use for screening in 3-9 year olds?
  2010
 36. Tekavčič-Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Chromatic VEP in children with congenital colour vision deficiency
  2010
 37. Maver Tomaž; Erzar Dominik; Kerin Špela
  Estetske proteze po delni amputaciji prstov
  [Aesthetic prostheses after partial finger amputation]
  2010
 38. Gaberšček S; Zaletel K; Pirnat E; Hojker S
  Diagnostic value of colour flow doppler sonography in the diagnostics of toxic adenomas before treatment with radioiodine
  2010
 39. Pohlen B
  Poznavanje parametrov barvnega prostora z vidika boljšega kliničnega izbora barve zob
  [Knowledge of colour space values improves tooth shade matching]
  2010
 40. Ključevšek D
  Ultrazvočna diagnostika hemangiomov
  [Ultrasound diagnosis of hemangiomas]
  2010
 41. Tome Davorin; Denac Damijan
  Individualno barvno obročkanje kot metoda v varsveni biologiji - preliminarni rezultati študije repaljščice (Saxicola ruberta) na Ljubljanskem barju
  [Individual colour ringing as a conservation biology method - preliminary results of the Whinchat (Saxiola rubetra) case study at Ljubljansko barje (Central Slovenia)]
  2009
 42. Vrezec Al; Bordjan Dejan; Perušek Mirko; Hudoklin Andrej
  Population and ecology of the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and its conservation status in Slovenia
  2009
 43. Gaberšček S; Zaletel K; Osolnik J; Bedernjak-Bajuk N; Pirnat E; Hojker S
  Determination of thyroid dysfunction in the postpartum period by colour flow Doppler sonography
  2009
 44. Tekavčič-Pompe M; Stirn-Kranjc B; Brecelj J
  VEP to red-green stimulation in colour deficient children
  2009
 45. Anonymous ;
  Abstract booklet of the 20th Symposium of the international colour vision society; 2009 Jul 24-29; Braga
  2009
 46. Gaberšček S; Osolnik J; Zaletel K; Pirnat E; Hojker S
  Colour flow doppler sonography enables distinction between the hyperthyroid phase of postpartum thyroiditis and Graves' disease
  2009
 47. Kreft Marko; Zorec Robert; Kreft Samo
  Histolocalization of the pigments in the pumpkin seed which are the source of dichromatic colour in edible oil
  2009
 48. Fister Petja; Gaberšček Simona; Zaletel Katja; Krhin Blaž; Geršak Ksenija; Hojker Sergej
  Thyroid volume changes during pregnancy and after delivery in an iodine-sufficient Republic of Slovenia
  2009
 49. Tekavčič-Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Evaluation of colour vision loss by psychophysical and electrophysiological tests
  [Ocena izgube barvnega vida s psihofizičnimi in elektrofiziološkimi testi]
  2008
 50. Tekavčič-Pompe M; Stirn-Kranjc B; Brecelj J
  Chromatic VEP in colour deficient children
  2008
 51. Gaberšček S; Osolnik J; Zaletel K; Pirnat E; Hojker S
  Evaluation of thyroid dysfuntion in the postpartum period by colour flow doppler sonography
  2008
 52. Hajdinjak Tine; Kokalj-Vokač Nadja
  Urothelial cancer detection by multicolour FISH on urine samples: Maribor experience and analysis of literature
  2007
 53. Pišljar Marko; Pirtošek Z; Repovš G; Grgič M
  Executive dysfunction in late-onset depression
  2008
 54. Bulc Tjašan G; Ojstršek Alenka
  The use of constructed wetland for dye-rich textile wastewater treatment
  2008
 55. Blatnik D; Ovsenik M; Kopač I
  Ortodontska obravnava aplazije obeh zgornjih stranskih sekalcev - prikaz primera
  [Orthodontic treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors - a case report]
  2007
 56. Tekavčič-Pompe Manca; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Chromatic VEP to red-green stimulation in children with congenital colour vision deficiency
  2007
 57. Rebol Janez
  The vascularisation of oral cavity tumours and tumour shell tissue determined by three-dimensional power Doppler sonography
  2007
 58. Rebol Janez; Brkljačić Boris; Bumber Željko; Pšeničnik Stanko; Povalej Petra
  3D power Doppler analysis of the vascularisation in tumours of the oral cavity
  [3D-Power-Doppler-Analyse der Vascularisation von Tumoren des Mondraums]
  2007
 59. Kapla Andrej; Vrezec Al
  Morfološke značilnosti, razširjenost in opis habitata vrste Dolichus halensis v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae): krešiči v agrarnih sistemih
  [Morphological characteristics, distribution and habitat description of Dolichus halensis in Slovenia (Coleoptera: Carabidae): carabids in agricultural systems]
  2007
 60. Tekavčič-Pompe M; Tekavčič I; Mollon J
  Colour vision at high altitude mountain climbing
  2007
 61. Strmole Tadeja
  Halotolerantne askomicetne kvasovke osamljene iz arktičnega okolja
  [Halotolerant ascomycetous yeast isolated from arctic environment]
  2007
 62. Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka; Pečarič-Meglič Nuška; Škrbec Miha
  VEP asymmetry with ophthalmological and MRI findings in two achiasmatic children
  2007
 63. Vidmar Gaj
  Pixelisation-based statistical visualisation for categorical datasets with spreadsheet software
  2007
 64. Fister Nina
  Vpliv koncentracije tirotropina na prekrvitev v ščitnici pri bolnikih s hashimotovim tiroiditisom
  2006
 65. Bulc Tjaša G; Ojstršek Alenka; Vrhovšek Danijel
  The use of constructed wetland for textile wastewater treatment
  2006
 66. Višnar-Perovič Alenka
  Sodoben pristop z ultrazvočno preiskavo v diagnostiki kamnov v sečilih
  [Current approach to diagnosis of urinary stone disease by means of ultrasound]
  1996
 67. Klemenc Franek; Kogoj-Rode Mirela
  Študija klinične uporabnosti z ormocero izboljšanega adheziva in kompozita
  [Clinical evaluation of an ormocer-based adhesive and composite]
  2006
 68. Tekavčič-Pompe Manca
  Barvni vidni evocirani potenciali pri zdravih otrocih in pri otrocih z okvarami barvnega vida
  2006
 69. Bunc M; Pezdir T; Možina H; Možina M; Brvar M
  Butanol ingestion in an airpost hangar
  2006
 70. Božič Marko; Ihan-Hren Nataša
  Osteoporosis and mandibles
  2006
 71. Gaberšek Kristina
  Morfološki opis prebavnih žlez med levitvenim ciklom mokric (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea)
  [Morphological description of digestive gland of terrestrial isopods (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) in different moulting stages]
  2006
 72. Bizjak Danuša
  Pitje pri mokricah Ligidium hypnorum (Crustacea: Isopoda)
  [The uptake of liquid water in Ligidium hypnorum (Crustacea: Isopoda)]
  2006
 73. Arvis Vincent; Debain Christophe; Berducat Michel; Benassi Albert
  Generalization of the cooccurrence matrix for colour images: application to colour texture classification
  2004
 74. Hoefferle-Felc Alenka
  Rehabilitacija po konservativno zdravljenih zlomih
  [Rehabilitation after conservatively treated fractures]
  2006
 75. Vidmar D; Višnar-Perovič A
  Testicular torsion - diagnosis by colour duplex sonography
  2005
 76. Pompe MT; Kranjc BS; Brecelj J
  Visual evoked potentials to chromatic stimuli in schoolchildren
  2005
 77. Anonymous ;
  18th symposium international colour vision society; 2005 July 8-12; Lyon
  2005
 78. Wollina U
  Eyebrow colour in diabetics
  2005
 79. Vrtačnik-Bokal Eva; Meden-Vrtovec Helena; Verdenik Ivan
  Uterine arterial blood flow and the substances of ovarian rennin-angiotensin system in women with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization
  2006
 80. Kokalj-Vokač Nadja; Zagorac Andreja; Erjavec Alenka; Zagradišnik Boris
  Molecular cytogenetic technologies in cancer diagnostics
  [Molekularne citogenetske tehnike pri diagnostiki raka]
  2005
 81. Cvenkel Barbara
  Skenirajoča laserska polarimetrija: občutljivost in specifičnost parametra "števila" v diagnostiki glavkoma
  [Scanning laser polarimetry: "number" parameter sensitivity and specificity in glaucoma diagnostics]
  2005
 82. Gradecki Iztok
  Pomen in ocena ishemične mitralne regurgitacije
  [The importance and the evaluation of ischemic mitral regurgitation]
  2005
 83. Žuran Ivan
  Barvna doplerska preiskava ven pred ponovno operacijo varic
  [Preoperative colours-coded ultrasonography for recurrent varicose veins]
  2005
 84. Škoro I; Jan J
  Ordinacijsko notranje beljenje zabarvanega avitalnega zoba: prikaz primerov
  [Bleaching non-vital teeth: case reports]
  2005
 85. Robida Andrej
  Doppler imaging of an inadvertent anastomosis of modified Blalock-Taussig shunt to the right upper pulmonary vein
  1997
 86. Folger Gordon M Jr; Hajar Rachel; Robida Andrej; Hajar Ahmed
  Occurrence of valvar heart disease in acute rheumatic fever without evident carditis: colour-flow Doppler identification
  1992
 87. Vidmar Dubravka; Višnar-Perovič Alenka
  Testicular torsion - diagnosis by colour duplex sonography
  2005
 88. Glušič Mojca; Černelč Bojana; Mihelič Miro
  Colour Doppler ultrasound assessment of the inferior vena cava in patients with renal cell carcinoma
  2005
 89. Žuran Ivan; Šikovec Andrej; Valentinuzzi Vladimir
  Barvna doplerska preiskava ven pred operacijo varic
  2005
 90. Šabovič Mišo; Blinc Aleš
  Ultrazvočna diagnostika venske tromboze na okončinah
  2005
 91. Kanič Vojko; Naji Franjo; Bombek Marko
  Periferni žilni zapleti po perkutanih žilnih posegih
  2005
 92. Blumauer Robert
  Kaj mora vedeti kirurg pred premostitveno operacijo na perifernih arterijah?
  2005
 93. Videčnik Viktor
  Ultrazvočni pregled arterij spodnjih udov
  2005
 94. Šajina-Stritar Barbara
  Doplerska preiskava v nosečnosti
  [Methodology of Doppler assessment of placental and fetal circulation]
  2005
 95. Sketelj Alenka
  Ultrazvok in nadzor plodove rasti (zastoj plodove rasti, prekomerna plodova rast)
  [Ultrasound in fetal growth assessment (fetal growth restriction, macrosomia)]
  2005
 96. Kraigher Alja
  Vpliv beljenja vitalnih zob z 10% karbamid-peroksidom na razvoj kariesa pri podgani
  2004
 97. Weismann Christian
  3D/4D breast ultrasound: diagnostic and intervention
  2004
 98. Triller Katja; Vintar Mateja
  Pupilometrija pri bolnikih z optičnim nevritisom in zdravih preiskovancih
  2004
 99. Cvenkel Barbara
  Retinal thickness at the posterior pole in glaucoma and ocular hypertension
  2004
 100. Peternel Darja; Tomšič Marija
  Govorica barv v delovni terapiji
  [Language of colours in occupational therapy]
  2004

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics