biomedicina slovenica


"COMPLIANCE" : 388

 1. Hofheinz Ralf-Dieter; Lorenzen Sylvie; Trojan Jörg; Ocvirk Janja; Ettrich Thomas J.; Al-Batran Salah Eddin; Schulz Holger; Homann Nils; Feustel H. P.; Schatz Marlene
  EVITA
  2018
 2. Ryška Ales; Berzinec Peter; Brcic Luka; Čufer Tanja; Dziadziuszko Rafal; Gottfried Maya; Kovalszky Ilona; Olszewski Włodzimierz; Oz Buge; Plank Lukas; Tímár József
  NSCLC molecular testing in Central and Eastern European countries
  2018
 3. Lanišnik-Rižner Tea; Adamski Jerzy
  It is high time to discontinue use of misidentified and contaminated cells
  2018
 4. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 5. Strasburger Christian J; Vanuga Peter; Payer Juraj; Pfeifer Marija; Popović Vera; Bajnok László; Góth Miklós; Olšovská Veřa; Trejbalová L'udmila; Vadasz Janos
  MOD-4023, a long-acting carboxy-terminal peptide-modified human growth hormone
  2017
 6. Cvelbar Mirjam; Hočevar Marko; Novaković Srdjan; Stegel Vida; Perhavec Andraž; Krajc Mateja
  Genetic counselling, BRCA1/2 status and clinico-pathologic characteristics of patients with ovarian cancer before 50 years of age
  2017
 7. Félez - Sánchez M.; de Sanjosé Silvia; Faber M. T.; Munk C.; Acera A.; Riera - Socasaus J. C.; Lehtinen Matti; Clavel Christine; Graesslin O.; Poljak Mario
  Multinational study assessing the acceptability and determinants of compliance to HPV vaccination to women in screening ages 25 - 45 years
  2017
 8. Ribnikar Domen; Sousa Berta; Čufer Tanja; Cardoso Fatima
  Extended adjuvant endocrine therapy
  2017
 9. Sanabria Alvaro; Chaves Aline L. F.; Kowalski Luiz P.; Wolf Gregory T.; Saba Nabil F.; Forastiere Arlene A.; Beitler Jonathan J.; Nibu Ken-ichi; Bradford Carol R.; Suárez Carlos; Rodrigo Juan Pablo; Strojan Primož; Rinaldo Alessandra; De Bree Remco; Haigentz Missak; Takes Robert P.; Ferlito Alfio
  Organ preservation with chemoradiation in advanced laryngeal cancer
  2017
 10. Kobal Jan; Cankar Ksenija; Pretnar-Oblak Janja; Zaletel Marjan; Kobal Lucijan; Teran Nataša; Melik Živa
  Functional impairment of precerebral arteries in Huntington disease
  2017
 11. Rotar-Pavlič Danica; Kitak Teja; Barbič-Žagar Breda
  Neintervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti fiksne kombinacije perindoprila in amlodipina (Amlessa) v zdravljenju arterijske hipertenzije in vpliva dodatnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni na bolnikovo zavzetost za zdravljenje (COMIPLANT)
  [Post-authorization efficacy and safety study of treatment with fixed-dose combination of perindopril and amlodipine (Amlessa) in patients with arterial hypertension and the impact of additional risk factors for cardiovascular diseases on patient compliance (COMPLIANT)]
  2016
 12. Bregant Tina; Gabrovec Nataša; Zupet Petra
  Rast in razvoj zdravih dojenčkov
  [Growth and development in healthy infants]
  2016
 13. Marazzi Giuseppe; Pelliccia Francesco; Campolongo Giuseppe; Cacciotti Luca; Poggi Sara; Tanzilli Alessandra; Di Iorio Martina; Volterrani Maurizio; Lainščak Mitja; Rosano Giuseppe M.
  Greater cardiovascular risk reduction with once-daily fixed combination of three antihypertensive agents and statin versus free-drug combination: The ALL-IN-ONE trial
  2016
 14. Kravos Alenka
  Analiza skladnosti napotne in končne diagnoze pri napotnicah z diagnozo vrtoglavica
  [Compliance assessment of the clue and final diagnoses of referrals specified as vertigo]
  2016
 15. Marčun-Varda Nataša
  Hypertension in adolescent
  2016
 16. Rezelj Mariana Paula; Košnik Mitja
  Compliance with the treatment of patients on immunotherapy with inhaled allergens
  2016
 17. Lavtižar Jana; Pogačnik Manca
  Skladnost higiene rok, po 5 korakih SZO na Kirurškem oddelku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Compliance on hand hygiene (five steps of WHO) on Surgical Department Jesenice Heneral Hospital]
  2016
 18. Močnik Mirjam; Nikolić Sara; Marčun-Varda Nataša
  Arterial compliance measurement in overweight and hypertensive children
  2016
 19. Brumen Marina
  Normativna in organizacijska izhodišča pravne odgovornosti medicinskih sester v klinični praksi UKC Maribor
  2009
 20. Zelko Erika; Klemenc-Ketiš Zalika; Tušek-Bunc Ksenija
  Medication adherence in elderly with polypharmacy living at home
  2016
 21. Orzan Eva; Muzzi Enrico; Marchi Raffaella; Falzone Chiara; Battelino Saba; Ciciriello Elena
  Achieving early functional auditory access in paediatric cochlear implantation
  [Adattamento precoce dell'impianto cocleare in età pediatrica]
  2016
 22. Nikolić Sara; Močnik Mirjam; Marčun-Varda Nataša
  Arterial compliance measurement in overweight and hypertensive children and adolescents
  2015
 23. Kotnik-Kevorkijan Božena; Unuk Sibila
  Prevention of HCAI (health care associated infections), infection transmission in collectives, the most common causes, hygiene and legal measures/regulations against the spread of infection
  2009
 24. Čufer Tanja
  Zagotavljanje varnosti bolnikov pri dolgotrajnem sistemskem zdravljenju raka
  2012
 25. Tepeš Bojan; Novak-Mlakar Dominika; Metličar Tanja
  Bowel preparation for colonoscopy with magnesium sulphate and low-volume polyethylene glycol
  2014
 26. Tomšič Matija
  Data generation pre- and post-licensing
  2015
 27. Grmec Štefek; Strnad Matej; Kupnik Dejan; Sinkovič Andreja; Gazmuri Raúl J.
  Erythropoietin facilitates the return of spontaneous circulation and survival in victims of out-of-hospital cardiac arrest
  2009
 28. Hassan Metwally Mohamed A.; Ali Rubina; Kuddu Maire; Shouman Tarek; Strojan Primož; Iqbal Kashif; Prasad Rajiv; Grau Cai; Overgaard Jens
  IAEA-HypoX. A randomized multicenter study of the hypoxic radiosensitizer nimorazole concomitant with accelerated radiotherapy in head and neck squamous cell carcinoma
  2015
 29. Tepeš Bojan; Štabuc Borut; Stefanovič Milan; Bračko Matej; Frković-Grazio Snježana; Novak-Mlakar Dominika; Maučec Zakotnik Jožica
  Faecal immunochemical test-based colorectal cancer screening programme SVIT in Slovenia
  2014
 30. Franić Damir
  Compliance issue after the WHI study
  2006
 31. Florjanič Maja; Kristl Julijana
  Proučevanje razkužilnega učinka ozona na planktonske in biofilmske mikroorganizme v prečiščeni vodi v dinamičnem laboratorijskem in industrijskem okolju
  [Investigation of ozon disinfection effect on planctonic and biofilm microorganisms in purified water in dynamic laboratory and industrial environment]
  2010
 32. Kirinčič Stanislava; Škrjanc Barbara; Kos Nataša; Kozolc Brigita; Pirnat Nina; Tavčar-Kalcher Gabrijela
  Mycotoxins in cereals and cereal products in Slovenia - official control of foods in the years 2008-2012
  2015
 33. Lunar Mateja; Kersnik Janko; Muzlovič Igor
  Upoštevanje higiene rok v enoti intenzivne terapije
  [Compliance of hand hygiene in an intensive care unit]
  2013
 34. Čokolič Miro
  Problemi medikamentoznega zdravljenja osteoporoze
  [Adherence, persistence, compliance in osteoporosis treatment]
  2011
 35. Mihoci Janja; Blinc-Pesek Marjeta
  Attachment as a predictor of therapeutic outcome
  2010
 36. Toni Janez
  Klinični primeri bolnikov z astmo v bolnišnični praksi
  [Asthma patients in a hospital settings]
  2013
 37. Kovačič Sašo; Premuš Marušič Alenka
  Klinični primer iz prakse kliničnega farmacevta - svetovalca
  [Clinical case example of a clinical pharmacist - consultant]
  2014
 38. Petek Šter Marija; Kersnik Janko
  Stališča zdravnikov družinske medicine in njihovih bolnikov do izvajanja 24-urnega neinvazivnega merjenja krvnega tlaka v ambulanti družinske medicine
  [Attitudes of general practitioners and their patients about ambulatory blood pressure monitoring in family medicine]
  2009
 39. Bitenc Katarina; Gale Ivanka; Petrovič Aleš
  Koncentracije trihalometanov v bazenski kopalni vodi v Sloveniji
  [Trihalomethane concentrations in swimming pool water in Slovenia]
  2009
 40. Gale Ivanka; Žagar Tina; Bitenc Katarina; Petrovič Aleš
  Trendi kakovost pitne vode v Sloveniji v obdobju 2004-2007 ter geografska razporeditev in obseg neskladnosti v letu 2007
  [Trends of drinking water quality in Slovenia in the period 2004-2007 and mapping geographical variability and compliance in 2007]
  2008
 41. Kores-Plesničar Blanka; Plesničar Andrej
  Therapeutic drug monitoring and pharmacogenetics - is this a way towards creative psychopharmacotherapy?
  2014
 42. Drobnič Radobuljac Maja
  Psihiatrična obravnava otrok in mladostnikov s kronično telesno boleznijo
  [The role of the psychiatrist in the care of children and adolescents with chronic somatic illness]
  2014
 43. Kores-Plesničar Blanka
  Efficacy and tolerability of agomelatine in the treatment of depression
  2014
 44. Sonc Monika
  Kako motivirati bolnike z rakom
  2011
 45. Di Iorio Concetta Tania; Bratina Nataša
  Cross-border flow of health information: is privacy by design enough? Privacy performance assessment in EUBIROD
  2013
 46. Hadjichristodoulou Christos; Mouchtouri Varvara A; Guglielmetti Paolo; Pirnat Nina; Sočan Maja
  Actions for prevention and control of health threats related to maritime transport in European Union
  2013
 47. Horvat Barbara
  Nekatere značilnosti doživljanja sebe pri osebah s shizofrenijo in pri tistih po nezgodni poškodbi hrbtenjače
  [Some aspects of self-experiece in people with schizophrenia and those after spinal cord injury]
  2013
 48. Lokar Katarina
  Ali pacienti upoštevajo priporočila pri zdravljenju z zdravili?
  2012
 49. Jelenc Matija; Jelenc Blaž; Klokočovnik Tomislav; Lakič Nikola; Geršak Borut; Kneževič Ivan
  Understanding coronary artery bypass transit time flow curves
  2014
 50. Petkovšek Gregorin Romana; Hribar Katja; Vidmar Gaj
  Pojavnost razjed zaradi pritiska in uporabnost ocenjevalnih lestvic ogroženosti za razjedo zaradi pritiska pri pacientih na bolnišnični rehabilitaciji
  [Prevalence of pressure ulcers and feasibility of rating scales for assessing risk of pressure ulcer in rehabilitation inpatients]
  2013
 51. Fazekas Franz; Bajenaru Ovidiu; Berger Thomas; Hojs-Fabjan Tanja; Horvat-Ledinek Alenka; Gábor Jakab; Komoly Samuel; Kobys Tetiana; Kraus Jörg; Kurča Egon; Kyriakides Theodoros; Lisy Lubomir; Milanov Ivan; Nehrych Tetyana; Moskovko Sergii; Panayiotou Panayiotis; Šega Saša; Sokolova Larysa; Talab Radomir; Traykov Latchezar; Turčáni Peter; Vass Karl; Vella Norbert; Voloshyná Nataliya; Havrdova Eva
  How does fingolimod (gilenya) fit in the treatment algorithm for highly active relapsing-remitting multiple sclerosis?
  2013
 52. Ocvirk Janja; Heeger Steffen; McCloud Philip; Hofheinz Ralf-Dieter
  #A #review of the treatment options for skin rash induced by EGFR-targeted therapies
  2013
 53. Cerovečki Venija; Tiljak Hrvoje; Ožvačić Adžić Zlata; Križmarić Miljenko; Pregelj Peter; Kastelic Andrej
  Risk factors for fatal outcome in patients with opioid dependence treated with methadone in a family medicine setting in Croatia
  2013
 54. Hajdinjak Tine; Leskovar Jurij
  Darifenacin v praksi
  [Darifenacin in a real-world practice]
  2013
 55. Mandelc Mojca; Mrhar Aleš; Mavsar-Najdenov Brigita
  Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil s smernicami v splošni bolnišnici Jesenice
  [Monitoring of compliance with guidelines for antimicrobial therapy in Jesenice general hospital]
  2008
 56. Huckvale Kit; Car Mate; Morrison Cecily; Car Josip
  Apps for asthma self-management: a systematic assessment of content and tools
  2012
 57. Tušar Sandra; Panić Zorica
  Predpis in aplikacija zdravil - doseganje skladnosti s standardom DIAS
  [Regulation and application of medicines - achieving compliance with the DIAS standard]
  2012
 58. Dežman Katja
  Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v Splošni bolnišnici Jesenice: diplomska naloga
  [Monitoring of compliance with guidelines for antimicrobial therapy of urinary tract infections in Jesenice general hospital]
  2009
 59. Mavsar-Najdenov Brigita; Dežman Katja; Mrhar Aleš
  Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Monitoring of compliance with guidelines for antimicrobial therapy of urinary tract infections in Jesenice general hospital]
  2011
 60. Kordić Lašič Jasna; Krunič Barbara; Čelan-Stropnik Saša; Nedog Viljemka
  Prognostična povezava depresije po akutnem miokardnem infarktu z umrljivostjo in prihodnjimi kardiovaskularnimi dogodki
  [Prognostic correlation of depression after acute myocardial infarction with mortality and future cardiovascular events]
  2012
 61. Majhenič Janja; Mivšek Ana Polona
  Mobing v babištvu
  [Mobbing in midwifery]
  2012
 62. Kusters DM; de Beaufort C; Widhalm K; Guardamagna O; Bratina N; Ose L; Wiegman A
  Paediatric screening for hypercholesterolaemia in Europe
  2012
 63. Primožič Simona; Tavčar Rok; Avbelj Magdalena; Dernovšek Mojca Zvezdana; Ravnik-Oblak Maja
  Specific cognitive abilities are associated with diabetes self-management behavior among patients with type 2 diabetes
  2012
 64. Tršinar Bojan; Tršinar Primož
  Vpliv trajanja zdravljenja na učinkovitost maksimalne električne stimulacije pri otrocih z nenevrogenim čezmerno aktivnim sečnim mehurjem in s težavami pri mokrenju
  [Influence of the duration of treatment on the effectiveness of anal maximal electrical stimulation in children with nonneurogenic overactive bladder and micturition problems]
  2012
 65. Pertot Anja; Čuček-Pleničar Marjana; Horvat Josip; Burger Helena
  Usklajenost dela v ambulanti za spinalno ortotiko s smernicami Združenja za zdravljenje bolnikov s skoliozo (SOSORT)
  [Agreement of practice in a spinal orthotics outpatient clinic with the SOSORT guidelines]
  2011
 66. Davies C; Godwin J; Gray R; Čufer T
  Relevance of breast cancer hormone receptors and other factors to the efficacy of adjuvant tamoxifen: patient-level meta-analysis of randomised trials
  2011
 67. Lenassi Eva; Robson Anthony G; Hawlina Marko; Holder Graham E
  The value of two-field pattern electroretinogram in routine clinical electrophysiologic practice
  2012
 68. Zarb P; Amadeo B; Muller A; Čižman M
  Identification of targets for quality improvement in antimicrobial prescribing: the web-based ESAC Point Prevalence Survey 2009
  2011
 69. Hojs Radovan
  Starostnik in zdravila
  [The elderly and drugs]
  2011
 70. Rotar-Pavlič Danica; Švab Igor; Selič Polona; Rifel Janez; Serec Maša
  Sodelovanje med zdravniki družinske medicine in specialistin psihiatri pri zdravljenju bolnikov z depresijo
  [Cooperation between family practitioners and psychiatrist in treating patients with depression]
  2011
 71. Kubyshkina G; Zupančič B; Štukelj M; Grošelj D; Marion L; Emri I
  Sterilization effect on structure, thermal and time-dependent properties of polyamides
  2011
 72. Cvelbar M; Hočevar M; Vidmar G; Teugels E
  BRCA1/2 status and clinicopathologic characteristics of patients with double primary breast and ovarian cancer
  2011
 73. Petek Davorina; Kunzi Beat; Kersnik Janko; Szecsenyi Joachim; Wensing Michel
  Patients' evaluations of European general practice - revisited after 11 years
  2011
 74. Zajc Mimi; Grmec Štefek
  Etično vodenje v medicini
  [Ethical leadership in medicine]
  2011
 75. Omersa Daniel; Zaletel Marjan
  Elastične značilnosti arterij in možganskožilne bolezni
  [Elastic properties of arteries and cerebrovascular diseases]
  2011
 76. Lainščak Mitja; Blue Lynda; Clark Andrew L; Dahlstrom Ulf; Dickstein Kenneth; Ekman Inger; McDonagh Theresa; McMurray John J; Ryder Mary; Stewart Simon
  Self-care management of heart failure: practical recommendations from the Patient care committee of the Heart failure association of the European society of cardiology
  2011
 77. Potočnik N; Cankar K; Melik Ž; Starc V
  Slow breathing and finger artery compliance
  2010
 78. Skok Pavel
  Peptična razjeda in okužba s Helicobacter pylori
  [Peptic ulcer and Helicobacter pylori infection]
  2010
 79. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Primernost uporabe opioidov za kronično bolečino, ki ni posledica raka
  [Opioids adequacy for chronic non-cancer pain]
  2010
 80. Kores-Plesničar Blanka; Gselman Martin; Rajh Simon; Zalar Bojan
  Odnos pacientov s shizofrenijo do antipsihotične terapije
  [Attitude of patients with schizophrenia towards antipsychotic therapy]
  2010
 81. Planinšek-Ručigaj Tanja; Tlaker-Žunter Vesna; Miljković Jovan
  Naša iskustva s kompresijskom terapijom limfedema
  2010
 82. Battelino Tadej; Phillip Moshe
  Real-time continuous glucose monitoring in randomized control trials
  2010
 83. Rebolj Matejka; Ivanuš Urška; Lynge Elsebeth
  Indicators of quality assurance in cancer screening - the case of cervical cancer
  2010
 84. Tepeš Bojan; Stefanović Milan; Bračko Matej; Frković-Grazio Snežana; Maučec-Zakotnik Jožica; Novak-Mlakar Dominika; Štabuc Borut
  Rezultati pilotne faze presejalnega programa SVIT
  [Slovenian colorectal cancer screenig programme SVIT-results of pilot phase]
  2010
 85. Stegnar M
  Platelet function tests and resistance to antiplatelet therapy
  2010
 86. Battelino T
  Prolonged use of continuous glucose monitoring: kids do not listen--says who?
  2009
 87. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Uporaba eritropoetina pri kardiopulmonalnem oživljanju v predbolnišničnem okolju
  [Application of erythropoietin in cardiopulmonary resuscitation in the prehospital setting]
  2009
 88. Valič Blaž; Gajšek Peter; Miklavčič Damijan
  Current density in a model of a human body with a conductive implant exposed to ELF electric and magnetic fields
  2009
 89. Strnad Matej; Grmec Štefek
  Vpliv eritropoetina na preživetje bolnikov s srčnim zastojem v predbolnišničnem okolju
  [Effects of erytropoietin on outcome in out-of-hospital cardiac arrest]
  2009
 90. Rakovec-Felser Zlatka
  Zloraba moči in nasilje v medosebnih razmerjih
  [Abuse of power and violence in interpersonal relationships]
  2009
 91. Azarija Jelena; Peternel Polona
  Ambulantno zdravljenje venske tromboze
  [Outpatient tratment of venous thrombosis]
  2009
 92. Pregelj Peter
  Sodelovanje bolnikov s shizofrenijo pri zdravljenju z antipsihotiki
  [Adherence to antipsychotic medication in schizophrenia patients]
  2009
 93. Barbič-Žagar Breda; Ristovski Aleksandar; Dular-Meglič Tina
  Ocena učinkovitosti, varnosti in sprejemljkivosti orodisperzibilnega risperidona pri bolnikih s shizofrenijo ali bipolarno manijo in pri vedenjskih motnjah dementnih bolnikov
  [Evaluation of efficacy, safety and acceptability of orodispersible risperidone in patients with schizophrenia, bipolar mania and behavioural disturbances in dementia patients]
  2008
 94. Skok Pavel
  Sodobna priporočila za zdravljenje okužbe s Helicobacter pylori
  [Contemporary recommendations for Helicobacter pylori treatment]
  2008
 95. Marko Pij B.
  Bolnik z luskavico pri dermatologu
  [The role of the dermatologist in a patient with psoriasis]
  2008
 96. Ocvirk Janja; Reberšek Martina
  Management of cutaneous side effectsof cetuximab therapy with vitamin K1 creme
  [Obvladovanje neželenih učinkov na kožo s kremo z vitaminom K1 pri bolnikih zdravljenih s cetuksimabom]
  2008
 97. Valič Blaž; Gajšek Peter; Miklavčič Damijan
  Conducting implant in low frequency electromagnetic field
  2007
 98. Rakovec-Felser Zlatka
  Bolnikovo sodelovanje in njegova priučena nemoč
  2008
 99. Žebiene E; Švab I; Šapoka V; Kairys J; Dotsenko M; Radić S; Miholič M
  Agreement in patient-physician communication in primary care: a study from Central and Eastern Europe
  2008
 100. Gale Ivanka; Bitenc Katarina; Petrovič Aleš; Žagar Tina
  Geografski prikaz neskladnosti sistemov za oskrbo s pitno vodo in izpostavljenost prebivalcev, Slovenija 2006
  2008

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics