biomedicina slovenica


"CONDOMS" : 42

 1. Kogovšek Tina; Kuhar Roman; Švab Alenka
  Health related aspects of sexual behaviour among internet daters in Slovenia
  [Z zdravjem povezani vidiki spolnega vedenja ljudi v Sloveniji, ki se prek interneta dogovarjajo za zmenke]
  2013
 2. Pinter Bojana; Verdenik Ivan; Grebenc Mojca; Čeh Fani
  Sexual activity and contraceptive use among secondary-school students in Slovenia
  2009
 3. Kobal Borut; Keše Darja; Maurič Danilo; Rožič-Vičič Nives
  Prevalenca urogenitalne klamidijske okužbe med asimptomatskimi mladimi obeh spolov; rezultati sponzorske raziskave "Jaz sem spodaj brez, pa ti?"
  [Prevalence of urogenital chlamydia infection among asymptomatic male and female young adults; results of a sponsored study: "I don't have, do you?"]
  2006
 4. Anonymous ;
  Osveščena ženska bo poskrbela za zaščito
  2005
 5. Veller-Vornasa C; Gai F; Tarantello M; Gallina P
  Knowledge of sexually transmitted diseases and condom use among female street sex workers in Padua
  2005
 6. Klavs Irena; Rodrigues Laura C; Wellings Kaye; Weiss Helen; Hayes Richard
  Increased condom use at sexual debut in the general population of Slovenia and association with subsequent condom use
  2005
 7. Koren Natalija
  Uporaba kontracepcije v populaciji oseb starih 30-45 let z izbranim zdravnikom v ZD Celje
  [Contraceptive use in the population aged between 30-45 years having their chosen general practitioner in Public health service Celje]
  2004
 8. Pinter Bojana
  Scheringov kontracepcijski kotiček: ženski kondom
  2003
 9. Pinter Bojana
  O spolnosti
  1999
 10. Pinter Bojana
  Scheringov kontracepcijski kotiček: vrste kontracepcije in njena učinkovitost
  2002
 11. Pinter Bojana
  Scheringov kontracepcijski kotiček: diafragma
  2003
 12. Pinter Bojana
  O spolnosti. (2.)
  1999
 13. Mandić Marijana
  Kontracepcija po meri
  2003
 14. Klavs Irena
  National survey of sexual lifestyles and Chlamydia trachomatis infection in Slovenia
  2002
 15. Vozar Marina
  Mehanska in kemična kontracepcija
  2003
 16. Skaza A; Gršković B; Pleština S; Božina N; Potočnik M; Waugh MA
  Prevalence of asymptomatic chlamydial urethritis in military recruits in the Celje region, Slovenia
  2003
 17. Salobir-Gajšek U
  Kontracepcija in dojenje
  [Contraception and breastfeeding]
  2003
 18. Stergar Eva; Lovrečič Mercedes; Klavs Irena
  Vedenje polnoletnih prebivalcev Slovenije v zvezi z zdravjem
  2003
 19. Pinter B
  Continuation and compliance of contraceptive use
  2002
 20. Pinter B
  Kontracepcija
  2002
 21. Zorn Branko
  Moška kontracepcija
  2002
 22. Korošec Sara
  Kontracepcija in splav
  2002
 23. Skaza Alenka
  Ocena gospodarnosti presejanja mladostnikov pri iskanju okuženih s Chlamydia trachomatis
  2002
 24. Pinter Bojana
  Novosti v kontracepciji pri mladostnicah
  [Update on contraception practice in adolescents]
  2002
 25. Vrtačnik-Bokal Eda
  Spolno prenosljive bolezni pri mladostnicah
  [Adolescents and sexually transmitted diseases]
  2001
 26. Urdih-Lazar Tanja
  Moški lahko vplivamo: svetovni dan aidsa 2000
  2000
 27. Koritnik Blaž
  Splošni nasveti popotnikom
  [General advice for travelers]
  2000
 28. Pinter B; Tomori M
  Sexual behaviour of secondary-school students in Slovenia
  2000
 29. Pinter Bojana
  Kontracepcija v adolescenci
  1999
 30. Pinter Bojana
  Spolnost in kontracepcija pri mladostnikih
  2000
 31. Borko E
  Načrtovanje družine in reproduktivno zdravje
  1998
 32. Pinter Bojana; Tomori Martina
  Spolno vedenje slovenskih srednješolcev
  [Sexual behaviour of high-school students in Slovenia]
  1998
 33. Leskovšek Evita
  Evropski projekt - leteči kondom za prevencijo HIV med mladimi popotniki
  1998
 34. Klavs Irena; Švab Igor; Piškur-Kosmač Dunja; Kastelic Zdenka
  Spolno vedenje Slovencev
  1998
 35. Lovinčič Helena
  Mladi, spolnost in droge: "največ, kar lahko oče naredi za svoje otroke, je to, da ljubi njihovo mater"
  1997
 36. Leskovšek Evita
  Vedenje v zvezi s spolnostjo in drogami pri moških v starosti od 18-25 let v Sloveniji: specialistična naloga
  1997
 37. Matičič M; Tomažič J; Vidmar L
  AIDS in the context of sexually transmitted diseases
  1995
 38. Klavs I; Piškur-Kosmač D; Kraigher A; Vidmar L; Leskovšek E
  AIDS prevention and care programme in Slovenia
  1995
 39. Uchtenhagen A
  Epidemija AIDSA in politika obravnavanja drog
  1993
 40. Nolimal Dušan; Lahajnar Iztok; Rode Nino; Dekleva Bojan
  Spolno vedenje in pogostost uživanja drog med srednješolci v Ljubljani
  [Sexual behaviour and frequency of drug use in high school students in Ljubljana]
  1996
 41. Tomažič J
  AIDS kot spolno prenosljiva bolezen
  [AIDS as sexually transmitted disease]
  1995
 42. Nolimal D; Globočnik M; Rebec A; Krek M; Flaker V
  Deskriptivna epidemiologija skupine "cestnih" intravenskih uživalcev drog (IUD) v koprski in ljubljanski regiji v letu 1991
  [Descriptive epidemiology of the group of street injection drug users in the regions of Koper and Ljubljana in the year 1991]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics