biomedicina slovenica


"CONGRESSES" : 131

 1. AMIA 2016 Annual Symposium, November 12 - 16, 2016, Chicago,IL
  2016
 2. Azmank J.; Stopar Pintarič Tatjana; Cvetko Erika; Vlassakov Kamen
  A novel technique for ultrasound-guided glossopharyngeal nerve block - a proof of concept cadaver and sonoanatomy study
  2016
 3. ESRA Annual Congresses
  2016
 4. Crnjac Anton
  Nogomet in medicina odslej z roko v roki
  2007
 5. Bombek Mirko
  Starajmo se zdravi
  2007
 6. Hortobagyi Gabriel N.; El-Saghir Nagi S.; Čufer Tanja; Cazap Eduardo L.; Guzman Roselle de; Othieno-Abinya Nicholas Anthony; Sanchez Jose Angel; Pyle Doug
  The American Society of Clinical Oncology's efforts to support global cancer medicine
  2016
 7. Künzel Walter
  Geriatric dentistry in Eastern European countries
  1991
 8. First International Medical Congress, 22-25 September 2010, Varna, Bulgaria
  2010
 9. Anić Branimir
  Final programme and abstract book
  2006
 10. Knez Jure
  Poročilo s 4. kongresa ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo
  2010
 11. Čokolič Miro; Pečovnik-Balon Breda; Komadina Radko
  Novosti s področja osteologije
  2009
 12. Vokač Damijan
  Prvi elektrofiziološko usmerjeni simpozij o atrijski fibrilaciji pri nas
  2009
 13. Tetičkovič Erih
  Sodobni pogledi na možgansko-žilne bolezni
  2008
 14. Lipar Tina
  Tretje mednarodno srečanje Diamind, Ljubljana, 13. 3. 2014
  2014
 15. Slana Urška
  Cvahtetovi dnevi
  2008
 16. Bilban Marjan
  Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2008, Zavod za varstvo pri delu; Ljubljana, 26. september 2008
  2009
 17. Lovis Christian
  E-health - for continuity of care
  2014
 18. Reberšek Gorišek Jelka
  Medicina in pravo
  2011
 19. RME 2015
  2015
 20. Turk Zmago
  Akupunktura danes
  2011
 21. Proceedings of the Fundamental & Applied Bioelectrics, July 14th-18th 2014, Norfolk, USA
  2014
 22. Abstract book
  2014
 23. Filipič Bratko
  Effect of royal jelly (RJ) on human interferon - alpha (HuIFN-alpha) inhibition of human colon cancer cells (CaCo-2) proliferation in vitro
  2013
 24. Reberšek Gorišek Jelka
  20-letnica mariborskih srečanj Medicina in pravo
  2011
 25. Kovač Vilma
  Šesti svetovni kongres o indukciji ovulacije
  2011
 26. IUMS 2014 Montréal, Canada
  2014
 27. Haan Arnold de; Ruitler Jo de; Tsolakidis Elias
  Book of abstracts
  2014
 28. Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej; Kolenc Marko; Sagadin Martin
  Rotavirus molecular epidemio logy in a country with low rotavirus vaccination coverage
  2014
 29. Keše Darja; Kogoj Rok; Korva Miša
  Phenotypic and genotypic characterisation of Legionella pneumophila clinical isolates in Slovenia
  2014
 30. Briquet John
  International rules of botanical nomenclature
  [Règles internationales de la nomenclature botanique]
  [Internationale regeln der botanischen nomenclatur]
  1935
 31. Djordjević Srdjan; Milić Radoje; Gerbec Čuček Matej; Berdajs Marko; Žumer Jan; Modic Žiga
  A novel approach of measuring force transmission and efficiency over knee joint in cycling - case study
  2014
 32. Djordjević Srdjan; Modic Žiga; Gerbec Čuček Matej; Stančin Sara; Sodnik Jaka; Tomažič Sašo; Berdajs Marko
  A novel approach to biomechanical analysis of the knee during squatting
  2014
 33. Radenković-Damnjanović Brana
  Zbornik radova
  2012
 34. Spring Meeting 2006
  2006
 35. Unk Mojca; Grašič-Kuhar Cvetka; Boc Marko; Zakotnik Branko
  22. Onkološki vikend
  2009
 36. Grašič-Kuhar Cvetka
  Poročilo o 6. srednjeevropskem onkološkem kongresu (CEOC)
  2009
 37. Bilban-Jakopin Cvetka
  ASCO 2009 - vloga radioterapije pri zdravljenju raka dojk
  2009
 38. Velenik Vaneja; Ocvirk Janja
  ASCO 2009 - novosti v zdravljenju tumorjev prebavil
  2009
 39. Pečovnik-Balon Breda
  Kongres Evropskega združenja za ledvične bolezni in prestižna nagrada slovenskim nefrologom
  2011
 40. Food, feed, water analysis, innovations and breakthroughs!
  2014
 41. Dolinšek Jernej
  Zborniku na pot
  2012
 42. Radenković-Damnjanović Brana
  Jedan svet jedno zdravlje
  2013
 43. BIT's 3rd annual world congress of NeuroTalk - 2012, May 18-20, 2012, Beijing, China
  2012
 44. Fourth International Medical Congress, 11-15 September 2013, Portoroz, Slovenia
  2013
 45. Zbornik radova
  [Book of abstracts]
  2013
 46. Lehmann Christoph Ulrich; Ammenwerth Elske; Nøhr Christian
  Medinfo 2013
  2013
 47. Pajević Izet; Hasanović Mevludin; Avdibegović Esmina; Račetović Goran; Bećirović Elvir
  Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti
  2012
 48. Flis Vojko
  Test sorazmernosti
  2012
 49. Tekauc-Golob Andreja
  4. regionalno srečanje Academy of Breastfeeding Medicine za zdravnike
  2012
 50. Čelan-Stropnik Saša
  Uvodnik
  2012
 51. Dodajmo mladost letom
  2012
 52. Čokolič Miro; Komadina Radko
  3. osteološki dnevi - novosti v osteologiji
  2012
 53. Matela Jože
  Dear colleagues and friends
  2011
 54. Tetičkovič Erih
  Predgovor
  2011
 55. Bertoncelj Irena; Dolman Paul
  Spatial dynamics of ground beetle assemblage in a mosaic fragmented landscape
  2008
 56. Takač Iztok
  Strokovnemu srečanju na pot
  2010
 57. Kovačič Borut
  Iskanje odličnosti v IVF: praktični pristop
  2010
 58. Lusa Lara; Blejec Andrej
  Automated preparation of the book of abstracts for scientific conferences using R and LaTeX
  2009
 59. Grmec Štefek
  Spremna beseda
  2009
 60. Anonymous ;
  ICE 2008. Programme and exhibitor directory of the 22nd international congress of entomology; 2008 Jul 6-12; Durban
  2008
 61. Žunič Alenka; Čokl Andrej; Virant-Doberlet Meta; Millar Jocelyn G
  Vibrational communication in the predaceous spines soldier bug Podisus maculiventris (Say) (Pentatomidae: Asopinae)
  2008
 62. Košir Gorazd
  Srečanje slovenskih in hrvaških kardiokirurgov
  2007
 63. Bratuš Dejan
  Tema, o kateri moški še vedno raje molčijo
  2007
 64. Grmec Štefek
  Spremna beseda
  2007
 65. Rebernik-Milić Manica
  22. zbornik Perioperativna zdravstvena nega v endoskopiji; 2007 jun 1; Velenje
  2007
 66. Čop Jana; Avguštin Adriana; Bobnar-Najžer Elizabeta
  4. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije; 2005 maj 19-21; Novo mesto
  2005
 67. Pohar-Marinšek Živa
  Vloga in dejavnost Sekcije za citopatologijo Slovenskega zdravniškega društva
  [The role and activities of the Society of cytopathology at the Slovenian medical association]
  2005
 68. Kansky A
  Excessive use of drugs and adverse events: epidemiologic and pathogenetic aspects
  2003
 69. Kansky A
  Nekritična poraba in nepredvideni učinki zdravil
  2003
 70. Lešničar Janko
  40 let Infektološke sekcije SZD - Združenja za infektologijo pri Slovenskem zdravniškem združenju
  [Fourty years of Section for infectious diseases - Society for infectous diseases at the Slovenian medical association]
  2001
 71. Shen Hong
  11 years of biostereology in China
  2000
 72. Skalerič Uroš
  50 let študija stomatologije v Republiki Sloveniji
  [50 years of stomatology education in Republic of Slovenia]
  2000
 73. Juvan R; Repše S; Jelenc F; Omejc M
  Lymph node metastasis ratio - another prognostic factor in gastric cancer
  1998
 74. Repše A; Juvan O; Omejc M
  Applicability of endoscopic treatment in EGC patients - analysis of our 10-year series
  1998
 75. Logar-Car G; Gubina M; Ferlan-Marolt V; Avšič-Županc T
  Roxithromycine, tinidazole and omeprazple: 10-day effective eradication treatment at children
  1998
 76. Pegan Vladislav
  Laparoskopska kirurgija v Sloveniji
  [Laparoscopic surgery in Slovenia]
  1997
 77. Gunde-Cimerman N; Zalar P; Jeram S; Cimerman A
  Fungi isolated from the cadavers of the cricket Troglophilus neglectus
  1996
 78. Brglez I; Zdovc I
  Pasterele pri domačih mesojedih in njihov pomen
  [Pasteurellae and their importance in domestic carnivora]
  1996
 79. Bunc C
  Izkušnje Veterinarskega zavoda Slovenije po enem letu delovanja
  1996
 80. Prevorčnik J; Lipužič E; Posedi J
  Diagnostic examinations of quarantined cattle in Slovenia in last two years
  1996
 81. Lukman K; Pavlica Z; Juntes P
  Prevalence patterns and histological survey of feline dental resorptive lesions
  1996
 82. Frantar B
  Operativno zdravljenje pretrganih kolenskih vezi po metodi Gambardella
  1996
 83. Kovač Z; Pogačnik M; Juntes P
  Goveja spongiformna encefalopatija in zdrava hrana
  [Bovine spongiform encephalophaty and healty food]
  1996
 84. Doganoc Z; Komar M
  Ostanki nekaterih onesnaževalcev okolja v živilih živalskega izvora na območju Slovenije
  [Residues of some environmental contaminants in foof of animal origin from Slovenia]
  1996
 85. Marinšek J; Šinigoj-Gačnik K
  Veterinarsko sanitarni nadzor nad živili živalskega izvora glede reziduov v Sloveniji
  [Veterinary inspection fo food of animal origin in Slovenia; residue monitoring and surveillance]
  1996
 86. Višnar N
  Projekt "Zdrava šola"
  [Project "Health promoting school"]
  1996
 87. Valenčak Z
  Porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS) in Slovenia
  1996
 88. Lindtner R
  Leptospirosis in domestic animals in Slovenia from 1990 to 1995
  1996
 89. Jenčič V; Hostnik P
  Viral hemorrhagic septicaemia of salmonids: the laboratory diagnostic by ELISA test
  1996
 90. Zrimšek P; Zdovc I; Orožim E; Drobnič-Košorok M
  Detection of humoral immune response in cats with dermatophytosis due to Microsporum canis, using ELISA test
  1996
 91. Barlič-Magajna D; Dolinar M; Turk D; Križaj I; Turk V
  Production of wild-type and mutant forms of human cathepsin L in Escherichia coli
  1996
 92. Gruntar I; Mehle J; Schweiger A; Krt B; Novak-Despot Ð
  Preparation and characterization of monoclonal antibodies against borrelia burgdorferi antigens
  1996
 93. Grom J
  Serological profile of pigs exposed to aujeszky's disease wildtype and gE-negative viral strains
  1996
 94. Lenič J
  Usklajevanje postopkov veterinarske službe pri izvozu in uvozu
  1995
 95. Strmšnik I; Števanec A; Bavdek SV; Mrzel I
  Histological, immunohistological and quantitative analysis of the islets Langerhans in ostrich (Struthio camelus)
  [Histološka, imunohistološka in kvantitativna analiza Langerhansovih otočkov trebušne slinavke nojev (Struthio camelus)]
  1995
 96. Juntes P; Drobnič-Košorok M
  Applicability of antihuman cathepsins on canine tissues
  [Uporabnost antihumanih katepsinov na tkivu psa]
  1995
 97. Zrimšek P; Kos J; Gubenšek F
  Immunological detection of pharmacologically active sites on toxins from Vipera ammodytes ammodytes venom
  [Imunološko proučevanje farmakološko aktivnega mesta na toksinih modrasovega strupa]
  1995
 98. Zabavnik-Piano J; Uršič M
  A simple method for isolation odf DNA from blood and tissue samples
  [Preprosta metoda za izolacijo DNK iz krvi in tkivnih vzorcev]
  1995
 99. Kobal S; Kosec M
  Macroscopic and microscopic semen properties in white New Zealand rabbits
  [Makroskopske in mikroskopske lastnosti semena pri kuncih pasme beli novozelandec]
  1995
 100. Zadnik T; Jazbec I; Mesarič M
  Variation of hematological parameters of dairy cows in relation to time of day
  [Podnevno nihanje hematoloških parametrov pri molznicah]
  1995

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics