biomedicina slovenica


"CONSTIPATION" : 125

 1. Bizovičar Nataša
  Motnje odvajanja blata pri bolnikih po možganski kapi
  [Bowel dysfunctions in patients after stroke]
  2017
 2. Orel Rok
  Obravnava dojenčkov s pogostimi simptomi s strani prebavil (regurgitacijo, kolikami in zaprtjem)
  [Approach to infants with common gastrointestinal symptoms (regurgitation, colic and constipation)]
  2016
 3. Lahajnar Slavica; Logonder Mira
  Z opioidi povzročeno zaprtje
  2009
 4. Skok Pavel
  Najpogostejši simptomi bolezni prebavil
  2009
 5. Smajlović Anita
  Zaprtje pri otroku
  [Constipation in children]
  2012
 6. Koler Huzjak Mirjam
  Prehrana in način življenja otrok z zaprtjem
  [Diet and the way of life of children with constipation]
  2015
 7. Žgur Lidija; Šćepanović Darija
  Ukrepi za zdrav življenjski slog pri osebi z urinsko inkontinenco
  [Lifestyle interventions for urinary incontinence in adults]
  2011
 8. Radšel Anja; Andlovic Alenka; Neubauer David; Osredkar Damjan
  Infant botulism
  2013
 9. Žgur Lidija
  Ukrepi za zdrav življenski slog pri osebi z urinsko inkontinenco
  [Lifestyle interventions for urinary incontinence in adults]
  2011
 10. Iovino Paola; Chiarioni Giuseppe; Bilancio Giancarlo; Cirillo Massimo; Mekjavić Igor B.; Pišot Rado; Ciacci Carolina
  New onset of constipation during long-term physical inactivity
  2013
 11. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko
  Seeking health advice on the Internet in patients with health problems
  2013
 12. Orešković Slavko; But Igor; Banović Maja; Šprem Goldštajn Marina
  The efficacy and safety of solifenacin in patients with overactive bladder syndrome
  2012
 13. Jošt Maja
  Neželeni učinki analgetikov in prilagajanje protibolečinskega zdravljenja
  [Side effects of analgesics and titration of pain management]
  2012
 14. Stepanović Aleksander; Pirc Jelka; Lahajnar-Čavlović Slavica
  Clinical efficacy of OROS((R)) hydromorphone in patients suffering from severe chronic pain: a study undertaken in routine clinical practice
  2011
 15. Perko Vanja; Zakšek Teja
  Klistir kot rutinski postopek pri porodu: pregled literature
  [Enema as a routine procedure at birth: literature review]
  2011
 16. Borštnar Simona
  Metilnaltrekson bromid: novo zdravilo za zdravljenje zaprtosti zaradi opioidov
  2009
 17. Jensterle M; Pfeifer M; Sever M; Kocjan T
  Dihydrotachysterol intoxication treated with pamidronate: a case report
  2010
 18. Šivic I; Zadnikar I
  Šola kakanja
  [Defecation school]
  2009
 19. Mičetić-Turk Dušanka; Dolinšek Jernej; Urlep Žužej Darja; Šikić Pogačar Maja
  Nevrogastroenterologija in funkcionalne gastrointestinalne motnje v otroški dobi
  2008
 20. Lopuh Mateja
  Uporaba lidokaina, ketamina in haloperidola v podkožni infuziji za zdravljenje nevropatske bolečine
  [Use of lidocaine, ketamine and haloperidol in a subcutaneous infusion for treatment of neuropathic pain]
  2008
 21. Debevec Lučka; Rozman Irma
  Quality of life following thoracotomy for lung cancer
  [Kvaliteta življenja bolnikov s pljučnim rakom po torakotomiji]
  2007
 22. Velikonja Tine
  Funkcionalne motnje prebavil: kako si pomagam? Nova dognanja stroke
  2006
 23. Mičović Elizabeta
  Prebiotik inulin
  [Prebiotic inulin]
  2006
 24. Agatonović Aleš; Kern Izidor; Globočnik Marta; Požek Igor; Tomič Viktorija; Kalan Gregor; Triller Nadja
  Strongiloidoza pri bolnici z zmanjšanim imunskim odzivom
  [Immunocompromised patient with strongyloidosis]
  2007
 25. Mlakar Boštjan
  Proktološka anamneza in anorektalni digitalni pregled
  [Anorectal history taking and digitorectal examination]
  2006
 26. Jamar B; Podnar S
  Assessment of constipation in patients after cauda equina lesions
  2005
 27. Podnar S
  Bowel dysfunction in patients with cauda equina lesions
  2006
 28. Blejc Urša
  Kaj vas zvija?
  2006
 29. Jelenc F; Brenčič E
  Laparoscopically assisted resection of an ascending colon lipoma causing intermittent intussusception
  2005
 30. Trotovšek Blaž
  Zaprtost in znaki akutnega abdomna kot posledica tubularne duplikature transverzalnega kolona - prikaz primera
  [Constipation and signs of acute abdomen caused by giant tubular duplicature of colon transversum - case report]
  2006
 31. Skok Pavel
  Najpogostejši simptomi bolezni prebavil
  [The most frequent symptoms of gastrointestinal diseases]
  2006
 32. Sedmak Marjeta
  Prehrana dojenčkov s prebavnimi motnjami
  2006
 33. Malešič Z
  Prehrana dojenčka pri gastroenteroloških boleznih
  [Infant nutrition in gastroenterological diseases]
  2006
 34. Kolodziejczak Malgorzata; Sudol-Szopinska Iwona; Grochowicz Maciej; Bochenek Anna; Swiatlowska Magdalena
  The estimation of the value and mobility of Parks' angle in case-series of patients with defectory disorders - prospective clinical examination supplemented with the defecographic examination
  [Ocena Parksovega kota pri bolnikih z motnjami odvajanja blata - prospektivna raziskava z defekografijo]
  2006
 35. Salobir Urša
  Paliativna oskrba in pristop k zdravljenju slabosti, bruhanja in zaprtja pri bolnikih z napredovalim rakom
  2002
 36. Sedmak Marjeta
  Prepoznavanje in zdravljenje prebavnih motenj pri dojenčkih
  2005
 37. Podnar Simon
  Which patients need referral for anal sphincter electromyography?
  2006
 38. Urbanc-Mokotar Marina
  Svetovanje o mlečnih formulah v lekarni
  2005
 39. Sedmak Marjeta
  Prepoznavanje in zdravljenje prebavnih motenj pri dojenčkih
  2004
 40. Štabuc Borut
  Stopnje nujnosti in potrebne preiskave pri bolniku pred napotitvijo na specialistični pregled h gastroenterologu
  2005
 41. Lahajnar-Čavlovič Slavica
  Prehrana, del paliativne oskrbe bolnika
  [Nutrition in terms of palliative care of patients]
  2005
 42. Podnar S; Jamar B
  Predictive value of clinical and electrodiagnostic studies for constipation after cauda equina lesions
  2005
 43. Podnar S; Jamar B
  Predictive value of clinical and electrodiagnostic studies for constipation after cauda equina lesions
  2005
 44. Bilban-Jakopin Cvetka; Zakotnik Branko
  Najpogostejše zdravstvene težave po radioterapiji in kemoterapiji
  [Most frequent side effects of radiotherapy and chemotherapy]
  2005
 45. Podnar Simon; Vodušek David B
  Electrophysiologic evaluation of sacral function
  2005
 46. Pajk Bojana
  Paliativno zdravljenje slabosti, bruhanja, zaprtja in zapore črevesja pri bolniku z napredovalo rakavo boleznijo
  2005
 47. Podnar Simon
  Križna elektrodiagnostika v klinični praksi
  [Sacral electrodiagnostics in clinical practice]
  2005
 48. Hrovatin Barbara
  Fidifarmov zdravstveni vodnik: za zavestno ohranjanje zdravja
  2000
 49. Markovič Saša; Kocijančič Borut; Janša Rado; Ferkolj Ivan; Hafner Matjaž; Štabuc Borut; Smrekar Nataša
  Bolezni požiralnika, želodca in črevesa
  2005
 50. Štrukelj Borut
  Gastrointestinalni sistem
  2003
 51. Košorok Pavle; Velikonja Tine; Mlakar Boštjan
  Živeti sproščeno: krvavitev na črevo, o boleznih zadnjega črevesa, kronično zaprtje, inkontinenca za blato, enterostomalna terapija: učbenik za bolnike z izpeljanim črevesom, njihove svojce in negovalce
  2004
 52. Bobnar-Sekulič Carmen
  Zaprtje
  2004
 53. Podnar Simon; Vodušek David B; Fowler Clare J
  Electrodiagnosis
  2004
 54. Podnar S; Jamar B
  Mechanism of constipation in patients after cauda equina lesions
  2004
 55. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: uporaba zdravstvenih storitev in zdravstveno stanje. 2. del. Zdravstvene težave
  2002
 56. Orel Rok; Sedmak Marjeta
  Funkcionalne bolezni prebavil pri otrocih
  [Childhood functional gastrointestinal disorders]
  2004
 57. Pandel-Mikuš Ruža
  Prehrana pri Parkinsonovi bolezni
  2004
 58. Logar-Car Gordana; Orel Rok; Širca-Čampa Andreja
  Otrok z zaprtostjo - obstipacijo: navodilo za starše
  2001
 59. Hren Marta
  Vloga medicinske sestre pri obvladovanju inkontinence pri nevroloških bolnikih
  2003
 60. Podnar Simon
  Elektrodiagnostične preiskave pri motnjah držanja in iztrebljanja blata
  [Electrodiagnostic evaluation of anal incontinence or dysfunctional defecation]
  2003
 61. Smrekar Nataša
  Zaprtje
  2003
 62. Skok Pavel
  Funkcionalne bolezni prebavil - najpogostejši simptomi in znaki
  [Functional gastrointestinal diseases - the most frequent symptoms and signs]
  2003
 63. Gvardijančič Diana; Tomažič Aleš
  Kontinenca pri otrocih rojenih z anorektalnimi anomalijami
  [Continence in children born with anorectal malformations]
  2003
 64. Novak Janko
  Kaj lahko naredimo za bolnike z boleznimi anorektuma
  2003
 65. Podnar S
  Electrodiagnosis of the anorectum: a review of techniques and clinical applications
  2003
 66. Kruljc P
  Primer ekstremne razširitve želodca s posledično rupturo pri konju
  [A case of extreme dilatation in a horse's stomach with a consequential rupture]
  2003
 67. Dajćman Davorin
  Lažje je pojesti, kakor prebaviti
  2003
 68. Sedmak Marjeta; Plečnik Zdravko
  Klinično preizkušanje nove vrste hrane za dojenčke s prebavnimi motnjami
  2002
 69. Plečnik Z
  Novosti v prehrani dojenčka
  [Novelties in nutrition of an infant]
  2003
 70. Železnik Neva
  Ženske in "zlata žila": zaprtost in hemoroidi med nosečnostjo in pri porodu
  2002
 71. Janša Danijela
  Psihiatrični vidiki kroničnih gastrointestinalnih bolezni
  2002
 72. Salobir Urša
  Paliativna oskrba in pristop k zdravljenju slabosti, bruhanja in zaprtja pri bolnikih z napredovalim rakom
  [Palliative care and management of nausea, vomiting and constipation in patients with advanced cancer]
  2002
 73. Šarman Majda
  Zaprtje in zapora črevesa pri bolnikih v poznem stadiju neozdravljive bolezni
  2002
 74. Kreft Samo
  Inulin proti zaprtosti
  [Inulin against constipation]
  2001
 75. Koprivnik Natalija
  Aktivnost izločanja in odvajanja pri dementnem varovancu
  2001
 76. Vodušek DB
  Bladder, bowel and sexual dysfunction in extrapyramidal disorders
  2002
 77. Salobir Janez; Salobir Barbara
  Funkcionalnost prehranske vlaknine
  [Functionality of dietary fiber]
  2001
 78. Sketelj Janez
  Motnje prebave
  2002
 79. Podnar Simon; Vodušek David B; Stalberg Erik
  Comparison of quantitative techniques in anal sphincter electromyography
  2001
 80. Koželj Matjaž
  Anorektalna manometrija
  2001
 81. Pavlovič Angelca
  Recepti za jedi z več balasta
  1999
 82. Pavlovič Angelca
  Prehrana pri zaprtju
  1999
 83. Orel Rok
  Kronično zaprtje
  1999
 84. Vodušek DB
  Sphincter EMG and differential diagnosis of multiple system atrophy
  2001
 85. Pirečnik Anita; Drolc Helena; Skela-Savič Brigita
  Zdravstvena nega bolnika z gastrointestinalnimi simptomi napredovalega raka
  2000
 86. Kreft Samo
  Uporaba zdravil rastlin med nosečnostjo, dojenjem in pri dojenčkih
  2000
 87. Podnar Simon; Vodušek David B; Stalberg Erik
  Standardization of anal sphincter electromyography: normative data
  2000
 88. Podnar Simon; Vodušek David B
  Standardization of anal sphincter electromyography: effect of chronic constipation
  2000
 89. Kobentar Radojka; Marinič Milena
  Organske spremembe in motnje prehranjevanja v starosti
  [Organic changes and nutritional disorders in old age]
  2000
 90. Matko Ivan
  Zdravstvena navodila
  1992
 91. Pfeifer J
  Surgery for constipation
  2000
 92. Rauch I
  Prolaps rektuma
  [Rectal prolapse]
  2000
 93. Novak J
  Dishezija rektuma
  [Rectal inertia]
  2000
 94. Koželj M
  Anorektalna manometrija
  [Anorectal manometry]
  2000
 95. Jamar Breda; Šurlan Katarina
  Defecography: a report on 35 cases
  [Defekografija: poročilo o 35 primerih]
  2000
 96. Duvnjak Marko; Pavić Tajana; Skalicky Marjan
  Konstipacija u starijoj životnoj dobi
  [Constipation in the elderly]
  2000
 97. Skela-Savič Brigita
  Motnje v prehranjevanju v zvezi s toksičnostjo citostatikov
  1999
 98. Košorok Pavle
  Živeti sproščeno: učbenik za bolnike z izpeljanim črevesom, njihove svojce in negovalce
  1993
 99. Mantle Jill
  Focus on continence
  1997
 100. Sketelj Janez
  Motnje prebave
  1999

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics