biomedicina slovenica


"CONSULTANTS" : 18

 1. Skale Cvetka
  Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije
  [Association of lactation consultants in Slovenija]
  2007
 2. Rodriguez-Jareño Maria Cruz; Demou Evangelia; Vargas-Prada Sergio; Sanati Kaveh A; Škerjanc Alenka; Reis Pedro G; Helimäki-Aro Ritva; Macdonald Ewan B; Serra Consol
  European Working Time Directive and doctor&x02BC;s health
  2014
 3. Grmec Štefek; Mally Štefan
  Pristop k poškodovancu na terenu
  [Initial assessment of the injured patient on the field]
  2009
 4. Tušek-Bunc Ksenija
  Bolnik po operaciji raka širokega črevesa in danke - vprašanja in izkušnje zdravnika družinske medicine
  [Patient after colorectal carcinom surgery - family phisitian's experiences and questions]
  2007
 5. Sokol DK; Car J
  Patient confidentiality and telephone consultations: time for a password
  2006
 6. Košnik Mitja; Zdolšek Saška
  Elektronsko naročanje in elektronske konzultacije: priložnost ali dodatna obremenitev?
  2006
 7. Urlep-Šalinović Vera; Jelatancev Biserka
  Razvoj hemostaziološke dejavnosti v Splošni bolnišnici Maribor
  [Development of the hemostaseology in Teaching hospital Maribor]
  2006
 8. Tušek-Bunc Ksenija
  Zdravnik družinske medicine in bolnik po operaciji želodca
  [Family physician and patient after gastric surgery]
  2006
 9. Car J; Freeman GK; Partridge MR; Sheikh A
  Improving quality and safety of telephone based delivery of care eteaching telephone consultation skills
  2005
 10. Bahar Boštjan
  Integriran sistem vodenja: predstavitev uvajanja sistema kakovosti v gorenjskih lekarnah
  2005
 11. Korpič-Horvat Etelka
  Pomen delovanja notranjerevizijskih služb
  [Significance of internal auditing services]
  2004
 12. Kodrič Nada; Renko-Diallo Doroteja; Kremesec Milena; Šervicl-Kuchler Darja; Vlahovič Dušan
  Sodelovanje anesteziologa z zdravniki različnih strok v pripravi bolnika za operativni poseg
  [Multidisciplinary approach to preoperative patients assessment for surgery]
  2003
 13. Kotnik-Kevorkijan Božena; Golle Andrej; Lorenčič-Robnik Slavica; Novak Dušan; Reberšek-Gorišek Jelka
  Pomen sodelovanja infektologa in kliničnega mikrobiologa v Splošni bolnišnici Maribor
  [The significance of cooperation between infectologists and microbiologists at Maribor teaching hospital]
  2003
 14. Kržišnik C; Battelino T; Bratanič N; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N
  Forty years treatment and care of children and adolescents with insulin dependent diabetes in Slovenia
  [Štirideset let zdravljenja otrok in mladostnikov z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo v Sloveniji]
  1999
 15. Žohar-Čretnik Tjaša; Štorman Alenka
  Naš pristop k serološki diagnostiki okužbe s Toxoplasma gondii
  [Our approach to serodiagnosis of the Toxoplasma gondii infection]
  1998
 16. Možina Martin; Gričar Marko
  Stalna informativno-konzultativna služba centra za zastrupitve
  1997
 17. Kržišnik C
  Trideset let pediatrične endokrinologije v Sloveniji
  [Thirty years of pediatric endocrinology in Slovenia]
  1992
 18. Zalar-Drinovec M; Mrhar A; Krbavčič A; Jerman P
  Viri podatkov o zdravilih za zdravnike in farmacevte. (Drug information sources used by physicians and pharmacists)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics