biomedicina slovenica


"CONTRACEPTION" : 266

 1. Drusany Starič Kristina; Taneska Pepita; Zore Andrej; Lukanovič Adolf; Kobal Borut; Cvjetičanin Branko; Jakopič Katja
  Levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive device in the peritoneal cavity
  2017
 2. Mihevc Ponikvar Barbara
  Raba kontracepcije in dovoljeni splav v Sloveniji
  [Contraception use and induced abortion rate in Slovenia]
  2016
 3. Pinter Bojana; Hakim Marwan; Seidman Daniel; Kubba Ali; Kishen Meera; Di Carlo Constantino
  Religion and family planning
  2016
 4. Babić Nenad V.; Bećković Matija; Šulović Vojin; Marković Atanasije-Tasa
  Reproduktivno zdravlje
  2007
 5. Črnigoj Špela; Prosen Mirko
  Qualitative analysis of factors associated with the experience of contraception in rural setting
  [Kvalitativna analiza dejavnikov, povezanih z doživljanjem kontracepcije v ruralnem okolju]
  2016
 6. Obersnel Kveder Dunja; Rojnik Barbara; Kveder Andrej
  The impact of adolescent pregnancy on future reproductive decisions
  2000
 7. Blažević Sabina; Dorič Maja; Jelenc Maruša; Špilak Martina; But Igor
  Spolno vedenje in kontracepcija v adolescentnem obdobju
  [Sexual behavior and contraception in the adolescent period]
  2009
 8. Borko Elko
  Svetovanje o kontracepciji skozi čas v Sloveniji
  2012
 9. Kovač Vilma
  Izbira kontracepcije pri srčno-žilnih boleznih
  2012
 10. Dovnik Andraž; Takač Iztok
  Urgentna kontracepcija
  2012
 11. Uršič-Vrščaj Marjetka
  Neutemeljen strah pred hormoni
  2007
 12. Zwitter Matjaž
  Splav in kontracepcija pri mladoletnici
  2011
 13. Anžej Saša; Vučnik Maja; Božič Mojca; Peternel Polona; Stegnar Mojca
  Enhanced thrombin generation in women with a history of oral contraception-related venous thrombosis
  2013
 14. Takač Iztok; Bizjak Tina; Arko Darja
  Vprašalnik za obravnavo žrtve spolne zlorabe
  [Questionnaire for the management of the victim of sexual abuse]
  2013
 15. Krajnc Laura; Damiš Metka
  Umetna prekinitev nosečnosti je v današnjem času pogosta oblika dokončanja nezaželjene nosečnosti
  [Abortion is in today's time a common form of ending an unwanted pregnancy]
  2013
 16. Bizjak Tina; Takač Iztok
  Reproduktivno zdravstveno varstvo pri zapornicah
  [Reproductive health care among incarcerated women]
  2012
 17. Zwitter Matjaž
  Odgovor nestrokovnjaka
  2012
 18. Pinter Bojana; Korošec Sara; Srnovršnik Tinkara; Bizjak-Ogrinc Urška
  Slovenske smernice za rabo kombinirane hormonske kontracepcije
  [Slovenian guidelines for combined hormonal contraceptive use]
  2012
 19. Bizjak-Ogrinc Urška; Korošec Sara; Pinter Bojana
  Smernice za rabo nujne kontracepcije
  [Guidelines for emergency contraception]
  2011
 20. But Igor; Blažević Sabina; Dorič Maja; Jelenc Maruša; Špilak Martina; Pakiž Maja
  Spolno vedenje in uporaba kontracepcije med srednješolci v severovzhodni Sloveniji
  [Sexual behavior and contraception use among seconfdary-school students in north-east Slovenia]
  2011
 21. Gavrić-Lovrec Vida; Takač Iztok
  Use of various contraceptives and human papillomavirus 16 and 18 infections in women with cervical intraepithelial neoplasia
  2010
 22. Pinter Bojana; Grebenc Mojca
  Rodnost in dovoljena splavnost mladostnic v Sloveniji
  [Fertility and abortion rates among adolescents in Slovenia]
  2010
 23. Šimunić Velimir
  Risk and benefits of oral hormonal contraception
  [Tveganja in koristi oralne hormonske kontracepcije]
  2009
 24. Pinter Bojana; Verdenik Ivan; Grebenc Mojca; Čeh Fani
  Sexual activity and contraceptive use among secondary-school students in Slovenia
  2009
 25. Brcar Polonca
  Sexual behaviour of Slovenian primary school pupils - Youth sexual behaviour
  2008
 26. Vlaisavljević Veljko
  Trombembolične komplikacije med zdravljenjem s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo
  2007
 27. Takač Iztok
  Akutna abdominalna bolečina v ginekologiji
  [Acute abdominal pain in gynecology]
  2007
 28. Borko Elko; Breznik Radovan; Ivaniševič Vojo; Kodrič Tatjana; Kokoš Zdravko
  Spužva - novo sredstvo za lokalnu kontracepciju
  1984
 29. Gavrič-Lovrenc Vida
  Intrauterina kontracepcija
  [Intrauterine contraception]
  2007
 30. Pretnar-Darovec Alenka
  Barierne metode kontracepcije in spolno prenosne bolezni
  [Barrier contraception and sexually transmitted disease]
  2007
 31. Maurič Danilo; Pinter Bojana
  Kriteriji primernosti pri predpisovanju hormonske kontracepcije
  [Eligibility criteria in prescribing hormonal contraception]
  2007
 32. Uršič-Vrščaj Marjetka
  Hormonska kontracepcija in tveganje za nastanek raka
  [Hormonal contraception and cancer risk]
  2007
 33. Meden-Vrtovec Helena
  Kontracepcija v predmenopavzi
  [Contraception in premenopause]
  2007
 34. Gorišek Borut
  Pol stoletja ..
  [Half a century ..]
  2007
 35. Borko Elko
  Spremna beseda ob izdaji Zbornika
  [Foreword to the Symposium Proceedings]
  2007
 36. Takač Iztok
  Beseda urednika
  [Editor's address]
  2007
 37. Pinter Bojana
  Ovarijska funkcija po porodu in kontracepcija
  [Ovarian function after delivery and contraception]
  2007
 38. Pinter Bojana; Čeh Fani; Verdenik Ivan; Grebenc Mojca; Maurič Danilo; Pavičević Ljiljana; Anderle Alojzija; Bučar Martina; Šučur Veselin; Margić Lidija; Kumer-Lakner Andreja; Rožič-Vičič Nives; Palancsai-Šiftar Janka; Šimetinger Gabrijela; Skušek-Fakin Cvetka; Zagode-Krenčić Alenka; Mugoša Dragoslav; Podlipnik Marjeta; Meden-Vrtovec Helena
  Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu 2004
  [Sexual behavoiur of secondary-school students in Slovenia in the year 2004]
  2006
 39. von Hertzen Helena; Piaggio Gilda; Ding Juhong; Chen Junling; Song Si; Bartfai Gyoergy; Ng Ernest; Gemzell-Danielsson Kristina; Oyunbileg Amindavaa; Pretnar-Darovec Alenka
  Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for emergency contraception: a WHO multicentre randomised trial
  2002
 40. Anonymous ;
  Za vsakogar nekaj: vrste kontracepcije
  2005
 41. Anonymous ;
  Osveščena ženska bo poskrbela za zaščito
  2005
 42. Anonymous ;
  Od limon in dateljnov do sodobne kontracepcije
  2005
 43. Anonymous ;
  Programa 6 nacionalen kongres po svelitet, kontracepcija i homonozamestitelna terapija s meždurodna učastoje; 2005 mar 13-16; Borovetz
  [Program 6th national congress of infertility, contraception and hormone replacement therapy with international participation]
  2005
 44. Anonymous ;
  7 nacionalen kongres po svelitet, kontracepcija i hormonozamestitelna terapija s meždunarodna učastije; 2006 mar 19-22; Borovetz
  [7th national congress on sterility, contraception and hormone replacement therapy with international participation; 2006 Mar 19-22; Borovetz]
  2006
 45. Štolfa-Gruntar Andreja; Požlep Barbara
  Dileme pri obravnavi spolno aktivnih mladostnic
  2005
 46. Vrabič-Dežman Lucija
  Najpogostejši vzroki za obisk deklet v ginekološki ambulanti
  2005
 47. Glušič Dušica
  Kaj mlade zanima?
  2005
 48. Meden-Vrtovec Helena
  Prijevremena menopauza
  [Premature menopause]
  2005
 49. Kovač V; Vlaisavljević V; Reljič M; Rebolj-Stare M
  Intrauterine devices and severe pelvic inflammatory disease require hospitalization
  2004
 50. Pinter Bojana
  Spolno vedenje srednješolcev
  [Sexual behaviour of secondary-school students]
  2005
 51. Rajgelj Urška
  Mladostniške nosečnosti v Sloveniji
  2005
 52. Pinter Bojana
  Mladostnice in kontracepcija
  [Adolescents and contraception]
  2005
 53. Kopčavar-Guček Nena
  Kaj bi moral zdravnik družinske medicine vedeti o reproduktivnem zdravju
  [What should a family physician know about reproductive health]
  2005
 54. Pinter Bojana
  Spolnost v slovenskih srednjih šolah
  2004
 55. Korošec Sara; Pinter Bojana
  Prvi ginekološki pregled, kontracepcija, splav
  2004
 56. Koren Natalija
  Uporaba kontracepcije v populaciji oseb starih 30-45 let z izbranim zdravnikom v ZD Celje
  [Contraceptive use in the population aged between 30-45 years having their chosen general practitioner in Public health service Celje]
  2004
 57. Pinter Bojana; Pretnar-Darovec Alenka
  S kontracepcijo proti neželeni zanositvi
  2004
 58. Brkič Daniel
  Protestantski vidik do bioetike
  2004
 59. Kožuh-Novak Mateja
  Rodnostno zdravje
  2004
 60. Steblovnik Lili
  Ginekološki nasveti in svetovanje nosečnici pred potovanjem
  [Gynecological consulting and advising pregnant women before travelling]
  2004
 61. Arh M; Budihna MV
  Similar efficacy and lower potency of mibefradil than of lacidipin and nitrendipine in decreasing KCl-induced contraceptions of isolated porcine coronary artery in post-hypoxic conditions
  2004
 62. Andolšek-Jeras Lidija
  Planiranje porodice i humana reprodukcija
  2003
 63. Pinter Bojana; Pretnar-Darovec Alenka; Verdenik Ivan; Anderle Alojzija; Beseničar Lara; Bučar Martina; Fakin Cvetka; Kovač Vilma; Maurič Danilo; Mugoša Dragoslav; Podlipnik Marjeta; Rožič-Vičič Nives
  Sprejemljivost jemanja ultranizkodozne oralne kontracepcije z 20 mikrog etinilestradiola in 75 mikrog gestodena med mladimi ženskami v multicentrični klinični raziskavi
  [Acceptability of ultra low-dose oral contraceptives containing 20 microg ethinyl estradiol and 75 microg gestodene in young females in a multicenter clinical study]
  2004
 64. Vlaisavljević Veljko; Reljič Milan; Kovačič Borut
  Introduction of blastocyst transfer for all patients - is it sufficiently justified?
  2003
 65. Tomaževič T; Ban H; Virant-Klun I; Kermavner-Bačer L; Valentinčič B; Ribič-Pucelj M; Vogler A; Pinter B; Drobnič S; Zorn B; Bokal E; Mivšek J; Meden-Vrtovec H
  Do uterine septa influence the results of IVF/ET
  2003
 66. Anonymous ;
  Program, abstracts of the 4th national congress of sterility, contraception and hormone replacement therapy; 2003 Mar 9-12; Borovetz
  2003
 67. Tomaževič Tomaž
  Slovenian experience with art related multiple pregnancy
  2004
 68. Anonymous ;
  Program, abstracts of the 5th national congress of infertility, contraception and hormone replacement therapy with international participation; 2004 Mar 14-17; Borovetz
  2004
 69. Kraljič Marija; Domanjko Majda
  Zdravstveno varstvo žensk na primarni ravni
  2003
 70. Korošak Maja
  Vsaka nosečnost naj bo zaželena
  2003
 71. Pinter Bojana
  Zdrava in odgovorna spolnost
  1999
 72. Pinter B; Aubeny E; Bartfai G; Loeber O; Ozalp S; Webb A
  Abortions in Europe, accessibility and availability
  2003
 73. Anonymous ;
  Contraceptive practice in Europe: differences in availabilty and accessibility. Final scientific programme and book of abstracts of the 7th seminar of the European society of contraception; 2003 Sep 12-13; Budapest
  2003
 74. Klavs Irena
  National survey of sexual lifestyles and Chlamydia trachomatis infection in Slovenia
  2002
 75. Gudalo Milena
  Anketa pri srednješolcih o poznavanju kontracepcije v občini Brežice
  2003
 76. Vozar Marina
  Mehanska in kemična kontracepcija
  2003
 77. Pinter Bojana
  Mladostnice in kontracepcija
  2003
 78. Korošec Sara; Pinter Bojana
  Prvi ginekološki pregled, kontracepcija, splav
  2003
 79. Skaza A; Gršković B; Pleština S; Božina N; Potočnik M; Waugh MA
  Prevalence of asymptomatic chlamydial urethritis in military recruits in the Celje region, Slovenia
  2003
 80. Gorišek B; Reberšek-Gorišek H
  IUD contraception and pelvic actinomycosis
  2003
 81. Salobir-Gajšek U
  Kontracepcija in dojenje
  [Contraception and breastfeeding]
  2003
 82. Koželj Mirta
  Obravnava prirojenih srčnih napak pri odraslih
  2003
 83. Rojnik Barbara
  Dojenje kot kontracepcija - kje smo danes?
  [Breastfeeding as contraception - what do we know today?]
  2003
 84. Pinter Bojana
  Spolno in reproduktivno zdravje mladostnikov - kje smo v Sloveniji?
  [Sexual and reproductive health of adolescents - where we are in Slovenia?]
  2003
 85. Ličer Zlata
  Socialni problemi in reproduktivno zdravje
  2003
 86. Novak-Antolič Živa; Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Vodenje nosečnic s sistemskimi vezivnimi boleznimi
  [Pregnancy surveillance in patients with systemic connective tissue diseases]
  2003
 87. Rajgelj Urška
  Analiza reproduktivnega vedenja mladostniških nosečnic v Sloveniji v letnih 1965-1995
  2003
 88. Pinter B
  Adolescent abortion in Europe
  2002
 89. Pinter B
  Continuation and compliance of contraceptive use
  2002
 90. Ribič-Pucelj M
  Kontracepcija po 35. letu starosti
  2002
 91. Pinter B
  Kontracepcija po porodu
  2002
 92. Požlep B
  Spermicidi
  2002
 93. Pinter B
  Kontracepcija
  2002
 94. Maček M
  Načrtovanje družine in veljavna zakonodaja v Sloveniji
  2002
 95. Andolšek-Jeras L
  Spremna beseda
  2002
 96. Pretnar-Darovec Alenka; Pinter Bojana
  Načrtujmo družino: varno in učinkovito do družine
  2002
 97. Pinter Bojana; Kocijančič Andreja; Marc Janja; Andolšek-Jeras Lidija; Preželj Janez
  Vitamin D receptor gene polymorphism and bone metabolism during low-dose oral contraceptive use in young women
  2003
 98. Pinter Bojana
  Načrtovanje družine in sladkorna bolezen
  2002
 99. Pinter Bojana
  Novosti v kontracepciji
  2002
 100. Korošec Sara
  Kontracepcija in splav
  2002

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics