biomedicina slovenica


"CONTRACTURE" : 96

 1. Matkovič Urška; Jan Vid; Dolinar Klemen; Škorja Nives; Miš Katarina; Marš Tomaž; Podbregar Matej; Pirkmajer Sergej
  Patofiziologija skeletne mišice pri cerebralni paralizi
  [Pathophysiology of skeletal muscle in cerebral palsy]
  2016
 2. Schiaffino Stefano; Rossi Alberto C.; Smerdu Vika; Leinwand Leslie A.; Reggiani Carlo
  Developmental myosins
  2015
 3. Jemec Irena; Božič Marta; Groleger Katja
  Učinkovitost serijskega mavčenja pri otrocih s cerebralno paralizo
  [Efficiency of serial casting in children with cerebral palsy]
  2013
 4. Behrić Edita; Šćepanović Darija
  Učinkovitost raztezanja pri preprečevanju in odpravljanju kontraktur pri okvarah osrednjega in perifernega živčevja
  [The effectiveness of stretching in prevention and elimination of contractures in the central and peripheral nervous system disorders]
  2013
 5. Vrečar Irena; Majdič Neža; Jemec Irena; Damjan Hermina; Groleger Katja
  Spremembe pasivne gibljivosti sklepov spodnjih udov pri otrocih s cerebralno paralizo po intenzivni vadbi na Lokomatu
  [Changes in passive range of motion of joints of the lower limbs in children with cerebral palsy after an intense training program on the Lokomat]
  2013
 6. Jemec Irena; Božič Marta; Groleger Katja
  Učinkovitost serijskega mavčenja, uporabe botulinskega toksina in korekcijskih ortoz za gleženj in stopalo pri skupini otrok s cerebralno paralizo
  [Efficacy of serial casting, botulinum toxin application and ankle foot orthoses in a group of children with cerebral palsy]
  2013
 7. Zupan Anton
  Rehabilitacija bolnikov z živčno-mišičnimi boleznimi
  [Rehabilitation of patients with neuromuscular disorders]
  2010
 8. Košutić Damir
  Use of pectoralis major perforators for local "free-style" perforator flap in axillary reconstruction: a case report
  2009
 9. Plaskan Lidija
  Kdaj vključiti fiziatra po poškodbah pri otrocih?
  [Do we need physiatrist in pediatric trauma?]
  2009
 10. Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Stražar Klemen
  Artroskopsko zdravljenje osteohondralnih defektov komolca
  [Arthroscopic treatment for elbow osteohondral defects]
  2009
 11. Frazier OH; Gregorič Igor D; Messner Gregory N
  Total circulatory support with an LVAD in an adolescent with a previous Fontan procedure
  2005
 12. Rozman B; Čučnik S; Sodin-Šemrl S; Czirjak L; Varju C; Distler O; Huscher D; Aringer M; Steiner G; Kveder T
  Prevalence and clinical associations of anti-KU antibodies in patients with systemic sclerosis: a European EUSTAR - initiated multicentre case-control study
  2008
 13. Antolič Vane
  Congenital bilateral knee contracture in a 12-year-old boy treated with external and internal fixation: a case report
  2007
 14. Matjačić Zlatko; Krajnik Janez; Pražnikar Aleš
  Kineziologija v rehabilitaciji
  [Kinesiology in rehabilitation]
  2007
 15. Pihlar Zdenka; Pražnikar Aleš
  Prilagoditve vozičkov za uporabnikwe z znižanim mišičnim tonusom
  [Wheelchair adaptations for users with low muscle tone]
  2007
 16. Matjačić Zlatko; Olenšek Andrej
  Biomechanical characterization and clinical implications of artificially induced crouch walking
  2007
 17. Žuraj Bojana; Zupan Anton
  Vpliv vertikalizacije na kontrakture spodnjih udov pri živčno-mišičnih bolnikih
  [Impact of verticalization on contractures of lower limbs in neuromuscular patients]
  2006
 18. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Minimalno invazivna sprostitev ulnarnega živca v predelu komolca s pomočjo endoskopa (preliminarni rezultati)
  [Minimally invasive ulnar nerve release in elbow region with endoscopic assistance (preliminary results)]
  2005
 19. Špes Milena; Orož-Koprivnik Aleksandra; Frangež Maša; Sužnik Zvezdana
  Izdelava in namestitev opornice po operaciji Dupuytrenove kontrakture
  2005
 20. Orož-Koprivnik Aleksandra; Sužnik Zvezdana; Špes Milena; Frangež Maša
  Delovnoterapevtska obravnava brazgotine po operaciji Dupuytrenove kontrakture
  2005
 21. Vrabič Erik
  Korekcija hipertrofičnih kožnih brazgotin s transplantanti cele debeline kože
  [Correction of hypertrophic cutaneous scars with full-thickness grafts]
  2005
 22. Matjačić Zlatko; Olenšek Andrej; Bajd Tadej
  Biomechanical characterization and clinical implications of artificially induced toe-walking: differences between pure soleus, pure gastrocnemius and combination of soleus and gastrocnemius contractures
  2006
 23. Olenšek Andrej; Matjačić Zlatko
  Toe-walking in intact individuals arising from emulated contractures of soleus, gastrocnemius and hamstring muscles
  2005
 24. Olenšek Andrej; Matjačić Zlatko; Bajd Tadej
  Muscle contracture emulating system for studying artificially induced pathological gait in intact individuals
  2005
 25. Olenšek Andrej; Matjačić Zlatko; Bajd Tadej
  Muscle contracture emulation system
  2003
 26. Berden Pavel; Kuhelj Dimitrij; Stankovič Milenko
  Racionalna slikovna diagnostika medeničnih in perifernih arterij
  2005
 27. Vidmar Veronika
  Pomen zdravstvene nege v procesu preprečevanja sekundarnih zapletov pri bolniku po nezgodni možganski poškodbi
  [Importance of rehabilitation nursing in prevention of secondary complications after traumatic brain injury]
  2005
 28. Andoljšek Matej
  Zapleti pri pilon-zlomih golenice: ali vplivajo na izid zdravljenja
  [Complications in pilon-fractures of the tibia: do they influence the outcome of treatment]
  2005
 29. Demšar Aleš; Plaskan Lidija; Vogrin-Hudopisk Kristina
  Zgodnja medicinska rehabilitacija bolnikov po operativnih posegih na hrbtenici
  [Early rehabilitation of the patient after spinal surgery]
  2005
 30. Zupan Anton; Pražnikar Aleš
  Rehabilitacija bolnikov z dednimi nevropatijami
  2005
 31. Ponikvar Mario
  Rehabilitation after procedures for chondral repair in the knee
  2001
 32. Demšar Aleš; Plaskan Lidija
  Zgodnja ambulantna protetična oskrba bolnikov po amputacijah na spodnjih udih
  [Early out-patient prosthetic fitting for the patients after lower limb amputations]
  2004
 33. Olenšek A; Matjačić Z; Bajd T
  Studying gait pattern when emulating muscle contractures
  2004
 34. Matjačić Zlatko; Bajd Tadej; Olenšek Andrej
  Studying gait pattern emulating muscle contracture
  2004
 35. Grabljevec K; Šimunič B; Kerševan K; Križaj D; Košorok V; Gregorič M
  Detection of contractile properties of chronically spastic muscles in subjects after traumatic brain injury with tensiomyography (TMG) method
  2004
 36. Zupan Anton
  Rehabilitation programs for people with neuromuscular disorders
  [Program rehabilitacije za bolnike z živčno-mišičnimi boleznimi]
  2004
 37. Vrbova Gerta; Hausmanowa-Petrusewicz Irena
  Biology of some neuromuscular disorders
  [Biologija nekaterih živčnomišičnih bolezni]
  2004
 38. Burger Helena
  Ortotika pri bolnikih z možgansko žilno boleznijo
  2004
 39. Prešern-Štrukelj Metka
  Rehabilitacija bolnikov po amputaciji udov
  2003
 40. Hren Marta
  Rehabilitacijska zdravstvena nega
  2003
 41. Demšar Aleš
  Medicinska rehabilitacija bolnikov s poškodovano prsno-ledveno hrbtenico
  2003
 42. Demšar Aleš
  Medicinska rehabilitacija bolnikov po poškodbah prsne in ledvene hrbtenice s poškodbo hrbtenjače
  2003
 43. Kastelic-Klasinc Cvetka
  Rehabilitacija revmatičnega bolnika
  2003
 44. Jančar Boris
  Obsevanje benignih bolezni z ionizirajočimi žarki
  2003
 45. Šparaš Karel
  Kirurgija roke
  2003
 46. Demšar Aleš; Plaskan Lidija
  Zgodnja medicinska rehabilitacija bolnikov s poškodbo hrbtenjače
  [Early medical rehabilitation of the patients with spinal cord injury]
  2003
 47. Travnik Ludvik
  Kirurško zdravljenje deformacij gibalnega sistema po preboleli otroški paralizi
  2002
 48. Groleger Katja; Damjan Hermina; Petelin-Suhadolnik Marta
  Otroštvo mine, kaj pa cerebralna paraliza? Potrebe odraslih oseb s cerebralno paralizo po rehabilitacijskih programih
  2002
 49. Gažić Marija
  Samozdravljenje
  [Self-care]
  2002
 50. Zupan A
  Device for stretching contractures in muscular dystrophy patients
  2002
 51. Arnež Zoran M
  Amputacije zgornjega uda
  2002
 52. Zalar Metka
  Fizioterapija po amputaciji spodnjega uda
  2002
 53. Prešern-Štrukelj Marjeta
  Rehabilitacija starejših po amputaciji spodnjih udov zaradi žilne bolezni
  2002
 54. Demšar Aleš
  Zgodnja medicinska rehabilitacija bolnikov po amputaciji spodnjega uda
  2002
 55. Vrečar Irena; Rugelj Darja
  Vpliv terapije in ortoz na hojo pri otroku z okvaro osrednjega živčevja
  [The influence of walking aid and treatment on gait quality in children with damage of central nerve system]
  2001
 56. Repše-Fokter Alenka; Vengust Vilibald; Fokter Samo K
  Zasevek karcinoma debelega črevesa v pogačico: prikaz primera in pregled literature
  [Patellar metastasis from a large bowel adenocarcinoma: a case report and review of the literature]
  2001
 57. Prešern-Štrukelj Metka
  Rehabilitacija po amputaciji uda pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  [Rehabilitation of patients with diabetes after limb amputation]
  2001
 58. Antolič Vane; Stok Rastko; Šimnic Ladislav; Stanič Uroš; Strojnik Vojko
  Šepanje
  [Limping]
  2001
 59. Ahčan Uroš; Korošec Sara
  Sprožilni prst
  [Trigger finger]
  2001
 60. Gregorič Milan
  Posledice poškodb in bolezni hrbtenjače
  2000
 61. Zupanc Oskar; Baebler Boštjan; Bunc Matjaž
  Neprepoznani akutni hematogeni stafilokokni osteomielitis subtrohanterne regije stegnenice pri otroku
  [Unrecognised acute haematogenic staphylococcal osteomyelitis in subtrochanteric region of femur in child]
  2000
 62. Zupan Anton
  Vodenje otrok z živčno-mišičnimi boleznimi
  2000
 63. Zupanc Oskar; Baebler Boštjan; Berden Nataša; Bunc Matjaž
  Operativni posegi pri otrocih s cerebralno paralizo
  2000
 64. Drnovšek-Olup Brigita
  Management of hypertrophic scars, keloids and scar contractures with Er:YAG laser
  1999
 65. Kitano Y
  Juvenile hyaline fibromatosis
  1999
 66. Vrevc France
  Posttravmatska stanja v predelu kolka
  1995
 67. Šimnic Ladislav
  Artroza kolka: etiologija, klinična slika, diagnostika, artroskopija
  1995
 68. Zupan Anton; Sardoč Martina
  Izhodišča za obravnavo bolnikov z mišičnimi in živčno-mišični obolenji
  [Medical approach to the patients with neuromuscular disorders]
  1998
 69. Škorjanc Tatjana
  Pozne komplikacije po okvari hrbtenjače
  1998
 70. Vrabič Gabrijela; Vrečar Irena; Breznik Tatjana; Damjan Hermina
  Naše izkušnje s funkcionalno električno stimulacijo (FES) pri otrocih s hemiparezo
  [Our experience with functional electrical stimulation (FES) applied to hemiparetic children]
  1996
 71. Janežič Tomaž; Arnež Zoran M
  Nenavaden zaplet pecljatega zadajšnjega interosalnega fascialnega režnja z distalno bazo
  [Unusual complication of distally based pedicled posterior interosseous fascial flap]
  1997
 72. Planinšek Franci
  Dupuytrenova bolezen
  1997
 73. Horvat-Žnidaršič I; Šuput D
  The effect of equinatoxin II on nerve and muscle
  1996
 74. Arnež ZM
  Rekonstrukcija po opeklinah
  1996
 75. Potočnik V
  Uporaba opornic (ortoz) in funkcionalna terapija
  [Use of splints and functional therapy]
  1995
 76. Hoefferle A
  Dupuytrenova bolezen: značilnosti in rehabilitacija
  1996
 77. Gorenšek Miro
  Operativna obravnava kontraktur
  1995
 78. Gorenšek Miro
  Kontrakture
  1995
 79. Zupan Anton
  Fizikalna terapija
  1995
 80. Zupan A
  Naprava za raztegovanje kontraktur
  1995
 81. Kyriakides T; Gabriel G; Drousiotou A; Meznarič-Petruša M; Middleton L
  Dystrophinopathy presenting as congenital muscular dystrophy
  1994
 82. Vrevc F
  Posttravmatske deformacije kolenskega sklepa
  1994
 83. Šrajer A
  Rehabilitacijska nega hemiplegika
  1993
 84. Bratanič N; Kržišnik C; Kadrnka-Lovrenčić M; Vatovec J
  Limited joint mobility and hearing impairment in diabetic children and adolescents
  1994
 85. Čelan D; Turk Z; Šparaš K; Barovič J
  Preprečevanje poopeklinskih hipertrofičnih brazgotin s pomočjo kompresijskih oblačil
  [Prevention of postburn hypertrophic scars by means of custom fitted pressure garments]
  1994
 86. Zupan A
  Ocenjevanje funkcijskega stanja bolnikov z živčno-mišičnimi boleznimi
  1992
 87. Angelski R
  Problematika zdravstvene nege v domu starejših občanov
  1993
 88. Jušić A
  Hereditary increased muscle mechanical irritability and progressive contracture with strech-induced electromyographic activity
  1989
 89. Bervar M
  Prvi uspešni prosti prenos kožno-fascialnega režnja v Splošni bolnišnici Maribor
  [The first successfull fasciocutaneous free flap transfer in Maribor general hospital]
  1992
 90. Reberšek I; Dečman I
  Preventiva in obravnava kontraktur pri bolniku po poškodbi glave
  [Preventive and treatment of contractures in the head-injured patient]
  1992
 91. Demšar A
  Rehabilitacijska nega akutnega spinalnega bolnika
  [Rehabilitation care of the patient with acute spinal injury]
  1990
 92. Petkovšek-Gregorin R
  Rehabilitacijska nega bolnikov s kraniocerebralnimi poškodbami
  1990
 93. Hren M
  Rehabilitacijska nega bolnikov po cerebrovaskularnem inzultu
  1990
 94. Damjan H
  Vpliv omejene gibljivosti na organizem
  1990
 95. Peternel P
  Zapleti pri starejšem ležečem bolniku
  1989
 96. Buković S
  Funkcionalni aspekti zglobnih promena u mešovitoj bolesti vezivnog tkiva
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics