biomedicina slovenica


"CONVULSIONS" : 72

 1. Soltirovska Šalamon Aneta
  Neonatalne konvulzije: dejavniki tveganja za epilepsijo
  [Neonatal convulsions: risk factors for epilepsy]
  2014
 2. Fister Petja; Soltirovska Šalamon Aneta; Debeljak Maruša; Paro Panjan Darja
  Benign familial neonatal convulsions caused by mutation in KCNQ3, exon 6
  2013
 3. Claes S; Devriendt K; D'Adamo P; Meireleire J; Raeymaekers P; Toniolo D; Cassiman JJ; Fryns JP
  X-linked severe mental retardation and a progressive neurological disorder in a Belgian family: clinical and genetic studies
  1997
 4. Hostnik T; Hrastovec A; Neubauer D
  Benign convulsions in newborns and infants: occurence, clinical course and prognosis
  2011
 5. Fister Petja; Soltirovska-Šalamun Aneta; Debeljak Maruša; Paro-Panjan Darja
  Neonatal seizures: a case of benign familial neonatal convulsions
  2010
 6. Gnidovec-Stražišar B; Paro-Panjan D; Neubauer D
  Trdovratne neonatalne epilepsije in krči pri novorojenčkih, dojenčkih in malčkih
  [Resistant neonatal epilepsies and convulsions in neonates, infants and toddlers]
  2010
 7. Bregant T
  Vročinski krči
  [Febrile seizures]
  2009
 8. Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej
  Diagnoza in zdravljenje akutne hiperamoniemije
  [Diagnosis and early management of acute hyperammonaemia]
  2010
 9. Magdič Jožef
  Epileptični napad in epileptični status
  [Status epilepticus and epilepsy]
  2009
 10. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Zastrupitve z antiepileptiki
  [Poisoning with Antiepileptic Drugs]
  2009
 11. Brvar Miran
  Zastrupitve s heroinom, kokainom, amfetamini, kanabisom, gamahidroksibutiratom in dietilamidom lizergične kisline
  [Poisoning with Heroine, Cocaine, Amphetamines, Cannabis, Gamma-Hydroxybutirate and Lysergic Acid diethylamide]
  2009
 12. Grenc Damjan
  Zastrupitve s psihotropnimi zdravili
  [Poisoning with psychotropic drugs]
  2009
 13. Kanič Zlatka; Miksić Mirjana
  Kdaj nas mora sinkopa pri otroku skrbeti?
  [When should we be concerned about syncope in a child?]
  2008
 14. Paro-Panjan Darja
  Krči pri novorojenčku
  [Neonatal convulsions]
  2006
 15. Vidmar Ivan
  Temeljni postopki oživljanja otrok
  2006
 16. Šarc Lucija; Švigelj Viktor; Grenc Damjan; Jamšek Marija
  Zastrupitev z antiepileptiki
  [Poisoning with antiepileptic drugs]
  2006
 17. Štempelj Mateja; Ferjan Ilonka
  Kanabinoidi - njihovo delovanje in učinki
  [Cannabinoids - their action and effects]
  2006
 18. Danne Thomas; Battelino Tadej; Kordonouri Olga; Hanas Ragnar; Klinkert Christof; Ludvigsson Johnny; Barrion Raquel; Aebi Christine; Gschwend Sylvia; Mullis Primus E
  A cross-sectional international survey of continuous subcutaneous insulin infusion in 377 shildren and adolescents with type 1 diabetes mellitus from 10 countries
  2005
 19. Kanič Zlatka; Pogorevc Robert
  Na pomoč, moj otrok ne diha
  [Help, my child is not breathing]
  2005
 20. Perković-Benedik Mirjana; Frelih Jana
  Epileptični status
  [Status epilepticus]
  2005
 21. Cerar Vasilij
  Eklampsija in drugi generalizirani krči v nosečnosti
  [Eclampsia and other generalized convulsions during pregnancy]
  2005
 22. Osredkar Damjan; Frelih Jana; Neubauer David
  Predbolnišnična obravnava otroka v vročinskem krču
  2005
 23. Neubauer David
  Repetitorij otroške nevrologije
  2004
 24. Kariž Stojan; Ambrožič Jana; Marušič Tamar; Požar Klara
  Zastoj srca po vdihavanju butana - prikaz primera
  [Cardiac arrest following butane gas inhalation - case report]
  2003
 25. Osredkar Damjan
  Spremljanje možganske aktivnosti novorojenčkov z elektroencefalografsko metodo povprečevanja amplitud
  2003
 26. Balažic J; Rott T; Jančigaj T; Popović M; Zajfert-Slabe M; Švigelj V
  Amniotic fluid embolism with involvement of the brain, lungs, adrenal glands, and heart
  2003
 27. Burja S; Kuder L; Lobnik-Krunič B; Gajšek-Marchetti M
  Epilepsija, nosečnost, novorojenček: petletna študija posledic antiepileptičnega zdravljenja
  [Epilepsy, pregnancy, newborn - a five years study on the consequences of antiepileptic therapy during pregnancy]
  2003
 28. Damjan Hermina; Groleger Katja
  Ukrepi pri nedonošenčkih z motnjo v razvoju
  [Developmental care for premature born children]
  2001
 29. Bigec Martin
  Sodelovanje farmacevtskega tehnika in pediatra pri svetovanju o negi, prehrani in zdravljenju akutne bolezni pri dojenčku in malem otroku
  2000
 30. Eltringham Roger J
  Complications in the recovery room
  2000
 31. Frelih Jana
  Prekinjanje konvulzij in epileptičnega statusa pri otrocih
  [Emergency treatment of acute seizures and status epilepticus in children]
  2000
 32. Jurečič L; Ravnik IM; Košir N
  Bolniki z epilepsijo v zobozdravniški ordinaciji
  [The patients with epilepsy in the dental office]
  2000
 33. Skinder Katja
  Zdravstvena nega otroka z vročinskimi krči
  2000
 34. Frelih Jana
  Vročinski krči
  2000
 35. Šarc Lucija; Bunc Matjaž; Jamšek Marija
  Sočasna zastrupitev s paracetamolom in karbamazepinom
  [A contemporary poisoning with paracetamol and carbamazepine]
  2000
 36. Podbregar Matej; Podbregar-Marš Andreja; Voga Gorazd; Skale Rafael; Parežnik Roman; Krivec Bojan; Gaberšček Lucija
  Koma zaradi zastrupitev z vodo
  [Coma due to water intoxication]
  2000
 37. Steblovnik Lili; Novak-Antolič Živa
  Znamo prepoznati grozečo eklampsijo? Prikaz primera
  [Can we recognise threatening eclampsia? Case report]
  2000
 38. Brvar Miran; Grenc Damjan
  Toksikološki vzroki hipertermije
  [Toxicologic causes of hyperthermia]
  2000
 39. Bručan Andrej
  Akutna stanja zaradi vpliva visoke zunanje temperature na organizem
  [Acute conditions due to influence of high ambient temperatue on organism]
  2000
 40. Bratanič B; Paro-Panjan D; Novosel-Sever M
  Postnatal transport of newborn infants at risk
  2000
 41. Pokorn Marko
  Ocena ekonomske upravičenosti uvedbe cepljenja proti bakteriji tipa B Haemophilus influenzae v Sloveniji
  1999
 42. Čižman Milan; Rakar Rasta; Zakotnik Breda; Pokorn Marko; Arnež Maja
  Severe forms of tick-borne encephalitis in children
  1999
 43. Neubauer D; Kopač Š; Peterlin B; Ravnik IM; Frelih J
  Benign familial infantile convulsions in three siblings
  1998
 44. Beljanski-Rogan Slavenka
  Preeklampsija - eklampsija
  [Pre-eclampsia - eclampsia]
  1998
 45. Meh Duška
  Multipla skleroza in bolečina
  1998
 46. Špegel Milan
  Nevropediater v Slovenj Gradcu
  [Neuropaediatrician in Slovenj Gradec]
  1998
 47. Paro-Panjan Darja
  Potek in napoved poteka krčev pri novorojenčkih
  [Neonatal convulsions - clinical characteristics and follow now]
  1998
 48. Neubauer D; Kopač Š; Peterlin B; Ravnik IM; Frelih J
  Benign familial infantile convulsions in three siblings
  1998
 49. Paro-Panjan D; Neubauer D
  Electroclinical characteristics and late outcome of neonatal seizures
  1998
 50. Možina Martin
  Zastrupitve: nujni ukrepi in simptomatično zdravljenje
  1998
 51. Maček V; Knol A; Neubauer D
  Krči pri 1,5-letnem otroku zaradi zastrupitve z izoniazidom (eutizon)
  [Seizures in 1,5 years old child after intoxication with isoniasid (eutizon)]
  1997
 52. Paro-Panjan Darja
  Potek in prognoza krčev v novorojenčkovem obdobju
  1997
 53. Neubauer David
  Krči in epileptični status
  1996
 54. Neubauer D; Novosel-Sever M; Kauzlarić I; Jakša I; Bratanič B; Paro D
  Pyridoxine-responsive neonatal convulsions combined with idiopathic hypomagnesemia - a coincidence or an entity?
  [Piridoksinsko odvisni krči pri novorojenčku z idiopatsko hipomagnezemijo]
  1996
 55. Besisso MS; Neubauer D; Cindro L; Trontelj JV; Al-Rashied AA; Al-Hammouri MY
  Subakutni sklerozirajoči panencefalitis pri otrocih v Kuvajtu
  [Subacute sclerosing panencephalitis in children in Kuwait]
  1995
 56. Marolt A
  Uspešno zdravljenje hude zastrupitve s strihninom
  [Successful management of severe strychnine poisoning]
  1995
 57. Neubauer D
  Krči pri otroku in epileptični status
  1994
 58. Cotič M
  Lavaža želodca
  [Gastric lavage]
  1995
 59. Bessiso MS; Cindro L; Neubauer D; Trontelj JV; al-Busairi S; Bushnak R; al-Mansoor S; Hammuri M; al-Rashied AA; Ravnik I
  Prognosis and risk factors in febrile convulsions: a prospective study of 150 children in Kuwait
  1990
 60. Neubauer D
  Krči v novorojenčkovem obdobju
  [Seizures during neonatal period]
  1994
 61. Barac B
  Granični problemi s dječjom neurologijom: uvod
  1990
 62. Frelih J
  Terapevtski ukrepi in zdravljenje vročinskih krčev
  1992
 63. Kopač Š; Neubauer D
  Simptomatski krči
  1992
 64. Ravnik IM
  Epilepsije in krči pri otroku in mladostniku
  1992
 65. Kržišnik C
  Izbrana poglavja iz pediatrije: epilepsije in krči pri otroku in mladostniku, anemije, otroška revmatologija
  1992
 66. Ðelmiš J; Dražančić A
  Perinatalni mortalitet kod prijetećih i konvulzivnih eklampsija
  [Perinatal mortality in pregnancies with imminent and convulsive eclampsia]
  1990
 67. Rener-Primec Z
  Epilepsije v predšolskem obdobju: potek in prognoza epilepsij z začetkom v predšolskem obdobju
  [Epilepsy in the pre-school period: history and prognosis of epilepsy starting in the pre-school period]
  1991
 68. Čižman M; Kopač Š; Popović-Miočinović Lj; Kraigher A
  Cijepljenja i neurološka oboljenja razvojne dobi
  [Vaccinations and neurologic diseases in childhood]
  1989
 69. Vitorović M
  Stranski pojavi ob zdravljenju s psihofarmaki
  1989
 70. Čižman Milan
  Klinična uporaba antipiretikov - indikacije in kontraindikacije
  [Clinical indications and contraindications for antipyretic therapy]
  1988
 71. Frelih J; Tivadar I
  Vročinski krči. (Febrile convulsions)
  1987
 72. Vitorović M
  Urgentna stanja
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics