biomedicina slovenica


"CORDOCENTESIS" : 9

 1. Pušenjak Stanko
  Prenatalna diagnostika in terapija
  2006
 2. Čopi Simona
  Nuhalna svetlina in ostali presejalni testi za odkrivanje kromosomopatij v nosečnosti
  [Nuchal translucency and other screening tests for detecting aneuploides in pregnancy]
  2003
 3. Završnik Tončka; Cerar Vasilij
  Intrauterina transfuzija
  2002
 4. Premru-Sršen Tanja
  Presejalni in diagnostični testi za kromosomopatije: slovenska zakonodaja, pravice nosečnic in svetovanje pred, med in po testiranju
  2001
 5. Novak-Antolič Živa; Logar Jernej; Zore Andrej; Cerar Vasilij; Kraut Aleksandra; Frelih Jana
  Presejanje nosečnic na toksoplazmozo v Sloveniji: predpisi in njihovo izvajanje ter vpliv na zmanjševanje posledic pri otroku in kasneje v življenju
  1998
 6. Benedik-Dolničar Majda
  Hemofilia in genetska diagnostika
  1999
 7. Gregorič Jelka
  Antenatalna diagnostika kromosomskih anomalij v Sloveniji
  [Antenatal diagnosis of chromosomal anomalies in Slovenia]
  1997
 8. Debevec M; Canki-Klain N; Brezigar A; Blejec T; Cerar V
  Abnormal pregnancy sonogram and chromosomal anomalies
  1992
 9. Debevec M; Canki-Klain N
  Prenatalna diagnostika kromosomskih anomalij v Sloveniji: analiza 1834 primerov
  [Prenatal diagnosis of chromosomal anomalies in Slovenia: an analysis of 1834 cases]
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics