biomedicina slovenica


"CORROSION" : 120

 1. Oblak Čedomir; Kocjan Andraž; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž
  The effect of mechanical fatigue and accelerated ageing on fracture resistance of glazed monolithic zirconia dental bridges
  2017
 2. Kulkarni Mukta Vishwanath; Flašker Ajda; Lokar Maruša; Mrak Poljšak Katjuša; Mazare Anca; Artenjak Andrej; Čučnik Saša; Kralj Slavko; Velikonja Aljaž; Schmuki Patrik; Kralj-Iglič Veronika; Sodin-Šemrl Snežna; Iglič Aleš
  Binding of plasma proteins to titanium dioxide nanotubes with different diameters
  2015
 3. Hribernik Marija; Trotovšek Blaž
  Intrahepatic venous anastomoses with a focus on the middle hepatic vein anastomoses in normal human livers
  2013
 4. Trebše Rihard
  Biomaterials in artificial joint replacements
  2012
 5. Anonymous ;
  Knjiga radova 2. međunarodni simpozijum o koroziji i zaštiti materijala i životnoj sredini; 2012 okt 17-20; Bar
  [Proceedings 2nd International symposium on corrosion and protection of materials and protection of materials and environment; 2012 Oct 17-20; Bar]
  2012
 6. Topčič Viljem Haris; Mlakar Boštjan
  Anatomical variations of cystic artery - comparison of corrosion casts and laparoscopic cholecystectomies
  2011
 7. Haris-Topčič Viljem; Mlakar Boštjan
  Anatomske variacije cisti ne arterije: primerjava korozivnih jetrnih preparatov z laparoskopskimi holecistektomijami
  [Anatomical variations of the cystic artery: comparison of corrosion liver casts and laparoscopic cholecystectomies]
  2010
 8. Finšgar Matjaž; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Inhibition of copper corrosion studied by electrochemical and EQCN techniques
  2007
 9. Kosec Tadeja; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Benzotriazole as an inhibitor of brass corrosion in chloride solution
  2007
 10. Kosec Tadeja; Milošev Ingrid
  Inhibicija korozije bakra in njegovih zlitin s cinkom z benzotriazolom v kloridni raztopini
  [Corrosion inhibition of copper and its alloys with benzotriazole in chloride solutions]
  2007
 11. Milošev Ingrid
  The effect of various halide ions on the passivity of Cu, Zn and Cu-xZn alloys in borate buffer
  2007
 12. Kosec Tadeja; Milošev Ingrid
  Inhibicija korozijskih procesov
  [Inhibition of a corrosion process]
  2006
 13. Uršič M; Ravnik D; Hribernik M; Pečar J; Butinar J; Fazarinc G
  Gross anatomy of the portal vein and hepatic artery ramifications in dogs: corrosion cast study
  2007
 14. Milošev Ingrid
  Kovinski materiali za bioaplikacije
  [Metallic materials for bioapplications]
  2006
 15. Zupančič Rok; Legat Andraž; Funduk Nenad
  Tensile strength and corrosion resistance of brazed and laser-welded cobalt-chromium alloy joints
  2006
 16. Milošev Ingrid; Kosec-Mikić Tadeja; Gaberšček Miran
  The effect of Cu-rich sub-layer on the increased corrosion resistance of CU-xZn alloys in chloride containing borate buffer
  2006
 17. Slemnik Mojca; Milošev Ingrid
  An impedance study of two types of stainless steel in Ringer physiological solution containing complexing agents
  2006
 18. Trotovšek B; Gadžijev EM; Ravnik D; Hribernik M
  Liver hanging maneuver for right hemiliver in situ donation - anatomical considerations
  2006
 19. Mlakar Boštjan
  Različice in skladnost arterijskega in žolčnega sistema od jetrne line do segmentne ravni
  2006
 20. Mlakar Boštjan; Gadžijev Eldar M; Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Congruence between the courses of the biliary ductal and the hepatic arterial systems
  2005
 21. Trotovšek Blaž; Belghiti Jacques; Gadžijev Eldar M; Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Anatomical basis of the liver hanging maneuver
  2005
 22. Kosec-Mikić T; Milošev I; Pihlar B
  Passivity and corrosion of Cu-xZn (x=10-40 wt%) alloys in borate buffer containing chloride ions
  2005
 23. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid
  Raziskave pasivnih plasti na dveh kobaltovih zlitinah in njunih kovinskih komponentah z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo
  [Studies of passive films formed on two cobalt-based alloys and their metal components by electrochemical impedance spectroscopy]
  2005
 24. Zupančič R; Legat A; Funduk N
  Mehanske in korozijske lastnosti lotanih in lasersko varjenih spojev stelitne zlitine
  [Mechanical and corrosion properties of soldered and laser welded stellite alloy joints]
  2005
 25. Kušlan Mojca
  Raziskava učinkovitosti virkona kot razkužila za inštrumente
  1992
 26. Zupančič Rok
  Mehanske in korozijske lastnosti lotanih in lasersko varjenih spojev stelitne zlitine
  2005
 27. Trotovšek B; Sojar V; Stanisavljevič D; Gadžijev EM; Hribernik M
  Hanging manouver for hepatectomy in living related donor - anatomical considerations
  2004
 28. Sojar V; Stanisavljevič D; Hribernik M; Glušič M; Kreuh D; Velkavrh U; Fius T
  Liver surgery planning in 3D virtual space based on reconstruction from computer tomography
  2004
 29. Milošev Ingrid; Trebše Rihard; Kovač Simon; Coer Andrej; Campbell Patt
  Dissociation of the metal inlay from the polyethylene liner in an uncemented threaded cup
  2005
 30. Sojar V; Stanisavljevič D; Hribernik M; Glušič M; Kreuh D; Velkavrh U; Fius T
  Liver surgery training and planning in 3D virtual space
  2004
 31. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid
  Elektrokemijske in XPS-raziskave kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini
  [Electrochemical and XPS studies of cobalt-based alloys in a simulated physiological solution]
  2004
 32. Kosec-Mikić Tadeja; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Vedenje zlitin Cu-xZn v boratnem pufru z dodatkom kloridnih ionov
  [The bahaviour of Cu-xZn alloys in a borate solution containing chloride ions]
  2004
 33. Trotovšek Blaž
  Vrste, pogostost in kirurški pomen različic jetrnih ven
  2004
 34. Sojar Valentin; Stanisavljevič Dragoje; Hribernik Marjana; Glušič Mojca; Kreuh Darij; Velkavrh Urban; Fius Tadej
  Načrtovanje kirurških posegov na jetrih v 3D prostoru navidezne resničnosti
  [Liver surgery planning and simulation in 3D virtual reality]
  2004
 35. Kosec-Mikić Tadeja; Milošev Ingrid
  Korozijski procesi, vrste korozije in njihove zaščite
  2004
 36. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Cobalt-based alloys for orthopaedic applications studied by electrochemical and XPS analysis
  2004
 37. Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž; Funduk Nenad; Marion Ljubo
  Fracture resistance and reliability of new zirconia posts
  2004
 38. Kocijan A; Milošev I; Merl DK; Pihlar B
  Electrochemical study of Co-based alloys in simulated physiological solution
  2004
 39. Mlakar Boštjan; Gadžijev Eldar M; Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Anatomical variations of the arterial pattern in the right hemiliver
  2002
 40. Leban Mirjam; Doleček Valter; Legat Andraž; Kuhar Viljem
  A comparison between simultaneously performed measurements of electrochemical noise and the mechanical parameters of tensile test specimens during SRLT tests
  2000
 41. Leban Mirjam; Doleček Valter; Legat Andraž; Kuhar Viljem
  Comparison of ECN measurements and analysis during the SCC processes on stainless steel under different mechanical conditions
  1999
 42. Anonymous ;
  CORROSION 2000. 55th Annual Conferenece and Exposition CORROSION NACExpo; 2000 Mar 26-31; Orlando
  2000
 43. Anonymous ;
  CORRISON 99. 54th annual conferenece and exposition CORROSION NACExpo; 1999 Apr 25-30; San Antonio
  1999
 44. Legat Andraž
  Influence of electrolyte movement on measured electrochemical noise
  2000
 45. Legat Andraž; Doleček Valter
  Corrosion monitoring system based on measurement and analysis of electrochemical noise
  1995
 46. Legat Andraž; Govekar Edvard
  Detection of corrosion by analysis of electrochemical noise
  1994
 47. Leban Mirjam; Legat Andraž; Doleček Valter
  Electrochemical noise during non-stationary corrosion processes
  2001
 48. Leban Mirjam; Legat Andraž; Kuhar Viljem
  Comparative analysis of electrochemical noise generated during stress corrosion cracking of AISI 304 stainless steel
  2000
 49. Legat Andraž; Osredkar Jurij; Kuhar Viljem; Leban Mirjam
  Detection of various types of corrosion processes by the chaotic analysis of electrochemical noise
  1998
 50. Leban Mirjam; Legat Andraž; Doleček Valter; Kuhar Viljem
  Electrochemical noise as a possible method for detecting stress-corrosion cracking
  1998
 51. Milošev Ingrid; Metikoš-Huković Mirjana
  Primjena metalnih implantata u ljudskom tijelu
  [Application of metallic implants in human body]
  2003
 52. Esih Ivan
  Zbirka referata znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Suradnja inženjera različitih struka na području zaštite materiala sa središnjom temom Interdiscipinarni pristup problematici zaštite konstrukcijskih materijala povodom 125. obljetnice Hrvatskog inženjerskog saveza; 2003 stu 6-7; Zagreb
  [Proceedings of scientific conference with international participation Co-operation of enginners of different branches in the field of materials protection with the central topic interdisciplinary access to problems of protection of structural materials in occasion of 125th anniversary of Croatian Engineers Union]
  2003
 53. Zupančič R; Šušterčič D; Funduk N
  Lasersko varjenje v stomatološki protetiki
  [Laser welding in prosthodontics]
  2003
 54. Milošev I; Strehblow H-H
  Electrochemical behavior of Cu-xZn alloys in borate buffer solution at pH 9.2
  2003
 55. Hribernik M; Gadžijev EM; Mlakar B; Ravnik D
  Variations of intrahepatic and proximal extrahepatic bile ducts
  2003
 56. Mlakar Boštjan; Gadžijev Eldar M; Ravnik Dean; Gvardijančič Diana; Hribernik Marija
  Anatomical variations of the arterial pattern in the left hemiliver
  2002
 57. Milošev I; Strehblow H-H
  The composition of the surface passive film formed on CoCrMo alloy in simulated physiological solution
  2003
 58. Karamarković Aleksandar R; Gadžijev Eldar M; Nikolić Valentina; Djukić Vladimir R
  Surgical anatomy of the segmental bile duct (B3) of the liver: surgical importance of the round ligament approach
  2002
 59. Hribernik Marija; de Cecchis Lucio; Trotovšek Blaž; Gadžijev Eldar M; Ravnik Dean
  Anatomical variations of the right hepatic veins and their relevance to surgery
  2003
 60. Sozanska Maria; Iacoviello Francesco; Cwajna Jan; Jerome Michel; Sojka Jaroslav; Galland Jacques
  Quantitative fractographic analysis of fatigue fracture surface in the duplex steel
  2001
 61. Cvijović Zorica; Ibrahim Abdulwahab MA; Mihajlović Draginja
  Secondary phases precipitation in duplex stainless steel with Widmanstatten austenite microstructure
  2001
 62. Sozanska Maria; Iacoviello Francesco; Cwajna Jan; Jerome Michael; Sojka Jaroslav; Galland Jacques
  Quantitative analysis of fatigue fracture surface in the duplex steel
  2002
 63. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  The influence of complexing agent and proteins on the corrosion of stainless steels and their metal components
  2003
 64. Rozman J; Kmetič M; Bunc M; Pihlar B
  The stainless steel screw as an orthopaedic implant
  2002
 65. Faimali M; Sepčić K; Garaventa F; Turk T; Geraci S
  Antifouling activity of polymeric 3-alkylpyridinium salts isolated from the marine sponge Reniera sarai
  2002
 66. Anonymous ;
  Program and book of abstracts of the 11th international congress on marine corrosion and fouling; 2002 Jul 21-26; San Diego
  2002
 67. Milošev I
  Effect of complexing agents on the electrochemical behaviour of orthopaedic stainless steel in physiological solution
  2002
 68. Hribernik Marija
  Različice poteka in združevanja žolčnih vodov: morfološka raziskava odlitkov votlih jetrnih struktur
  2002
 69. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Elektrokemijske raziskave vedenja zlitine Co-Cr-Mo v simulirani fiziološki raztopini
  [Electrochemical studies of a Co-Cr-Mo alloy in a simulated physiological solution]
  2002
 70. Rozman Janez; Doberšek Mirko; Bunc Matjaž; Zupanc Oskar
  Vijaki za preprečitev zdrsa glavice stegnenice: test materiala in vijakov iz nerjavnega jelka
  2001
 71. Milošev Ingrid; Minović Aleksandra
  Corrosion of Cu-xZn alloys in slightly alkaline chloride solutions studied by stripping voltammetry and microanalysis
  2001
 72. de Cecchis Lucio; Hribernik Marija; Ravnik Dean; Gadžijev Eldar M
  Anatomical variations in the pattern of the right hepatic veins: possibilities for type classification
  2000
 73. Vidmar Jerneja
  Pozna reakcija mehkih tkiv ob kovinskih vsadkih, prekritih s hidroksiapatitom, pri ovcah
  2000
 74. Rozman Janez; Doberšek Mirko; Bunc Matjaž; Zupanc Oskar
  Stainless steel Srakar's screw for mild slipped capital femoral epiphysis
  [Srakarjevi vijaki iz nerjavnega jekla za preprečitev zdrsa glavice stegnenice]
  2000
 75. Milošev Ingrid; Strehblow Hans-Henning
  The behavior of stainless steels in physiological solution containing complexing agent studied by X-ray photoelectron spectroscopy
  2000
 76. Marinović A; Metikoš-Huković M; Milošev I
  Stress generation during the growth of anodic oxide films on titanium-aluminium alloys
  2000
 77. Bonora PL; Deflorian F
  Electrochemical approach to selected corrosion and corrosion control studies. Papers from 50th ISE meeting; 1999; Sep; Pavia
  2000
 78. Mlakar Boštjan
  Anatomske različice poteka ekstrahepatičnih in intrahepatičnih arterij
  2000
 79. Milošev I; Metikoš-Huković M; Strehblow H-H
  Passive film on orthopaedic TiAlV alloy formed in physiological solution investigated by X-ray photoelectron spectroscopy
  2000
 80. Kosmač Tomaž; Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Funduk Nenad; Marion Ljubo
  Strength and reliability of surface treated Y-TZP dental ceramics
  2000
 81. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Komorsky-Lovrić Šebojka
  Voltametrija trdnih mikro delcev, imobiliziranih na površini grafitne elektrode
  [Voltammetry of solid microparticles immobilized on an electrode surface]
  2000
 82. Milošev I; Antolič V; Minovič A; Coer A; Herman S; Pavlovčič V; Campbell P
  Extensive metallosis and necrosis in failed prostheses with cemented titanium-alloy stems and caramic heads
  2000
 83. Mlakar Boštjan; Gadžijev Eldar M; Ravnik Dean
  Cistična arterija - ali je pomembno vedeti, od kod izvira? Rezultati študije na korozivnih jetrnih preparatih
  [Cystic artery - is it important to know its origin? The analysis of corrosive liver casts]
  2000
 84. Navinšek B; Panjan P; Milošev I
  PVD coatings as an environmentally clean alternative to electroplating and electroless processes
  1999
 85. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Vpliv kompleksantov in proteinov na korozijo nerjavnega jekla in njegovih komponent
  [Effect of complexing agents and proteins on corrosion of stainless steel and its components]
  1999
 86. Frontini Aleš; Milošev Ingrid; Pilhar Boris
  Vpliv vsebnosti molibdena na biokompatibilnost nerjavega jekla
  [The effect of molybdenum content on the biocompatibility of stainless steel]
  1999
 87. San Millan Ruiz Diego; Gailloud Philippe; Angeles de Miquel Miquel Maria; Muster Michel; Dolenc Vinko V; Rufenacht Daniel A; Fasel Jean HD
  Laterocanvernous sinus
  1999
 88. Milošev I; Metikoš-Huković M
  Effect of chloride concentration range on the corrision resistance of Cu-xNi alloys
  1999
 89. Coer Andrej; Milošev Ingrid; Antolič Vane; Herman Srečko; Minovič Aleksandra
  Omajanje umetnega kolčnega sklepa: 3. biološki odgovor organizma na vsadek
  [The loosening of total hip replacements: 3. biological response of the periprosthetic tissue]
  1999
 90. Milošev I; Strehblow H-H
  Fundamental and applied studies of orthopaedic implant materials
  1998
 91. Strehblow H-H; Milošev I
  Surface analysis of passive layers on binary alloys
  1998
 92. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  In vitro elektroanalitička istraživanja ponašanja nerđajučeg čelika u biološkoj okolini
  1998
 93. Frontini Aleš; Milošev Ingrid; Zajc Anita; Pihlar Boris
  In vitro elektrokemijska istraživanja ponašanja nerđajućeg čelika u biološkoj okolini
  1998
 94. Navinšek B; Panjan P; Krušič J
  Hard coatings on soft metallic substrates
  1998
 95. Milošev I; Strehblow H-H; Navinšek B
  Oxidation of ternary TiZrN hard coatings studied by XPS
  1998
 96. Navinšek B; Panjan P; Milošev I
  Industrial applications of CrN (PVD) coatings, deposited at high and low temperatures
  1997
 97. Milošev I; Frontini A; Stavber S; Savič S
  Perfluoro compounds as inhibitors of the corrosion of zinc in KOH solution
  1997
 98. Milošev Ingrid; Navinšek Boris; Strehblow Hans-Henning
  Corrosion properties of hard PVD nitride coatings (with the emphasis on TiN)
  1995
 99. Oblak Č; Marion L
  Fiksnoprotetični zatički z nazidki
  [Post and core systems in fixed prosthodontics]
  1998
 100. Milošev I; Strehblow HH; Navinšek B; Metikoš-Huković M
  Electrochemical and thermal oxidation of TiN coating studied by XPS
  1995

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics