biomedicina slovenica


"CORTISONE" : 97

 1. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 2. Grošelj Urh; Žerjav-Tanšek Mojca; Trebušak Podkrajšek Katarina; Hovnik Tinka; Battelino Tadej; Dolžan Vita
  Clinical role of CYP2C19 polymorphisms in patients with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
  2016
 3. Bilandžić Nina; Šimić Branimir; Kmetič Ivana
  Effect of three-day ACTH administration on concentrations of cholesterol, cortisol, progesterone, testosterone and LH in the boars
  2012
 4. Stangler Herodež Špela
  Stres z roko v roki
  2011
 5. Slabe Nina; Meden-Vrtovec Helena; Ihan Alojz; Wraber-Herzog Branka; Ribič-Pucelj Martina; Takač Iztok
  Vloga regulatornih limfocitov T pri endometriozi
  2013
 6. Miller Christopher M; Rindflesch Thomas C; Fiszman Marcelo; Hristovski Dimitar; Shin Dongwook; Rosemblat Graciela; Zhang Han; Strohl Kingman P
  A closed literature-based discovery technique finds a mechanistic link between hypogonadism and diminished sleep quality in aging men
  2012
 7. Jukić Tomislav; Rojc Bojan; Boben-Bardutzky Darja; Hafner Mateja; Ihan Alojz
  The use of a food supplementation with D-phenylalanine, L-glutamine and L-5-hydroxytriptophan in the alleviation of alcohol withdrawal symptoms
  2011
 8. Kavčič Pavel; Rojc Bojan; Dolenc-Grošelj Leja; Claustrat Bruno; Fujs Kristina; Poljak Mario
  The impact of sleep deprivation and nighttime light exposure on clock gene expression in humans
  2011
 9. Kajtna Tanja; Štukovnik Vita; Dolenc-Grošelj Leja
  Effect of acute sleep deprivation on concentration and mood states with a controlled effect of experienced stress
  [Učinek kratkotrajnega pomanjkanja spanja na koncentracijo in počutje z nadziranjem doživetega stresa]
  2011
 10. Matkovič Urška; Pacenti Monia; Trevisan Marta; Palu Giorgio; Barzon Luisa
  Investigation on human adrenocortical cell response to adenovirus and adenoviral vector infection
  2009
 11. Trevisan Marta; Matkovič Urška; Cusinato Riccardo; Toppo Stefano; Palu Giorgio; Barzon Luisa
  Human cytomegalovirus productively infects adrenocortical cells and induces an early cortisol response
  2009
 12. Homar Vesna; Grosek Štefan; Battelino Tadej
  High-dose methylprednisolone in a pregnant woman with Crohn's disease and adrenal suppression in her newborn
  2008
 13. Smrkolj Vladimir
  Kvantitativna primerjava učinkov nekaterih imunosupresivnih sredstev na ekspreimentalni živali: disertacija
  1979
 14. Sinkovič Andreja; Strdin Alenka; Svenšek Franc
  Severe acute copper sulphate poisoning: a case report
  2008
 15. Čolić Miodrag; Ilić Vesna; Tamatani Takuya; Miyasaka Masayuki; Pavlović Miloš D
  Role of beta 2 integrins in the binding of thymocytes to rat thymic macrophages
  1994
 16. Lanišnik-Rižner Tea; Romih Rok
  Growth media effects on morphology and 17beta.HSD activity in the fungus Curvularia lunata
  2007
 17. Prelovšek Petra-Maja
  Morfološke in funkcionalne značilnosti hepatocitov močerilarjev (Amphibia: Proteidae) v primarni kulturi
  2006
 18. Kremžar Boriana; Gradišek Primož
  Odziv organizma na stres
  2006
 19. Pahor D; Gračner B; Gračner T; Pahor A
  Wegener-Granulomatose: ein diagnostisches Problem
  [Wegener's granulomatosis: a diagnostic challenge]
  2006
 20. Janežič Nada
  Fizikalno kemijska analiza maščobe navadnega polha (Glis glis L.)
  1990
 21. Rojc Bojan
  Imunski sistem in sindrom odvisnosti od alkohola
  2005
 22. Erdani-Kreft Mateja; Sterle Maksimiljan; Jezernik Kristijan
  Distribution of junction- and differentiation-related proteins in urothelial cells at the leading edge of primary explant outgrowths
  2006
 23. Parežnik Roman
  Use od steroids in sepsis
  2005
 24. Brvar Miran; Koželj Gordana; Pezdir Tomaž; Osredkar Joško; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Akutna zastrupitev z ekstazijem - prikaz primera
  2005
 25. Preradović Miloje; Savanović Vlado; Lazarov Angel; Mihajlović Marija
  Neurohumoralni status depresija
  1993
 26. Gorišek-Miksić Nina
  Vpliv različnih dejavnikov na nastanek metabolnega sindroma z lipodistrofijo pri slovenskih bolnikih, okuženih s HIV
  2005
 27. Pfeifer Marija
  Hormoni in srčnožilni sistem
  2004
 28. Završnik Matej; Šubic Jurij
  Vrednotenje kliničnih testov v endokrinologiji
  [Evaluation of clinical tests in endocrinology]
  2004
 29. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Završnik Matej
  Sindrom šoka pri bolnici s hipopituitarizmom zaradi tumorja hipofize
  [Shock syndrome in a patient with hypopituitarism due to brain tumor]
  2004
 30. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Dajčman Davorin; Hojs Radovan
  Sekundarna amiloidoza ob Chronovi bolezni ter nefrotični sindrom: prikaz primera
  [Secondary amyloidosis with Crohn's disease and nephrotic syndrome: case report]
  2004
 31. Rincheval-Arnold A; Belair L; Cencič Avrelija; Djiane J
  Up-regulation of polymeric immunoglobulin receptor mRNA in mammary epithelial cells by IFN-gamma
  2002
 32. Masur Henry; Emanuel Ezekiel; Lane Clifford H
  Sars - hud akutni dihalni sindrom: kako zdraviti, ko je še toliko dejstev negotovih
  [Severe acute respiratory syndrome. Providing care in the face of uncertainty]
  2003
 33. Debeljak Maruša
  Uravnavanje izražanja gena za kapa kazein ( kapa-CN) pri govedu
  [Regulation of the bovine kappa casein (kappa-CN) gene expression]
  2002
 34. Rener-Primec Zvonka; Kopač Štefan; Neubauer David
  Epidemiologic features of infantile spasms in Slovenia
  2002
 35. Pfeifer Marija
  Peak cortisol response to insulin tolerance test: how reproducible is it really? Author's reply
  2001
 36. Pfeifer Marija; Kanc Karin; Verhovec Renata; Kocijančič Andreja
  Reproducibility of the insulin tolerance test (ITT) for assessment of growth hormone and cortisol secretion in normal and hypopituitary adult men
  2001
 37. Benedičič-Pilih Ana
  Stranski učinki kortikosteroidov za lokalno uporabo na koži in priporočila za varno uporabo
  [Adverse effects of topical corticosteroids for dermal use and guidelines for their safe use]
  2001
 38. Frisch H; Battelino T; Schober Edith; Baumgartner-Parzer Sabina; Nowotny P; Vierhapper H
  Salt wasting in simple virilizing congenital adrenal hyperplasia
  2001
 39. Marš Tomaž; Zajc-Kreft Katarina; Grubič Zoran
  Presnova
  2002
 40. Sketelj Janez
  Nespecifičen obrambni odziv organizma na stres
  2001
 41. Gerlach Herwig
  Low-dose steroids in septic shock
  2001
 42. Skerbinjek-Kavalar Maja; Brunčko Aleksander; Primožič Stanislav; Kos Mitja; Lampe-Ivanovska Dalila; Strbad Ervin
  Spremljanje varnosti in učinkovitosti flutikazon propionata pri otrocih in mladostnikih z astmo
  [Follow-up of safety and effectiveness of fluticasone propionate in children and adolescents with asthma]
  2001
 43. Čufer Tanja; Pfeifer Marija; Vrhovec Ivan; Frangež Robert; Kosec Marjan; Mrhar Aleš; Grabnar Iztok; Golouh Rastko; Vogrinc Sonja; Sikič Branimir Ivan
  Decreased cortisol secretion by adrenal glands perfused with the P-glycoprotein inhibitor valspodar and mitotane or doxorubicin
  2000
 44. Veranič Peter; Jezernik Kristijan
  The response of junctional complexes to induced desquamation in mouse bladder urothelium
  2000
 45. Filipović-Grčić J; Voinovich D; Moneghini M; Bećirević-Laćan M; Magarotto L; Jelšenjak I
  Chitosan microspheres of hydrocortisone and its inclusion complex with hydroxypropyl-beta-cyclodextrin: physicochemical characterization and in vivo absorption of the drug
  1999
 46. Matajc L; Brus L; Kržišnik C
  COMPARAISON BETWEEN ORAL GLUCOSE TESTS USING DIFFERENT GLUCOSE LOADS AND THE CORTISONE ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST
  1978
 47. Pernat Andrej
  Vpliv hidrokortizona na sistemski arterijski tlak med kratkotrajno sistemsko infuzijo streptokinaze pri bolnikih z akutnim srčnomišičnim infarktom
  1996
 48. Novak-Jankovič Vesna
  Učinki epiduralnega in intravenskega klonidina na nevroendokrini, imunski, hemodinamski in presnovni stresni odgovor ter porabo propofola pri bolnikih, operiranih na pljučih
  2000
 49. Čižman Milan; Zakotnik Breda
  Cepljenje otrok z imunsko oslabelostjo
  [Vaccination of children with altered immunocompetence]
  2000
 50. Mesec Anton
  Orthostatic hypotension in parkinsonian patients
  2000
 51. Colosimo Carlo; Romano Silvia
  Symptomatic therapeutic strategies in multiple system atrophy
  2000
 52. Novak-Jankovič V; Paver-Eržen V; Bovill JG; Ihan A; Osredkar J
  Effect of epidural and intravenous clonidine on the neuro-endocrine and immune stress response in patients undergoing lung surgery
  2000
 53. Rogač Mihael
  Delovanje toksina alfa bakterije straphylococcus aureus
  1999
 54. Leonardis Lea; Ogulin Mateja
  Pomen zvišane plazemske koncentracije adrenalina in noradrenalina pri bolnikih v zgodnji fazi ishemičnega cerebrovaskularnega insulta
  1991
 55. Kremžar Boriana
  Odziv organizma na stres
  1999
 56. Dolžan Vita; Preželj Janez; Vidan-Jeras Blanka; Breskvar Katja
  Adrenal 21-hydroxylase gene mutations in Slovenian hyperandrogenic women: evaluation of corticotrophin stimulation and HLA polymorphisms in screening for carrier status
  1999
 57. Milić Radoje
  Free testosterone/cortisol ratio in trained and sedentary males
  1999
 58. Milić R
  Free testosterone/cortisol ratio in trained and sedentary males
  1999
 59. Sketelj Janez
  Nespecifična sistemska obrambna reakcija na stres
  1999
 60. Marš Tomaž; Zajc-Kreft Katarina; Grubič Zoran
  Presnova
  1999
 61. Sketelj Janez
  Nespecifična sistemska obrambna reakcija na stres
  1998
 62. Marš Tomaž; Zajc-Kreft Katarina; Grubič Zoran
  Presnova
  1998
 63. Veranič Peter; Jezernik Kristijan
  Desquamation of bladder urothelial cells in adult mouse
  1996
 64. Čufer Tanja; Vrhovec Ivan; Pfeifer Marija; Škrk Janez; Borštnar Simona; Sikić Branimir I
  Effect of the multidrug resistance modulator valspodar on serum cortisol levels in rabbits
  1998
 65. Starc Vito
  Cirkadiani ritmi in premiki delovnega časa
  [Circadian rhythms and shifting wokring-time]
  1997
 66. Novak-Jankovič V; Paver-Eržen V; Oberauner L; Požlep G; Osredkar J; Strauch L
  Ali klonidin vpliva na stresni odgovor pri pljučnih operacijah
  1997
 67. Filipović-Grčić Jelena; Bećirević-Laćan Mira; Jalšenjak Ivan
  Chitosan microspheres with hydrocortisone: improvement of dissolution rate
  1997
 68. Pernat A; Pohar B; Horvat M
  Effect of hydrocortisone on streptokinase-induced hypotension in patients with acute myocardial infarction
  1997
 69. Čufer Tanja; Vrhovec Ivan; Škrk Janez; Šikić Branimir I
  Effect of cyclosporine A on serum cortisol levels in rabbits
  1996
 70. Snoj T
  Vsebnost progesterona in kortizola v krvi in telesnih izločkih svinj
  [Progesterone and cortisol concentrations in blood and body excreta in swine]
  1995
 71. Mutayoba BM; Eckersall PD; Seely C; Gray CE; Cestnik V; Jeffcoate IA; Holmes PH
  Effects of Trypanosoma congolense on pituitary and adrenocortical function in sheep: responses to exogenous corticotrophin-releasing hormone
  1995
 72. Mutayoba BM; Eckersall PD; Cestnik V; Jeffcoate IA; Gray CE; Holmes PH
  Effects of Trypanosoma congolense on pituitary and adrenocortical function in sheep: changes in the adrenal gland and cortisol secretion
  1995
 73. Juričič M; Arko U
  Obremenitev šolarjev osnovnih šol z delom za šolo in vpliv na njihovo zdravstveno stanje
  1995
 74. Čufer T; Vrhovec I; Škrk J; Pfeifer M; Pajk B; Zakotnik B; Filipič B; Rode B; Sikic BI
  Cyclosporine A increases serum cortisol levels in rabbits
  1995
 75. Snoj T; Čebulj-Kadunc N; Cestnik V; Pardubsky T
  Biorhythmicity of cortisol and thyroid hormones in the Jezersko-Solchava breed of sheep
  1994
 76. Pušenjak S
  Endokrinologija poroda
  1994
 77. Takač I; Vlaisavljević V
  Preprečevanje pooperativnih zarastlin po mikrokirurški operaciji
  [Prevention of postoperative adhesion formation after microsurgical operation]
  1994
 78. Preželj J; Kocijančič A; Gantar-Rott U
  Kronična insuficienca nadledvičnih žlez
  1993
 79. Grubič Z
  Patofiziologija sladkorne bolezni
  [Pathophysiology of diabetes mellitus]
  1993
 80. Miholjčić B; Radić L; Žigić Z
  Thymus influenced by hydrocortisone in different periods of development
  1992
 81. Leonardis L; Ogulin M
  Pomen povečane plazemske koncentracije adrenalina in noradrenalina pri bolnikih v zgodnji fazi ishemične možganske kapi
  [The significance of elevated plasma adrenaline and noradrealine levels in the early phase of ishemic cerebrovascular stroke]
  1992
 82. Preželj J; Kocijančič A; Gantar-Rott U
  Kronična insuficienca nadledvičnih žlez
  1992
 83. Milošević V; Hristić M; Kalafatić D; Koko V; Ušćebrka G
  Stereological analysis of the adrenal gland cortex in the male rats treated with hydrocortisone
  1991
 84. Kendereški A; Žarković M; Stojanović R; Ćirić S; Ćirić J; Mićić J
  Hipotalamo-hipofizni poremećaji u bolesnika sa primarnom hemohromatozom
  [Abnormalities of hypothalamic-pituitary control in patients with primary haemochromatosis]
  1989
 85. Ćirić J; Žarković M; Novokmet S; Stojanović R; Drezgić M; Nešović M
  Dexamethason supresioni test sa 1mg u ekstremnoj gojaznosti
  [Dexamethasone test by 1mg in extreme obesity]
  1989
 86. Antić S; Stefanović V; Strahinjić S; Vukomanović M; Ðorđević M
  Metabolizam glikoze u pacijenata sa akutnom i hroničnom bubrežnom insuficijencijom
  1988
 87. Stefanović V; Strahinjić S; Miljković P; Ðorđević M
  Endokrini sistem u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji
  1988
 88. Sekulić M; Hristić M
  Stereological investigations of thyroid of rats treated with hydrocortisone
  1988
 89. Fičorska D; Micov K; Čanev R
  Tretman na hroničnite vostaluvanja na rameniot zglob so ultrazvuk - naš materjal
  1987
 90. Vasilev G; Pop-Stefanija P; Kuvendjiev I
  Lečenje Osgood-Schlatter-ove bolesti u našoj bolnici
  1987
 91. Koren I
  Celice v pljučnem izpirku bolnikov z astmo
  1988
 92. Červek J; Cerar O; Štabuc B; Plesničar S
  Liječenje generaliziranog raka dojke kod postmenopauzalnih bolesnica s aminoglutetimidom
  1988
 93. Coombes RC
  Aminoglutetimid u adjuvantnom liječenju primarnog raka dojke bolesnica u postmenopauzi
  1988
 94. Nadjafi C
  Aminoglutetimid u liječenju metastatskog raka dojke
  1988
 95. Kolarić K; Županc D; Gamulin S
  Iskustva s aminoglutetimidom u liječenju postmenopauzalnih bolesnica s metastatskim rakom dojke
  1988
 96. Tomaževič T
  Kortizolemija ploda med porodom v medenični vstavi
  1987
 97. Preželj J
  Nadledvična žleza
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics