biomedicina slovenica


"CORYNEBACTERIUM" : 22

 1. Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja
  Pomen higiene bolnišničnih tekstilij za zdravje
  [#The #importance of hospital textiles hygiene for health]
  2013
 2. Trampuž Andrej; Kavčič Martina; Grmek-Košnik Irena; Trebše Rihard
  Comparison of culture of synovial fluid, periprosthetic tissue and prosthesis sonicate for the diagnosis of knee prosthesis infection
  [Primerjava kulture sinovialne tekočine, obproteznega tkiva in sonikata proteze v diagnostiki okužb kolenskih protez]
  2003
 3. Mueller-Premru Manica
  Nesporogeni po Gramu pozitivni bacili
  2002
 4. Orel J; Hrabar B; Ferluga D; Rott T
  Adverse effects of intrapleural Corynebacterium parvum as adjuvant therapy in resected stage I and II non-small cell carcinoma of the lung
  1985
 5. Benedik M; Orel J; Hrabar B; Ferluga D; Rott T
  Intrapleural Corynebacterium parvum as adjuvant therapy in operable bronchogenic non-small cell carcinoma: Preliminary report
  1982
 6. Ludwig Group; Orel J; Benedik M; Hrabar B; Ferluga D; Rott T
  INTRAPLEURAL CORYNEBACTERIUM PARVUM AS ADJUVANT THERAPY IN OPERABLE (STAGE 1 AND 2) BRONCHIAL NON-SMALL CELL CARCINOMA; PRELIMINARY REPORT
  1979
 7. Ludwig Group; Orel J; Benedik M; Hrabar B; Plesničar S
  SEARCH FOR THE ROLE OF IMMUNOTHERAPY WITH CORYNEBACTERIUM PARVUM INTRAPLEURALLY IN OPERABLE BRONCHIAL NON-SMALL-CELL CARCINOMA
  1979
 8. Ludwig Group; Orel J; Benedik M; Hrabar B
  SEARCH FOR THE POSSIBLE ROLE OF 'IMMUNOTHERAPY' IN OPERABLE BRONCHIAL NON-SMALL CELL CARCINOMA (STAGE 1 AND 2): A PHASE I STUDY WITH CORYNEBACTERIUM PARVUM INTRAPLEURALLY
  1978
 9. Ludwig Group J; Benedik M; Hrabar B; Plesničar S
  Postoperative Rezidivprophylaxe mit Corynebacterium Parvum Intrapleural bei Patienten mit Bronchial-Karzinomen der Stadien 1 und 2
  1979
 10. Štrumbelj Iztok
  Vloga betahemolitičnih streptokokov in Arcanobacterium haemolyticum pri vnetjih žrela
  2000
 11. Lejko-Zupanc Tatjana; Mueller-Premru Manica
  Bakteriemija, sepsa in endokarditis
  1999
 12. Župevc Avgust; Štrumbelj Iztok
  Mikrobiologija vnetja žrela in bližnjih tkiv
  1999
 13. Groznik Katarina; Knapič Vlasta; Remmerswaal Mojca; Jerman-Cvelbar Joži; Potočnik Andrej; Benko-Beloglavec Anita; Maček Janez; Ravnikar Maja; Dolničar Peter
  Potato Brown rot and Ring rot in Slovenia
  1999
 14. Pengov A
  Razlike v obrambnem odzivu mlečne žleze pri kravah in ovcah ob kolonizaciji vimena s koagulazno negativnimi stafilokoki
  [Differences in the inflammatory response of the mammary gland of cows and ewes infected with coagulase-negative staphylococci]
  1997
 15. Radšel-Medvešček Alenka; Kraigher Alenka; Suhač-Ribič H; Hočevar-Grom A; Fišer N; Minovič-Zrimšek R; Troha-Naveržnik B; Šmon L; Pahor L; Vrbanc A; Božanić V; Franko-Kancler T; Sabotin D; Harlander T; Kolman J; Drinovec B; Fišer J
  Ugotavljanje ogroženosti prebivalstva zaradi prisotnosti toksigene Corynebacterium diphtheriae ter določanje stanja in trajanja imunosti prebivalstva s ciljem uvedbe cepljenja proti davici za odrasle: zaključno poročilo
  1997
 16. Zadnik T; Mesarič M; Modic T; Pengov A; Pogačnik M
  Gnojno sirasto vnetje bezgavk pri drobnici - psevdotuberkuloza
  [Caseous lymphadenitis in small ruminants - pseudotuberculosis]
  1996
 17. Suhač H; Kraigher A; Radšel-Medvešček A; Naveržnik-Troha B; Minovič R
  Ugotavljanje ogroženosti prebivalstva Slovenije zaradi prisotnosti Corynebacterium diphtheriae ter določanje stanja in trajanja imunosti prebivalstva zaradi uvedbe cepljenja za odrasle
  [Establishment of the rate of health risks, following exposure to Corynebacterium diphtheriae in Slovenia and determination of the immunity state duration with the aim of introducing the vaccination for adults]
  1995
 18. Pengov A; Zadnik T; Lam TJGM
  A review of the effect of minor pathogens in bovine mammary gland
  1993
 19. Radšel-Medvešček A
  Davica
  1992
 20. Kaufmann M; Stjernswaerd J; Zimmermann A; Stanley K; Isley M; Zelen M; Orel J; Hrabar B; Ferluga D; Rott T
  Patterns of failure in patients with resected stage I and II non-small-cell carcinoma of the lung
  1987
 21. Vukadinović MV; Fišter H; Šerić V; Medić N
  Corynebacterium grupe D-2 novi uzročnik hospitalnih infekcija mokračnog trakta
  1987
 22. Orel J; Hrabar B; Ferluga D; Rott T; The Ludwing lung cancer study group ;
  Intrapleural and intravenous Corynebacterium parvum in patients with resected stage I and II non-small cell carcinoma of the lung
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics