biomedicina slovenica


"CRIME" : 123

 1. Frank Bertoncelj Mojca; Gay Steffen
  The epigenome of synovial fibroblasts
  2014
 2. Haddock Elaine; Feldmann Friederike; Hawman Dawid W.; Zivcec Marko; Hanley Patrick W.; Saturday Greg; Scott Dana P.; Thomas Tina; Korva Miša; Avšič-Županc Tatjana
  A cynomolgus macaque model for Crimean-Congo haemorrhagic fever
  2018
 3. Weidmann Manfred; Avšič-Županc Tatjana; Bino Silvia; Bouloy Michelle; Burt Felicity J.; Chinikar Sadegh; Christova Iva; Dedushaj Iusuf; El-Sanousi Ahmed; Elaldi Nazif
  Biosafety standards for working with Crimean-Congo haemorrhagic fever virus
  2016
 4. Kovačič Vesna; Krek Anja; Zupanič-Pajnič Irena
  Molekularnogenetska identifikacija žrtev poboja iz grobišča Mačkovec
  2015
 5. Resman Rus Katarina; Fajs Luka; Korva Miša; Avšič-Županc Tatjana
  HMGB1 is a potential biomarker for severe viral hemorrhagic fevers
  2016
 6. Fajs Luka; Humolli Isme; Saksida Ana; Knap Nataša; Jelovšek Mateja; Korva Miša; Dedushaj Isuf; Avšič-Županc Tatjana
  Prevalence of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in healthy population, livestock and ticks in Kosovo
  2014
 7. Fajs Luka; Jakupi Xhevat; Ahmeti Salih; Humolli Isme; Dedushaj Isuf; Avšič-Županc Tatjana
  Molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in Kosovo
  2014
 8. Fajs Luka; Resman Rus Katarina; Avšič-Županc Tatjana
  Crimean-Congo hemorrhagic fever virus nucleoprotein suppresses IFN-beta-promoter-mediated gene expression
  2013
 9. Kostnapfel Rihtar Tatja; Švab Igor
  Tvegano vedenje uživalcev prepovedanih drog na potovanju
  [Risk behaviours of illicit drug users while travelling]
  2013
 10. Filippone C; Marianneau P; Murri S; Mollard N; Avšič-Županc T; Chinikar S; Despres P; Caro V; Gessain A; Berthet N; Tordo N
  Molecular diagnostic and genetic characterization of highly pathogenic viruses: application during Crimean-Congo haemorrhagic fever virus outbreaks in Eastern Europe and the Middle East
  2013
 11. Avšič-Županc Tatjana; Fajs Luka
  Crimean-Congo hemorrhagic fever in South Eastern Europe
  2012
 12. Vanhomwegen Jessica; Alves Maria Joao; Avšič-Županc Tatjana; Korva Miša; Saksida Ana
  Diagnostic assays for crimean-Congo hemorrhagic fever
  2012
 13. Escadafal Camille; Oelschlaeger Stephan; Avšič-Županc Tatjana; Papa Anna; Vanhomwegen Jessica; Woelfel Roman; Mirazimi Ali; Teichmann Anette; Donoso-Mantke Oliver; Niedrig Matthias
  First international external quality assessment of molecular detection of crimean-Congo hemorrhagic fever virus
  2012
 14. Zupanič-Pajnič Irena; Gornjak-Pogorelc Barbara; Balažic Jože; Zupanc Tomaž; Stefanič Borut
  Highly efficient nuclear DNA typing of the World War II skeletal remains using three new autosomal short tandem repeat amplification kits with the extended European Standard Set of loci
  2012
 15. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Drug-related crime
  2006
 16. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Other drug-related crime
  2006
 17. Kostnapfel Tatja; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  A qualitative exploration of travel-related risk behaviours of injection drug users from two Slovene regions
  2011
 18. Vesco Umberto; Knap Nataša; Labruna Marcelo B; Avšič-Županc Tatjana
  An integrated database on ticks and tick-borne zoonoses in the tropics and subtropics with special reference to developing and emerging countries
  2011
 19. Kastelic Andrej; Kostnapfel Tatja
  Substitucijski programi zdravljenja odvisnosti od opioidov v Sloveniji
  [Opioid substitution treatment programs in Slovenia]
  2010
 20. Humolli Isme; Dedushaj Isuf; Avšič-Županc Tathana; Mucaj Sefedin
  Epidemiological, serological and herd immunity of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Kosovo
  2010
 21. Emmerich Petra; Avšič-Županc Tatjana; Chinikar Ssdegh; Saksida Ana
  Early serodiagnosis of acute human Crimean-Congo hemorrhagic fever virus infections by novel capture assays
  2010
 22. Saksida Ana; Duh Darja; Wraber Branka; Dedushaj Isuf; Ahmeti Salih; Avšič-Županc Tatjana
  Interacting roles of immune mechanisms and viral load in the pathogenesis of crimean-congo hemorrhagic fever
  2010
 23. Zupanič-Pajnič Irena; Gornjak-Pogorelc Barbara; Balažic Jože
  Molecular genetic identification of skeletal remains from the Second world war konfin I mass grave in Slovenia
  2010
 24. Fistonić Ivan; Lozo Petar; Fistonić Marina
  Crime and punishment in the menopausal health care
  [Zločin in kazen pri varovanju zdravja v menopavznem obdobju]
  2009
 25. Zupanič-Pajnič Irena
  Molekularno genetska identifikacija domobranskih žrtev
  [Molecular genetic identification of the Slovene home guard victims]
  2008
 26. Saksida Ana
  Pomen imunskih dejavnikov in virusnega bremena v patogenezi bunjavirusnih hemoragičnih mrzlic
  2008
 27. Cerar Marko; Lovrečič Mercedes
  Other drug-related crime
  2007
 28. Duh Darja; Nichol Stuart T; Khristova Marina L; Saksida Ana; Hafner-Bratkovič Iva; Petrovec Miroslav; Dedushaj Iusuf; Ahmeti Salih; Avšič-Županc Tatjana
  The complete genome sequence of a Crimean-Congo hemorrhagic fever virus isolated from an endemic region in Kosovo
  2008
 29. Kastelic Andrej; Kostnapfel-Rihtar T
  Agonist opioid treatment in prisons
  2007
 30. Duh Darja; Saksida Ana; Petrovec Miroslav; Ahmeti Salih; Dedushaj Iusuf; Panning Marcus; Drosten Christian; Avšič-Županc Tatjana
  Viral load as predictor of Crimean-Congo hemorrhagic fever outcome
  2007
 31. Ziherl Slavko; Čebašek-Travnik Zdenka; Zupanič-Slavec Zvonka
  The extermination of psychiatric patients in occupied Slovenia in 1941
  2007
 32. Avšič-Županc Tatjana
  Epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever in the Balkans
  2007
 33. Ergonul Onder; Whitehouse Chris A
  Crimean-Congo hemorrhagic fever: a global perspective
  2007
 34. Cameriere R; Brkic H; Ermenc B; Ferrante L; Ovsenik M; Cingolani M
  The measurement of open apices of teeth to test chronological age of over 14-year olds in living subjects
  2008
 35. Zorec-Karlovšek M
  Has the UNODC (United nations office on drugs and crime) warning on increased heroin production arrived too late?
  2005
 36. Drev Andreja; Sever Maja; Kamin Tanja
  Prepovedane droge v slovenskih množičnih medijih
  [Illicit drugs in Slovene mass media]
  2005
 37. Kogej Tina; Gorbushina Anna A; Gunde-Cimerman Nina
  Hypersaline conditions induce changes in cell-wall melanization and colony structure in a halophilic and a xerophilic black yeast species of the genus Trimmatostroma
  2006
 38. Malešič Petra; Einhauer Mateja
  V družino zaklenjena skrivnost: storilci spolnih zlorab pri otrocih
  1999
 39. Boben-Bardutzky Darja
  Psihiatrična pomoč storilcem nasilnih dejanj v penalnih ustanovah
  2006
 40. Tomori Martina
  Otrok v nasilni družini - od priče in žrtve do izvajalca nasilja
  2006
 41. Balažic Jože
  V labirintu zlorab in nasilja
  2006
 42. Selič Polona
  Pravica ne biti žrtev nasilja
  2006
 43. Turčin Zlatan
  Nasilje nad otroki in mladostniki
  2006
 44. Malečkar Barbara
  Doživljanje žrtve je odvisno tudi od odziva okolja: intervju z red. prof. dr. Martino Tomori
  2006
 45. Duh Darja; Saksida Ana; Petrovec Miroslav; Dedushaj Iusuf; Avšič-Županc Tatjana
  Novel one-step real-time RT-PCR assay for rapid and specific diagnosis of Crimean-Congo hemorrhagic fever encountered in the Balkans
  2006
 46. Selič Polona
  Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Oddelek za zaščito pravic otrok in mladostnikov: nasilje nad otroki
  2005
 47. Lovrečič Barbara; Lovrečič Mercedes
  Assessment and comparison of the clinical and socio-demographic characteristics of heroin users by gender
  2005
 48. Kvaternik-Jenko Ines; Sever Maja
  Gender differences in non-treatment programmes
  2005
 49. Drobne Manca
  Alternatives to imprisonment targeting drug using offenders in Slovenia
  2005
 50. Drobne Manca; Perhavc-Uršič Olga
  Assistance to drug users in prisons
  2005
 51. Selič Polona
  Nasilje v družini - priporočila na poti do celovitih rešitev
  2005
 52. Drobne Manca; Pirkovič Ljubo; Lovrečič Mercedes
  Drug-related crime
  2005
 53. Duh Darja; Avšič-Županc Tatjana
  Molecular diagnostics of emerging infectious disease
  [Molekularna diagnostika porajajočih se in nevarnih mikroorganizmov]
  2005
 54. Čebašek-Travnik Zdenka
  Psihiatrično sodno izvedenstvo pri odvisnikih od drog
  2005
 55. Škrila Darja
  Alkohol, agresija in nasilje
  [Alcohol, aggression, and violence]
  2005
 56. Petrovec Miroslav; Duh Darja; Saksida Ana; Avšič-Županc Tatjana
  Pomen dokazovanja virusa CCHF v Sloveniji
  [The importance of CCHF virus diagnosis in Slovenia]
  2004
 57. Krek Milan
  Predstavitev trendov
  2005
 58. Selič Polona
  The analysis of special psychological profile: beginning of profiling in Slovenia
  1996
 59. Selič Polona
  Forenzična psihologija. Kriminalistični tečaj 2001: učni načrt predmeta
  2001
 60. Selič Polona
  Profiliranje med fikcijo in realiteto
  2002
 61. Selič Polona
  Psihološki oris značilnosti storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
  [Psychological iutline of sex offenders' characteristics]
  2000
 62. Selič Polona
  Psihologija v kriminalistični teoriji in praksi
  [Psychology in criminal investigation theory and practice]
  2001
 63. Selič Polona
  Pomen psihoanalitične razvojne teorije pri razumevanju dinamike kaznivih dejanj, ki zadevajo adolescente
  [The significance of the psychoanalytic developmental theory for understanding the dynamics of criminal offences committed in adolescence]
  2002
 64. Selič Polona; Juratovec Andrej
  The role of forensic psychophysiology in the pre-trial review in Slovenia
  2004
 65. Košir Matej; Drobne Manca
  Public nuisance: definition, trends in policies, legal issues and intervention strategies
  2004
 66. Košir Matej
  Alternatives to prison targeting to drug using offenders
  2004
 67. Kadivec Saša
  Organizacijski vidik sistema vodenja kakovosti v zdravstveni negi v bolnišnici
  2002
 68. Jelovšek Mateja; Duh Darja; Strašek Katja; Petrovec Miro; Avšič-Županc Tatjana
  Mikrobiološka diagnostika Krimsko-Kongoške hemoragične mrzlice
  [Microbiological diagnostics of Crimean-Congo hemorrhagic fever]
  2004
 69. Rijavec Vesna
  Dosežki biomedicine - novi izzivi za pravnike
  2004
 70. Pirkovič Ljubo; Novak Boris; Kozmelj Rajko; Pribakovič Rade
  Drug offences and drug-related crime
  2004
 71. Trontelj Jože
  Razmišljanja o evtanaziji v Evropi in Sloveniji
  [Euthanasia debate in Europe and in Slovenia]
  2003
 72. Stanič Karel
  Zavarovanje kraja intervencije - reševalna služba
  2002
 73. Goršek Janko
  Zavarovanje kraja intervencije - prizorišče kriminalnega dejanja
  2002
 74. Pirkovič Ljubo; Novak Boris; Kozmelj Rajko
  Social and legal correlates and consequences: drug offences and drug-related crime
  2002
 75. Pen Gregor
  Zoonoze - bolezni - primarni prenašalci: glodalci
  2003
 76. Nolimal Dušan; Zelko-Peterka Erika
  Mednarodno sodelovanje Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Murski Soboti pri razvoju evropskega kazalnika zaključka obravnave
  [International cooperation of Drug treatment center in Murska Sobota for development of European treatment index exit treatment (ETI)]
  2003
 77. Ribič Vinko
  Varnost v občini Trebnje
  2002
 78. Zaviršek Darja
  Nevidno nasilje - normativnost in normalizacija nasilja nad ljudmi z gibalnimi, senzoričnimi in intelektualnimi ovirami
  [Invisible violence: norm-activity and norm-alisation of violence against people with motor, sensorial and intellectual disabilities]
  2003
 79. Virtič Franc; Čander Darko
  Sodelovanje ekipe nujne medicinske pomoči in policije - razkorak med teorijo in prakso
  [Cooperation between emergency medical service and police - gap between theory and reality]
  2002
 80. Šešok Janja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljivega pitja alkohola v Sloveniji v letu 2000
  2001
 81. Kastelic Andrej
  Slovenia: network of centres for the prevention and treatment of drug
  2001
 82. Anonymous ;
  Drug abuse and HIV/AIDS: lessons learned: case studies booklet: central and eastern Europe and the central Asian states
  2001
 83. Glonar-Vodopivec Maja
  Psihoterapija dolgotrajnih potravmatskih motenj
  2001
 84. Balažic Jože
  DNA identification - Institute of forensic medicine Ljubljana experience and case report
  2001
 85. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka
  Poraba alkohola in kazalci škodljive rabe alkohola v Sloveniji za leto 1999
  2000
 86. Dežman Zlatko
  Nekaj pogledov na problematiko prištevnosti osebnostno motenih storilcev kaznivih dejanj
  2001
 87. Drinovec J
  Pogovor z mag. Francem Hočevarjem
  2001
 88. Breznik Bojan
  Vprašanja sodnika izvedencu ob nepremoženjski škodi
  2000
 89. Tomori Martina
  Mladostnik - priča, žrtev in izvajalec nasilja
  2001
 90. Leskošek Franc
  Sociološki vidiki samomorilnosti na Slovenskem
  2000
 91. Dernovšek Mojca Z; Darovec Jože
  Obvezno psihiatrično zdravljenje ali "grgranje žebljičkov"
  2001
 92. Trampuž Andrej
  Vnešene virusne hemoragične mrzlice
  [Imported viral hemorrhagic fevers]
  2000
 93. Štefanič B; Kadiš P; Balažic J; Ermenc B
  Excavation of mortal remains from mass graves near Maribor
  2000
 94. Grund Jean-Paul G; Nolimal Dušan
  A heroin epidemic in Macedonia
  2000
 95. Nolimal Dušan; Belec Miran; Vegnuti Miljana; Kravanja Miloš; Kastelic Zdenka; Grilc Eva; Jerman Tjaša; Hasovič Tomo
  Ljubljana city report 1991-1996
  1996
 96. Žagar Dušan
  Ugotavljanje duševnih motenj in njihovega vpliva na storilca kaznivega dejanja
  1997
 97. Šorli Marko
  Pravni vidiki prištevnosti storilca kaznivega dejanja
  1997
 98. Lončar Mladen; Živković Ana
  Zlouporaba medicine u ratu: (iskustvo iz rada sa žrtvama rata na području RH i BiH 1991-1996)
  1998
 99. Miš Marko; Omerzu Tomaž
  Kako Slovenski direktorji ocenjujejo nevarnosti
  [Slovenian managers' evaluation of risks]
  1998
 100. Nolimal Dušan; Belec Miran; Vegnuti Miljana; Kravanja Miloš; Kastelic Zdenka; Grilc Eva; Jerman Tjaša
  Joint Pompidou group/UNDCP project: extension of the multi-city network to Central and Eastern Europe. Ljubljana. City report. 1991-1996 data
  1998

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics