biomedicina slovenica


"CROUP" : 9

 1. Kovač Miha
  Uspešno kardiopulmonalno oživljanje na terenu pri bolniku z razširjenim akutnim miokardnim infarktom sprednje stene in fibrilacijo ventriklov (VF) - prikaz primera
  [Successful field cardiopulmonal resuscitation of a patient with an expanded acute anterior wall myocardial infarction and ventricular fibrillation (VF) - case report]
  2003
 2. Roškar Zdravko
  Dihalna stiska pri otrocih
  [Respiratory distress in children]
  2005
 3. Borinc-Beden Andreja
  Akutni laringitis - doktrinarni pristop k zdravljenju
  [Acute laryngitis - guidelines to the management]
  2005
 4. Battelino Tadej
  Uporaba kortikosteroidov v otroški in mladostniški dobi
  [The use of corticosteroids in pediatrics]
  2001
 5. Vidmar Ivan; Bidovec Matjaž; Grosek Štefan; Maček Vasilija; Neubauer David; Podnar Tomaž; Uršič-Bratina Nataša
  Pediatrija
  2000
 6. Kovač Miha
  Uspešno kardiopulmonalno oživljanje na terenu pri bolniku z razširjenim akutnim miokardnim ventriklom - prikaz primera
  [Successful field cardiopulmonary resuscitation of a patient with an extended acute anterior wall myocardial infarction and ventricular fibrillation - case report]
  1999
 7. Kanič Zlatka
  Dihalna stiska otroka - diagnostika, ukrepi in transport
  1997
 8. Kržišnik C
  Pediatrija
  1994
 9. Lukić A; Mlinarić-Galinović G
  Parainfluenca-virusi
  [Parainfluenza viruses]
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics