biomedicina slovenica


"CROWNS" : 39

 1. Oblak Čedomir
  Preparacije zob za keramične prevleke - pregled področja
  [Preparation of teeth for all-ceramic crowns - an overview]
  2017
 2. Zupanc Urban; Ovsenik Maja; Kopač Igor
  Natančnost digitalnih tehnologij za izdelavo ogrodja kovinsko-porcelanskih prevlek
  [Accuracy of digital technologies for manufacturing frameworks for metal-ceramic crowns]
  2016
 3. Jovanovski Sašo; Popovski Julie; Dakskobler Aleš; Marion Ljubo; Jevnikar Peter
  The influence of crown ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors
  2017
 4. Oblak Čedomir
  Prevleke in mostovi iz monolitne cirkonijeve oksidne keramike
  [Monolithic zirconia crowns and fixed partial denturest]
  2014
 5. Milardović Ortolan Slađana; Viskić Joško; Štefančić Sanja; Rener-Sitar Ksenija; Vojvodić Denis; Mehulić Ketij
  Oral hygiene and gingival health in patients with fixed prosthodontic appliances - a 12-month follow-up
  2012
 6. Petelin M; Kopač I; Skalerič E; Gašperšič R
  Načrtovanje vstavitve zobnih vsadkov v zmerno zožen čeljustni greben - prikaz primera
  [Implant placement planning in a moderately resorbed alveolar ridge: a case report]
  2011
 7. Vatovec I; Žarkovič S; Oblak Č
  Priprava in protetična oskrba pacienta z močno izraženim žrelnim refleksom - prikaz primera
  [Preparation and prosthodontic management of patient with a severe gag reflex - a case report]
  2010
 8. Jevnikar P; Funduk N
  Konusno sidranje implantatno podprte proteze - prikaz primera
  [Implant-supported dentures retained by conical crowns - a case report]
  2010
 9. Kopač I
  Estetska fiksnoprotetična oskrba pacienta z obrabo zob - prikaz kliničnega primera
  [Aesthetic fixed prosthodontic treatment of a patient with tooth wear - a case report]
  2010
 10. Blatnik D; Ovsenik M; Kopač I
  Ortodontska obravnava aplazije obeh zgornjih stranskih sekalcev - prikaz primera
  [Orthodontic treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors - a case report]
  2007
 11. Kopač I
  Fiksnoprotetična oskrba znižane višine griza pri obrabi zob
  [Posthodontic management of reduced occlusal vertical dimension caused by tooth wear]
  2007
 12. Cankar K; Jan J
  Endodontsko zdravljenje zob pri bolnikih po obsevanju glave in vratu
  [Endodontic treatment in patients following head and neck radiation]
  2007
 13. Šenk-Erpič A; Kosem R; Košir N
  Razvojne okvare sklenine in možnosti njihovega zdravljenja pri otrocih in mladostnikih
  [Treatment options in children and adolescents with developmental enamel defects]
  2005
 14. Gašperšič R; Petelin M; Kopač I; Marion L; Skalerič U
  Odnos gingivalnega roba fiksnoprotetičnih sider do obzobnih tkiv
  [The relationship between periodontal tissues and the gingival margin of prosthetic restorations]
  2005
 15. Oblak Čedomir; Jevnikar Peter; Kosmač Tomaž; Funduk Nenad; Marion Ljubo
  Fracture resistance and reliability of new zirconia posts
  2004
 16. Marion L; Kosmač T; Nardin B; Kenda Z
  Yttrium-partially stabilized zirconium dioxide postd and cores for aesthetic restoration of endodontically treated teeth - a production rationale
  2001
 17. Fichtel T; Raušer P; Crha M; Pavlica Z
  Treatment of fractured teeth in a Rhesus monkey
  [Zdravljenje poškodovanih zob pri opici rezus]
  2002
 18. Groznik P; Funduk N
  Programirana prevleka za sidrenje delne proteze
  [A veneer crown for removable partial denture retention]
  2002
 19. Kopač Igor
  Učinkovitost in delovanje retrakcijskih sredstev za začasni odmik dlesne
  2001
 20. Pavlica Z; Erjavec V; Petelin M
  Odpravljanje patoloških sprememb na četrtem zgornjem ličniku pri psu
  [Treatment of the injuried upper fourth premolar in the dog]
  2001
 21. Šušterčič D; Funduk N
  Konusno sidrenje obturatorske proteze po maksilotomiji
  [Conus crown supported overdenture with an obturator after maxillotomy]
  2000
 22. Kuliš M
  Snemno-nesnemna protetična rehabilitacija po operaciji bilateralne shize
  [Prosthodontic rehabilitation following surgical repair of bilateral claft lip and palate]
  1999
 23. Funduk N
  Trdnost vezi med konusno prevleko in ulito bazo
  [Strength of attachment of the conus crown to the metal framework]
  1999
 24. Kopač Igor
  Priprava gingivalnega sulkusa za odtiskovanje
  [Gingival tissue displacement before impression making]
  1998
 25. Marion L
  Protetične estetske fasete
  [Aesthetic veneers]
  1998
 26. Batič Franc; Mavsar Robert; Sinkovič Tomaž; Kralj Tone
  Morfološka variabilnost populacij doba (Quercus robur L.) v Sloveniji
  [Morphological variability of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations in Slovenia]
  1997
 27. Rener Ksenija
  Povezave med obrabo zob in morfologijo čeljustnih sklepov: študija na človeških lobanjah
  1997
 28. Grošelj D
  Sindrom počenega zoba in vertikalna fraktura korenine
  [The cracked tooth syndrome and vertical root fracture]
  1997
 29. Sever E; Ahlin A; Marion L
  Elektrognatografska analiza žvečenja
  [Electrognathographic analysis of chewing]
  1997
 30. Gašperšič D; Kosec L
  Trdota sklenine v zobni kroni, skleninskih biserih in skleninskih jezikih
  [Enamel microhardness of dental crowns, enamel pearls and enamel extensions]
  1995
 31. Mlinar A; Brezavšček B
  Stanje obzobnih tkiv ob nosilcih s konusnimi prevlekami
  [Periodontal status of teeth bearing conus crowns]
  1994
 32. Brezavšček B; Mlinar A; Funduk N
  Klinične izkušnje s konusnimi konstrukcijami in preliminarnimi rezultati
  [Clinical experiences with conus crown prosthetic constructions and preliminary results]
  1993
 33. Simončič B
  Predstavitev novega inštrumenta - nosilca za cementiranje solitarnih sider
  [Presentation of the new instrument -carier for cementation crowns and inlays]
  1992
 34. Rigler A
  Fasadne proteze s fiksno pripravo v izjemnih stanjih
  [The facade prosthesis in exceptional conditions]
  1992
 35. Funduk N; Bužinel Z; Brezavšček B
  Tehnična izdelava konusnih prevlek v povezavi z delno protezo
  [Laboratory procedure of a conus crown in connection with a partial removable denture]
  1991
 36. Pavlica Z; Butinar J; Cestnik V; Lukman K
  Različne možnosti rekonstrukcije poškodovanega derača dens caninus (104, 204, 304, 404) pri psih
  [Some possibilities for reconstruction of the injured dens caninus (104, 204, 304, 404) in dogs]
  1990
 37. Marion L; Muženič R; Vojska V
  Okluzijski vidiki ulite delne proteze s fiksnoprotetično pripravo
  [Preplanning and occlusal aspects of crowns and removable partial dentures in prosthetic rehabilitation]
  1991
 38. Funduk N; Brezavšček B
  Konusna prevleka - sidrni element delne proteze
  [Conus crown as a retentive element of a partial removable denture]
  1991
 39. Rojs J; Skalerič U
  Rentgenska analiza prevalence previsnih plomb in prevlek in vpliv na obzobna tkiva
  [The radiographic analysis of prevalence of overhanging fillings and crowns and the effect of periodontal tissues]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics