biomedicina slovenica


"CYCLOSPORINE" : 161

 1. Redenšek Sara; Dolžan Vita
  Pharmacogenetics of psoriasis treatment
  2017
 2. Miklavčič Petra; Avčin Simona; Jazbec Janez; Vipotnik-Vesnaver Tina; Todorova Biljana; Trošt Maja; Kojović Maja
  Cyclosporine A induced dystonia-parkinsonism
  2017
 3. Rola Eva; Ferk Polonca; Mrhar Aleš
  Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri
  [Retrospective analysis of outpatient immunosuppressive therapy in liver transplant patients]
  2016
 4. Zwitter Matjaž; Drinovec Jože; Dubravčić M.; Vodnik-Cerar Alenka; Petrič-Grabnar Gabrijela; Benedik Majda; Konstantinović M.; Žemva Žarka
  Cyclosporine may alleviate B symptoms and induce a remission of heavily pretreated Hodgkin disease
  1988
 5. Pal Marjetka; Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Ambulantno predpisovanje antihipetenzivov in kakovost nadzora arterijske hipertenzije v Sloveniji
  [Outpatient prescribing of antihypertensives and quality of arterial hypertension control in Slovenia]
  2014
 6. Roškar Robert
  Interakcije zdravil za zdravljenje revmatičnih bolezni
  [Interactions between drugs for treatment of rheumatic diseases]
  2013
 7. Petric Vlasta; Rotdajč Romana; Šeruga Maja
  Avtoimuni citopeniji pri bolniku z navadno spremenljivo imunsko pomanjkljivostjo
  [Autoimmune cytopenias related to common variable immunodeficiency]
  2011
 8. Kovač J; Arnol M; Vidan-Jeras B; Bren A; Kandus A
  Pretransplant soluble CD30 serum concentration does not affect kidney graft outcomes 3 years after transplantation
  2010
 9. Kandus Aljoša; Arnol Miha; Omahen Katarina; Oblak Manca; Vidan-Jeras Blanka; Kmetec Andrej; Bren Andrej F
  Basiliximab versus daclizumab combined with triple immunosuppression in deceased donor renal transplantation: a prospective, randomized study
  2010
 10. Mlinšek G; Bren A; Kandus A
  Conversion from cyclosporine to tacrolimus in renal transplant patients
  2009
 11. Miljković Jovan
  Psoriza nohtov: možnosti zdravljenja
  [Nail psoriasis: treatment modalities]
  2009
 12. Marko Pij B
  Zdravljenje luskavice s ciklosporinom v obdobju bioloških zdravil
  [Cyclosporine and psoriasis in era of new biological agents]
  2009
 13. Kandus Ajoša; Arnol Miha; Bren Andrej F
  Survey of renal transplantation in Slovenia
  2009
 14. Kovač J; Arnol M; Vidan-Jeras B; Bren AF; Kandus A
  Does pretransplant soluble CD30 serum concentration affect deceased-donor kidney graft function 3 years after transplantation?
  2008
 15. Trinkaus M; Pregelj P; Trkov S; Sketelj J
  Neural regulation of acetylcholinesterase-associated collagen Q in rat skeletal muscles
  2008
 16. Mlinšek G; Bren A; Kandus A
  Conversion from cyclosporine to tacrolimus in renal transplant patients
  2008
 17. Pohar-Perme M; Andersen PK
  Checking hazard regression models using pseudo-observations
  2008
 18. Trinkaus Miha; Pregelj Peter; Sketelj Janez
  Reciprocal neural regulation of extrajunctional acetylcholinesterase and collagen Q in rat muscles-The role of calcineurin signaling
  2008
 19. Grego K; Arnol M; Bren AF; Kmetec A; Tomažič J; Kandus A
  Basiliximab versus daclizumab combined with triple immunosuppression in deceased donor renal graft recipients
  2007
 20. Mijušković ZP; Zečević RD; Pavlović MD
  Pyoderma gangrenosum with spleen involvement and monoclonal IgA gammopathy
  2004
 21. Kandus A; Grego K; Arnol M; Kovač D; Lindič J; Buturović J; Ponikvar R; Bren AF
  Effecrive immunoprophylaxis with basilixomab plus triple therapy in renal transplantation: five-year single-center experience
  2007
 22. Strojnik Tadej; Kavalar Rajko; Lah Tamara T
  Experimental model and immunohistochemical analyses of U87 human glioblastoma cell xenografts in immunosuppressed rat brains
  2006
 23. Božič B; Rozman B; Tomšič M; Kveder T
  Acquired myopathies
  2006
 24. Bren Andrej
  Mycophenolate mofetil in renal transplantation
  2005
 25. Kovač D; Kotnik V; Kandus A
  Basiliximab and mycophenolate mofetil in combination with low-dose cyclosporine and methylprednisolone effectively prevent acute rejection in kidney transplant recipients
  2005
 26. Kraut Aleksandra
  Epidemiološke in klinične značilnosti Behcetove bolezni v Sloveniji
  [Epidemiological and clinical features of Behcet disease in Slovenia]
  2005
 27. Bren AF; Pajek J; Grego K; Kandus A
  Conversion to tacrolimus due to cyclosporine-related toxicity in kidney graft recipients - single center study
  2005
 28. Bren A; Kandus A; Buturović-Ponikvar J; Lindič J; Knap B; Pajek J; Grego K; Vizjak A; Ferluga D
  Follow-up of kidney graft recipients with cyclosporine associated hemolytic uremic syndrome and thrombotic microangiopathy
  2005
 29. Kandus Aljoša; Grego Katarina; Bren Andrej F
  Prevention of early acute rejection with daclizumab and triple immunosuppression in cadaveric renal allograft recipients
  2005
 30. Osolnik Katarina
  Interakcije zdravil pri bolnikih z alergijskimi boleznimi in astmo
  2005
 31. Nečas M; Semradova V; Vašku V
  Pyoderma gangraenosum associated with autoimmune thyreopathy and hyperandrogenic syndrome
  2005
 32. Bren A; Pajek J; Grego K; Buturović J; Ponikvar R; Lindič J; Knap B; Vizjak A; Ferluga D; Kandus A
  Follow-up of kidney graft recipients with cyclosporine-associated hemolytic-uremic syndrome and thrombotic microangiopathy
  2005
 33. Bren Andrej
  Mycophenolate mofetil in renal transplantation
  2005
 34. Camlek Luka
  Uporaba ciklosporina pri težki astmi
  2005
 35. Antolič Gorazd; Novak-Antolič Živa
  Zdravila v nosečnosti
  2004
 36. Pregelj Peter; Sketelj Janez
  Phasic muscle activation pattern and calcineurin inhibition increase acetylcholinesterase expression in the slow soleus muscle of the rat
  2004
 37. Kristl Jernej; Štrukelj Borut
  Novosti na področju zdravljenja luskavice
  2004
 38. Meško-Brguljan P; Cimerman N
  The effect of methylprednisolone and cyclosporine A therapy on serum cystatin C
  2004
 39. Colledan M; Lucianetti A; Corno V; Giuzzetti M; Maldini G; Pinelli D; Bertani A; Zambelli M; Giovannelli M; Tori E
  Pediatric liver transplantation: the Bergamo experience
  2004
 40. Tomšič Matija; Hočevar Alojzija
  Vodenje bolnika z vnetno revmatično boleznijo pri zdravniku splošne/družinske medicine
  2004
 41. Bren AF; Pajek J; Grego K; Kandus A
  Conversion to tacrolimus due to cyclosporine-related toxicity in kidney graft recipients - single center study
  2004
 42. Bren A; Kandus A; Buturović-Ponikvar J; Lindič J; Knap B; Pajek J; Grego K; Vizjak A; Ferluga D
  Follow-up of kidney graft recipients with cyclosporine associated hemolytic uremic syndrome and thrombotic microangiopathy
  2004
 43. Kandus Aljoša
  Presaditev ledvic
  2004
 44. Koselj Miha
  Posttransplantacijski diabetes mellitus
  2002
 45. Osolnik Katarina
  Interakcije zdravil pri bolnikih z alergijskimi boleznimi in astmo
  2004
 46. Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja
  Zdravljenje bolnikov z od glukokortikoidov odvisno astmo z majhnimi odmerki ciklosporina
  [Treatment of steroid dependent asthmatics with low doses of cyclosporine]
  2004
 47. Tomšič Matija
  Imunomodulirajoča zdravila
  2003
 48. Šipek-Dolničar Alenka
  Sistemska skleroza
  2003
 49. Bren Andrej F; Ferluga Dušan
  Cyclosporine-associated HUS - clinico-pathologic correlations and follow-up
  2003
 50. Radovančević B; Vrtovec B
  Sirolimus therapy in cardiac transplantation
  2003
 51. Meško-Brguljan P; Kern I; Kos J; Košnik M; Cimerman N
  Cystatin C concentration and immunolocalisation in asthma
  2003
 52. Kovač Damjan
  Monoklonska protitelesa proti receptorjem CD25 pri transplantaciji ledvice
  2003
 53. Kovač D; Lindič J; Kandus A; Bren FA
  Quantitative ultrasound of the calcaneus and dual X-ray absorptiometry of the lumbar spine in assessment and follow-up of skeletal status in patients after kidney transplantation
  2003
 54. Kandus A
  Preventing acute rejection with basiliximab and triple immunosuppression after renal transplantation
  2002
 55. Bren A; Koselj M; Kandus A; Kovač D; Lindič J; Črnej A; Grego K
  Severe fungal infections in kidney graft recipients
  2002
 56. Gabrijelčič Tone; Zorman Darko
  Presaditev srca v Sloveniji
  2003
 57. Premru Vladimir
  Arterijska hipertenzija po presaditvi ledvice
  2003
 58. Rott Tomaž
  Transplantacijska histopatologija: Patološke spremembe na presajenih ledvicah
  2003
 59. Kveder Radoslav
  Pristop k bolniku s poslabšanjem delovanja ledvičnega presadka
  2003
 60. Kandus Aljoša
  Sodobno imunosupresivno zdravljenje po transplantaciji ledvice
  2003
 61. Kovač Damjan; Kandus Aljoša
  Vpliv imunosupresivnih zdravil na ljudi s presajeno ledvico, preprečevanje stranskih učinkov in perspektive zdravljenja
  2002
 62. Preložnik-Zupan I; Zver S; Pretnar J
  Immunosuppressive treatment of severe acute graft-versus-host disease after allogeneis hematopoietic stem cell transplantation
  2002
 63. Urbančič Alenka
  Akutna ledvična odpoved zaradi zdravil
  2003
 64. Kovač Damjan
  Imunosupresijsko zdravljenje ledvičnih bolezni: neželeni učinki in sodelovanje internist - družinski zdravnik
  2003
 65. Kaplan-Pavlovčič Staša
  Zdravila in ledvice
  2003
 66. Veller-Fornasa C; Rosin S; Bezze G; Cipriani R
  HIV/AIDS patients treated with Cyclosporine for severe psoriasis
  2002
 67. Pregelj Peter
  Vpliv dejavnikov mišične preobrazbe na izražanje acetilholinesteraze v skeletnih mišicah
  [Influence of muscle transformation factors on acetylcholinesterase expression in skeletal muscles]
  2002
 68. Bren AF; Kandus A; Koselj M; Buturović J; Lindič J; Kovač D; Ponikvar R; Vizjak A; Ferluga D
  Outcome and prognosis of cyclosporine-related hemolytic-uremic syndrome in kidney graft recipients: clinical and histopathologic study of 13 cases
  2002
 69. Niaudet P; Kenda R
  Management of steroid responsive idiopathic nephrotic syndrome
  2002
 70. Preložnik-Zupan Irena; Zver Samo; Pretnar Jože
  Huda oblika akutne reakcije presadka proti gostitelju (aGVHD) po alogenični presaditvi krvotvornih matičnih celic
  [Severe (grade III-IV) acute graft versus host disease after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation]
  2002
 71. Kandus A; Arnol M; Bren AF
  Cyclosporine (Neoral) C2 monitoring in renal transplantation - a pilot study
  2002
 72. Adamicova K; Fetisovova Ž; Peč J; Cingel P; Parobekova K; Chromej I
  Impact of systemic psoriasis treatment on the lesional T-lymphocyte subtypes
  2002
 73. Ferluga Dušan; Hvala Asta; Trnačević Senaid; Halilbašić Ahmet; Vukelić Mato; Čeović Josip; Vizjak Alenka
  Pathology of Balkan endemic nephropathy - a correlation with established kidney disease entities
  2002
 74. Bren Andrej; Kandus Aljoša; Kovač Damjan; Koselj Mira; Buturović Jadranka; Lindič Jelka; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Outcome and prognosis of cyclosporine (CS) related hemolytic-uremic syndrome (HUS) in kidney graft recipients - clinical and histopathologic study of 13 cases
  2002
 75. Bren AF; Kandus A; Lindič J; Kovač D; Buturović J; Vizjak A; Ferluga D
  Cyclosporine-triggered hemolytic-uremic syndrome in kidney graft recipients: a series of 12 cases
  2001
 76. Osolnik Katarina
  Interakcije zdravil pri bolnikih z alergijskimi boleznimi in astmo
  2001
 77. Cimerman Nina
  Importancia de la cistatina c en el asma
  2001
 78. Cimerman Nina; Meško-Brguljan Pika; Krašovec Marta; Šuškovič Stanislav; Kos Janko
  Serum concentration and circadian profiles of cathepsin B, H and L, and their inhibitors, stefins A and B, in asthma
  2001
 79. Cimerman Nina; Meško-Brguljan Pika; Krašovec Marta; Šuškovič Stanislav; Kos Janko
  Circadian and concentration profile of cathepsin S in sera from healthy subjects and asthmatic patients
  2001
 80. Doljak Bojan
  Glive kot vir zdravilnih učinkovin
  2001
 81. Kovač Damjan
  Imunosupresijsko zdravljenje ledvičnih bolezni: neželeni učinki in sodelovanje internist-družinski zdravnik
  2001
 82. Bren A; Kandus A; Buturovič J; Koselj M; Ponikvar R; Lindič J
  Cyclosporine triggered hemolyticuremic syndrome in kidney graft recipients-a series of 12 cases
  2001
 83. Ferkolj Ivan
  Novosti v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni
  [What is new in therapy of inflammatory bowel disease]
  2001
 84. Zwitter M; Drinovec J; Vodnik-Cerar A; Žemva Ž
  Cyclosporine A for the treatment of Hodgkins disease in relapse after extensive chemotherapy
  1985
 85. Mlakar Uroš
  Paroksizmalna nočna hemoglobinurija po aplastični anemiji - prikaz primera
  [Paroxysmal noctural haemoglobinuria emerging after aplastic anaemia - case report]
  2000
 86. Pregelj Peter
  Uravnavanje acetilholinesteraze v podganji mišici soleus v različnih razmerah
  2000
 87. Kandus A; Kovač J; Buturović J; Kovač D; Lindič J; Koselj M; Ponikvar R; Ferluga D; Vizjak A; Bren AF
  Cyclosporine (CY) - associated hemolytic - uremic syndrome (HUS) in renal allograft recipients: clinical and histopathologic evaluation
  2000
 88. Pregelj P; Sketelj J
  Control of muscle acetylcholinesterase expression, by the pattern of muscle activity, load, thyroid hormones and inhibition of calcineurin by cyclosporine A
  2000
 89. Prelog I; Krajnc I; Lukanovič K
  Treatment of psoriatic arthritis with cyclosporin A
  2000
 90. Papadopoulos AJ; Schwartz RA; Krysicka-Janniger C
  Alopecia areata: emerging concepts
  2000
 91. Cimerman Nina; Meško-Brguljan Pika; Krašovec Marta; Šuškovič Stanislav; Kos Janko
  Serum cystatin C, a potent inhibitor of cysteine proteinases, is elevated in asthmatic patients
  2000
 92. Koselj M; Berger-Moravec D; Brovet I; Kaplan S; Ponikvar R; Drinovec J
  Treatment of severe graves' ophthalmopathy with plasma-exchange, cyclosporine A and steroids
  1989
 93. Kovač Damjan; Lindič Jelka; Kandus Aljoša; Bren Andrej F
  Alendronate prevents bone loss in kidney graft recipients
  2000
 94. Kandus A; Kovač J; Buturović J; Kovač D; Lindič J; Koselj M; Ponikvar R; Ferluga D; Vizjak A; Bren AF
  Cyclosporine (CYA) - associated hemolytic - uremic syndrome (HUS) in renal allograft recipients: clinical and histopathologic evaluation
  2000
 95. Kandus Aljoša; Bren Andrej F
  Basiliximab with triple immunosuppression in renal transplantation
  2000
 96. Bren Andrej F; Kandus Aljoša; Kveder Rado
  The survey of renal transplantation in Slovenia
  2000
 97. Kovač Damjan
  Osteoporoza po presaditvi ledvice
  2000
 98. Aleš A; Koselj M; Kandus A; Bren AF
  Tuberkuloza pri bolnikih s tansplantirano ledvico
  2000
 99. Bren A
  Drug induced nephrotoxicity
  2000
 100. Tesar V; Dostal C; Rychlik I; Žabka J; Stejskalova A; Bartunkova J; Chabova V
  Long-term treatment of lupus nephritis with cyclosporine
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics