biomedicina slovenica


"CYTOKININS" : 38

 1. Rijavec T; Jain M; Chourey PS; Dermastia M
  The majority of maize caryopsis cytokinins accumulate in the pedicel
  2010
 2. Salopek-Sondi Branka; Kovač Maja; Prebeg Tatjana; Magnus Volker
  Developing fruit direct post-floral morphogenesis in Helleborus niger L.
  2002
 3. Salopek-Sondi Branka; Tarkowski Petr; Kovač Maja; Strnad Miroslav; Magnus Volker
  Cytokinins in flowers and fruit of the Christmas rose
  2002
 4. Regvar Marjana; Gogala Nada; Vodnik Dominik; Bavcon Jože; Smodiš Borut; Falnoga Ingrid; Kovač Maja; Ružič Romana; Gabrovšek Karin; Debeljak Nika
  Fiziološke raziskave mikorize: letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 1999
  [Physiology of mycorrhizae]
  2000
 5. Kovač Maja; Davies-Carney Nataša; Ravnikar Maja
  Citokinini v krompirju (Solanum tuberosum L.) sorte 'Igor' po primarni okužbi s krompirjevim virusom Y NTN
  [Cytokinins in the potato (Solanum tuberosum L.) cv. Igor after primary infection with potato virus Y NTN]
  1998
 6. Benedičič Desimira; Ravnikar Maja; Gogala Nada
  The regeneration of bean plants from meristem culture
  1997
 7. Dermastia M
  Cytokinin patterns in healthy and PVYNTN infected potato (Solanum tuberosum L. cv. Igor)
  1996
 8. Dermastia M; Ravnikar M; Kovač M
  Morphology of potato (Solanum tuberoum L. cv. Sante) stem node cultures in relation to the level of endogenous cytokinins
  1996
 9. Dermastia M
  Cytokinin patterns in healthy and PVYNTN infected potato (Solanum tuberosum L. cv. Igor)
  1995
 10. Dermastia M
  Citokinini in njihov pomen za rast in razvoj rastlin
  [Cytokinins, their importance in plant growth and development]
  1996
 11. Gabrovšek K; Zupet M; Gogala N
  Cytokinins affect fungal growth and ectomycorrhiza formation
  1996
 12. Kovač M; Žel J; Ravnikar M; Dermastia M; Camloh M; Petrovič N; Vilhar B; Ucman R; Grum M; Blejec A
  Rastlinski rastni regulatorji: fiziologija in identifikacija rastlinskih rastnih regulatorjev: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja
  1996
 13. Dermastia M; Ravnikar M
  Altered cytokinin pattern and enhanced tolerance to potato virus Yntn in the susceptible potato cultivar (Solanum tuberosum cv. Igor) grown in vitro
  1996
 14. Kovač M; Žel J
  The effect of aluminum on cytokinins in the mycelia of Amanita muscaria
  1995
 15. Dovč T
  Poliklonska protitelesa proti različnim citokininom
  [Polyclonal antibodies against different cytokinins]
  1995
 16. Gabrovšek K; Gogala N
  Cytokinins affect ectomycorrhiza formation in Norway spruce seedlings
  1995
 17. Dermastia M; Dovč T; Cotič V
  Production of polyclonal antibodies against cytokinins
  1995
 18. Dermastia M; Ravnikar M; Kovač M
  Increased cytokinin-9-glucosylation in roots of susceptible Solanum tuberosum cultivar infected by popato virus Yntn
  1995
 19. Kovač M
  Influence of some exogenous factors on cytokinin metabolism
  1994
 20. Zupet M
  Vpliv zeatin ribozida na mikorizacijo smreke (Picea abies) z glivami Pisolithus tinctorius, Hebeloma crustuliniforme, Lactarius piperatus, Suillus variegatus in dvema sevoma Laccaria laccata
  [Effect of zeatin riboside on mycorrhiza formation of spruce (Picea abies) with fungi Pisolithus tinctorius, Hebeloma crustuliniforme, Lactarius piperatus, Suillus variegatus and two strains of Laccaria laccata]
  1995
 21. Dermastia Marina; Ravnikar Maja; Vilhar Barbara; Kovač Maja
  Increased level of cytokinin ribosides in jasmonic acid-treated potato (Solanum tuberosum) stem node cultures
  1994
 22. Kovač M; Žel J
  The effects of aluminium on the cytokinins in the mycelia of Lactarius piperatus
  1994
 23. Dermastia M
  Citokinini v zdravih in z virusi okuženih sortah krompirja (Solanum tuberosum L.)
  [Cytokinins in healthy and virus-infected potato cultivars (Solanum tuberosum L.)]
  1993
 24. Peršolja B
  Metoda za vzpostavitev ektomikorize in vitro
  [A method for the establishment of ectomycorrhizal in vitro]
  1993
 25. Kovač M; Žel J; Ravnikar M; Camloh M; Dermastia M; Benedičič D; Vilhar B
  Anatomija, biokemija, fiziologija: fiziologija rasti in razvoja rastlin
  1993
 26. Kovač Maja; Horgan Roger; Meilan Richard
  Cytokinins in scotch pine seedling root exudates and their influence on seed germination
  1993
 27. Dermastia M; Kovač M
  Methods for rapid identification of cytokinins
  1992
 28. Kovač M; Žel J; Cof G
  Effect of aluminium on the cytokinins of Lactarius piperatus
  1992
 29. Dermastia M; Kovač M; Ravnikar M
  A relationship between cytokinins and virus infection in PVY-susceptible potato cultivar
  1992
 30. Špacapan A
  Mikropropagacija česna - Allium sativum cv. Ptuj
  1992
 31. Pavletić Ž; Labar B
  Citokini
  1991
 32. Kovač M; Žel J; Ravnikar M; Gogala N; Camloh M; Dermastia M; Plaper I; Benedičič D; Ferant N; Vilhar B
  Fiziologija rasti in razvoja rastlin
  1991
 33. Kovač M; Žel J; Ravnikar M; Camloh M; Plaper I; Benedičič D; Ferant N; Kugonič N
  Fiziologija rasti in razvoja rastlin
  1990
 34. Gogala N; Kovač M; Žel J; Pohleven F; Ravnikar M; Camloh M; Kugonič N; Ferant N
  Fiziologija rasti in razvoja
  1989
 35. Gogala N; Kovač M; Pohleven F; Dermastia M; Žel J
  Hormonal regulation mycorrhiza
  1989
 36. Gogala N; Kovač M; Pohleven F; Žel J; Camloh M
  Hormonal regulation in mycorrhiza
  1988
 37. Gogala N; Komel R; Vodovnik L; Pohleven F; Žel J; Camloh M; Dermastia M; Križaj D
  Hormonal regulation in mycorrhiza
  1987
 38. Pohleven F; Gogala N
  The influence of natural cytokinins on the content of K, P, Ca and Na in the mycelium of the mycorrhizal fungus Suillus variegatus
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics