biomedicina slovenica


"CYTOMEGALOVIRUS" : 110

 1. Večerić-Haler Željka; Bizjak Boštjan; Romozi Karmen; Arnol Miha
  Expanded valganciclovir prophylaxis in kidney transplant recipients is associated with lower incidence of cytomegalovirus infection
  2017
 2. Zidar Nina; Tepeš Katja
  Cytomegalovirus reactivation in ulcerative colitis
  2016
 3. Saletinger Rajko; Strle Franc; Poljak Mario
  Reaktivacija latentne okužbe s humanim virusom citomegalije pri bolnikih z zunajbolnišnično pljučnico
  2015
 4. Čemažar Maja; Kamenšek Urška; Kranjc Simona; Vidic Suzana; Tevž Gregor; Serša Gregor
  Irradiation, cisplatin and 5-azacytidine up-regulate cytomegalovirus promoter in tumors and muscles
  2010
 5. Kamenšek Urška; Tevž Gregor; Kranjc Simona; Vidic Suzana; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Altered activity of CMV promoter in stably transfected murine tumors cells by stress and demethylation
  2008
 6. Zidar Nina; Ferkolj Ivan; Petrovec Miroslav
  Kolitis, povzročen z virusom citomegalije
  [Cytomegalovirus colitis]
  2015
 7. Rojko Tereza; Tomažič Janez; Ihan Alojz; Poljak Mario
  Diagnostika in racionalna raba protivirusnih zdravil pri okužbi z virusom citomegalije po presaditvi čvrstih organov
  [Diagnostics and rational use of antiviral treatment in cytomegalovirus infections in solid organ transplantation]
  2015
 8. Zidar Nina; Ferkolj Ivan; Tepeš Katja; Štabuc Borut; Kojc Nika; Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Diagnosing cytomegalovirus in patients with inflammatory bowel disease - by immunohistochemistry or polymerase chain reaction?
  2015
 9. Dakovic Ivana; Da Graça Andrada Maria; Folha Teresa; Neubauer David; Hollody Katalin; Honold Michaela; Horber Veronka; Duranovic Vlasta; Mejaški-Bošnjak Vlatka
  Clinical features of cerebral palsy in children with symptomatic congenital cytomegalovirus infection
  2014
 10. Saletinger Rajko; Poljak Mario; Strle Franc
  Presence of human cytomegalovirus DNA in blood of patients with community-acquired pneumonia
  2015
 11. Čemažar Maja; Kamenšek Urška; Tevž Gregor; Kranjc Simona; Vidic Suzana; Serša Gregor
  Altered activity of CMV promoter in stably transfected murine cells and solid tumors by stress and demethylation
  2009
 12. Rednak Paradiž Katarina; Poljak Mario; Paro Panjan Darja
  Prirojena in pridobljena okužba s humanim virusom citomegalije v Sloveniji
  2014
 13. Križnar Tomaž
  Otrok s hudo obliko kongenitalne okužbe z virusom citomegalije
  [Child with severe congenital cytomegalovirus infection]
  2014
 14. Nosan Gregor; Paro Panjan Darja
  Razvoj otrok s prirojeno okužbo z virusom citomegalije
  [Neurodevelopmental outcome of children with congenital cytomegalovirus infection]
  2014
 15. Rednak Paradiž Katarina; Paro Panjan Darja; Poljak Mario
  Pogostost prirojene okužbe in pojavnost pridobljene okužbe s humanim virusom citomegalije pri otrocih pri nas in po svetu
  [Birth incidence of congenital cytomegalovirus and prevalence of cytomegalovirus infection amog children in slovenia and over the world]
  2014
 16. Štucin Gantar Irena; Slabe Martina
  Pridobljena okužba z virusom citomegalije pri nedonošenčkih z izredno nizko gestacijsko starostjo
  [Acquired cytomegalovirus infection in infants with extremely low gestational age]
  2014
 17. Tul Nataša
  Citomegalovirusna okužba in nosečnost
  [Cytomegalovirus infection in pregnancy]
  2014
 18. Mizuma Tsuyoshi; Jeruc Jera; Zidar Nina
  CMV enteritis with perforation in a patient with Henoch-Schönlein purpura (IgA vasculitis)
  2014
 19. Pavšič Jernej; Gutierrez-Aguirre Ion; Žel Jana; Milavec Mojca
  Assessment of DNA extraction methods for molecular quantification of human cytomegalovirus
  2013
 20. Štunf Špela; Petrovec Miroslav; Žigon Nina; Hawlina Marko; Kraut Aleksandra; Groot-Mijnes Jolanda D.F. de; Valentinčič Nataša
  High concordance of intraocular antibody synthesis against the rubella virus and Fuchs heterochromic uveitis syndrome in Slovenia
  2012
 21. Rednak-Paradiž Katarina; Seme Katja; Puklavec Evelin; Paro-Panjan Darja; Poljak Mario
  Prevalence of congenital cytomegalovirus infection in Slovenia: a study on 2,841 newborns
  2012
 22. Rednak-Paradiž Katarina; Puklavec Evelin; Poljak Mario; Paro-Panjan Darja
  Prirojena okužba s humanim virusom citomegalije pri novorojenčkih v Sloveniji
  [Congenital cytomegalovirus infection in Slovenia]
  2011
 23. Torres T; Fernandes I; Sanches M; Selores M
  Foscarnet-induced penile ulceration
  2011
 24. Perdan-Pirkmajer K; Koren-Kranjc M; Tomšič M
  A successfully treated pancreatitis caused by a CMV infection in a lupus patient
  2011
 25. Tomažič Janez
  Preprečevanje in zdravljenje okužb, povzročenih z virusom citomegalije, pri presaditvah čvrstih organov
  [Prevention and treatment of cytomegalovirus infections in solid organ transplantation]
  2011
 26. Kamenšek Urška; Serša Gregor; Vidic Suzana; Tevž Gregor; Kranjc Simona; Čemažar Maja
  Irradiation, cisplatin, and 5-azacytidine upregulate cytomegalovirus promoter in tumors and muscles: implementation of non-invasive fluorescence imaging
  2011
 27. Zver Samo; Sever Matjaž; Fikfak Nataša
  Smernice za preprečevanje in zdravljenje najpogostejših virusnih okužb pri hematoloških bolnikih z imunsko pomanjkljivostjo
  [Guidelines for prophylaxis and treatment of frequent viral infections in immunocompromised hematological patients]
  2010
 28. Trevisan M; Masi G; Matkovič U; Palu G; Barzon L
  Human cytomegalovirus infects adrenocortical cells and stimulates adrenal steroidogenesis
  2008
 29. Trevisan Marta; Matkovič Urška; Cusinato Riccardo; Toppo Stefano; Palu Giorgio; Barzon Luisa
  Human cytomegalovirus productively infects adrenocortical cells and induces an early cortisol response
  2009
 30. Karner Primož; Matos Tadeja; Poljak Mario
  Okužbe osrednjega živčevja pri imunskih pomanjkljivostih
  [Central nervous system infection in immunocompromised hosts]
  2009
 31. Glaser Marjana
  Pomen intravenskih imunoglobulinov pri zdravljenju krvnih bolezni odraslih
  [The importance of intravenous immunoglobulins in the treatment of adult hematological diseases]
  2008
 32. Kitanovski L
  A unique case of atypical Omenn syndrome with disseminated CMV nifection and fatal immune haemolytic anaemia with a review of similar cases
  [Prikaz primera edinstvenega primera netipičnega sindroma Omenn z diseminirano okužbo s CMV in smrtno imunsko hemolitično anemijo in pregled podobnih primerov]
  2008
 33. Mrvič Tatjana; Plankar-Srovin Tina
  Klinična slika prirojene in pridobljene okužbe s humanim virusom citomegalije pri otrocih
  [Clinical picture of congenital and acquired human cytomegalovirus infection in children]
  2008
 34. Lah Liza L; Paro-Panjan Darja
  Nevrološko spremljanje otrok s prirojeno citomegalijo
  [Neurological follow up of children with congenital cytomegalovirus infection]
  2008
 35. Tomažič Janez; Gorišek-Miksić Nina
  Preprečevanje in zdravljenje CMV okužbe
  [Prevention and treatment of CMV infection]
  2008
 36. Tomažič Janez; Gorišek-Miksić Nina
  Klinična slika CMV okužbe pri odraslem
  [Clinical manifestation of CMV infection in adults]
  2008
 37. Poljak Mario; Petrovec Miroslav
  Mikrobiološka diagnostika okužbe s humanim virusom citomegalije (CMV)
  [Microbiological diagnosis of cytomegalovirus (CMV) infection]
  2008
 38. Sočan Maja; Koren Nadja
  Breme okužb s humanim citomegalovirusom in javnozdravstveni ukrepi za zmanjšanje širjenja
  [Burden of cytomegalovorus infection and public health measures to lower the spread]
  2008
 39. Arnež Maja; Bizjak Simona
  Zdravljenje otrok s prirojeno okužbo s humanim virusom citomegalije
  [Treatment of children with congenital cytomegalovirus infection]
  2008
 40. Beović Bojana; Strle Franc; Čižman Milan
  Novosti v infektologiji, Sodobna raba antibiotikov, ki jih uporabljamo že desetletja, Okužbe s CMV. Infektološki simpozij 2008; 2008 mar; Ljubljana
  2008
 41. Avčin Tadej; Toplak Nataša
  Antiphospholipid antibodies in response to infection
  2007
 42. Petrovec Miroslav; Uršič Tina
  Okužbe nosečnice in ploda s humanim virusom citomegalije
  [Cytomegalovirus infections in pregnancy]
  2006
 43. Rednak-Paradiž Katarina; Mlaker Martina; Paro-Panjan Darja; Radešček-Rakar Rasta
  Prirojena okužba s citomegalovirusom
  [Congenital cytomegalovirus infection]
  2006
 44. Radovancevic Branislav; Konuralp Cuneyt; Vrtovec Bojan; Radovancevic Rajko; Thomas Cynthia D; Zaqqa Munir; Vaughn William K; Frazier OH
  Factors predicting 10-year survival after heart tranplantation
  2005
 45. Radovancevic Branislav; Golino Alessandro; Vrtovec Bojan; Thomas Cyntia D; Radovancevic Rajko; Odegaard Peggy; Van Rossem Charles C; Gaemers Sebastiaan JM; Vaughn William K; Smart Frank W; Frazier OH
  Is bridging to transplantation with a left ventricular assist device a risk factor for transplant coronary artery disease?
  2005
 46. Kopač M; Domanovič D
  Neželeni učinki transfuzije
  [Adverse effects of blood transfusion]
  2005
 47. Orel Rok
  Gastritis pri otrocih
  [Gastritis in children]
  2005
 48. Vrtovec B; Thomas CD; Radovančević R; Frasier OH; Radovančević B
  Comparison of intravenous ganciclovir and cytomegalovirus hyperimmune globulin pre-emptive treatment in cytomegalovirus-positive heart transplant recipients
  2004
 49. Klemenc P; Skalerič U; Artnik B; Nograšek P; Marin J
  Prevalence of some herpesviruses in gingival crevicular fluid
  2005
 50. Tomažič Janez
  Citomegalovirus: okužbe s citomegalovirusom po presaditvi organov in tkiv
  2004
 51. Beović Bojana; Turel Matjaž; Vidmar Stanko
  Posebnosti okužb pri bolnikih s presajenimi pljuči in izkušnje v Sloveniji
  [Infections in lung transplant patients, experiences in Slovenia]
  2005
 52. Lejko-Zupanc Tatjana; Gabrijelčič Tone; Zorman Darko; Vrtovec Bojan
  Posebnosti okužb po presaditvi srca
  [Risks and epidemiology of infections after heart transplantation]
  2005
 53. Tomažič Janez; Kandus Aljoša; Grego Katarina
  Okužbe po presaditvi ledvic
  [Infections in kidney transplantation]
  2005
 54. Logar Mateja
  Virusne okužbe pri transplantirancih: klinična slika in zdravljenje
  [Viral infections after transplantation: clinical picture and treatment]
  2005
 55. Meško Karmen M; Poljak Mario; Seme Katja
  Diagnostika virusnih okužb pri prejemnikih presadkov
  [Diagnosis of viral infections in transplant recipients]
  2005
 56. Arnež Maja
  Novosti v pediatrični infektologiji
  [Novelties in pediatric infectology]
  2005
 57. Tomažič Janez; Matičič Mojca
  Sodobna protivirusna zdravila, ki jih uporabljamo v klinični praksi pri odraslih bolnikih
  [Antiviral drugs in current clinical practice in adult patients]
  2005
 58. Saletinger Rajko; Novak Zmago; Krajnc Olga
  Okužbe s humanimi herpesvirusi
  [Infections with human herpesviruses]
  2005
 59. Novak-Antolič Živa
  Infekti v nosečnosti
  2004
 60. Lavre Janez; Šketa Tatjana; Šuc Simona
  Neimunski fetalni hidrops: analiza primerov v 10 letnem obdobju of 1982 do 1992
  1992
 61. Hof Herbert
  Fungal and parasitic infections in the immunocompromised host
  [Okužbe z glivami in paraziti pri imunsko oslabljenih bolnikih]
  2004
 62. Poljak Mario; Meško Karmen M; Seme Katja
  Virusne okužbe pri imunsko oslabljenih bolnikih
  [Viral infections in the immunocompromised patients]
  2004
 63. Preložnik-Zupan Irena; Pretnar Jože; Zver Samo; Fikfak Nataša
  Zdravljenje avtoimunskih citopenij po alogenični presaditvi krvotvornih matičnih celic - prikaz dveh primerov
  [Treatment of severe autoimmune cytopenias after allogeneic stem cell transplantation - report of two cases]
  2004
 64. Vodopivec B; Cerar A
  Patološke spremembe pri motnjah motilitete prebavne cevi
  2003
 65. Klemenc Polona; Marin Jožica
  Onkogeno delovanje herpesvirusov
  [Herpesviruses and their oncogenic activity]
  2003
 66. L'Hermine-Coulomb Aurore
  Perinatal and neonatal viral infections (except HIV)
  2003
 67. Tomažič J
  Standard of care for HIV infected individuals/aids patients in Slovenia: short review
  2003
 68. Hafner Matjaž
  Presaditev jeter: indikacije, priprava in vodenje po posegu
  2003
 69. Rott Tomaž
  Transplantacijska histopatologija: Patološke spremembe na presajenih ledvicah
  2003
 70. Hafner Matjaž
  Zapleti po presaditvi jeter
  2002
 71. Fidler Nataša; Sauerwald Thorsten U; Demmelmair Hans; Koletzko Berthold
  Fat content and fatty acid composition of fresh, pasteurized, or sterilized human milk
  2001
 72. Zorc Metka; Legan Mateja; Zorc-Pleskovič Ruda; Vraspir-Porenta Olga
  Case report: 42-year-old man with diffuse and distal coronary artery disease and chronic chlamydial infection
  2001
 73. Vodovnik A; Cerar A
  Synchronous herpes simplex virus and cytomegalovirus esophagitis
  2000
 74. Todorovič-Guid Mirjana; Krajnc Olga
  Racionalna farmakoterapija kongenitalne citomegalovirusne okužbe
  2001
 75. Trgovčič J; Štimac D; Polić B; Krmpotić A; Pernjak-Pugel E; Tomac J; Hasan M; Wraber B; Jonjić S
  Immune responses and cytokine induction in the development of severe hepatitis during acute infections with murine cytomegalovirus
  2000
 76. Konjajev Z
  MENINGOENCEPHALITIS CAUSED BY CYTOMEGALOVIRUS IN CONGENITALLY INFECTED NEWBORNS
  1976
 77. Zver Samo
  Invazivne glivične okužbe - naše izkušnje pri diagnostiki in zdravljenju
  [Our experiences with diagnostics and treatment of invasive fungal infections]
  2000
 78. Jonjić Stipan
  Citomegalovirusi se s svojimi beljakovinami izmikajo T-limfocitnem in NK celičnemu odzivu
  [Immune evasion of T cell and NK cell responses by cytomegalovirus proteins]
  2000
 79. Rukavina Daniel; Balen-Marunić Sanja; Prpić Larisa
  The role of perforin mediated cytoxicity in infections
  [Vloga s perforinom pogojene citotoksičnosti pri okužbah]
  2000
 80. Marin J; Keše D; Potočnik M; Rogl-Butina M
  Laboratory diagnosis of herpesviruses
  2000
 81. Lukić Ljubiša
  Varna transfuzija krvnih pripravkov
  [Safe transfusion of blood-derived medicinal products]
  2000
 82. Paro-Panjan Darja; Sever-Novosel Marjeta; Bratanič Borut
  Okužba novorojenčkov s citomegalovirusom: prikaz primerov
  1998
 83. Halwachs G; Engele H; Fast C; Danda M; Rosegger H; Truschnig-Wilders M
  Congenital CMV
  1998
 84. Blejec Tanja
  Infekcije s herpesvirusi v nosečnosti
  1999
 85. Matičič Mojca
  Spolno prenosljivi humani herpesvirusi
  1999
 86. Tomažič Janez
  Okužbe s herpesvirusi pri bolnikih z zmanjšanim imunskim odzivom
  1999
 87. Urlep-Šalinović Vera
  Humani herpesvirusi in možnost prenosa s transfuzijo
  [Human herpesviruses and the possibility of transmission by blood transfusion]
  1999
 88. Mesarić Branko; Begovac Josip; Lisić Miroslav; Maretić Tomislav; Kniewald Tihana
  Citomegalovirusni retinitis (CMVR) u oboljelih od AIDS-a
  [Cytomegalovirus retinitis in AIDS patients]
  1999
 89. Kochanowski Bernd
  Herpes viruses: different tools for different diseases
  1999
 90. Kraut Aleksandra
  Preiskava očesne prekatne vodke v razločevanju intraokularnih vnetij
  1998
 91. Marin Jožica; Keše Darja
  Diagnostika okužb s herpesvirusi
  1998
 92. Kraigher Alenka; Hočevar-Grom Ada; Marinič-Fišer Nataša
  Epidemilogija nebakterijskih okužb
  1998
 93. Fras Zlatko
  Kronična okužba in razvoj ateroskleroze s poudarkom na pomenu okužbe s klamidijo
  [Chronic infection and the development of atherosclerosis with emphasis on the role of chlamydial infection]
  1998
 94. Radšel-Medvešček A; Matičič M
  Spolno prenosljivi herpesvirusi
  [Sexually transmitted herpesvirus diseases]
  1995
 95. Buturović-Ponikvar J; Kandus A; Malovrh M; Ponikvar R; Kveder R
  Ganciclovir treatment for cytomegalovirus infections in renal transplant recipients
  1992
 96. Novak-Antolič Ž
  Infekti v nosečnosti
  1994
 97. Begovac J; Soldo I; Presečki V
  Cytomegalovirus mononucleosis in children compared with the infection in adults and with Epstein-Barr virus mononucleosis
  1988
 98. Marolt-Gomišček M
  Okužbe, ki jih povzročajo herpes virusi
  1992
 99. Marin J; Cizelj D; Uršič-Vrščaj M
  Določanje virusnih dezoksiribonukleinskih kislin v citoloških preparatih in v rezinah tkiva s hibridizacijo in situ
  [Detection of viral DNA in cell smears and in tissue sections by "in situ" hybridisation]
  1991
 100. Vujošević M
  Infekcije centralnega živčnega sistema z virusi herpes in možnosti zdravljenja
  1991

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics