biomedicina slovenica


"CYTOMEGALOVIRUSES" : 14

 1. Begovac J; Soldo I; Presečki V
  Cytomegalovirus mononucleosis in children compared with the infection in adults and with Epstein-Barr virus mononucleosis
  1988
 2. Marolt-Gomišček M
  Okužbe, ki jih povzročajo herpes virusi
  1992
 3. Marin J; Cizelj D; Uršič-Vrščaj M
  Določanje virusnih dezoksiribonukleinskih kislin v citoloških preparatih in v rezinah tkiva s hibridizacijo in situ
  [Detection of viral DNA in cell smears and in tissue sections by "in situ" hybridisation]
  1991
 4. Vujošević M
  Infekcije centralnega živčnega sistema z virusi herpes in možnosti zdravljenja
  1991
 5. Marin J; Cizelj D; Uršič-Vrščaj M
  Določanje virusnih DNA v citoloških preparatih in v rezinah tkiva z "in situ" hibridizacijo
  1990
 6. Radšel-Medvešček A
  Zaščita bolnikov s cepljenji
  1989
 7. Koren S
  Interferoni in virusne okužbe
  1989
 8. Ljubić A; Lazarević B; Pilić Ž; Radunović N; Žerjav S; Ðurković O
  Antenatalna dijagnostika fetalnih infekcija
  1990
 9. Rott T; Volavšek M; Ferluga D
  Pregled oportunističnih okužb pri bolnikih z AIDS-om
  [A review of opportunistic infections in patients with AIDS]
  1989
 10. Popović M; Lesjak-Lakić D
  Nevropatološke spremembe pri AIDS-u
  [Neuropathological changes in patients suffering from AIDS]
  1989
 11. Dragaš AZ
  Kontamination der Inkubatoren mit Viren - Desinfektion mit Perameisensaeure
  [The contamination of incubators by viruses - disinfection with performic acid]
  1988
 12. Likar M
  Virusne infekcije, ki prehajajo z matere na plod
  1986
 13. Jovanović T; Bujko-Klisura M; Dotlić R; Marković Lj
  ELISA and complement fixation test in serological diagnosis of cytomegalovirus infection during pregnancy
  1986
 14. Likar M
  DNK - virusi
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics