biomedicina slovenica


"Cachexia" : 107

 1. Tkalec Tjaša; Pandel Mikuš Ruža; Kvas Andreja
  Kaheksija pri srčnem popuščanju in prehranska obravnava
  [Cardiac cachexia and nutritional assessment]
  2017
 2. Saitoh Masakazu; Santos Marcelo R. dos; Emami Amir; Ishida Junichi; Ebner Nicole; Valentova Miroslava; Bekfani Tarek; Sandek Anja; Lainščak Mitja; Doehner Wolfram
  Anorexia, functional capacity, and clinical outcome in patients with chronic heart failure
  2017
 3. Lainščak Mitja; Laviano Alessandro
  ACT-ONE - ACTION at last on cancer cachexia by adapting a novel action beta-blocker
  2016
 4. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc
  2016
 5. Stegel Petra; Rotovnik-Kozjek Nada; Avramović Brumen Brigita; Strojan Primož
  Bioelectrical impedance phase angle as indicator and predictor of cachexia in head and neck cancer patients treated with (chemo)radiotherapy
  2016
 6. Fearon KCH; Argiles JM; Baracos VE; Bernabei R; Lainščak Mitja
  Request for regulatory guidance for cancer cachexia intervention trials
  2015
 7. Lončar Goran; Springer Jochen; Anker Marcus S.; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja
  Cardiac cachexia: hic et nunc: Ýhic et nuncÝ - here and now
  2015
 8. Rotovnik-Kozjek Nada
  Starostnik in rak - značilnosti presnove in prehrana
  2006
 9. Lončar Goran; Omersa Daniel; Cvetinović Nataša; Arandjelovic Aleksandra; Lainščak Mitja
  Emerging biomarkers in heart failure and cardiac cachexia
  2014
 10. Zakotnik Branko
  Prehranjevanje in nadomeščanje tekočin pri umirajočem bolniku
  2009
 11. Gorenc Mojca; Rotovnik-Kozjek Nada; Strojan Primož
  Malnutrition and cachexia in patients with head and neck cancer treated with (chemo)radiotherapy
  2015
 12. Rotovnik-Kozjek Nada; Mrevlje Živa
  Kaheksija je prepogosto podcenjen in neprepoznan medicinski problem
  2010
 13. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehranska podpora bolnika z rakom
  2012
 14. Trobec Katja; Palus Sandra; Tschirner Anika; Von Haehling Stephan; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja; Anker Stefan D.; Springer Jochen
  Rosiglitazone reduces body wasting and improves survival in a rat model of cancer cachexia
  2014
 15. Rotovnik-Kozjek Nada; Lobnik-Zorko Alenka
  Kaj jesti in koliko
  2009
 16. Szabó Tibor; Lainščak Mitja
  Plasma adiponectin in heart failure with and without cachexia
  2013
 17. Ebner Nicole; Springer Jochen; Kalantar-Zadeh Kamyar; Lainščak Mitja; Doehner Wolfram; Anker Stefan D.; Von Haehling Stephan
  Mechanism and novel therapeutic approaches to wasting in chronic disease
  2013
 18. Farkaš-Lainščak Jerneja; Haehling Stephan; Kalantar-Zadeh Kamyar; Morley John E.; Anker Stefan D.; Lainščak Mitja
  Cachexia as a major public health problem
  2013
 19. Rotovnik-Kozjek Nada; Mrevlje Živa; Koroušić-Seljak Barbara; Kogovšek Katja; Zakotnik Branko; Takač Iztok; Horvat Matjaž; Dovšak Tadej; Didanovič Vojislav; Kansky Andrej; Červek Jožica; Velenik Vaneja; Anderluh Franc; Kerin-Povšič Milena; Sever Matjaž; Strojan Primož; Štabuc Borut; Unk Mojca; Benedik Jernej; Brecelj Erik; Pintar Tadeja; Kompan Lidija; Novak Marko; Petrica Laura; Mlakar-Mastnak Denis; Avramović Brumen Brigita; Peklaj Eva; Jankovič Rajmonda; Jelenko Urška; Rotner Edita; Ðukić Sanja; Tavčar Petra
  Kaheksija pri bolnikih z rakom
  [Cancer cachexia]
  2013
 20. Duratović Amela; Novaković Srdjan
  25. Onkološki vikend
  2012
 21. Rotovnik-Kozjek Nada
  Vpliv enteralnega glutamina na vnetni odziv in presnovni stres pri bolnikih z rakom danke med predoperativno radio- in kemoterapijo
  [The influence of enteral glutamine on inflammatory response and metabolic stress during neoadjuvant radio- and chemotherapy in patients with rectal cancer]
  2012
 22. Strojan Primož
  Pogled radioterapevta onkologa na kaheksijo pri bolnikih z rakom
  2012
 23. Rotovnik-Kozjek Nada; Mrevlje Živa; Koroušić-Seljak Barbara; Kogovšek Katja; Zakotnik Branko; Takač Iztok; Horvat Matjaž; Dovšak Tadej; Didanovič Vojislav; Kansky Andrej; Červek Jožica; Velenik Vaneja; Anderluh Franc; Kerin Milena; Sever Matjaž; Strojan Primož; Štabuc Borut; Unk Mojca; Benedik Jernej; Brecelj Erik; Pintar Tadeja; Kompan Lidija; Novak Marko; Petrica Laura; Mlakar-Mastnak Denis; Brumen Brigita; Peklaj Eva; Jankovič Rajmonda; Jelenko Urška; Rotner Edita; Ðukić Sanja; Tavčar Petra
  Slovenska priporočila za obravnavo kaheksije pri bolnikih z rakom
  2012
 24. Kogovšek Katja
  Farmakološko zdravljenje kaheksije pri bolnikih z rakom
  2012
 25. Tavčar Petra
  Farmakološka obravnava kaheksije pri bolnikih z rakom: pregled interakcij
  2012
 26. Červek Jožica; Ivanušič Kristijan
  Paliativna obravnava kaheksije pri bolnikih z rakom
  2012
 27. Rotovnik-Kozjek Nada; Kogovšek Katja
  Novosti o kaheksiji
  2012
 28. Rotovnik-Kozjek Nada
  Enteralna prehrana
  2012
 29. Lainščak M; von Haehling S; Doehner W; Anker SD
  The obesity paradox in chronic disease: facts and numbers
  2012
 30. Goličnik Alenka; Marš Tomaž; Grubič Zoran; Lainščak Mitja; Podbregar Matej
  Atorvastatin modulates lipopolysaccharide induced TNF-alpha secretion from precursors of human skeletal muscle
  2012
 31. Lainščak Mitja; von Haehling Stephan; Doehner Wolfram; Sarc Irena; Jerič Tina; Ziherl Kristina; Košnik Mitja; Anker Stefan D; Šuškovič Stanislav
  Body mass index and prognosis in patients hospitalized with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 32. Kotnik Nejc; Haberl Saša; Pegan Katarina; Grubič Zoran; Pavlin Mojca; Marš Tomaž
  Comparison of electroporation and lipofection for invitro transfer of plasmid PEGFP-N1 into human myoblasts
  2011
 33. Benedik Barbara; Farkaš-Lainščak Jerneja; Košnik Mitja; Kadivec Saša; Lainščak Mitja
  Mini nutritional assessment score predicts rehospitalisations in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 34. Trobec Katja; von Haehling Stephan; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Growth hormone, insulin-like growth factor 1, and insulin signaling-a pharmacological target in body wasting and cachexia
  2011
 35. Rotovnik-Kozjek Nada; Lahajnar Slavica; Milakić-Snoj Zvezdana; Škufca-Smrdel Andreja Cirila
  Podporna terapija raka
  2009
 36. Šeruga Boštjan; Zhang Haibo; Bernstein Lori J; Tannock Ian
  Cytokines and their relationship to the symptoms and outcome of cancer
  2008
 37. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehrana in telesna aktivnost - osnovna terapija kaheksije
  [Nutrition and physical activity - the therapeutical groundwork in cachexia]
  2011
 38. Bajuk-Studen Katica; Pfeifer Marija
  Vloga hormonov v zdravljenju kaheksije
  [Hormones in the management of cachexia]
  2011
 39. Kogovšek Katja
  Farmakološko zdravljenje kaheksije
  [Pharmacological treatment of cachexia]
  2011
 40. Veninšek Gregor
  Sarkopenija in kaheksija pri starostniku
  [Sarcopenia and cachexia in the elderly]
  2011
 41. Knap Bojan
  Kaheksija in kronična ledvična bolezen
  [Chronic kidney disease and cachexia]
  2011
 42. Lainščak Mitja
  Kaheksija pri srčnih boleznih in kronični obstruktivni pljučni bolezni
  [Cachexia in cardiac disease and chronic obstructive pulmonary disease]
  2011
 43. Grubič Zoran
  Patofiziologija kaheksije
  [Pathophysiology of cachexia]
  2011
 44. Mrevlje Živa
  Kaj je kaheksija?
  [What is cachexia?]
  2011
 45. Kozjek-Rotovnik Nada; Mrevlje Živa
  Zbornik povzetkov predavanj simpozija Kaheksija - izziv sodobne medicine; 2011 Jan 11, Ljubljana
  [Cachexia - the challenge of modern medicine]
  2011
 46. Pirkmajer Sergej; Prelovšek Oja; Lipovšek Erika; Podbregar Matej; Grubič Zoran; Marš Tomaž
  The effects of pro-and anti-inflammatory factors on the interleukin (IL) 6 secretion from the precursors of muscle regeneration
  2010
 47. von Haehling Stephan; Lainščak Mitja; Doehner Wolfram; Ponikowski Piotr
  Diabetes mellitus, cachexia and obesity in heart failure: rationale and design of the Studie investigating co-morbidities aggravating heart failure (SICA-HF)
  2010
 48. Rozentryt Piotr; von Haehling Stephan; Lainščak Mitja; Nowak Jolanta U; Lalantar-Zafeh Kamyar; Polonski Lech; Anker Stefan D
  The effects of a high-caloric protein-rich oral nutritional supplement in patients with chronic heart failure and cachexia on quality of life, body composition, and inflammation markers: a randomized, double-blind pilot study
  2010
 49. Rotovnik-Kozjek Nada
  Telesna aktivnost pri bolnikih z rakom
  2010
 50. Slemenšek L; Žalik Z
  Prehranjenost otroka z rakom
  [Nutritional status of children with cancer]
  2010
 51. Petrica Laura
  Prehrana pri paliativnem pacientu
  2009
 52. Pirkmajer S; Prelovšek O; Lipovšek E; Podbregar M; Grubič Z; Marš T
  The effects of pro- and anti-inflammatory factors on the IL-6 secretion fromj the precursors of muscle regeneration
  2009
 53. Anonymous ;
  Final program and abstract book of the 5th cachexia conference; 2009 Dec 5-8; Barcelona
  2009
 54. Farkaš J; Lainščak M; Evans WJ; Anker SD
  Cachexia: a public health perspective
  2009
 55. Lainščak Mitja
  How does cachexia cause death?
  2009
 56. Jurdana Mihaela
  Cancer cachexia-anorexia syndrome and skeletal muscle wasting
  [Sindrom rakave kaheksije-anoreksije in izguba skeletno mišične mase]
  2009
 57. Šuškovič Stanislav
  COPD is not COPD is not allergy
  2009
 58. Hočevar Barbara; Rotovnik-Kozjek Nada
  Podhranjenost v bolnišnicah: kongres o klinični prehrani
  2005
 59. Lainščak Mitja; Anker Stefan D
  Prognostic factors in chronic heart failure
  2009
 60. von Haehling Stephan; Lainščak Mitja; Springer Jochen; Anker Stefan D
  Cardiac cachexia: a systematic overview
  2008
 61. Lainščak Mitja; von Haehling Stephan; Anker Stefan D
  Natriuretic peptides and other biomarkers in chronic heart failure: from BNP, NT-proBNP, and MR-proANP to routine biochemical markers
  2009
 62. Lainščak Mitja; Sandek Anja; Anker Stefan D
  Cardiac cachexia
  2008
 63. Lainščak Mitja; Filippatos Gerasimos S; Gheorghiade Mihai; Fonarow Gregg C; Anker Stefan D
  Cachexia: common, deadly, with and urgent need for precise definition and new therapies
  2008
 64. Ećimović Patricija; Rotovnik-Kozjek Nada; Janež Andrej
  Tumorska hipoglikemija - premalo prepoznano nujno stanje
  [Tumor hypoglycemia - under-recognized medical emergency]
  2008
 65. Jurdana Mihaela
  Radiation effects on skeletal muscle
  [Radiacijske poškodbe skeletne mišice]
  2008
 66. Lainščak Mitja; Podbregar Matej; Anker Stefan D
  How does cachexia influence survival in cancer, heart failure and other chronic diseases?
  2007
 67. Šavli Metka; Jamar Breda
  Adenocarcinoma of the small bowel
  [Adenokarcinom ozkega črevesa]
  2007
 68. Lainščak Mitja; von Haehling Stephan; Springer Jochen; Anker Stefan D
  Biomarkers for chronic heart failure
  2007
 69. Lainščak Mitja; Andreas Stefan; Scanlon Paul D; Somers Virend K; Anker Stefan D
  Ghrelin and neurohumoral antagonists in the treatment of cachexia associated with cardiopulmonary disease
  2006
 70. Lainščak Mitja; Doehner Wolfram; Anker Stefan D
  Metabolic disturbances in chronic heart failure: a case for the "macho" approach with testosterone?!
  2007
 71. Rotovnik-Kozjek Nada
  Hrana in rak
  [Food and cancer]
  2006
 72. Lainščak Mitja; Vrtovec Bojan; Bunc Matjaž; Doehner Wolfram
  Metabolic disturbances in chronic heart failure: where to from here?
  [Metabolične spremembe pri srčnem popuščanju: kako naprej?]
  2006
 73. Rotovnik-Kozjek Nada
  Kahesija in debelost
  2006
 74. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehrana paliativnega bolnika
  2006
 75. Cesar-Komar Marija
  Paliativa
  2006
 76. Bunc Matjaž; Vrtovec Bojan
  Metabolic changes during advanced heart failure
  2006
 77. Žmahar Anita
  Prehranska dopolnila da ali ne?
  2005
 78. Petrica Laura
  Prehranska podpora pri pacientih z rakom
  [Nutrition support for cancer patients]
  2005
 79. Rotovnik-Kozjek Nada
  Presnovne spremembe pri rakasti kaheksiji in nove smernice
  2005
 80. Lahajnar S; Rotovnik-Kozjek N; Čufer T; Vakselj A
  Vprašanja in odgovori
  2005
 81. Lainščak Mitja; Keber Irena; Anker Stefan D
  Body composition changes in patients with systolic heart failure treated with beta blockers: a pilot study
  2006
 82. Čufer Tanja
  Palliative and supportive care
  2005
 83. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Prehranska podpora pri paliativnem bolniku
  [Nutritional support in palliative cancer patient]
  2005
 84. Rotovnik-Kozjek Nada; Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Prehranska in medikamentozna podpora pri anoreksiji in kaheksiji
  2005
 85. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehrambena podpora onkološkega bolnika v času zdravljenja
  2004
 86. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehranska terapija
  2004
 87. Lobnik-Zorko Alenka
  Rak se ne pozdravi s stradanjem! Skrbno načrtovana prehrana v času bolezni
  2004
 88. Rotovnik-Kozjek Nada
  Hrana, spregledan del zdravljenja
  2004
 89. Szepietowski JC; Reich A; McKenzie RC
  The multifunctional role of leukaemia inhibitory factor in cutaneous biology
  2004
 90. Rotovnik-Kozjek N
  Metabolne spremembe pri rakasti kaheksiji in novi trendi v prehranski podpori rakastega bolnika
  2004
 91. Kozjek-Rotovnik Nada
  Prehrambena podpora starostnika z rakastim obolenjem
  2003
 92. Mušič Mark; Pleskovič Alojz; Ferlan-Marolt Vera; Luzar Boštjan
  Glukagonom
  [Glucagonom]
  2003
 93. Rotovnik-Kozjek Nada
  Osnovne metabolne podpore pri bolniku z rakom
  2002
 94. Čufer Tanja
  Palliative and supportive care
  2003
 95. Šabovič Mišo; Mavri Alenka
  Leptin in debelost - nevroendokrini, presnovni in aterogeni učinki leptina
  [Leptin and obesity - neuroendocrine, metabolic and atherogenic effects of leptin]
  2003
 96. Čufer Tanja
  Izguba telesne teže in podhranjenost bolnikov z rakom
  2002
 97. Črne-Finderle Neva
  Patofiziologija rakave celice
  2001
 98. Podbregar Matej
  Metabolism in chronic heart failure leading to cardiac cachexia - pathophysiology
  2001
 99. Drolc Helena; Fras Albert Peter
  Kaheksija pri bolniku z rakom
  1999
 100. Črne-Finderle Neva
  Biologija rakave celice
  1998

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics