biomedicina slovenica


"Cadaver" : 235

 1. Kocbek Lidija; Rakuša Mateja
  Common trunk of the posterior intercostal arteries from the thoracic aorta
  2018
 2. Senekovič Vladimir; Balažic Matej
  Bioabsorbable sutures versus screw fixation of displaced tibial eminence fractures
  2014
 3. Damjanovska Marija; Stopar Pintarič Tatjana; Cvetko Erika; Vlassakov Kamen
  The ultrasound-guided retrolaminar block
  2018
 4. Kocbek Lidija; Rakuša Mateja
  Thiel's embalming method
  [Thielova metoda balzamiranja teles]
  2017
 5. Ažman Josip; Stopar Pintarič Tatjana; Cvetko Erika; Vlassakov Kamen
  Ultrasound-guided glossopharyngeal nerve block
  2017
 6. Cvetko Erika; Meznarič Marija
  Concomitant fenestration and phlebectasia of the right internal jugular vein
  2017
 7. Azmank J.; Stopar Pintarič Tatjana; Cvetko Erika; Vlassakov Kamen
  A novel technique for ultrasound-guided glossopharyngeal nerve block - a proof of concept cadaver and sonoanatomy study
  2016
 8. Bele Uroš; Kelc Robi
  Upper and lower urinary tract endoscopy training on Thiel-embalmed cadavers
  2016
 9. Pejković Božena
  Zalisci na uščima pritoka koronarnog venskog sinusa
  1984
 10. Pejković Božena
  Morfologija i topografija koronarnog venskog sinusa
  1982
 11. Pejković Božena
  Odnos simpatičnog stabla i slabinskog dela prečage
  1981
 12. Morjane Abdelwaheb; Dahmane Raja; Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Anatomy and surgical relevance of the hepatocaval ligament
  2008
 13. Bošnjak Roman
  Endoscopic approaches to the cavernous sinus
  2015
 14. Cvetko Erika
  Unilateral fenestration of the internal jugular vein
  2015
 15. Cvetko Erika
  A case of left-sided absence and right-sided fenestration of the external jugular vein and a review of the literature
  2014
 16. Feigl Georg; Benkhadra Mehdi; Lenfant François; Trouilloud Pierre; Anderhuber Friedrich; Bonniaud Philippe; Fasel Jean H. D.; Nemetz Wolfgang
  Bronhoskopija in krikotirotomija: primerjava Thielove fiksirne metode z ostalimi metodami fiksacije in pri živih
  [Bronchoscopy and cricothyrotomy: results from cadavers embalmed with Thiel's method compared to other embalming methods and living objects]
  2008
 17. Trotovšek Tatjana
  Multiorganski odvzem za transplantacijo
  [Multiorgan procurement for organ transplantation]
  2014
 18. Filardo G.; Drobnič Matej; Perdisa F.; Hribernik Marija; Marcacci Maurilio
  Fibrin glue improves osteochondral scaffold fixation
  2014
 19. Cvetko Erika
  Thyrolinguofacial trunk arising from the carotid bifurcation determined by cadaver dissection
  2013
 20. Snoj Žiga; Cvetko Erika
  #A #case of unilateral fenestration and duplication of the external jugular vein
  2013
 21. Merc Matjaž; Drstvenšek Igor; Vogrin Matjaž; Brajlih Tomaž; Rečnik Gregor
  Uporaba vodilnih šablon, izdelanih s tehnologijo hitre izdelave prototipov pri vstavitvi pedikularnih vijakov
  [Use of rapid prototyping drill guide template for pedicle screw placement]
  2013
 22. Suhodolčan Lovro; Brojan Miha; Kosel Franc; Drobnič Matej; Alibegović Armin; Brecelj Janez
  Cryopreservation with glycerol improves the in vitro biomechanical characteristics of human patellar tendon allografts
  2013
 23. Košutić Damir; Pejković Božena; Anderhuber Friedrich; Vadnjal Sabina; Žic Rado; Gulic Rozita; Krajnc Ivan; Šolman Lea; Kocbek Lidija
  Complete mapping of lateral and medial sural artery perforators: anatomical study with Duplex-Doppler ultrasound correlation
  2012
 24. Starc Andrej; Morjane Abdelwaheb; Dahmane Raja
  Anatomical approach to the liver mobilization: a study on cadaveric livers
  2012
 25. Potočnik Hubert; Krofel Miha; Smole Irena; Vrezec Al; Kos Ivan
  Mrhovina kot prispevek k biotski pestrosti slovenskega živalstva
  [Carrion can contribute to biodiversity of Slovenian fauna]
  2012
 26. Cvetko Erika
  A case of an unusual arrangement of numerous tributaries to the middle temporal vein and its fenestration
  2013
 27. Cvetko Erika
  A case of unilateral fenestration of the external jugular vein, through which the cervical branch of the facial nerve passes
  2013
 28. Krofel Miha
  Monitoring of facultative avian scavengers on large mammal carcasses in Dinaric forest of Slovenia
  [Spremljanje priložnostnih pričjih mrhovinarjev na truplih velikih sesalcev v dinarskem gozdu Slovenije]
  2011
 29. Arh Jernej
  Primerjava zunanjega pomičnega testa in notranjega nagibnega testa za diagnosticiranje poškodbe medialnega patelofemoralnega ligamenta na sveže zmrznjenih in odtajanih kadavrskih preparatih
  2011
 30. Erić Mirela; Ravnik Dean; Žic Rado; Dragnić Nataša; Krivokuća Dragan; Lekšan Igor; Hribernik Marija
  Deep inferior epigastric perforator flap: an anatomical study of the perforators and local vascular differences
  2012
 31. Krkovič Matija; Bošnjak Roman
  Subperiosteal elevation of the ulnar nerve-Anatomical considerations and preliminary results
  2008
 32. Dahmane Raja; Morjane Abdelwaheb; Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Anatomy of the ligamentum venosum Arantii and its contribution to the left hepatic vein and common trunk control: #a #study on cadaveric livers
  2009
 33. Kovač J; Arnol M; Vidan-Jeras B; Bren AF; Kandus A
  Does pretransplant soluble CD30 serum concentration affect deceased-donor kidney graft function 3 years after transplantation?
  2008
 34. Maličev Elvira; Kregar-Velikonja Nevenka; Barlič Ariana; Alibegović Armin; Drobnič Matej
  Comparison of articular and auricular cartilage as a cell source for the autologous chondrocyte implantation
  2009
 35. Kaplan-Pavlovčič S; Kmetec A; Vizjak A; Ferluga D
  Xanthogranulomatous pyelonephritis in nonfunctioning transplanted kidney
  2003
 36. Smrke Dragica; Biščević Mirza
  Variation of pelvic diameters due to different scanning positions--the experimental study
  2007
 37. Božikov K; Shaw-Dunn J; Soutar DS; Arnež ZM
  Arterial anatomy of the lateral orbital and cheek region and arterial supply to the "peri-zygomatic perforator arteries" flap
  2008
 38. Drobnič Matej; Radosavljevič Damjan; Hribernik Marija; Pavlovčič Vinko
  Human cadaveric material in the research of cartilage repair
  2007
 39. Drobnič Matej
  Primerjava različnih pričvrstitev nosilca hrustančnih celic v kolenskem sklepu
  2006
 40. Brecelj Janez; Kralj Marko
  Presaditev kosti
  2006
 41. Zabavnik Zoran
  Možni mrtvi darovalec: kdaj umrla oseba postane možni mrtvi darovalec organov?
  2006
 42. Drobnič M; Radosavljevič D; Ravnik D; Pavlovčič V; Hribernik M
  Comparison of four techniques for the fixation of a collagen scaffold in the human cadaveric knee
  2006
 43. Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Anatomy of the brachial plexus
  2004
 44. Novak-Jankovič Vesna
  Thoracic and lumbar epidural blocks
  2004
 45. Janežič Tomaž
  Zdravljenje poškodovancev z obsežnimi opeklinami s kulturami lastnih epitelijskih presadkov
  [Treatment of critically ill burned patients by cultures epithelial autografts]
  2005
 46. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Local anaesthetics, pharmacology and toxicity
  2005
 47. Gligorijević Slobodan; Paver-Eržen Vesna; Ravnik Dejan
  Neural blockades on cadavers. Lecture book of the 3rd ESRA (European society of regional anaesthesia and pain tehrapy) workshop; 2005 Sep 30 - Oct 1; Ljubljana
  2005
 48. Mlakar Boštjan; Gadžijev Eldar M; Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Congruence between the courses of the biliary ductal and the hepatic arterial systems
  2005
 49. Kandus Aljoša
  Basiliximab in renal transplantation
  2005
 50. Drobnič M; Marš T; Alibegović A; Bole V; Balažic J; Grubič Z; Brecelj J
  Viability of human chondrocytes in an ex vivo model in relation to temperature and cartilage depth
  2005
 51. Magdić B; Savanović V; Čedić V; Marenovič T; Šurbatović M
  Medicinski, etički in forenzički aspekti utvrđivanja smrti in uzimanja organa za kadaveričnu transplantaciju
  1998
 52. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Local anaesthetics, pharmacology and toxicity
  2004
 53. Gligorijevi Slobodan; Paver-Eržen Vesna; Ravnik Dejan
  Neural blockades on cadavers. Lecture book of the 2nd ESRA (European society of regional anaesthesia and pain therapy) workshop; 2004 Oct 1-2; Ljubljana
  2004
 54. Kandus A; Grego K; Arnol M; Kovač D; Kovač J; Lindič J; Bren A
  Prevention of early acute rejection with daclizumab and triple immunosuppression in cadaveric renal allograft recipients
  2005
 55. Kandus A; Grego K; Arnol M; Kovač D; Kovač J; Lindič J; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R; Bren AF
  Prevention of early acute rejection with basiliximab and triple immunosuppresion in cadaveric renal allograft recipients
  2005
 56. Kandus Aljoša; Grego Katarina; Bren Andrej F
  Prevention of early acute rejection with daclizumab and triple immunosuppression in cadaveric renal allograft recipients
  2005
 57. Popović Miodrag A
  Akceleracijsko-deceleracijski zlomi lobanjskega dna: eksperimentalna študija
  1992
 58. Plešec Eva
  Izbira prejemnika ledvice mrtvega darovalca v različnih evropskih državah
  2004
 59. Avsec-Letonja Danica
  Program presajanja čvrstih organov v Sloveniji
  [Program of transplantation of organs in Slovenia]
  2005
 60. Malovrh Marko
  Presaditev ledvice živega darovalca
  2005
 61. Kovač Damjan
  Čakalni seznam in dodelitev kadavrske ledvice
  2005
 62. Vončina Jasna; Malovrh Marko
  Vloga Kliničnega centra pri presajanju ledvic
  2005
 63. Avsec-Letonja Danica
  Vloga Slovenija-transplanta pri presaditvi ledvic
  2005
 64. Kandus Aljoša; Arnol Miha
  Prikaz presaditve ledvic - stanje v Sloveniji in primerjava z drugimi državami
  2005
 65. Grego K; Kandus A; Arnol M; Kovač D; Lindič J; Bren AF
  Prevention of early acute rejection with daclizumab and triple immunosuppression
  2005
 66. Avsec-Letonja Danica
  National transplant network
  2004
 67. Malovrh Marko
  Kriteriji za presaditev ledvice
  1994
 68. Hribernik Marija; Ravnik Dean
  Anatomy of the lumbar, sacral and pudendal plexus
  2003
 69. Ravnik Dean; Hribernik Marija
  Anatomy of the brachial plexus
  2003
 70. Novak-Jankovič Vesna
  Thoracic and lumbar epidural blocks
  2003
 71. Gligorijević Slobodan; Paver-Eržen Vesna; Ravnik Dejan
  Neural blockades on cadavers. Lecture book of the 1st ESRA (European society of regional anaesthesia and pain therapy) workshop; 2003 Oct 3-4; Ljubljana
  2003
 72. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Local anaesthetics, pharmacology and toxicity
  2003
 73. Stantič-Pavlinič Mirjana
  Naravne katastrofe in epidemije - novi dogodki, novi predpisi
  2005
 74. Kandus A; Grego K; Arnol M; Kovač D; Lindič J; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R; Bren AF
  Prevention of early acute rejection with basiliximab and triple immunosuppression in cadaveric renal allograft recipients
  2004
 75. Trontelj Jože
  Spoštovanje človekovega dostojanstva v zvezi z biomedicino: mednarodni dokumenti in slovenski pravni red
  [Respect for human dignitiy in connection with bioethics: international documents and Slovenian legal order]
  2004
 76. Pejković Božena
  An anatomical variation of the origin of the human right inferior thyroid and bronchial arteries
  2004
 77. Pejković Božena; Krajnc Ivan
  The anatomic variabilty of the coronary vasculature of the human heart - Part 1. Functional vascular zones - A morphological view
  2004
 78. Pejković Božena; Krajnc Ivan
  The anatomic variabilty of the coronary vasculature of the human heart - Part 2. Some anatomical peculiarities of arteriovenous relations
  2004
 79. Meznarič-Petruša Marija; Cvetko Erika
  Sectional anatomy of auditory tube
  2004
 80. Kandus Aljoša
  Presaditev ledvic
  2004
 81. Kovač Damjan; Lindič Jelka; Kandus Aljoša
  Priprava bolnika na presaditev kadavrske ledvice
  2004
 82. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi v Sloveniji - letno poročilo 2002
  2004
 83. Pintar Tatjana
  Vzdrževanje mrtvega darovalca organov med multiorganskim odvzemom
  2003
 84. Pfeifer Vladimir
  Pomen očesne banke za transplantacijo roženice
  [Eye banking for corneal transplantation]
  2004
 85. Kandus Aljoša
  Presejanje ledvic v Sloveniji
  [Renal transplantation in Slovenia]
  2004
 86. Avsec-Letonja Danica; Zabavnik Zoran
  Vzdrževanje možnega mrtvega darovalca organov in tkiv v intenzivni terapiji
  2003
 87. Levičnik-Stezinar Snežana
  Navodilo za serološko presejalno testiranje možnih mrtvih darovalcev organov glede okuženosti
  2003
 88. Vidan-Jeras Blanka
  Vzorci mrtvega darovalca organov za tipizacijo tkivnih antigenov HLA in preizkuse tkivne skladnosti
  2003
 89. Vrabič Erik
  Odvzem bezgavk pri mrtvem darovalcu organov
  2003
 90. Avsec-Letonja Danica
  Dodatne preiskave za določanje primernosti organov možnega mrtvega darovalca organov za presaditev
  2003
 91. Pintar Tatjana
  Osnovni podatki o možnem mrtvem darovalcu
  2003
 92. Logar Bernarda
  Smernice za sporočanje slabe novice in pogovor o darovanju
  2003
 93. Avsec-Letonja Danica
  Pogovor z družino
  2003
 94. Vončina Jasna
  Pogoji za odvzem tkiv in organov po smrti
  2003
 95. Vončina Jasna
  Transplantacijska dejavnost
  2003
 96. Avsec-Letonja Danica
  Uvodna beseda
  2003
 97. Avsec-Letonja Danica; Vončina Jasna
  Transplantacijska dejavnost: donorski program. Organi 1
  2003
 98. Manestar Darko; Lajtman Zoran; Velepič Mitja
  Izkušnje pri delu na modelu nosu in paranazalnih votlin za vajo FESS-a
  [Our experience with use of a model of the nose and paranasal cavities for fess training]
  2004
 99. Trontelj Jože; Balažic Jože
  O posegih v truplo, ki niso del rutinske obdukcije, in o ravnanju z biološkim materialom človeškega izvora
  2004
 100. Vončina Jasna; Pleterski-Rigler Dušica
  Organizacija transplantacijske dejavnosti v Sloveniji
  2004

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics