biomedicina slovenica


"Calcinosis" : 60

 1. Zaniew Marcin; Bökenkamp Arend; Kołbuc Marcin; La Scola Claudia; Baronio Federico; Niemirska Anna; Szczepańska Maria; Bürger Julia; La Manna Angela; Miklaszewska Monika; Rus Rina
  Long-term renal outcome in children with OCRL mutations
  2018
 2. Krajnc Mitja; Pečovnik-Balon Breda
  Koronarne kalcifikacije in debelina karotidne intime-medije pri asimptomatskih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in bolnikih, zdravljenih s hemodializo
  2016
 3. Čokolič Miro; Krajnc Mitja
  Heterotopične kalcifikacije v kirurški brazgotini
  [Heterotopic calcification in surgical scar]
  2011
 4. Gregorič Gašper; Marolt-Mušič Maja
  Benigne spremembe v dojkah, pregled
  2011
 5. Pečovnik-Balon Breda; Hojs Radovan; Rupreht Mitja
  Baseline coronary artery calcification score is important for progression of calcification in haemodialysis patients
  2011
 6. Krajnc Mitja; Pečovnik-Balon Breda; Rupreht Mitja
  Napredovanje kalcifikacij koronarnih arterij pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
  2010
 7. Hertl Kristijana; Marolt-Mušič Maja; Kocijančič Igor; Kloboves-Prevodnik Veronika; Žgajnar Janez
  Haematopas after percutaneus vacuum-assisted breast biopsy
  2009
 8. Podkrajšek Maja; Žgajnar Janez; Hočevar Marko
  What is the most common mammographic appearance of T1a and T1b invasive breast cancer?
  [Kakšen je najpogostejši mamografski videz T1a in T1b invazivnih rakov dojk?]
  208
 9. Kavčič A; Meglič B; Pečarič-Meglič N; Vodušek DB; Mesec A
  Asymptomatic huge calcified subdural hematoma in a patient on oral anticoagulant therapy
  2006
 10. Grošelj Dušan
  Karotidne kalcifikacije na ortopantomografskih radiografijah
  [Carotid calcifications on panoramic radiographs]
  2007
 11. Poredoš Pavel; Poredoš Peter; Visnovič-Poredoš Aleksandra
  Pomen odkrivanja predkliničnih oblik ateroskleroze
  [The significance of detection of preclinical atherosclerosis]
  2006
 12. Pečovnik-Balon Breda; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Srčnožilne kalcifikacije pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo
  [Vascular calcifications and the patients with the final kidney failure]
  2005
 13. Bešlić Šerif; Dalagija Faruk
  Coronary artery calcium scoring in myocardial infarction
  [Ugotavljanje koronarne kalcifikacije pri miokardnem infarktu]
  2005
 14. Pečovnik-Balon Breda
  Cardiovascular calcification in patients with end-stage renal disease
  2005
 15. Kozak Matija
  Diagnostične preiskave pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo
  [Diagnostic assessment of patients with peripheral arterial disease]
  2005
 16. Hicheri J; Badri T; Fazaa B; Zermani R; Kourda N; Ben-Jilani S; Kamoun MR
  Scrotal calcinosis: pathogenesis and case report
  2005
 17. Jevtič Vladimir
  A calcified cervical intervertebral disc in child and a thoracic disc calcification in an adult with posterior herniation-radiographic, computed tomography and magnetic resonance imaging findings
  [Kalcifikacija medvretenčne ploščice vratne hrbtenice pri otroku in prsne hrbtenice pri odraslem z dorzalno hernijacijo - radiografski, računalniškotomografski ter magnetnoresonančni znaki]
  2004
 18. Mlačak Blaž; Rotar-Pavlič Danica; Ivka Branimir; Krajačič Boris
  Periferna arterijska okluzivna bolezen in krčne žile pri diabetikih
  [Peripheral arterial occlusive disease and varicose veins in diabetic patients]
  2004
 19. Pečovnik-Balon Breda
  Srčnožilne kalcifikacije pri bolnikih z ledvično odpovedjo
  2004
 20. Godić Aleksandar; Dragoš Vlasta
  Successful treatment of Netherton's syndrome with topical calcipotriol
  2004
 21. Zaletel Jelka; Urbančič Vilma
  Periferna arterijska bolezen in diabetes
  [Peripheral artery disease and diabetes mellitus]
  2004
 22. Tomažič Anton
  Revmatoidni artritis in kristalopatije
  2004
 23. Schwarzbartl-Pfeifer MA; Zupan M; Cvenkel B
  Ocular tumoral calcinosis - case report
  2003
 24. Schwarzbartl-Pfeifer MA; Zupan M; Cvenkel B; Jarc-Vidmar M
  Ocular tumoral calcinosis - case report
  2003
 25. Schwarzbartl-Pfeifer Ana Marija; Zupan Marija; Cvenkel Barbara; Jarc-Vidmar Martina
  Ocular tumoral calcinosis: case report
  2003
 26. Angulo Jesus; Nguyen-Khoa Thao; Massy Ziad A; Drueeke Tilman; Serra Jean
  Morphological quantification of aortic calcification from low magnification images
  2003
 27. Kansky Aleksej
  Presnovne kožne bolezni
  2002
 28. Schwarzbartl-Pfeifer MA; Pfeifer V
  Tumorska kalcinoza - očesne spremembe: prikaz primera
  2002
 29. Sherer Yaniv; Tenenbaum Alexander; Praprotnik Sonja; Shemesh Joseph; Blank Miri; Fisman Enrique Z; Harats Dror; George Jacob; Levy Yair; Peter James B
  Coronary artery disease but not coronary calcification is associated with elevated levels of cardiolipin, beta-2-glycoprotein-I, and oxidized LDL antibodies
  2001
 30. Buturović-Ponikvar J; Kmetec A; Ponikvar R
  Urolithiasis/calcinations in renal graft-a link with renal transplant bone disease treatment?
  2001
 31. Weber Stefanie; Schneider Linda; Peters Melanie; Misselwitz Joachim; Roennefarth Gabriele; Boeswald Michael; Bonzel Kluas E; Seeman Tomas; Sulakova Tereza; Gregorič Alojz
  Novel paracellin-1 mutations in 25 families with familial hypomagnesemia with hypercalciurua and nephrocalcinosis
  2001
 32. Gregorič Alojz; Bračič Katarina; Marčun-Varda Nataša
  Familial hypomagnesemia - hypercalciuria and pseudotumor cerebri
  2001
 33. Gregorič Alojz; Bračič Katarina; Novljan Gregor; Marčun-Varda Nataša
  Pseudotumor cerebri in a child with familial hypomagnesemia-hypercalciuria
  2000
 34. Orel J
  Calcinosis universalis
  1963
 35. Koželj M; Kirbiš J; Lejko-Zupanc T; Cijan A; Reschner H
  A calcified anterior mediastinal mass in a patient with aortic regurgitation
  2000
 36. Bidovec M; Mazić U; Kokalj-Vokač N
  Pomen genetske diagnostike Williamsovega sindroma
  [The significance of gene diagnostics in Williams syndrome]
  2000
 37. Pahor Arhur; Holc Iztok
  Zdravljenje revmatoloških bolezni v starosti
  [Treatment of rheumatologic diseases in the elderly]
  2000
 38. Fokter Samo K
  Zaapnelost rotatorne manšete ramenskega sklepa
  [Calcifying tendinitis of the shoulder]
  1999
 39. Pahor Dušica; Hojs R; Gračner B
  Hornhaut - und Bindehautveraenderungen bei haemodialysierten Patienten
  [Corneal and conjunctival changes in hemodialysis patients]
  1998
 40. Holc Iztok; Krajnc Ivan; Pahor Artur; Mlakar Boštjan
  Sindrom CREST - prikaz primera
  [CREST syndrome - case report]
  1999
 41. Rener Miljeva
  Kalcinacije in mikrokalcinacije
  [Calcifications and microcalcifications]
  1998
 42. Krajnc Ivan; Rozman Blaž; Pahor Artur
  Porphyria cutanea tarda mit schweren Klinischen komplikationen
  1998
 43. Logar Dušan; Lestan Boris
  S kristali povzročeni artritisi
  1998
 44. Hojs Radovan
  Kalcifikacije ledvic pri bolnikih s končno odpovedjo ledvic, zdravljenih s kronično hemodializo
  [Kidney calcification in patients with end-stage renal failure treated with maintenance hemodialysis]
  1996
 45. Pečovnik-Balon Breda; Kramberger Slavko
  Tumoral calcinosis in patients on hemodialysis: case report and review of the literature
  1997
 46. Šorli J
  Uremija in pljuča
  1996
 47. Pahor D; Hojs R; Gračner B
  Conjunctival and corneal changes in chronic renal failure patients treated with maintenance hemodialysis
  1995
 48. Guillemet H; Benali H; Kahn E; Di Paola R
  A multistage methodology for detection of microcalcifications in digital mammography
  1996
 49. Geršak B
  Presence of calcium in the vessel walls after end-to-end arterial anastomoses with polydioxanone and polypropylene sutures in growing dogs
  1993
 50. Zurgil N; Bakimer R; Moutsopoulos HM; Tzioufas AG; Youinou P; Isenberg DA; Scheinberg M; Kveder T; Rozman B; Luderschmidt C; Meroni PL; Kaplan MM
  Antimitochondrial (pyruvate dehydrogenase): autoantibodies in autoimmune rheumatic diseases
  1992
 51. Lefebvre F; Benali H; Kahn E
  Fractal analysis of clustered microcalcifications in mammograms
  1992
 52. Rakušić N; Radošević Z; Gorečan M
  Plućna alveolarna mikrolitijaza
  1991
 53. Koršić M
  Ostale bolesti kostiju i hrskavice
  1991
 54. Presečki V; Mihordin N
  Ohronoza i kalcifikati u zglobnim hrskavicama
  [Ochronosis and calcifications within the cartilages of the joints]
  1990
 55. Goldner B
  Neuobičajene metastatske senke u plućima i medijastinumu
  [Unusual metastatic shadows in the lung mediastinum]
  1990
 56. Cepuder J
  Kalcifikacija v subdeltoidni burzi
  [Calcification in the subdeltoid bursa]
  1990
 57. Presetnik M; Kos-Golja M; Rozman B
  Mišično-skeletni problemi v starosti
  1989
 58. Nutrizio V; Svoren E; Papa J; Bešenski N
  Karakteristike Fahr-ove bolesti u kompjuteriziranoj tomografiji mozga
  [Computed tomography brain scans in Fahr disease]
  1988
 59. Radosavljević G; Dergenc-Švabić Z; Jovanović D
  Pleuropulmonalne promene u uremijskom sindromu
  [Pleuropulmonary changes in uremic syndrome]
  1987
 60. Kocijančič A
  Češarika
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics