biomedicina slovenica


"Calcitonin" : 153

 1. Žargaj Anja; Korošec Peter; Šifrer Franc; Košnik Mitja
  Diagnostična vrednost označevalcev pri sepsi
  [Biomarkers to diagnose sepsis]
  2017
 2. Cvetinović Nataša; Isaković Andjelka M.; Lainščak Mitja; Düngen Hans-Dirk; Marković Nikolić Nataša; Lončar Goran
  Procalcitonin in heart failure
  2017
 3. Kerin-Povšič Milena; Beović Bojana; Ihan Alojz
  Perioperative increase in neutrophil CD64 expression is an indicator for intra-abdominal infection after colorectal cancer surgery
  2017
 4. Kerin-Povšič Milena; Ihan Alojz; Beović Bojana
  Post-operative infection is an independent risk factor for worse long-term survival after colorectal cancer surgery
  2016
 5. Gorišek Miksić Nina; Reberšek Gorišek Jelka; Pakiž Maja; Gorišek Borut
  Diagnostic significance of procalcitonin in assesing septic complications after major gynaecological surgery
  2008
 6. Skitek Milan; Jerin Aleš
  Guidelines and recommendation for management of procalcitonin monitoring
  2008
 7. Janež Jurij; Korać Tina; Rebolj Anamarija; Jelenc Franc; Ihan Alojz
  Laparoscopically assisted colorectal surgery provides better short-term clinical and inflammatory outcomes compared to open colorectal surgery
  2015
 8. Lončar Goran; Tscholl Verena; Tahirović Elvis; Šekularac Nikola; Marx Almuth; Obradovic Danilo; Veskovic Jovan; Lainščak Mitja; Von Haehling Stephan; Edelmann Frank; Arandjelovic Aleksandra; Apostolović Svetlana; Stanojevic Dragana; Pieske Burkert; Trippel Tobias D.; Düngen Hans-Dirk
  Should procalcitonin be measured routinely in acute decompensated heart failure?
  2015
 9. Jereb Sara; Planinc Strunjaš Natalija; Jereb Matjaž
  Vpliv vrste povzročitelja na porast koncentracije prokalcitonina pri bolnikih s sepso
  [Infectious agent's influence on serum procalcitonin concentration in patients with sepsis]
  2015
 10. Rogina Petra; Štubljar David; Lejko-Zupanc Tatjana; Osredkar Joško; Skvarč Miha
  Expression of CD64 on neutrophils (CD64 index): diagnostic accuracy of CD64 index to predict sepsis in critically ill patients
  2014
 11. Markota Andrej; Seme Katja; Golle Andrej; Poljak Mario; Sinkovič Andreja
  SeptiFast real-time PCR for detection of bloodborne pathogens in patients with severe sepsis or septic shock
  2014
 12. Štubljar David; Rogina Petra; Skvarč Miha; Pavlovic A.
  Diagnostic accuracy of sCD14 (presepsin) is comparable to procalcitonin (PCT) for the diagnosis of bacterial infections in critically ill patients
  2013
 13. Rogina Petra; Skvarč Miha; Štubljar David; Kofol Romina; Kaasch Achim
  Diagnostic utility of broad range bacterial 16S rRNA gene PCR with degradation of human and free bacterial DNA in bloodstream infection is more sensitive than an in-house developed PCR without degradation of human and free bacterial DNA
  2014
 14. Kitanovski Lidija; Jazbec Janez; Hojker Sergej; Derganc Metka
  Diagnostic accuracy of lipopolysaccharide-binding protein for predicting bacteremia/clinical sepsis in children with febrile neutropenia
  2014
 15. Howl John; Matou-Nasri Sabine; West David C; Zorko Matjaž
  Bioportide: an emergent concept of bioactive cell-penetrating peptides
  2012
 16. Pečavar B; Nadrah K; Papst L; Čeč V; Kotar T; Matičič M; Meglič-Volkar J; Vidmar L; Beović B
  Clinical characteristics of adult patients with influenza-like illness hospitalized in general ward during Influenza A H1N1 pandemic 2009/2010
  2011
 17. Jereb Matjaž; Lunaček Nina K; Kotar Tadeja; Saksida Ana; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana
  Procalcitonin in hantavirus infections
  2011
 18. Kitanovski L; Gmeiner-Stopar T; Derganc M
  Procalcitonin, interleukin-6, lipopolysaccharide-binding protein and C-reactive protein in the diagnosis of sepsis of febrile neutropenic children
  2010
 19. Pavčnik-Arnol M; Bonač B; Grošelj-Grenc M; Derganc M
  Changes in serum procalcitonin, interleukin 6, interleukin 8 and C-reactive protein in neonates after surgery
  2010
 20. Gorišek Borut; Gorišek Nina; Krajnc Petra; Pakiž Maja; Turk Zmago
  The role of procalcitonin in gynaecological surgery
  2009
 21. Grošelj-Grenc Mojca; Ihan Alojz; Pavčnik-Arnol Maja; Kopitar Andreja Nataša; Gmeiner-Stopar Tanja; Derganc Metka
  Neutrophil and monocyte CD64 indexes, lipopolysaccharide-binding protein, procalcitonin and C-reactive protein in sepsis of critically ill neonates and children
  2009
 22. Pavčnik-Arnol M; Bonac-Tuma B; Derganc M
  Changes in serum procalcitonin, interleukin 6, interleukin 8 and c-reactive protein in neonates after different types of surgery
  2009
 23. Piškur J; Kielland-Brandt MC
  Folding and secretion of Saccharomyces cerevisiae carboxypeptidase Y are influenced by fusion with short heterologous peptides
  1993
 24. Pavčnik-Arnol M; Bonač-Tuma B; Derganc M
  Serum procalcitonin and C-reactive protein in neonates with hypoxic-ishemic encephalopathy and intracranial hemorrhage
  2008
 25. Gašperšič Rok; Kovačič Uroš; Coer Andrej; Skalerič Uroš
  Unilateral ligature-induced periodontitis influences the expression of neuropeptides in the ipsilateral and contralateral trigeminal ganglion in rats
  2008
 26. Gašperšič Rok; Kovačič Uroš; Coer Andrej; Skalerič Uroš
  Expression of TrkA receptor for neurotrophins in trigeminal neurons innervating the rat gingivomucosal tissue
  2007
 27. Pavčnik-Arnol Maja; Hojker Sergej; Derganc Metka
  Lipopolysaccharide-binding protein, lipopolysaccharide, and soluble CD14 in sepsis of critically ill neonates and children
  2007
 28. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Strle Franc
  Concentration of procalcitonin and C-reactive protein in patients with human granulocytic anaplasmosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  2005
 29. Pavčnik-Arnol M; Hojker S; Derganc M
  Lipopolysaccharide-binding protein in critically ill children with suspected infection: comparison with lipopolysaccharide, soluble CD14, procalcitonin, and C-reactive protein
  2006
 30. Gašperšič Rok; Kovačič Uroš; Coer Andrej; Skalerič Uroš
  Identification and neuropeptide content of trigeminal neurons innervating the rat gingivomucosal tissue
  2006
 31. Beović B; Kreft S; Osredkar J; Keše D; Bonač-Tuma B
  Serum procalcitonin levels in patients with mild community-acquired pneumonia
  2005
 32. Jereb Matjaž; Kotar Tadeja
  Usefulness of procalcitonin to differentiate typical from atypical community-acquired pneumonia
  2006
 33. Kitanovski L; Jazbec J; Hojker S; Gubina M; Derganc M
  Diagnostic accuracy of procalcitonin and interleukin-6 values for predicting bacteremia and clinical sepsis in febrile neutropenic children with cancer
  2006
 34. Jereb Matjaž; Čižman Milan; Gradišek Anton
  Pomen akutnih reaktantov vnetja pri stopenjski obravnavi pogostih okužb
  [Significance of inflammation markers in diagnostic procedure of commom infections]
  2006
 35. Pavčnik-Arnol M; Hojker S; Derganc M
  Lipopolysaccharide-binding protein in critically ill neonates with suspected infection: comparison with lipopolysaccharide, soluble CD14, procalcitonin and C-reactive protein
  2005
 36. Pavčnik-Arnol M; Derganc M; Hojker S
  Lipopolysaccharide binding protein in critically ill neonates and children with suspected infection: comparison with procalcitonin, interleukin-6 and C-reactive protein
  2005
 37. Jereb Matjaž
  Biochemical parameters in diagnosis od sepsis
  2005
 38. Premru V; Malovrh M
  In the majority of hemodialysis patients serum C-reactive protein and procalcitonin are increased
  2005
 39. Pleskovič Aleš; Salobir Boštjan; Veninšek Gregor; Cimerman Matej
  Zdravljenje refleksne simpatične distrofije s kalcininom in bisfosfonati: predstavitev primera
  2005
 40. Premru V; Malovrh M
  Serum C-reactive protein and procalcitonin do not cerrelate in hemodialysis patients
  2005
 41. Kocijančič Andreja
  Osteoporoza pri poškodovanem starostniku
  2004
 42. Preželj J
  Zdravljenje osteoporoze
  2004
 43. Preželj J
  Zdravljenje osteoporoze
  2005
 44. Kocjan Tomaž
  Vse kar moram vedeti o osteoporozi
  2003
 45. Karakaš N; Tomič V; Meško-Brguljan P
  CRP in prokalcitonin pri bolnikih v enotah intenzivne terapije
  [CRP and procalcitonin in patients admitted to intensive care unit]
  2004
 46. Jerin Aleš; Osredkar Joško; Požar-Lukanovič Neva; Sojar Valentin; Stanisavljevič Dragoje; Paver-Eržen Vesna
  Sproščanje vnetnih dejavnikov v krvni obtok pri operacijah jeter
  [Release of inflammatory parameters into the circulation in liver surgery]
  2004
 47. Kitanovski Lidija; Gubina Marija; Jazbec Janez; Hojker Sergej; Derganc Metka
  Pomen določanja interlevkina-6 in prokalcitonina v diagnostiki febrilne nevtropenije pri otrocih
  [Significance of determining interleukin-6 and procalcitonin in the diagnosis of febrile neutropenia in children]
  2004
 48. Jereb Matjaž
  Vpliv mesta okužbe in vrste bakterije na koncentracijo prokalcitonina v serumu
  2004
 49. Bergant D; Hočevar M
  Medulllary thyroid carcinoma. Genetic screening and prophylactic thyroidectomies
  2003
 50. Skalerič Eva
  Raven nekaterih kazalcev vnetja in inflamatornih citokinov v serumu bolnikov s parodontalno boleznijo
  [The levels of some inflammatory mediators and cytokines in the sera of patients with periodontal disease]
  2004
 51. Bratanič Borut; Novosel-Sever Marjeta; Paro-Panjan Darja
  Bakterijske okužbe v poznem obrojstnem obdobju
  [Late neonatal bacterial infections]
  2004
 52. Derganc Metka; Pavčnik-Arnol Maja; Grosek Štefan
  Novosti v diagnostiki in zdravljenju sepse pri novorojenčku
  2004
 53. Jereb Matjaž
  Markers of sepsis
  2004
 54. Pavčnik-Arnol Maja; Hojker Sergej; Derganc Metka
  Lipopolysaccharide-binding protein in critically ill neonates and children with suspected infection: comparison with procalcitonin, interleukin-6, and C-reactive protein
  2004
 55. Kitanovski Lidija; Derganc Meta; Jazbec Janez; Benedik-Dolničar Majda; Anžič Jožica; Gubina Marija; Hojker Sergej; Krhin Blaž
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v diagnostiki hude okužbe pri otrocih s febrilno nevtropenijo
  [Procalcitonin and interleukin-6 as markers of severe infection in children with febrile neutropenia]
  2004
 56. Kitanovski Lidija
  Prokalcitonin in interlevkin-6 v zgodnji diagnostiki okužbe otrok s febrilno nevtropenijo
  2004
 57. Pavčnik-Arnol Maja
  Pomen beljakovine, ki veže lipopolisaharid, prokalcitonina in interlevkina 6 v zgodnji diagnostiki hude okužbe kritično bolnih novorojenčkov in otrok
  2003
 58. Kocijančič Andreja
  Smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze po zlomu pri starostniku
  2003
 59. Džajkovska Biljana
  Pharmacoeconomic analysis of different drug treatments for osteoporosis
  [Farmakoekonomska analiza različnih zdravljenj osteoporoze]
  2003
 60. Kitanovski L; Derganc M; Jazbec J; Dolničar M; Anžič J; Hojker S
  Procalcitonin (PCT) is superior to C-reactive protein (CRP) in the diagnosis of severe infection in children with febrile neutropenia
  2003
 61. Lejko-Zupanc Tatjana
  Nespecifične laboratorijske preiskave v diagnostiki okužb
  [Nonspecific laboratory tests in the diagnosis of infectious diseases]
  2003
 62. Kocijančič Andreja
  Sodobne možnosti diagnostike in zdravljenja osteoporoze
  2002
 63. Skalerič Eva
  Raven nekaterih kazalcev vnetja in inflamatornih citokinov v serumu pacientov s parodontalno boleznijo
  2002
 64. Jerin A; Požar-Lukanovič N; Sojar V; Stanisavljevič D; Paver-Eržen V; Osredkar J
  Neopterin - an early marker of surgical stress and hypoxic reperfusion damage during liver surgery
  2002
 65. Lotrič-Furlan S; Maraspin-Čarman V; Cimperman J; Ogrinc K; Stopar T; Strle F
  Procalcitonin levels in patients with Lyme borreliosis
  2002
 66. Kitanovski L; Derganc M; Gubina M; Krhin B; Jazbec J; Dolničar M; Anžič J
  Is procalcitonin superior to CRP in diagnosis of severe infection in neutropenic cancer patients?
  2002
 67. Hlebič Gregor
  Pomen prokalcitonina kot označevalca okužbe pri akutnem nekrozantnem pankreatitisu
  2001
 68. Jereb M; Muzlovič I; Hojker S; Strle F
  Predictive value of serum and cerebrospinal fluid procalcitonin levels for the diagnosis of bacterial meningitis
  2001
 69. Remškar Mojca; Horvat Matija; Hojker Sergej; Noč Marko
  Procalcitonin in patients with acute myocardial infarction
  2002
 70. Grubič Zoran
  Presnova kalcija in fosfatov
  2002
 71. Borko Elko
  Preprečevanje in zdravljenje osteoporoze, ki temelji na načelih z dokazi podprte medicine (EBM)
  2002
 72. Hlebič Gregor
  Pomen prokalcitonina kot označevalca okužbe pri akutnem nekrozantnem pankreatitisu
  [Role of procalcitonin as an marker of infection in acute necrotizing pancreatitis]
  2002
 73. Fuerst Jurij
  Predpisovanje zdravil za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze
  2002
 74. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman V; Cimperman J; Ogrinc K; Stopar T; Strle F
  Procalcitonin levels in patients with Lyme borreliosis
  2001
 75. Gabršček Lucija; Voga Gorazd; Krivec Bojan; Skale Rafael; Parežnik Roman; Podbregar Matej
  Pomen prokalcitonina pri prepoznavanju bakterijske okužbe
  [The role of procalcitonin in bacterial infection recognition]
  2001
 76. Špec-Marn A; Drnovšek-Globokar M; Cerović O; Kremžar B; Požar N
  Procalcitonin (PTC) in patients following liver transplantation (LTx) is a helpful tool in diagnosis of infectious complications
  2001
 77. Caserman Simon
  Mutacije v RET onkogenu pri slovenskih bolnikih z multiplo endokrinopatijo tipa 2: korelacija med genotipom in fenotipom
  2000
 78. Korošec Ladko
  Osteoporoza, vzroki, preprečevanje in zdravljenje
  2001
 79. Kraševec Mojca; Potočnik Darja
  Svetovanje, poraba zdravil in farmacevtska skrb za bolnice z osteoporozo
  [Counseling, monitoring the use of drugs, and pharmaceutical care for the patient with osteoporosis]
  2001
 80. Kocijančič Andreja
  Preprečevanje in zdravljenje pomenopavzalne osteoporoze
  2001
 81. Gobec Stanislav
  Zdravila v menopavzi - pregled učinkovin za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze
  [Drugs in menopause - an overview of drugs relevant for prevention and treatment of osteoporosis]
  2001
 82. Derganc Metka
  Novosti v diagnostiki in zdravljenju sepse pri otrocih
  2001
 83. Gobec Lidija; Krivec Štefka
  Hitri semikvantitativni test za določanje prokalcitonina v serumu
  2000
 84. Babič Katica; Černe Darko; Osredkar Joško
  Prokalcitonin v programu urgentnih laboratorijskih preiskav
  2000
 85. Fuerst Jurij
  Poraba zdravil v Sloveniji
  [Drug consumption in Slovenia]
  2001
 86. Golouh R; Us-Krašovec M; Auerpserg M; Jančar J
  Amphicrine - composite calcitonin and mucin-producing - carcinoma of the thyroid
  1985
 87. Bergant D; Auersperg M; Serša G; Žemva Ž
  SERUM THYREOCALCITONIN (TC) AND CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA) LEVELS IN MEDULLARY CARCINOMA OF THE THYROID GLAND
  1981
 88. Gabršček L; Voga G; Krivec B; Skale R; Parežnik R; Podbregar M
  Differentiation between local and systemic bacterial infection: the value of procalcitonin
  2000
 89. Jereb Matjaž
  Napovedna vrednost prokalcitonina v serumu in likvorju za diagnozo bakterijskega meningitisa
  [Predictive value of serum and cerebrospinal fluid procalcitonin level for the diagnosis of bacterial meningitis]
  2000
 90. Bonač Barbara
  Interlevkin-8 in prokalcitonin v zgodnji diagnostiki hude okužbe novorojenčka
  2000
 91. Pečar Milka
  Osteoporoza
  2000
 92. Bonač Barbara; Derganc Metka; Wraber Branka; Hojker Sergej
  Interleukin-8 and procalcitonin in early diagnosis of early severe bacterial infection in critically ill neonates
  2000
 93. Kocijančič Andreja; Gantar-Rott Urška; Salobir Boštjan; Mrevlje Franc; Koselj Miha; Vrtovec Matjaž; Medvešček Marko; Ravnik-Oblak Maja; Kanc-Hanželj Karin; Drinovec Jože; Kveder Rado; Bren Andrej; Benedik Miha
  Bolezni in zdravljenje v starosti: hormonski in metabolni aspekti staranja kosti, sladkorna bolezen v starosti, ledvice v starosti: poročilo o opravljenem delu v okviru programskega sklopa
  1990
 94. Jereb M; Strle F; Muzlovič I; Hojker S
  Procalcitonin as a marker of bacterial meningitis
  2000
 95. Jereb Matjaž; Muzlovič Igor; Hojker Sergej; Strle Franc
  Diagnostična vloga prokalcitonina pri bolnikih z gnojnim menigitisom
  [Diagnostic value of procalcitonin in patients with bacterial meningitis]
  2000
 96. Kocijančič Andreja
  Osteoporoza: diagnostika in zdravljenje
  [Osteoporoza: diagnosis and management]
  1999
 97. Vilman J; Zupančič M; Muzlovič I
  Problems in differentiating sepsis and drug fever in polytraumatized patient - benefit of procalcitonin
  1998
 98. Gullo A; Iscra F; Guglielmi D
  Old and new mediators in SIRS, sepsis and trauma
  1998
 99. Remškar M; Noč M; Horvat M; Hojker S
  Procalcitonin in acute myocardial infarction - preliminary results
  1997
 100. Reinhart K
  Procalcitonin for the diagnosis of severe infection and sepsis - is it useful in critically ill patients?
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics