biomedicina slovenica


"Capnometry" : 42

 1. Grmec Štefek
  NT-proBNP, capnometry and ultrasound blue protocol in diagnostic of heart failure in prehospital setting
  2009
 2. Grmec Štefek; Hajdinjak Emina; Lah Katja
  Clinical applications of capnometry/capnography
  2011
 3. Klemen Petra; Golub Mirjam; Grmec Štefek
  Combination of quantitative capnometry, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, and clinical assessment in differentiating acute heart failure from pulmonary disease as cause of acute dyspnea in pre-hospital emergency setting: study of diagnostic accuracy
  2009
 4. Hren Tatjana; Grmec Štefek; Golub Mirjam
  Does the Mainz Emergency Evaluation Scoring (MEES) in combination with capnometry (MEESc) help in the prediction of outcome in major trauma
  2004
 5. Grmec Štefek; Golub Mirjam; Klemen Petra; Čander Darko
  Utility of the quantitative capnometry (QC) and rapid bedside test for N-terminal pro-brain natriuretic peptide (pro-BNP) in the evaluation of respiratory distress in prehospital setting - preliminary results
  2007
 6. Grmec Štefek; Golub Mirjam; Klemen Petra; Čander Darko
  Utility of the quantitative capnometry (QC) and rapid bedside test for N-terminal pro-brain natriuretic peptide (pro-BNP) in the evaluation of respiratory distress in prehospital setting - preliminary results
  2007
 7. Kupnik Dejan; Skok Pavel
  Capnometry in the prehospital setting: are we using its potential?
  2007
 8. Grmec Štefek; Hernja Rumpf Tadeja; Križmarić Miljenko
  Capnometry in suspected pulmonary embolism with positive D-dimer on the field
  2010
 9. Grmec Štefek; Prosen Gregor; Kit Barbara; Strnad Matej; Klemen Petra
  Prehospital monitoring in resuscitation: today and the future
  2010
 10. Hajdinjak Emina; Grmec Štefek; Križmarić Miljenko; Torkar Eva; Škufca Mateja; Buić-Rerečić Dajna; Kovač Miha; Zelinka Marko
  Capnometry successfully predicts outcome and determination of the cessation ofcardiopulmonary resuscitation efforts
  2012
 11. Hajdinjak Emina; Grmec Štefek; Križmarić Miljenko; Torkar Eva; Buić-Rerečić Dajna; Zelinka Marko; Škufca Mateja
  Mainz Emergency Evaluation Scoring in combination with capnometry predicts outcome in trauma patients
  2012
 12. Grmec Štefek
  Comparison of three defferent methods to confirm tracheal tube placement in emergency intubation
  2002
 13. Križmarić Miljenko; Hajdinjak Emina; Klemenc-Ketiš Zalika; Podbregar Matej
  Vrednosti kapnometrije na proksimalnem in distalnem delu specialnega LaBrune-Boussignac sapničnega tubusa
  [Capnometry on proximal and distal side of CPR LaBrune-Boussignac tracheal tube]
  2012
 14. Grmec Štefek; Lah Katja; Mally Štefan
  Capnometry/capnography in prehospital cardiopulmonary resuscitation
  2011
 15. Zadel Sabina; Strnad Matej; Grmec Štefek
  Dokazovanje endotrahealne intubacije s kapnometrijo in ultrazvokom
  [Confirming of the endotracheal intubation with capnometry and ultrasound]
  2011
 16. Lah Katja; Grmec Štefek
  The role of end-tidal carbon dioxide monitoring in rapid sequence intubation
  2010
 17. Vujanović Vitka; Grmec Štefek
  Uporaba point-of-care ultrazvočne diagnostike v kombinaciji s kapnometrijo za potrditev lege tubusa v predbolnišničnem okolju
  [The use of point-of-care ultrasound in combination with capnometry for verifying endotracheal tube placement in prehospital setting]
  2010
 18. Hernja Rumpf Tadeja; Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Capnometry in suspected pulmonary embolism with positive D-dimer on the field
  2009
 19. Križmarić Miljenko; Grmec Štefek
  Vpliv gaziranih pijač na vrednosti kapnometrije pri ezofagealni intubaciji
  [Reliability of capnometry in identifying esophageal intubation in the presence of a carbonated beverage]
  2009
 20. Klemen Petra; Grmec Štefek; Prosen Gregor
  Uporaba kvantitativne kapnometrije in hitrega testa za določanje NT-proBNP pri diferencialni diagnostiki dihalne stiske v predbolnišničnem okolju
  2008
 21. Golub Mirjam; Grmec Štefek
  Diagnostični pomen pro-BNP pri dihalni stiski v predbolnišničnem okolju
  [Diagnostic importance of pro-BNP in patients with respiratory distress in the prehospital setting]
  2007
 22. Grmec Štefek; Špindler Mateja; Hren Tatjana
  Pomaže li sustav bodovanja za ocjenu hitnosti Mainz (Mainz Emergency Evaluating Scoring - MEES) u kombinaciji s kapnometrijom (MEESc) prehospitalno u predviđanju ishoda kod traume s ISS > 14?
  2007
 23. Grmec Štefek; Lah Katja
  Clinical applications of capnometry/capnography and research in the Centre for emergency medicine Maribor
  2007
 24. Špindler Mateja; Grmec Štefek
  Ali Mainzova ocenjevalna lestvica (MEES) v kombinaciji s kapnometrijo (MEESc) pomaga pri napovedi razpleta pri hudih poškodbah v predbolnišničnem okolju?
  [Does the Mainz emergency evaluation scoring (MEES) in combination with capnometry (MEESC) help in the prognosis of outcome from severe trauma in the prehospital setting?]
  2005
 25. Kupnik Dejan; Grmec Štefek
  Pomen kapnometrije / kapnografije pri srčnem zastoju tipa električna aktivnost brez pulza pri kardiopulmonalnem oživljanju
  [The role of capnometry / capnography in monitoring during pulseless electrical activity cardiac arrest]
  2005
 26. Grmec Štefek
  Fiziološke in patofiziološke osnove kapnometrije in kapnografije
  [Physiological and pathophysiological basics of capnometry and capnography]
  2005
 27. Grmec Š; Mally Š
  Prehospital determination of tracheal tube placement in severe head injury
  2004
 28. Grmec Š; Kupnik D
  Monitoring during pulseless electrical activity cardiac arrest: why capnometry/capnography?
  2004
 29. Kupnik Dejan; Grmec Štefek
  Pulmonary thromboembolism presenting as epileptiform generalized seizure
  2004
 30. Grmec Štefek; Lah Katja
  Razlike v vrednostih ETCO2 med srčnim zastojem zaradi asfiksije in srčnim zastojem zaradi VF/VT brez pulza pri meritvah v prehospitalnem okolju
  [Difference in end-tidal CO2 between asphyxia cardiac arrest and ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia cardiac arrest in the prehospital setting]
  2004
 31. Grmec Štefek
  Mehansko predihavanje v predbolnišničnem okolju - Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze Maribor
  [Mechanical ventilation in the prehospital setting - The centre for emergency medicine Maribor]
  2004
 32. Grmec Š; Lah K
  Capnometry in emergency medicine
  2003
 33. Grmec Štefek; Kupnik Dejan
  Does the Mainz emergency evaluation scoring (MEES) in combination with capnometry (MEESc) help in the prognosis of outcome from cardiopulmonary resuscitation in a prehospital setting?
  2003
 34. Grmec Štefek; Kupnik Dejan
  Prognostični in diagnostični pomen kapnometrije v predbolnišnični enoti za nujno medicinsko pomoč
  [Prognostic and diagnostic value of capnometry in prehospital setting]
  2001
 35. Grmec Štefek
  Prognostični in diagnostični pomen kapnometrije v predbolnišnični enoti za nujno medicinsko pomoč
  [The prognostical and diagnostical importance of capnometry in pre-hospital unit of emergency medicine]
  2002
 36. Grmec Š; Mally Š; Lah K
  Utility of the quantitative capnometry in the assessment of respiratory distress in prehospital setting
  2002
 37. Butinar J
  Kapnometrija daje pomembne podatke in napotke pri anesteziji, intenzivni negi in srčno-pljučnem oživljanju
  2001
 38. Grmec Štefek; Klemen Petra; Kelbič Mitja; Sabolek Marjan
  Kapnometrija pri KPO in hemoragičnem šoku v prehospitalni obravnavi
  [Capnometry in cardiopulmonary resuscitation and hemorrhagic shock in pre-hospital setting]
  2000
 39. Kremesec-Meško Milena; Toš Lučka
  The significance of oximetry and capnometry during general anaesthesia in children
  1996
 40. Butinar J; Podgornik D; Seliškar A
  Kapnometrija kot metoda vrednotenja hipotenzije zaradi hipovolemije med splošno anestezijo s spontanim dihanjem
  [Capnometry as a method for evaluation of hypotension due to hypovolaemia during general anaesthesia with spontaneous breathing]
  1997
 41. Hribar-Habinc M; Burja H
  Pristop k nezavestnemu bolniku na terenu
  [Approach to unconscious patients in prehospital setting]
  1996
 42. Butinar J
  Pulzna oksimetrija in kapnometrija - uvajanje novih metod monitoriziranja v veterinarsko anestezijo
  [Pulse oximetry and capnometry - an introduction of new methods of monitoring into veterinary anesthesia]
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics