biomedicina slovenica


"Carbamazepine" : 49

 1. Štuhec Matej
  Oxcarbamazepine associated with serious skin reaction
  2014
 2. Vivoda Martina; Lorber Bogdan; Vodušek David B.
  The effectiveness of the carbamazepine treatment in the junevile myoclonic epilepsy
  2009
 3. Vučičević Katarina; Miljković Branislava; Petronijević Marija; Pokrajac Marija; Veličković Ružica; Grabnar Iztok
  Induction of carbamazepine metabolism during co-treatment with phenobarbitone - a population pharmacokinetic study
  2007
 4. Liu Zhuo; Song Dan; Yan Enzhi; Verkhratsky Alexei; Peng Liang
  Chronic treatment with anti-bipolar drugs suppresses glutamate release from astroglial cultures
  2015
 5. Meglič Anamarija; Perković-Benedik Mirjana; Trebušak Podkrajšek Katarina; Bertok Sara
  Painful micturition in a small child
  2014
 6. Troskot Marija; Duhovnik Tinkara; Pfeifer Marija; Lorber Bogdan
  Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce
  2013
 7. Pal Marjetka; Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Ambulantno predpisovanje antihipetenzivov in kakovost nadzora arterijske hipertenzije v Sloveniji
  [Outpatient prescribing of antihypertensives and quality of arterial hypertension control in Slovenia]
  2014
 8. Štuhec Matej
  Oxcarbamazepine-induced serious skin reaction
  2013
 9. Perko Denis; Zaletel Marjan
  Farmakološko zdravljenje centralne bolečine po možganski kapi
  [Pharmacological treatment of central post-stroke pain]
  2009
 10. Kocmur M; Vodopivec Z
  Reappearance of catatonia. A case report
  2006
 11. Grabnar Iztok; Locatelli Igor; Herman Darja; Peternel Polona; Stegnar Mojca; Lainščak Mitja; Breskvar Katja; Dolžan Vita; Mrhar Aleš
  Drug interactions with carbamezapine: a case study on influence on anticoagulation treatment with warfarin
  [Interakcije zdravil s karbamazepinom: primer raziskave vpliva na antikoagulacijsko zdravljenje v varfarinom]
  2007
 12. Zgonc Vid; Čebular Boštjan
  Sodobno medikamentno zdravljenje epilepsije pri odraslih
  [Modern medicamentous treatment of epilepsy in adults]
  2006
 13. Herman Darja; Locatelli Igor; Grabnar Iztok; Peternel Polona; Stegnar Mojca; Lainščak Mitja; Mrhar Aleš; Breskvar Katja; Dolžan Vita
  The influence of co-treatment with carbamazepine, amiodarone and statins on warfarin metabolism and maintance dose
  2006
 14. Šarc Lucija; Švigelj Viktor; Grenc Damjan; Jamšek Marija
  Zastrupitev z antiepileptiki
  [Poisoning with antiepileptic drugs]
  2006
 15. Burja Silva; Rakovec-Felser Zlatka; Treiber Milena; Hajdinjak Dušanka; Gajšek-Marchetti Marijana
  The frequency of neonatal morbidity after exposure to antileptic drugs in utero
  2006
 16. Zaletel Marjan
  Nova farmakološka možnost zdravljenja nevropatske bolečine - novejše klinične raziskave
  [New pharmacological treatment options for neuropathic pain - recent studies]
  2005
 17. Erznožnik-Lazar Anka
  Uporaba zdravil pri zdravljenju odvisnosti od alkohola
  2004
 18. Zorec-Karlovšek Majda; Sollner-Dolenc Marija; Kajan Tina; Kuštrin-Samba Alenka; Skitek Milan; Zupančič Mirjana
  Določanje karbamazepina in 10-hidroksikarbazepina - metabolita oksakarbazepina v humanem serumu
  [Determination of carbamazepine and 10-hydroxycarbazepine - metabolite of oxcarbazepine in human serum]
  2004
 19. Grošelj Jože
  Protiepileptična zdravila kot stabilizatorji razpoloženja
  [Antiepileptic drugs used as mood stabilizers]
  2004
 20. Burja S; Kuder L; Lobnik-Krunič B; Gajšek-Marchetti M
  Epilepsija, nosečnost, novorojenček: petletna študija posledic antiepileptičnega zdravljenja
  [Epilepsy, pregnancy, newborn - a five years study on the consequences of antiepileptic therapy during pregnancy]
  2003
 21. Mueller-Oerlinghausen Bruno
  Antisuicidal effects of lithium
  2001
 22. Kansky A; Vodnik A; Stanovnik L
  Serious drug reactions to carbamazepine in oncologic patients after x-ray treatment
  2002
 23. Mesec Anton
  Stranski učinki zdravil za zdravljenje nevroloških bolezni pri starostnikih
  2002
 24. Tavčar Rok
  Hematološki zapleti pri psihotropnih zdravilih
  2002
 25. Lorber Bogdan
  Juvenile myoclonic epilepsy
  2002
 26. Vesnaver Aleš; Eberlinc Andreja
  Kronična nepojasnjena orofacialna bolečina
  [Chronic unexplained orofacial pain]
  2002
 27. Darovec Jože
  Nadzorovanje (monitoriranje) stabilizatorjev razpoloženja
  2002
 28. Maremmani Icro; Canoniero Stefania; Pacini Matteo; Lovrečič Mercedes
  Psicofarmacoterapia. Impiego clinico degli anticonvulsanti. Carbamazepina, acido valproico, clonazepam
  2001
 29. Perissutti B; Newton JM; Podczeck F; Rubessa F
  Extrudates of carbamazepine and PEG 4000 in a ram extruder
  1999
 30. Roš-Opaškar Tanja
  Karbamazepin v terapiji bolečine
  2001
 31. Čebular Boštjan
  Karbamazepin v nosečnosti
  2001
 32. Butinar Dušan
  Mesto karbamazepina v terapiji epilepsije
  2001
 33. Novak-Grubič Virginija
  Karbamazepin v psihiatriji
  2001
 34. Jordanova Vesna; Dernovšek Mojca Z
  Novejši stabilizatorji razpoloženja
  [New mood stabilizers]
  2001
 35. Šarc L; Jamšek M; Bunc M
  A contemporary poisoning with paracetamol carbamazepine
  2000
 36. Zupan Marko
  Epilepsija pri starostnikih
  [Epilepsy in the elderly]
  2000
 37. Vodušek David B
  Racionalna obravnava epilepsij
  [Rational management of epilepsies]
  2000
 38. Šarc Lucija; Bunc Matjaž; Jamšek Marija
  Sočasna zastrupitev s paracetamolom in karbamazepinom
  [A contemporary poisoning with paracetamol and carbamazepine]
  2000
 39. Gradišnik P; Lobnik-Krunič B
  Alergija za protiepileptična zdravila
  [Allergy to antiepileptic drugs]
  2000
 40. Mesec Anton; Rot Uroš; Perković Tatjana; Lunder Tomaž; Šibanc Branko
  Carbamazepine hypersensitivity syndrome presenting as vasculitis of the CNS
  1999
 41. Žmitek Andrej; Resman Janez
  Uporaba antikonvulzivnih zdravil pri zdravljenju afektivnih motenj
  [Use of anticonvulsants in the treatment of affective disorders]
  1998
 42. Naumovski R; Kiteva-Trencevska G
  Prognostic possibilities of quantitative EEG analysis in the course of epilepsy in patients upon carbamazepine monotherapy
  1998
 43. Kores-Plesničar Blanka
  Karbamazepin
  1997
 44. Dernovšek Mojca Z
  Drugi stabilizatorji razpoloženja
  1997
 45. Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok; Darovec Jože
  Uporaba karbamazepina v psihiatriji
  [Use of carbamazepine in psychiatry]
  1998
 46. Brodie Martin J; Richens Alan; Yuen Alan W C
  Dvojno slepa primerjava med lamotriginom in karbamazepinom pri novoodkritih epilepsijah
  1997
 47. Pečar Milka
  Medsebojno delovanje antidepresivov in drugih učinkovin
  1997
 48. Žvan Vukosav
  Indikacije za zdravljenje z antidepresivi
  1997
 49. Prevorčnik A; Prevec TS
  Določanje nivoja antiepileptikov v serumu
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics