biomedicina slovenica


"Cartilage" : 290

 1. Gergar Maša; Snoj Žiga; Salapura Vladka
  Overview of MRI scoring systems for assessment of knee cartilage defects
  2018
 2. Salapura Vladka; Mitrović Goran; Čavka Mislav
  Ultrazvučni nadzor posteriornog pristupa kod MR artrografija ramena
  [Ultrasound guidance with posterior approach for MR arthrography of the shoulder joint]
  2017
 3. Zupan Janja
  Mezenhimske matične celice v sinovijskem sklepu kot orodje za raziskave osteoartroze
  [Synovial joint-derived mesenchymal stem cells as tools to study osteoarthritis]
  2017
 4. Martinčič David; Radosavljevič Damjan; Drobnič Matej
  Ten-year clinical and radiographic outcomes after autologous chondrocyte implantation of femoral condyles
  2014
 5. Kralj-Iglič Veronika
  Understanding hip biomechanics
  2017
 6. Snoj Žiga; Salapura Vladka
  Evaluation of degenerative changes of cartilage in patients after ACL reconstruction with MR T2 mapping
  2016
 7. Halib Nadia; Perrone Francesca; Čemažar Maja; Dapas Barbara; Farra Rossella; Abrami Michela; Chiarappa Gianluca; Zanconati Fabrizio; Pozzato Gabriele; Murena Luigi; Fiotti Nicola
  Potential applications of nanocellulose-containing materials in the biomedical field
  2017
 8. Naranđa Jakob; Gradišnik Lidija; Gorenjak Mario; Vogrin Matjaž; Maver Uroš
  Isolation and characterization of human articular chondrocytes from surgical waste after total knee arthroplasty (TKA)
  2017
 9. Snoj Žiga; Salapura Vladka
  Hrustanec in morfološka degeneracija kolena 6 let po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Cartilage and morphological degeneration of the knee at 6-years after ACL reconstruction]
  2016
 10. Snoj Žiga; Zupanc Oskar; Stražar Klemen; Salapura Vladka
  A descriptive study of potential effect of anterior tibial translation, femoral tunnel and anterior cruciate ligament graft inclination on clinical outcome and degenerative changes
  2017
 11. Naseri Narges; Poirier Jean-Michel; Girandon Lenart; Fröhlich Mirjam; Oksman Niska Kristiina; Mathew Aji P.
  3-Dimensional porous nanocomposite scaffolds based on cellulose nanofibers for cartilage tissue engineering
  2016
 12. Snoj Žiga; Zupanc Oskar; Salapura Vladka
  Retrospective quantitative cartilage and semi-quantitative morphological evaluation at 6 years after ACL reconstruction
  2016
 13. Gračner Tomaž; Gračner Bojan
  Eyelid reconstruction with a free ear-skin-cartilage transplant after tumor excision
  1997
 14. Kregar-Velikonja Nevenka; Martinčič David; Drobnič Matej
  Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov z metodo EQ-5D
  2015
 15. Turk Zmago
  Starost in gibala
  2010
 16. Zupan Janja; Marc Janja
  Osteoimunologija in osteorevmatologija: prepletenost skeletnega in imunskega sistema
  [Osteoimmunology and osteorheumatology: interconnection between skeletal and immune system]
  2013
 17. Jeklar Katarina; Marc Janja; Zupan Janja
  Izražanje genov za antioksidativne encime v vzorcih hrustanca
  [Antioxidative enzymes' gene expression in cartilage samples]
  2014
 18. Ravnihar Klemen; Barlič Ariana; Drobnič Matej
  Effect of intra-articular local anesthesia on articular cartilage in the knee
  2014
 19. Drobnič Matej; Radosavljevič Damjan; Cör Andrej; Brittberg M.; Stražar Klemen
  Debridement of cartilage lesions before autologous chondrocyte implantation byopen or transarthroscopic techniques
  2010
 20. Paučič Jošt; Župevc Avgust; Šereg Bahar Maja
  Primer bolnice s hondrosarkomom grla
  [Case report of a patient with chondrosarcoma of the larynx]
  2012
 21. Filardo G.; Drobnič Matej; Perdisa F.; Hribernik Marija; Marcacci Maurilio
  Fibrin glue improves osteochondral scaffold fixation
  2014
 22. Naranđa Jakob; Vogrin Matjaž
  Operativno zdravljenje hrustančnih poškodb
  2012
 23. Bizimoska Saška; Koželj Vesna
  Simetrija nosu pri odraslih osebah, rojenih z enostransko heilognatopalatoshizo, in njena sprememba po korekcijski rinoseptoplastiki
  [Nasal symmetry before and after corrective rhinoseptoplasty in adults born with unilateral cleft lip and palate]
  2013
 24. Vesel Matjaž; Drobnič Matej
  Traditional technique for articular cartilage repair
  2012
 25. Kon Elizaveta; Drobnič Matej
  Non-surgical management of early knee osteoarthritis
  2013
 26. Heijink Andras; Drobnič Matej
  Biomechanical considerations in the pathogenesis of osteoarthritis of the knee
  2013
 27. Fokter Samo K.; Strahovnik Andrej; Kos Darjan; Dovnik Andraž; Fokter Dovnik Nina
  Long term results of operative treatment of knee osteochondritis dissecans
  [Langzeitergebnisse der operativen Behandlung der Osteochondritis dissecans am Kniegelenk]
  2012
 28. Vukasinović Zoran; Spasovski Duško; Kralj-Iglič Veronika; Marinkovič-Eric Jelena; Seslija Igor; Živković Zorica; Spasovski Vesna
  aImpact of triple pelvic osteotomy on contact stress pressure distribution in the hip joint
  2013
 29. Anonymous ;
  Main programme & extended abstract: ICRS 2010 - cartilage in motion. 9th World congress of the international cartilage repair society; 2010 Sep 26-29; Barcelona
  2010
 30. Alibegović Armin; Blagus Rok; Drobnič Matej
  The optimal temperature for the long term ex/vivo cartilage storage: 11⁰C is superior to 4⁰C, 23⁰C, and 35⁰C
  2010
 31. Alibegović Armin; Balažic Jože; Petrovič Danijel; Kregar-Velikonja Nevenka; Blagus Rok; Šuput Dušan; Drobnič Matej
  The optimal combination of cartilage source and apparatus for long-term In vitro chondrocyte viability analysis
  2012
 32. Alibegović Armin; Petrovič Danijel; Kregar-Velikonja Nevenka; Balažic Jože; Drobnič Matej
  Comparison of cartilage sources and methods for the ex-vivo determination of chondrocyte viability
  2011
 33. Battelino Saba; Božanić Nina; Žargi Miha
  On-lay cartilage palisade technique, our 5 years experience
  2011
 34. Alibegović Armin
  Instrumental analysis of cartilage in forensic medicine
  2011
 35. Maličev E; Barlič A; Kregar-Velikonja N; Stražar K; Drobnič M
  Cartilage from the edge of a debrided articular defect is inferior to that from a standard donor site when used for autologous chondrocyte cultivation
  2011
 36. Barlič Ariana; Božikov Krešimir
  Matične celice iz maščobnega tkiva in njihova uporaba
  [Stem cells from adipose tissue and their use]
  2010
 37. Gorenšek Matevž; Vengust Rok; Košak Robert; Travnik Ludvik; Gorenšek Miro
  Transplantation of chondrocytes derived from elastic cartilage into the site of previously evacuated nucleus pulposus
  2010
 38. Drobnič M; Radosavljevič D; Maličev E; Kregar-Velikonja N; Barlič A
  Cartilage biopsy from the lesion margin as a cell source for the autologous chodrocyte cultivation
  2009
 39. Drobnič M; Stražar K; Zupanc O; Coer A
  Histology of chondral lesions before and after the classical debridement in patients appointed for the matrix-ACI
  2009
 40. Drobnič M
  Can cartilage regeneration or substitution prevent further degeneration
  2009
 41. Bregar Martina
  Posebnosti rehabilitacije po operativnem zdravljenju poškodb hrustanca v kolenskem sklepu
  2009
 42. Kramberger Miloš; Vogrin Matjaž
  Kirurško zdravljenje osteohondralnih lezij kolenskega sklepa
  2008
 43. Brodnik Tomaž; Kuhta Matevž
  Metabolizem hrustanca in nastanek osteoartroze
  2008
 44. Drobnič M; Stražar K; Zupanc O; Coer A
  Histology of chondral lesions before and after the classical debridement in patients appointed for the matrix-ACI
  2009
 45. Drobnič M
  Can cartilage regeneration or substitution prevent further degeneration
  2009
 46. Drobnič M; Maružin M; Marš T; Alibegović A; Šuput D; Grubič Z; Brecelj J
  The acute injury of the surgical sutures on the human articular cartilage - preliminary results
  2007
 47. Drobnič M; Stražar K; Radosavljevič D; Coer A; Brittberg M; Pavlovčič V
  The quallity of the cartilage lesion debridement using different open and arthroscopic techniques
  2007
 48. Gradišnik Suzana; Holc Iztok; Pahor Artur
  Novosti pri obravnavi in zdravljenju osteoartritisa
  [Novelties in diagnostics and treatment of osteoarthritis]
  2009
 49. Trošt Zoran; Preželj Janez; Marc Janja
  DNA mikromreže v raziskavah bolezni kosti in hrustanca
  [DNA microarrays in the studies ob(f) bone and cartilage diseases]
  2009
 50. Drobnič M; Radosavljevič D; Maličev E; Kregar-Velikonja N; Barlič A
  Cartilage biopsy from the lesion margin as a cell source for the autologous chodrocyte cultivation
  2009
 51. Anonymous ;
  ICRS 2009. Main programme and abstract book of the 8th World congress of the international cartilage repair society; 2009 May 23-29; Miami
  2009
 52. Rečnik G; Kralj-Iglič V; Iglič A; Antolič V; Kramberger S; Rigler I; Pompe B; Vengust R
  The role of obesity, biomechanical constitution of the pelvis and contact joint stress in progression of hip osteoarthritis
  2009
 53. Strbad Marko; Hamad Ali; Jurga Marcin; Rožman Primož; Knežević Miomir; Forraz Nicholas; McGuckin Colin
  Potential of umbilical cord blood stem cells to differentiate towards pancreatic cells
  2008
 54. Barlič A; Kregar-Velikonja N
  Re-differentiation of human articular chondrocytes is not enhanced by a rotary bioreactor system
  2008
 55. Maličev Elvira; Kregar-Velikonja Nevenka; Barlič Ariana; Alibegović Armin; Drobnič Matej
  Comparison of articular and auricular cartilage as a cell source for the autologous chondrocyte implantation
  2009
 56. Maličev E; Barlič A; Kregar-Velikonja N; Alibegović A; Drobnič M
  Human auricular cartilage - an alternative source of chondrocytes for autologous chondrocyte implantation (ACI)
  2007
 57. Anonymous ;
  Main programme and abstractbook of the 7th World congress of the international cartilage repair society ICRS; 2007 Sep 29 - Oct 2; Warsaw
  2007
 58. Vasilevska Violeta; Szeimies Ulrike; Staebler Axel
  MRI diagnosis of Baker cyst and significance of associated medical compartment knee osteoarthritis
  [Ugotavljanje povezanosti Bakerjeve ciste in pridruženega osteoartritisa medialnega dela kolena z magnetno resonanco (MR)]
  2008
 59. Slamnik Mihaela; Čretnik Andrej
  Zlomi pri otrocih
  2008
 60. Pal Marjetka; Krajnc Ivan; Potočnik Uroš
  Osteoartritis: patogeneza in farmakološko zdravljenje
  2008
 61. Froehlich Mirjam; Grayson WL; Marolt D; Gimble JM; Kregar-Velikonja Nevenka; Vunjak-Novaković Gordana
  Tissue engineered bone grafts from adipose derived stem cells
  2008
 62. Virant-Klun Irma
  Stem cells in human gonads
  2008
 63. Puhar Saša
  Quality challenges in autologous tissue establishment
  2008
 64. Avsec-Letonja Danica; Špec-Marn Ana
  Traceability, transparency required
  2008
 65. Smrke Dragica Maja; Gubina Borut; Rejec Smrke Barbara Urška; Domanovič Dragoslav; Rožman Primož
  Bone marrow derived stem cells in the bone surgery
  2008
 66. Kmetec Andrej; Bonaca Orjeta; Gorenšek Miro; Kregar-Velikonja Nevenka
  Tissue engineering in the treatment of vesicoureteral reflux by cultured autologous chondrocytes implantation in the renal transplantation candidates
  2008
 67. Senekovič Vladimir; Hermann Dejan; Krečič-Stres Hana; Kregar-Velikonja Nevenka; Krkovič Matija
  Long bone defects treated by tissue engineering approach
  2008
 68. Krečič-Stres Hana; Krkovič Matija; Senekovič Vladimir; Puhar Saša; Gantar Danica; Maličev Elvira; Kregar-Velikonja Nevenka
  Laboratory development of tissue engineered bone grafts using mesenchymal stem cells
  2008
 69. Rode Matjaž; Vihar Kristina; Marolt Darja; Kregar-Velikonja Nevenka
  Periodontal bone repair
  2008
 70. Barlič Ariana; Dušanić Daliborka; Drobnič Matej; Kregar-Velikonja Nevenka
  Gene expression analysis of 3D engineered constructs used for ACI
  2008
 71. Drobnič Matej; Radosavljevič Damjan; Stražar Klemen; Zupanc Oskar
  Surgical aspect of ACI
  2008
 72. Zupanc Oskar; Drobnič Matej; Stražar Klemen
  Osteohondral lesions of the Elbow - arthroscopic treatment
  2008
 73. Stražar Klemen; Drobnič Matej; Zupanc Oskar
  Current concept for treatment of cartilage lesions in femoroacetabular impingement
  2008
 74. Radosavljevič Damjan; Drobnič Matej; Koritnik Branko; Gorenšek Miro; Pavlovčič Vinko
  Long-term results with ACI in Slovenia
  2008
 75. Drobnič Matej; Kregar-Velikonja Nevenka
  Book of abstracts of the 4th Cartilage weekend, symposium on Cartilage repair and regenerative medicine; 2008 May 9-10, Piran
  2008
 76. Barlič Ariana; Drobnič Matej; Maličev Elvira; Kregar-Velikonja N
  Quantitative analysis of gene expression in human articular chondrocytes assigned for autologous implantation
  2008
 77. Marolt Darja; Augst Alexander; Freed Lisa E; Vepari Charu; Fajardo Robert; Patel Niput; Gray Martha; Farley Michelle; Kaplan David; Vunjak-Novakovic Gordana
  Bone and cartilage tissue constructs grown using human bone marrow stromal cells, silk scaffolds and rotating bioreactors
  2006
 78. Grayson WL; Chao PH; Marolt D; Kaplan DL; Vunjak-Novakovic G
  Engineering custom-designed osteochondral tissue grafts
  2008
 79. Augst Alexander; Marolt Darja; Freed Lisa E; Vepari Charu; Meinel Lorenz; Farley Michelle; Fajardo Robert; Patel Nipun; Gray Martha; Kaplan David L; Vunjak-Novakovic Gordana
  Effects of chondrogenic and osteogenic regulatory factors on composite constructs grown using human mesenchymal stem cells, silk scaffolds and bioreactors
  2008
 80. Andoljšek Matej
  Neuspešno primarno zdravljenje zloma petnice - kaj storiti?
  [Failed primary treatment of calcaneal fracture, what to do?]
  2008
 81. Barlič Ariana; Maličev Elvira
  Zdravljenje poškodovanega sklepnega hrustanca
  [Injured articular cartilage repair]
  2008
 82. Janež Jurij; Stražar Peter; Vengust Rok
  Vpliv vertebroplastike na degeneracijo sosednjih medvretenčnih ploščic
  [Effect of vertebroplasty on adjacent intervertebral disc degeneration]
  2008
 83. Gorenšek Matevž; Coer Andrej; Kregar-Velikonja Nevenka; Maličev Elvira; Knežević Miomir; Froelich Mirjam; Mohorko Nina; Bresjanac Mara; Gorenšek Miro
  Nuclear augmentation in an animal model - a method for degenerate disc disease treatment or prevention?
  2007
 84. Gorenšek Miro; Gorenšek Matevž
  Degenerative disc desease (DDD): introduction to biological substitution of parts of the intervertebral disc
  2007
 85. Kmetec Andrej; Bonaca Orjeta; Gorenšek Miro; Kregar-Velikonja Nevenka
  Treatment of vesicoureteral reflux by autologous chondrocyte implantation in kidney transplantation candidates
  2007
 86. Puhar Saša
  Quality control in the tissue engineering laboratory
  2007
 87. Kon E; Filardo G; Delcogliano M; Zaffagnini S; Iacono F; Marcacci M
  Articular cartilage engineering with Hyalograft C: 3-year clinical results
  2007
 88. Radosavljevič Damjan; Drobnič Matej; Koritnik Branko; Gorenšek Miro; Pavlovčič Vinko
  Autologous chondrocyte implantation in the knee - 10 years of clinical experience
  2007
 89. Bonaca Orjeta; Kregar-Velikonja Nevenka
  In vitro chondrocyte cultivation and preparation of chondroartTM product for ACI
  2007
 90. Kregar-Velikonja Nevenka; Knežević Miomir; Coer Andrej; Jeras Matjaž
  Characterisation of mesenchymal stem cells from adult bone marrow and their therapeutic potential
  2007
 91. Mohorko Nina; Bresjanac Mara
  Vital fluorophores as cell markers
  2007
 92. Brochhausen Christoph; Wiedenroth Christoph B; Crasselt Frederick; Kirkpatrick James C
  Innovative impact in tissue engineering of bone and cartilage from basic biology of the growth plate: the role of arachidonic acid metabolites
  2007
 93. Sandell Linda J; Fukui Naoshi
  Molecular aspects of cartilage repair
  2007
 94. Kregar-Velikonja Alenka; Coer Andrej; Gorenšek Miro; Knežević Miomir; Kmetec Andrej
  Tissue formation following implantation of cultured elastic chondrocytes for treatment of vesicoureteral reflux
  2008
 95. Drobnič Matej; Radosavljevič Damjan; Hribernik Marija; Pavlovčič Vinko
  Human cadaveric material in the research of cartilage repair
  2007
 96. Barlič Ariana; Bonaca Orjeta; Drobnič Matej; Kregar-Velikonja Nevenka
  In a search of a better chondrocyte phenotype
  2007
 97. Gorenšek Miro; Kregar-Velikonja Nevenka
  Foreword of the editors
  2007
 98. Gorenšek Miro; Kregar-Velikonja Nevenka
  Tissue engineering and cartilage repair: from basic science to clinical application
  2007
 99. Froehlich M; Maličev E; Gorenšek M; Knežević M; Kregar-Velikonja N
  Evaluation of rabbit auricular chondrocyte isolation and growth parameters in cell culture
  2007
 100. Drobnič Matej; Stražar Klemen; Radosavljevič Damjan; Pavlovčič Vinko
  Poškodbe sklepnega hrustanca pri nogometu
  [Football injuries to the articular cartilage]
  2007

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics