biomedicina slovenica


"Cattle" : 501

 1. Laranjo-González Minerva; Krt Branko; Šoba Barbara; Starič Jože; Vergles-Rataj Aleksandra
  Epidemiology of taeniosis/cysticercosis in Europe, a systematic review
  2017
 2. Cutler Sally J.; Ružić-Sabljić Eva; Potkonjak Aleksandar
  Emerging borreliae - expanding beyond Lyme borreliosis
  2016
 3. Kaltenegger Ferdinand
  Die geschichtliche Entwicklung der Rinderracen in den österreichischen Alpenländern
  1881
 4. Bandelj Petra; Blagus Rok; Briški France; Frlic Olga; Vergles-Rataj Aleksandra; Rupnik Maja; Ocepek Matjaž; Vengušt Modest
  Identification of risk factors influencing Clostridium difficile prevalence in middle-size dairy farms
  2016
 5. Vergles-Rataj Aleksandra; Krt Branko; Starič Jože; Ježek Jožica; Dorny Pierre; Gabriël Sarah; Šoba Barbara
  Outbreak of bovine cysticercosis on a cattle farm in Slovenia in 2015 - a case report
  2015
 6. Ježek Jožica; Nemec Marija; Starič Jože; Ježek Matija; Klinkon Martina
  Kačji ugriz pri kravi
  2015
 7. Van Lith Lindy; Šoba Barbara; Villalba Vizcaino Vivian; Svard Staffan; Sprong Hein; Tosini Fabio; Pozio Edoardo; Cacciò Simone M.
  A real-time assemblage-specific PCR assay for the detection of Giardia duodenalis assemblages A, B and E in fecal samples
  2015
 8. Šoba Barbara; Islamović Sabina; Skvarč Miha; Pozio Edoardo; Cacciò Simone M.
  Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from humans and cattle from Slovenia
  2014
 9. Simčič Mojca; Smetko Anamarija; Sölkner Johann; Seichter Doris; Gorjanc Gregor; Kompan Drago; Medjugorac Ivica
  Recovery of native genetic background in admixed populations using haplotypes, phenotypes, and pedigree information - using Cika cattle as a case breed
  2015
 10. Bandelj Petra; Harmanus Celine; Rupnik Maja; Ocepek Matjaž; Vengušt Modest
  Epidemiologija bakterije Clostridium difficile ribotipa 033 na družinskih kmetijah krav molznic v Sloveniji
  2014
 11. Toplak Ivan; Rihtarič Danijela; Hostnik Peter; Paller Tomislav; Pogačnik Milan
  Genetska tipizacija koronavirusov pri govedu s pljučnico
  2014
 12. Sagadin Martin; Bandelj Petra; Rihtarič Danijela; Vengušt Modest; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja; Toplak Ivan; Steyer Andrej
  Rotavirusni genotipi pri govedu v Sloveniji
  2014
 13. Rihtarič Danijela; Bandelj Petra; Vengušt Modest; Steyer Andrej; Toplak Ivan
  Filogenetska analiza astrovirusov pri teletih
  2014
 14. Obšteter Jana; Jevšinek Skok Daša; Zorc Minja; Horvat Simon; Dovč Peter; Kovač Milena; Kunej Tanja
  Genome-wide in silico screening (GWISS) for genetic variability of microRNA genes in cattle
  2014
 15. Logar Betka; Malovrh Špela; Kovač Milena
  Genotype by environment interaction for yield traits in Slovenian Holstein cattle using reaction norms
  [Vrednotenje interakcije genotip okolje za lastnosti mlečnosti pri črno-beli pasmi z uporabo reakcijske norme]
  2006
 16. Špehar Marija; Malovrh Špela; Bulić Vesna; Dražić Maja; Kovač Milena
  Estimation of genetic paramenters for milk traits in cattle using test day records in Croatia
  [Vrednotenje genetskih parametrov za lastnosti mlečnosti na kontrolni dan pri kravah na Hrvaškem]
  2006
 17. Podpečan Ožbalt; Mrkun Janko; Zrimšek Petra
  Associations between the fat to protein ration in milk, health status and reproductive performance in dairy cattle
  2013
 18. Starič Jože; Nemec Marija; Zadnik Tomaž
  Bone metabolism markers and blood minerals concentration in dairy cattle during pregnancy and lactation
  2012
 19. Hladnik Katja
  Impact of verotoxic E. coli O157 in animals on the health of Slovenian human population
  2011
 20. Mijovič Aljoša
  Vpliv načina zasuševanja krav molznic na število kliničnih mastitisov v naslednji laktaciji
  [The impact of dry udder-health management on clinical mastitis in the subsequent lactation]
  2011
 21. Rakuljič-Zelov Simon; Zadnik Tomaž
  Hematološki in biokemični profil krav invadiranih z velikim metljajem v Suhi krajini
  2011
 22. Golob Majda; Mijovič Aljoša; Krt Branko; Zdovc Irena
  Listeria monocytogenes v surovem mleku iz hlevskega vzorca - kako najti vir kontaminacije
  2011
 23. Ježek Jožica; Starič Jože; Klinkon Martina; Nemec Marija
  Merjenje koncentracije beta hidroksibutirata v krvi krav z biokemijskim analizatorjem in merilnikom optium XceedTM - primerjava metod
  2011
 24. Klinkon Martina; Ježek Jožica; Starič Jože; Klopčič Marija
  Življenjska mlečnost molznic črno-bele pasme v Sloveniji
  2011
 25. Klobučar Igor; Štabuc-Starčevič Dominika; Mrkun Janko
  Študija plodnostnih parametrov krav v Sloveniji, na podlagi podatkov o umetnih osemenitvah v zadnjem desetletju
  [Reproductive performance studies in cattle based on al data in last decade in Slovenia]
  2011
 26. Snoj Tomaž; Žužek Monika C.; Premrov Bajuk Blanka; Kobal Silvestra; Čebulj-Kadunc Nina; Majdič Gregor
  Retrospektivna študija kvalitete semena bikov v obdobju 1977-2010
  [Retrospective study of bull semen quality in the period 1977-2010]
  2011
 27. Starič Jože; Ježek Jožica; Klinkon Martina; Nemec Marija; Zadnik Tomaž
  Vplivi serumskih mineralov in aktivnosti alkalne fosfataze med obporodnim obdobjem na mlečnost krav molznic
  2011
 28. Nemec Marija; Klinkon Martina; Starič Jože; Ježek Jožica
  Hemotropni mikroorganizmi pri prežvekovalcih v Sloveniji
  2011
 29. Mrkun Janko; Zrimšek Petra; Podpečan Ožbalt
  Energetska bilanca visoko proizvodnih krav molznic in njen vpliv na reprodukcijsko sposobnost
  2011
 30. Useh Nicodemus Maashin; Amupitan Esemeje; Balogun Emmanuel Oluwadare; Adamu Sani; Ibrahim Najume Dogowa; Nok Andrew Jonathan; Esievo King Akpofure Nelson
  Plasma pyruvic acid changes in Zebu cattle experimentally infected with Clostridium chauvoei
  2007
 31. Toplak Ivan
  Schmallenberg virus
  2012
 32. Ježek Jožica; Zadnik Tomaž; Klinkon Martina; Nemec Marija; Cigler Tomaž; Starič Jože
  Zastrupitev goveda s srhkodlakavim ščirom (Amaranthus retroflexus)
  2014
 33. Bandelj Petra; Trilar Tomi; Blagus Rok; Ocepek Matjaž; Rousseau J.; Weese J.Scott; Vengušt Modest
  Prevalence and molecular characterization of Clostridium difficile isolated from European Barn Swallows (Hirundo rustica) during migration
  2014
 34. Vrezec Al
  Kravja čaplja Bubulcus ibis
  [Cattle Egret]
  2013
 35. Ocepek Matjaž; Krt Branko; Pogačnik Milan
  Seroprevalence of paratuberculosis in bulls`mothers herds in Slovenia
  2002
 36. Bordjan Dejan
  Kravja čaplja Bubulcus ibis
  [Cattle Erget]
  2011
 37. Bordjan Dejan
  Kravja čaplja Bubulcus ibis
  [Cattle Egret]
  2011
 38. Steyer A; Sagadin M; Kolenc M; Poljšak-Prijatelj M
  Whole genome sequence analysis of bovine G6P[11] rotavirus strain found in a child with gastroenteritis
  2012
 39. Nikolovski Goran; Atanaskova-Petrov Elena; Cokrevski Sloboden; Arsevska Elena; Nikolovska Greta
  Bovine tuberculosis in cattle during the implementation of official control measures in republic of Macedonia for the period 2007-2009
  [Tuberkuloza pri govedu v času uvajanja uradnih ukrepov nadzora v republiki Makedoniji od leta 2007 do 2009]
  2012
 40. Hostnik Peter; Toplak Ivan; Zemljič Borut; Grom Jože
  Izkoreninjenje IBR/IPV v Sloveniji: mit ali realnost
  [Eradication of IBR/IPV in Slovenia: myth or reality]
  2011
 41. Toplak Ivan; Hostnik Peter; Grom Jože
  Izkoreninjenje bovine virusne diareje (BVD) v Sloveniji: mit ali realnost
  [Eradication of bovine viral diarrhoea virus (BVD) in Slovenia: myth or reality]
  2011
 42. Kanazawa Satoshi; Ota Shusuke; Sekine Chiyoko; Tada Toyohiro; Otsuka Takanobu; Okamoto Takashi; Sonderstrup Grete; Peterlin Matija B
  Aberrant MHC class II expression in mouse joints leads to arthritis with extraarticular manifestations similar to rheumatoid arthritis
  2006
 43. Midgley Sofie E; Banyai Krisytian; Buesa Javier; Halaihel Nabil; Hjulsager Charlotte K; Jakab Ferenc; Kaplon Jerome; Larsen Lars E; Monini Marina; Poljšak-Prijatelj Mateja; Pothier Pierre; Ruggeri Franco M; Steyer Andrej
  Diversity and zoonotic potential of rotaviruses in swine and cattle across Europe
  2012
 44. Kopinč Rok; Wyne James W; Michalski Wojtek P; Lapanje A
  Comparative genomics of mycobactin synthesis operons in sheep and cattle strains of M. avium subsp. paratuberculosis
  2011
 45. Kušar Darja; Ocepek Matjaž; Logar Katarina; Pate Mateja; Krt Branko
  Seroprevalence of cattle paratuberculosis in Slovenia in 2008 and a comparison of data from current and previous studies
  [Seroprevalenca goveje paratuberkuloze v Sloveniji v letu 2008 ter primerjava spodatki predhodnih študij]
  2011
 46. Popescu Silvana; Borda Cristin; Sandru Carmen Dana; Stefan Razvan; Lazar E
  The welfare assessment of tied dairy cows in 52 small farms in north-estern transylvania using animal-based measurements
  [Presoja dobrega počutja krav molznic v vezani reji na 52 manjših kmetijah v severnovzhodni Transilvaniji (Romunija) na podlagi ocenjenih zunanjih lastnosti živali]
  2010
 47. Marettova Elena; Legath Jaroslav
  The presence of smooth muscle cells and elastic fibers in the bull vesicular gland
  [Prisotnost gladkih mi i nih celic in elasti nih vlaken v mehurnici bikov]
  2010
 48. Renčelj Andrej; Kunej Tanja; Razpet Andrej; Jevšinek-Skok Daša; Dovč Peter; Žgur Silvester; Petrič Nežika; Planinc Martina; Malovrh Špela; Kovač Milena; Horvat Simon
  Asociacijska analiza haplotipov v genu FTO z lastnostmi zamaščevanja pri govedu (Bos taurus)
  [Association analysis of the FTO gene haplotypes with fat depositon traits in cattle (Bos taurus)]
  2010
 49. Useh Nicodemus Maashin; Adamu Sani; Ibrahim Najume Dogowa; Nok Andrew Jonathan; Esievo King Akpofure Nelson
  Outbreaks of blackleg of cattle in northern Nigeria (1964-2003)
  2010
 50. Steyer Andrej; Bajželj Mojca; Iturriza-Gomara Miren; Mladenova Zornitsa; Korsun Neli; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular analysis of human group A rotavirus G10P[14] genotype in Slovenia
  2010
 51. Gorup Črtomir; Ogorevc Jernej; Kunej Tanja; Čeh Eva; Zupan Blaž; Dovč Peter
  DairyVis: web-based application for visualization of cattle candidate genes and genetic markers for milk production and mastitis
  2010
 52. Šoba Barbara
  Genetska pestrost izolatov kriptosporidijev vrste Cryptosporidium parvum v Sloveniji
  [Genetic diversity of Cryptosporidium parvum isolates in Slovenia]
  2009
 53. Zimšek-Mijovski Janet; Poljšak-Prijatelj Mateja; Steyer Andrej; Barlič-Maganja Darja; Koren Srečko
  Detection and molecular characterisation of noroviruses and sapoviruses in asymptomatic swine and cattle in Slovenian farms
  2010
 54. Renčelj Andrej; Kunej Tanja; Razpet Andrej; Jevšinek-Skok Daša; Dovč Peter; Žgur Silvester; Petrič Nežika; Horvat Simon; Planinc Martina; Malovrh Špela; Kovač Milena
  Associations between SNP markers in candidate genes and growth/carcass traits in parental half-SIB families of Slovenian Simmental cattle
  2009
 55. Jurca Jože
  Janez Bleiweis in goveja kuga
  [Janez Bleiweis and cattle plague]
  2008
 56. Osterc Jože
  Bleiweis - pospeševalec živinoreje
  [Bleiweis - a proponent of stockbreeding]
  2008
 57. Šoba B; Logar J
  Genetic classification of Cryptosporidium isolates from humans and calves in Slovenia
  2008
 58. Šoba Barbara; Logar Jernej
  Multilocus genotyping of Cryptosporidium parvum from humans and cattle in Slovenia
  2008
 59. Budič Matija; Jelen Mateja; Fajs Luka; Ðapa Tanja; Borič Maja; Starčič-Erjavec Marjanca; Žgur-Bertok Darja
  Characteristics of Escherichia coli isolates from feces of healthy cattle
  2008
 60. Steyer Andrej; Poljšak-Prijatelj Mateja; Barlič-Maganja Darja; Marin Jožica
  Human, porcine and bovine rotaviruses in Slovenia: evidence of interspecies transmission and genome reassortment
  2008
 61. Gregorič ID; Tamez D; Karabulut MN; Cervera R; Conger J; Eya K; Lapeyre D; Radovancevic B; Frazier OH
  Aortic valve implantation in the calf: a successful approach using Heartport cannulation and minimally invasive techniques
  2001
 62. Borko Črtomir
  Humoral immune response to bacteria Borrelia burgdorferi s.l. in dairy cattle after experimental exposure
  [Humoralni imunski odziv goveda po poskusnem stiku z bakerijo Borrelia burgdorferi s.l.]
  2008
 63. Gregorič ID; Eya K; Tamez D; Cervera R; Byler D; Conger J; Tuzun E; Chee HK; Clubb FJ; Kadipasaoglu K; Frazier OH
  Preclinical hemodynamic assessment of a new trileaflet mechanical valve in the aortic position in a bovine model
  2004
 64. Chee HK; Tuzun E; Ferrari M; Conger JL; Stainback RF; Hernandez A; Bruno N; Shah NL; Tamez D; Gregorič ID
  Baseline hemodynamic and echocardiographic indices in anesthetized calves
  2004
 65. Gregorič ID; Frazier OH; Tamez D; Tuzun E; Shah NL; Clubb FJ; Chee HK; Eya K; Byler D; Conger J; Cervera R; Kadipasaoglu KA
  Thrombogenicity of mechanical aortic valves in an animal model: site specific testing is crucial
  2004
 66. Kindo M; Radovančević B; Gregorič ID; Conger JL; Kadipasaoglu K; Tamez DA; Moore SR; Golden KA; Robert K; Frazier OH
  Biventricular support with the Jarvik 2000 ventricular assist device in a calf model of pulmonary hypertension
  2004
 67. Tuzun E; Conger J; Gregorič ID; Eya K; Clubb FJ; Flamm SD; Frazier OH; Radovancevic B
  Evaluation of a new cardiac recovery system in a bovine model of volume overload heart failure
  2004
 68. Tuzun E; Gregorič ID; Conger JL; Golden K; Jarvik R; Frazier OH; Kadipasaoglu KA
  The effect of intermittent low speed mode upon aortic valve opening in calves supported with a Jarvik 2000 axial flow device
  2005
 69. Vengušt Gorazd; Bidovec Andrej; Pogačnik Milan
  Damage caused by large carnivores on domestic grazing animals in Slovenia
  [Pregled škod velikih zveri na domačih pašnih živalih v Sloveniji]
  2006
 70. Radovancevic Branislav; Gregorič Igor; Tamez Daniel; Vrtovec Bojan; Tuzun Egemen; Keun-Chee Hyun; Moore Sheila; Jarvik Robert K; Frazier OH
  Biventricular support with the Jarvik 2000 axial flow pump: a feasibility study
  2003
 71. Cotman M; Ježek D; Fon-Tacer K; Frangež R; Rozman D
  A functional cytochrome P450 lanosterol 14 alpha-demethylase CYP51 enzyme in the acrosome: transport through the Golgi and synthesis of meiosis-activating sterols
  2004
 72. Liang Feng-Xia; Bosland Maarten C; Huang Hongying; Romih Rok; Baptiste Solange; Deng Fang-Ming; Wu Xue-Ru; Shapiro Ellen; Sun Tung-Tien
  Cellular basis of urothelial squamous metaplasia: roles of lineage heterogeneity and cell replacement
  2005
 73. Ocepek Matjaž; Pate Mateja; Žolnir-Dovč Manca; Poljak Mario
  Transmission of Mycobacterium tuberculosis from human to cattle
  2005
 74. Barlič Ariana; Gutierrez-Aguirre Ion; Caaveiro Jose MM; Cruz Antonio; Ruiz-Argueello Maria-Begona; Perez-Gil Jesus; Gonzalez-Manas Huan M
  Lipid phase coexistence favors membrane insertion of equinatoxin-II, a pore-forming toxin from Actinia equina
  2004
 75. Arsov Zoran; Zorko Matjaž; Schara Milan
  Inhibition of erythrocyte acetylcholinesterase by n-butanol at high concentrations
  2005
 76. Arsov Zoran; Schara Milan; Zorko Matjaž; Štrancar Janez
  The membrane lateral domain approach in the studies of lipid-protein interaction of GPI-anchored bovine erythrocyte acetylcholinesterase
  2004
 77. Podpečan Ožbalt; Pengov Andrej; Hrastnik Uroš
  Treatment of subclinical staphylococcal mastitis
  [Zdravljenje subkliničnih stafilokoknih mastitisov]
  2004
 78. Erler Wilfried; Martin Gerald; Sachse Konrad; Naumann Ludmila; Kahlau Dagmar; Beer Joerg; Bartos Milan; Nagy Gyoergy; Cvetnić Željko; Žolnir-Dovč Manca; Pavlik Ivo
  Molecular fingerprinting of Mycobacterium bovis subsp. caprae isolates from central Europe
  2004
 79. Žel Jana
  Ali moramo kravo, ki je jedla gensko spremenjeno krmo označiti?
  2004
 80. Krt B
  Vpliv uporabe antigenov faze I in faze II Coxiella burnetii na serološko diagnostiko mrzlice Q pri govedu
  [The influence of Coxiella burnetii phase I and phase II antigens on the serological diagnosis of Q fever in cattle]
  2003
 81. Križanec F; Kosec M
  Učinkovitost uporabe sintetičnih prostaglandinov kot podpore manualnemu luščenju zaostale posteljice pri govedu
  [The effective use of synthetic prostaglandin to give support for the manual extraction of retained placenta in cattle]
  2003
 82. Zemljič Borut
  Bolezni prebavnega trakta pri kravah molznicah
  2003
 83. Petrovec Miroslav; Sixl Wolfdieter; Marth Egon; Bushati Nevila; Wust Gilda
  Domestic animals as indicators of Anaplasma species infections in northern Albania
  2003
 84. Turnšek Tamara; Kregar Igor; Lebez Drago
  Acid sulphydryl protease from calf lymph nodes
  1975
 85. Pavlik I; Yayo-Ayele W; Parmova I; Melicharek I; Hanzlikova M; Svejnochova M; Koermendy B; Nagy G; Cvetnić Z; Katalinić-Janković V; Ocepek M; Žolnir-Dovč M; Lipiec M; Havelkova M
  Mycobacterium tuberculosis in animal and human populations in six Central European countries during 1990-1999
  2003
 86. Ocepek M; Pate M; Žolnir-Dovč M; Cvetnić Z
  Tuberculosis in cattle caused by IS901+ Mycobacterium avium subsp. avium - a case report
  2003
 87. Pavlik I; Yayo-Ayele W; Havelkova M; Svejnochova M; Katalinić-Janković V; Žolnir-Dovč M
  Mycobacterium bovis in human population in four Central European countries during 1990-1999
  2003
 88. Čarman-Kržan Marija; Bavec Aljoša; Zorko Matjaž
  Molecular characterization of specific H1-receptor agonists histaprodifen and its Nalpha-substituted analogues on bovine aortic H1-receptors
  2003
 89. Kovač Kristina
  Nova variantna oblika Creutzfeldt-Jakobove bolezni
  [A new variant form of Creutzfeldt-Jakob disease]
  2003
 90. Zorec Maša
  Izolacija vampne bakterije z močno ksilanolitično aktivnostjo in opis njenega encimskega sistema za razgradnjo ksilana
  [Isolation of highly xylanolytic rumen bacterium and characterization of its enzymatic system for xylan degradation]
  2002
 91. Mesarič M; Zadnik T; Klinkon M
  Primerjava aktivnosti pepsinogena v serumu govejih pitancev, pozitivnih na enzootsko govejo levkozo (EGL), in krav s čirom na siriščniku
  [Comparison of serum pepsinogen activity between enzootic bovine leukosis (EBL) positive beef cattle and cows with abomasal ulcers]
  2002
 92. Gašperlin B; Zadnik T; Jazbec I; Žust J
  Vpliv kationsko-anionskega razmerja v obrokih na dinamiko kalcija, anorganskega fosforja in magnezija v krvi molznic v obporodnem obdobju
  [Effects of dietary cation-anion differences on serum calcium, phosphorus and magnesium concentrations in periparturient dairy cows]
  2002
 93. Ocepek M; Krt B; Pate M; Pogačnik M
  Pogostnost paratuberkuloze v Sloveniji v letih 1999-2001
  [Seroprevalence of paratuberculosis in Slovenia between 1999 and 2001]
  2002
 94. Pengov Andrej
  Zagotavljanje higienske in zdravstvene neoporečnosti surovega mleka
  [Hygienic and health aspects of raw milk]
  2002
 95. Stanek Gerold; Strle Franc; Gray Jeremy; Wormser Gary P
  History and characteristics of Lyme borreliosis
  2002
 96. Marinšek J; Grebenc S
  Listeria monocytogenes v mletem mesu in toplotno neobdelanih mesnih izdelkih v Sloveniji
  [Listeria monocytogenes in minced meat and thermally untreated meat products in Slovenia]
  2002
 97. Toplak I; Barlič-Maganja D; Hostnik P; Grom J
  Genetic heterogeneity of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) strains isolated in Slovenia
  [Genetska heterogenost virusnih sevov bovine virusne diareje (BVD), izoliranih v Sloveniji]
  2002
 98. Juntes P; Zabavnik-Piano J; Čurin-Šerbec V; Kovač Z; Pogačnik M
  Neuropathological lesions in the first case of bovine spongiform encephalopathy in Slovenia
  [Nevropatološke spremembe pri prvem primeru goveje spongiformne encefalopatije v Sloveniji]
  2002
 99. Debeljak Maruša
  Uravnavanje izražanja gena za kapa kazein ( kapa-CN) pri govedu
  [Regulation of the bovine kappa casein (kappa-CN) gene expression]
  2002
 100. Rakuljič-Zelov S; Zadnik T
  Hematološki in biokemični profil krav z zasukom maternice
  [Haematological and biochemical profile of cows affected with with uterine torsion]
  2002

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics