biomedicina slovenica


"Celjenje" : 95

 1. Velnar Tomaž; Bunc Gorazd; Klobucar Robert; Gradišnik Lidija
  Biomaterials and host versus graft response
  2016
 2. Slanič Aleš; Breznik Silva; Jevšek Marko; Friedrich Tomaž; Matela Jože; Rupreht Mitja
  Perkutana transluminalna angioplastika podkolenskih arterij - 4-letni rezultati Oddelka za radiologijo UKC Maribor
  2009
 3. Zakošek Barbara; Kovačič Uroš; Veranič Peter; Cör Andrej; Gašperšič Rok
  Vpliv starosti in spola na uspešnost celjenja kostnih defektov
  2016
 4. Gradišnik Lidija; Falabella Petra; Velnar Tomaž
  Biomateriali v medicini in odziv telesa nanje
  [Biomaterials in medicine and tissue response to implants]
  2015
 5. Mertelj Oti; Kramar Zdenka; Uršič Helena
  Zdravstvena nega pacienta z rano
  2010
 6. Zupanc Aleksander
  Uporaba elastičnega lepilnega traku pri brazgotini - poročilo o primeru
  [Application of kinesiotape by scar - a case report]
  2015
 7. Pucihar Gorazd; Kotnik Tadej; Teissie Justin; Miklavčič Damijan
  Electropermeabilization of dense cell suspensions
  2007
 8. Pucihar Gorazd; Miklavčič Damijan; Teissie Justin
  Kinetics of transmembrane transport of small molecules along electropermeabilization
  2007
 9. Matković Miladinka; Bernot Marjana; Lokar Katarina; Novak Marko
  Izzivi sodobnih pristopov onkološke zdravstvene nege in zdravljenja
  2010
 10. Rotovnik-Kozjek Nada
  Vpliv posameznih hranil na celjenje ran
  2010
 11. Ostrožnik Vesna; Živič Slavica
  Vrste ran, njihovo celjenje in oskrba ran v onkološki zdravstveni negi
  2010
 12. Smrke Dragica; Nikolič Janja
  Zdravljenje ran - dobra praksa in nova znanja
  2015
 13. Maver Uroš; Maver Tina; Dobaj-Štiglic Andreja; Nizič Tea; Doliška Aleš; Stana-Kleinschek Karin; Smrke Dragica
  Pametni material za oskrbo ran z vključenim optičnim pH senzorjem za boljše celjenje ran
  2015
 14. Maver Tina; Maver Uroš; Smrke Dragica; Stana-Kleinschek Karin
  Priprava naprednih medicinskih materialov z vključenimi protibolečinskimi učinkovinami za boljše celjenje ran
  2015
 15. Rejc-Marko Jana; Marko Pij B.; Baklan Zvonko
  Okužba kronične rane in protimikrobno zdravljenje
  [Chronic skin wounds infection and antimicrobial therapy]
  2015
 16. Maver Tina; Smrke Dragica; Stana-Kleinschek Karin
  Priprava naprednih medicinskih materialov z vključenimi protibolečinskimi zdravilnimi učinkovinami za boljše celjenje povrhnjih dermalnih ran
  [Preparation of advanced wound dressing materials with incorporated pain reducing drugs for improved healing of surface dermal wounds]
  2015
 17. Belna Anka; Bergauer Andrej; Cof Darja; Crnjac Anton; Flis Vojko; Frank Aleksander; Fuchs Erika; Reberšek Gorišek Jelka; Horvat Matjaž; Kamenik Mirt; Kobilica Nina; Kolenc Alojzij; Košir Gorazd; Koželj Miran; Krčevski-Škvarč Nevenka; Smonkar Anemarija; Lipovšek Matej; Lončarević Dara; Miksić Kazimir; Pandurovič Dean; Parać Zlatko; Pivec Gregor; Potrč Stojan; Smrke Dragica; Strojnik Tadej; Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Tomažič Jožica; Triller Ciril; Vrabič Erik; Flis Vojko; Miksić Kazimir; Vinter Marko; Bambi Saulo; Sojar Valentin; Gadžijev Eldar; Vrečer Bojan
  Izbrana poglavja iz kirurgije
  2010
 18. Orešnik Špela; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Optimizacija modela celjenja poškodbe monoplastne kulture primarnih humanih pljučnih fibroblastov
  [Optimization of the wound healing model for primary human lung fibroblast monolayer culture]
  2014
 19. Rošic Romana; Kristl Julijana; Baumgartner Saša
  Hidrogelne obloge za vlažno celjenje ran s proteinsko učinkovino
  [Protein loaded hydrogels as dressing for moist wound healing]
  2010
 20. Development, function and repair of the muscle cell
  2012
 21. Videnšek Simona
  Oskrba ran in dekubitusov z Ligasano materialom
  2005
 22. Benedičič Ana; Planinšek Ručigaj Tanja
  Zdravljenje kroničnih ran v Sloveniji: med umetnostjo in nočno moro
  2004
 23. Jež Mojca
  Pajkova svila v biomedicini
  2014
 24. Šarenac Tomislav; Pahor Dušica
  Platelet rich plasma in mediation of corneal wound healing
  2012
 25. Kaligarič Lara; Uršič Helena; Bergant Damijan
  Wound management after ingvinal dissection
  2008
 26. Dolžan Vita; Alikadič Nadja; Smrke Dragica
  Genetski in epigenetski dejavniki pri nastanku in celjenju razjede na diabetičnem stopalu
  [Genetic and epigenetic factors in the pathogenesis and healing of diabetic foot ulcers]
  2014
 27. Logar Marjeta; Jorgačevski Valentina; Grosek Jan; Semenič Danijela; Tomažič Aleš
  Celjenje kompleksnih postoperativnih ran pri bolnikih s chronovo boleznijo
  2014
 28. Semenič Danijela; Smrke Dragica
  Napredno zdravljenje kroničnih ran z acelularnim tekočim matriksom (integra flowable wound matrix)
  2014
 29. Triller Ciril; Huljev Dubravko; Smrke Dragica
  Prikaz primera atipične rane pri bolniku s kalcifilaksijo
  2014
 30. Alikadič Nadja; Debelak Adrijana; Smrke Dragica
  Altrazeal-pozitivni učinki NanoFlex tehnologije na celjenje ran
  [Altrazeal- positive effects of NanoFlex technologies on wound healing]
  2014
 31. Finžgar Miha; Cankar Ksenija; Melik Živa
  Vpliv preko kože vnesenega plinastega CO2 na mikrožilje kože
  2013
 32. Podobnik Anja; Ahčan Uroš
  Celjenje opeklinske rane
  2014
 33. Kecelj Nada; Bergant Aleksandra
  Mikrohranila in celjenje kroničnih ran
  2010
 34. Bergant Aleksandra; Kecelj Nada
  Vzroki za slabo celjenje razjed
  2010
 35. Čretnik Andrej; Košir Roman
  Genetsko in tkivno inženirstvo v travmatologiji
  2013
 36. Velnar Tomaž; Smrkolj Vladimir; Rupnik Marjan
  In vitro študija vraščanja endotelijskih, epitlijskih in skeletnomišičnih celic v mehkotkivni polnilec pri celjenju ran
  [#An #in vitro study of endothelial, epithelial and skeletal muscle cells invasion in soft tissue filler for the purpose of wound healing]
  2013
 37. Vilar Vanja; Štemberger Kolnik Tamara; Rotovnik-Kozjek Nada; Mlakar-Mastnak Denis
  Prehranska podpora pacientov s kronično rano
  2010
 38. Mertelj Oti; Kramar Zdenka
  Menedžment obravnave pacienta s kronično rano in preprečevanje nastanka razjede zaradi pritiska
  [#The #management of the patients with chronic wounds and prevention of pressure ulcers]
  2009
 39. Božič Marko
  Celjenje po ekstakciji zoba
  2010
 40. Kralj-Kunčič Marjetka; Debelak Adrijana; Triller Ciril; Smrke Dragica Maja
  Alginatne obloge z medom Vivamel in celjenje ran
  2009
 41. Kralj-Kunčič Marjetka
  V Sloveniji pridelan med in celjenje ran (2. del)
  2009
 42. Kralj-Kunčič Marjetka
  V Sloveniji pridelan med in celjenje ran (1. del)
  2009
 43. Frangež Igor; Smrke Dragica Maja
  Vpliv fotobiomodulacije z LED diodo na celjenje ran
  2009
 44. Vindišar Franci
  Operativno zdravljenje zlomov diafiz dolgih cevastih kosti pri otrocih in adolescentih v SB Celje od 1996 do 2007
  [Operative treatment of long bones shaft fractures at children and adolescent in General hospital Celje during 1996 and 2007]
  2009
 45. Miljavec Marko
  Celjenje velikih kostnih defektov v spodnji čeljustnici
  2009
 46. Lorenčič Mojca
  Zdravljenje s hiperbarično komoro je lahko učinkovita dodatna terapija: čisti kisik deluje ugodno na poškodbe tkiv po obsevanju, na celjenje ran, kronična vnetja kosti in kostnega mozga ter drugo
  2007
 47. Košir Roman; Čretnik Andrej
  Tkivno inženirstvo pri zdravljenju zlomov
  [Tissue engineering in fracture treatment]
  2007
 48. Gašperšič R; Skalerič U
  Kirurško podaljšanje klinične krone
  [Surgical lengthening of the clinical crow]
  2006
 49. Blinc Aleš
  Pomen arterijske prekrvitve za celjenje ran
  2006
 50. Cvetko E; Skalerič U
  Limfna drenaža obzobnih tkiv
  [Lymphatic drainage of periodontal tissues]
  2004
 51. Knafelc Nataša
  Praktične izkušnje vpliva prehrambenih dodatkov na celjenje ran
  2004
 52. Miljavec Marko; Ihan-Hren Nataša
  Celjenje velikih kostnih defektov čeljustnic
  2004
 53. Jerin Aleš; Osredkar Joško; Požar-Lukanovič Neva; Sojar Valentin; Stanisavljevič Dragoje; Paver-Eržen Vesna
  Sproščanje vnetnih dejavnikov v krvni obtok pri operacijah jeter
  [Release of inflammatory parameters into the circulation in liver surgery]
  2004
 54. Dovšak David
  Problematika kirurškega zdravljenja obsevanih bolnikov s karcinomom v ustni votlini
  [Problems associated with surgical management of previously irradiated patients with oral cancer]
  2004
 55. Gluvič Maja; Ihan-Hren Nataša
  Celjenje kostnine čeljustnic po puljenju zob
  [Wound healing process in the jaw after tooth extraction]
  2003
 56. Petelin M
  Današnje stališče o uporabi gingivalne obveze
  [Current status of periodontal dressings]
  2003
 57. Petelin M; Pogačnik A; Pavlica Z
  Primerjava celjenja rane na dlesni po uporabi gingivalne obveze ali brez nje pri psu pasme beagle
  [Comparison of gingival wound healing with and without dressing in the beagle dog]
  2003
 58. Jevnikar N
  Patohistološka zgradba periapikalnega granuloma bolečih in nebolečih zob ter koreninsko zdravljenih in nezdravljenih zob
  [Pathohistological analysis of the structure of periapical granulomas with reference to clinical symptoms and endodontic status of the affected tooth]
  2003
 59. Miksić Kazimir; Triller Ciril
  Celjenje rane
  2003
 60. Triller Ciril; Smrke Dragica; Parač Zlatko
  Diabetično stopalo - kirurško zdravljenje
  [Diabetic foot - surgical treatment]
  2003
 61. Gluvič Maja
  Celjenje kostnine čeljustnic po puljenju zob
  2003
 62. Gluvič Maja
  Celjenje kostnine čeljustnic po puljenju zob
  2002
 63. Mičetić-Turk D
  Novosti v otroški prehrani - novejše sestavine v mlečnih formulah
  [The news in infant nutrition - newer components of milk formulas]
  2002
 64. Pečar J; Pavlica Z; Butinar J
  Možnosti uporabe ustne služnice za rekonstrukcijo defekta sečnice pri mačku
  [Oral mucosa graft used for reconstruction of urethral defect in cat]
  2002
 65. Peric Helena Kristina
  Sodobne obloge za oskrbo ran
  [Advanced dressings in wound management]
  2002
 66. Smrkolj Vladimir
  Celjenje zlomov in perspektive intramedularne učvrstitve
  [Fracture healing and perspectives of intramedullary nailing]
  2001
 67. Vrabl Ž
  Stopalo pri diabetični polinevropatiji - stanje po zlomu vratu stegnenice: (kako pospešiti celjenje kožnega defekta opetja)
  2001
 68. Šabovič Miša
  Farmakološko zdravljenje kronične kritične ishemije, ko revaskularizacijski posegi niso možni ali ne uspejo
  [Pharmacological treatment of chronic critical limb ischaemia when revascularization fails]
  2001
 69. Kobal-Petrišič Mojca
  Rehabilitacija z delovno terapijo v procesu celjenje tkiva
  [Occupational therapy in the process of tissue healing]
  2001
 70. Pajntar Marjan
  Vpliv heparina, histamina, protaminskega sulfata in antistina na celjenje ran
  1969
 71. Hrabar B; Eržen J
  Vpliv šivalnega materijala na celjenje torakotomije
  1979
 72. Breznik A
  Značaj deficita koagulacionog faktora XIII za celjenje povreda
  1983
 73. Margić K; Poljšak Z; Pavlin I
  Celjenje mikrovaskularne anastomoze
  1981
 74. Vončina D; Filipič B; Rode M; Herman O
  VPLIV ALKOHOLNE RAZTOPINE PROPOLISA NA CELJENJE KOžNE RANE PRIKUNCU. PRELIMINARNO POROčILO HISTOLOŠKIH IN BAKTERIOLOŠKIHREZULTATOV
  1982
 75. Hrabar B; Eržen J
  VPLIV ŠIVALNEGA MATERIJALA NA CELJENJE TORAKOTOMIJE. (PRELIMINARNO POROčILO PROSPEKTIVNE STUDIJE)
  1980
 76. Kogovšek J
  VPLIV PODROčNEGA KRVNEGA OBTOKA NA CELJENJE ZLOMLJENEGA RADIUSA IN ULNE PRI PSU
  1979
 77. Cvetko R
  CELJENJE LAPARATOMIJSKE RANE IN DELEž FIBROBLASTOV PRI NASTANKU DEHISCENCE
  1979
 78. Debevec F
  CELJENJE KOSTI
  1977
 79. Šavrin Rajmond
  Vpliv električne stimulacije na celjenje dekubitalnih razjed in strukturo novonastalega tkiva (brazgotine) pri bolnikih s poškodbo hrbtenjače
  2001
 80. Fras Albert Peter
  Radiacijske okvare kože: celjenje kirurške rane po obsevanju
  1998
 81. Smrkolj Vladimir
  Celjenje zlomov in perspektive intramedularne učvrstitve
  [Fracture healing and perspectives of intramedullary nailing]
  2000
 82. Grošelj Mojca; Veselko Matjaž
  Posledice imobilizacije kolena
  [Consequences of knee joint immobilisation]
  2000
 83. Pavlovič Milan; Matela Jože; Miksič Kazimir; Flis Vojko; Mrđa Božidar
  Kronična venska insuficienca in arterio-venske komunikacije
  [Arterio-venous communications associated with chronic venous insufficiency]
  2000
 84. Benko H; Karba R; Šavrin R; Vodovnik L
  Učinek električne stimulacije na celjenje preležanin
  1998
 85. Kranjec Igor
  Restenoziranje po perkutani transluminalni koronarni angioplastiki
  [Restenosis after percutaneus transluminal coronary angioplasty]
  1998
 86. Janežič Tomaž; Arnež Zoran M
  Nenavaden zaplet pecljatega zadajšnjega interosalnega fascialnega režnja z distalno bazo
  [Unusual complication of distally based pedicled posterior interosseous fascial flap]
  1997
 87. Smrkolj A
  Nega in zdravljenje peristomalne kože, preležanine, kronične razjede in obsevane kože
  [Care and local therapy of the peristomal skin, decubitus, chronic ulcer and irradiated skin]
  1995
 88. Šurlan M
  Perkutana transluminalna angioplastika
  [Percutaneous transluminal angioplasty]
  1995
 89. Turk Z; Flis I; Kolenc M
  Vpliv magnetoterapije na klinični potek Sudeckovega sindroma (SS)
  [The influence of magnetic fields on the clinical course of Sudeck's syndrome]
  1995
 90. Wahl M
  Splošni in lokalni vplivi na celjenje rane
  1994
 91. Glavič A
  Celična dinamika in pomen kolagena med celjenjem rane
  1994
 92. Cvetko R
  Celjenje ran: uvodne misli
  1994
 93. Šikovec A
  Vpliv etanola na celjenje eksperimentalne poškodbe kosti pri podgani
  1991
 94. Breznik A; Urlep-Šalinović V; Jelatancev B
  Celjenje ran in faktor XIII v krvi
  1986
 95. Benko H; Maležič M; Vodovnik L; Turk R
  Celjenje ran s pomočjo električne stimulacije
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics