biomedicina slovenica


"Ciklofosfamid" : 25

 1. Erman Andreja; Hudoklin Samo; Zupančič Daša; Romih Rok; Perše Martina
  Effects of single dose of cyclophosphamide in young and old mice
  2017
 2. Škerget Matevž; Černelč Peter
  Vpliv mobilizacije na repopulacijo limfocitov po avtologni presaditvi krvotvornih matičnih celic pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom
  2016
 3. Mravljak Marija; Lindič Jelka
  Napovedni dejavniki uspešnosti zdravljenja z nizko odmerjenimi pulzi ciklofosfamida pri bolnikih s sistemskim vaskulitisom s pozitivnimi protitelesi proti citoplazemskim antigenom nevtrofilnih granulocitov (ANCA)
  2015
 4. Černelč Peter; Kodre Veronika
  Zdravljenje starejšega bolnika z ugodno napovedjo poteka diseminiranega plazmocitoma
  [Effectiveness of treatment of an elderly patient with good prognosis of multiple myeloma]
  2012
 5. Sever Matjaž; Zver Samo; Černelč Peter; Pretnar Joža
  Mobilizacija krvotvornih matičnih celic s plerixaforjem - prve izkušnje
  [Hematopoietic stem cell mobilization using plerixafor - single center experience at the University medical centre Ljubljana]
  2012
 6. Koželj Mirta; Zver Samo; Zadnik Vesna; Černelč Peter
  Echocardiographic assessment of the cardiac toxicity of high dose cyclophosphamide and melphalan
  [Ehokardiografska ocena toksičnosti visokih odmerov ciklofosfamida in melfalana]
  2008
 7. Mencinger Marina; Černelč Peter
  Preprečevanje bakterijskih in glivičnih okužb pri bolnikih z diseminiranim plazmocitomom, ki prejmejo ciklofosfamid za mobilizacijo krvotvornih matičnih celic
  [Antimicrobial and antifungal propxylaxis in patients with multiple myeloma, that receive cyclophosphamide for mobilization of hematopoietic stem cells]
  2008
 8. Zver Samo
  Kardiotoksičnost velikih odmerkov ciklofosfamida in melfalana pri zdravljenju bolnikov z diseminiranim plazmocitomom
  2007
 9. Zupančič Daša
  Zaščitna vloga melatonina pri poškodbi in obnovi urotelija po delovanju ciklofosfamida
  2006
 10. Praprotnik M; Burnik M; Accetto M; Rebol J; Avčin T
  Wegenerjeva granulomatoza
  [Wegener's granulomatosis]
  2006
 11. Kraut Aleksandra
  Epidemiološke in klinične značilnosti Behcetove bolezni v Sloveniji
  [Epidemiological and clinical features of Behcet disease in Slovenia]
  2005
 12. Polenčič Aljoša; Popović Mara; Vodušek David B
  Primarni vaskulitis osrednjega živčevja, omejen na možgansko deblo
  [Primary vasculitis of the CNS restricted to the brainstem]
  2005
 13. Černelč Peter; Tomažič Janez
  Zdravljenje krvavitev in protiteles za FVIII pri bolnikih s pridobljeno hemofilijo A
  [Treatment of bleeding and factor VIII inhibitors in acquired hemophilia A patients]
  2004
 14. Praprotnik Sonja; Tomšič Matija
  Zdravljenje bolnic z revmatično boleznijo v nosečnosti
  [Treatment strategy of the rheumatic disease during pregnancy]
  2003
 15. Černelč Peter
  Zdravljenje primarne plazmacelične levkemije
  [Treatment of primary plasma cell leukemia]
  2003
 16. Koprivec Daša
  Celične in molekularno biološke spremembe urotelija sečnega mehurja podgan po enkratni aplikaciji ciklofosfamida
  2002
 17. Pohar-Marinšek Živa; Anžič Jožica; Jereb Berta
  Evolving strategies in the treatment of childhood rhabdomyosarcoma: Slovenian experience
  [Spremenjeni načini zdravljenja rabdomiosarkoma pri otrocih, slovenske izkušnje]
  2001
 18. Koprivec Daša
  Apoptoza v uroteliju sečnega mehurja podgan po tretiranju s ciklofosfamidom
  [Apoptosis in urothelium of the rat urinary bladder after cyclophosphamide treatment]
  1999
 19. Modic Mojca
  Zdravljenje akutne limfoblastne levkemije odraslih s protokolom UKALL XII
  [Treatment of acute limphoblastic leukemia in adults with UKALL XII protocol]
  2000
 20. Remškar Zlata; Logar Dušan; Remškar Janez; Kern Izidor
  Wegenerjeva granulomatoza - prikaz dveh primerov
  [Wegener's granulomatosis - two case reports]
  1999
 21. Kraut Aleksandra; Debalič Vladimir
  Pulzna terapija s ciklofosfamidom pri težkih očesnih vnetjih
  1997
 22. Labar Boris; Nemet Damir; Mrsić Mirando; Bogdanić Vinko; Batinić Drago; Golubić-Čepulić Branka; Petrovečki Mladen; Radman Ivo; Aurer Igor; Sertić Dubravka
  Autologous stem cell transplantation in the treatment of acute leukaemias
  [Avtologna transplantacija krvotvornih matičnih celic pri zdravljenju akutnih levkemij]
  1998
 23. Rozman Ciril
  Treatment of chronic lymphocytic leukaemia and low-grade non Hodgkin's lymphomas with fludarabine
  [Zdravljenje kronične limfocitne levkemije in ne-Hodgkinovih limfomov s fludarabinom]
  1998
 24. Romih Rok
  Obnova in diferenciacija urotelijskih celic po učinkovanju natrijeve soli saharina in ciklofosfamida
  1996
 25. Vukas D
  Antitumorsko djelovanje cis-diklorodiaminoplatine kod metastatskog raka dojke (kontrolirano kliničko istraživanje kombinacije ciklofosfamida, adriamicina, cis-diklorodiaminoplatine (CAP) vs., 5-fluorouracila, adriamicina, ciklofosfamid (FAC)
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics