biomedicina slovenica


"Citodiagnostika" : 24

 1. Primic-Žakelj Maja; Ivanuš Urška; Pogačnik Ana; Poljak Mario; Strojan Fležar Margareta; Smrkolj Špela; Kloboves-Prevodnik Veronika; Noč Gorazd
  Zbornik predavanj
  2017
 2. Dolinšek Jernej; Puklavec Evelin; Zagradišnik Boris
  Genetske preiskave v pediatrični gastroenterologiji
  [Review of monogenic inherited epilepsies [!]]
  2013
 3. Marčun-Varda Nataša
  Genetske raziskave arterijske hipertenzije pri otrocih
  [Genetic research into hypertension in children]
  2013
 4. Krgović Danijela; Zagorac Andreja; Stangler Herodež Špela; Erjavec Škerget Alenka; Zagradišnik Boris; Macedoni-Lukšič Marta; Kokalj-Vokač Nadja
  Uporabnost PGH-mikromrež pri diagnosticiranju idiopatske duševne in/ali razvojne manjrazvitosti otrok
  2013
 5. Kokalj-Vokač Nadja
  Primerjalna genomska hibridizacija na mikromrežah - nov pristop v genetskem diagnosticiranju duševne manjrazvitosti, prirojenih anomalij in razvojnega zaostanka
  2013
 6. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Poljak Mario; Takač Iztok; Florjančič Mojca; Učakar Veronika; Krajc Mateja
  Zbornik predavanj
  2015
 7. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Florjančič Mojca; Takač Iztok
  Zbornik predavanj
  2014
 8. Repše-Fokter Alenka
  Cyto-histologic correlation of cervical intraepithelilal neoplasia; our experience
  2007
 9. Krgović Danijela; Zagorac Andreja; Marčun-Varda Nataša; Zagradišnik Boris; Erjavec Škerget Alenka; Stangler Herodež Špela; Kokalj-Vokač Nadja
  Benefit of array-CGH technique for cytogenetic diagnostic of children with mental retardation and/or dysmorphic features
  2011
 10. Ivanuš Urška; Primic-Žakelj Maja; Repše-Fokter Alenka; Strojan Fležar Margareta; Smrkolj Špela
  Zbornik predavanj
  2013
 11. Pogačnik Ana; Strojan-Fležar Margareta
  Citodiagnostika netipljivih lezij v dojkah
  2004
 12. Pajntar M
  Citodiagnostika malignih obolenj z akridinsko oranžno fluorescenco
  1962
 13. Us-Krašovec M; Golouh R; Lamovec J
  Aspiraciona citodiagnostika malignih tumora dečjeg doba
  1983
 14. Us-Krašovec M; Golouh R
  ASPIRACIJSKA CITODIAGNOSTIKA V PEDIATRIJI
  1981
 15. Žele J; Denišlič M; Žele M
  CITODIAGNOSTIKA V CEREBROSPINALNEM LIKVORJU PRI CEREBROVASKULARNIH BOLEZNIH
  1977
 16. Bizjak-Schwarzbartl M
  CITODIAGNOSTIKA METASTAZ V JETRIH
  1977
 17. Mermolja M; Us-Krašovec M; Pavlin A
  CITODIAGNOSTIKA ZGODNJIH STADIJEV PLJUčNEGA RAKA. 2. RAZVOJ CITOLOŠKO UGOTAVLJENIH SPREMEMB BRONHIALNEGA EPITELIJA PRI BOLNIKIH S KRONIčNIMI PLJUčNIMI OBOLENJI
  1976
 18. Pogačnik Ana
  Citodiagnostika povečanih bezgavk na vratu
  2000
 19. Pogačnik Ana
  Citodiagnostika tumorjev dojke
  1998
 20. Pogačnik Ana
  Citodiagnostika tumorjev dojke
  1998
 21. Pogačnik Ana
  Citodiagnostika tumorjev dojke
  [Cytodiagnosis of the breast lesions]
  1998
 22. Bizjak-Schwarzbartl M
  Citodiagnostika ne-Hodgkinovih limfomov
  1994
 23. Bizjak-Schwarzbartl M; Zupanc D
  Citodiagnostika subakutnega de Quervainovega tiroiditisa
  [Cytodiagnostic of subacute thyroiditis de Quervain]
  1993
 24. Bizjak-Schwarzbartl Marija
  Citodiagnostika Hodgkinove bolezni
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics