biomedicina slovenica


"Comorbidity" : 287

 1. McAleese Kristy E.; Alafuzoff Irina; Charidimou Andreas; de Reuck Jacques; Grinberg Lea T.; Hainsworth Atticus H.; Hortobágyi Tibor; Ince Paul; Jellinger Kurt A.; Popović Mara
  Post-mortem assessment in vascular dementia
  2016
 2. Falck Mari; Osredkar Damjan; Wood Thomas; Maes Elke; Flatebø Torun; Sabir Hemmen; Thoresen Marianne
  Neonatal systemic inflammation induces inflammatory reactions and brain apoptosis in a pathogen-specific manner
  2017
 3. Kneppers Anita E. M.; Langen Ramon C. J.; Gosker Harry Reinier; Verdijk Lex B.; Čebron Lipovec Nanča; Leermakers Pieter A.; Kelders Marco C. J. M.; Theije Chiel C. de; Omersa Daniel; Lainščak Mitja; Schols Annemie M. W. J.
  Increased myogenic and protein turnover signaling in skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients with sarcopenia
  2017
 4. Kastelic Andrej
  Comorbidities, differential diagnosis and treatment of adults with ADHD and co-existing substance use disorder
  2016
 5. Šegrec Nuša
  Anxiety and NPS (new psychoactive substances)
  2016
 6. Šegrec Nuša
  Synthetic substances and comorbidity
  2016
 7. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Comorbid mental disorders
  2016
 8. Šegrec Nuša
  The role of NPS (new psychoactive substances) among patients with dual disorders
  2015
 9. Premuš Marušič Alenka; Petrovič Danijel; Mrhar Aleš; Locatelli Igor
  Polypharmacotherapy and blood products as risk factors for venous thromboembolism in postsurgical patients
  2017
 10. Trpin Katarić Anita; Tomori Martina
  Sopojavnost depresije in metaboličnega sindroma pri bolnicah z depresivno motnjo
  2016
 11. Cedilnik-Gorup Eva; Kašuba Lazić Ðurđica
  Patient with multimorbidity and comorbidity in family medicine
  2017
 12. Šprah Lilijana; Dernovšek Mojca Zvezdana; Wahlbeck Kristian; Haaramo Peija
  Psychiatric readmissions and their association with physical comorbidity
  2017
 13. Komadina Radko; Wendt Klaus; Holzer Gerold; Kocjan Tomaž
  Outcome parameters in orthogeriatric co-management - a mini-review
  2016
 14. Dolinšek Eva; Fink Natalija; Petek Šter Marija
  Orodja za merjenje multimorbidnosti
  [Measures of multimorbidity]
  2016
 15. Plaskan Lidija; Štefančič Martin; Podbregar Matej
  Vpliv starosti in spremljajočih obolenj na izid rehabilitacije bolnikov z idiopatsko periferno ohromelostjo obraznih mišic s pomočjo živčno mišične reedukacije in diadinamskih tokov
  2016
 16. Kocjan Andrej; Jerebic Luka; Šeruga Boštjan
  Varnost in učinkovitost tarčnih zdravil pri bolnikih z napredovalim rakom ledvice v vsakodnevni klinični praksi
  2015
 17. Čebron Lipovec Nanča; Beijers Rosanne J. H. C. G.; Borst Bram van den; Doehner Wolfram; Lainščak Mitja; Schols Annemie M. W. J.
  The prevalence of metabolic syndrome in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review
  2016
 18. Dolenc-Grošelj Leja
  Motnje spanja v nevrološki ambulanti
  2015
 19. Žist Andrej; Amir Eitan; Ocaña Alberto; Šeruga Boštjan
  Impact of comorbidity on the outcome in men with advanced prostate cancer treated with docetaxel
  2015
 20. Maček Bernarda; Dernovšek Mojca Zvezdana; Kobentar Radojka
  Enduring personality changes in patients living at home and challenges for community nursing
  [Trajne osebnostne spremembe pri pacientih v domačem okolju in izzivi za patronažno zdravstveno nego]
  2015
 21. Šegrec Nuša
  Tretman poremećaja prouzrokovanih drugim psihoaktivnim supstancama
  [The role of NPS (new psychoactive substances) among patients with dual disorders]
  2015
 22. Ratoša Ivica; Oblak Irena; Anderluh Franc; Velenik Vaneja; But Hadžić Jasna; Šečerov Ermenc Ajra; Jeromen Ana
  Preoperative treatment with radiochemotherapy for locally advanced gastroesophageal junction cancer and unresectable locally advanced gastric cancer
  2015
 23. Bousquet Jean; Schünemann H. J.; Fonseca J.; Samolinski B.; Bachert C.; Canonica G. W.; Casale T.; Cruz A. A.; Demoly P.; Zidarn Mihaela
  MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis)
  2015
 24. Sernec Karin; Mrevlje Gorazd; Čarapič Jadranka; Weber Urška; Zalar Bojan
  Male anorexia and bulimia nervosa
  2015
 25. Liu Jimmy Z; Mitrovič Mitja; Potočnik Uroš
  Dense genotyping of immune-related disease regions identifies nine new risk loci for primary sclerosing cholangitis
  2013
 26. Šegrec Nuša
  Addiction, comorbidity and new psychoactive substances
  2015
 27. Švab Igor
  Izazovi komorbiditeta u porodičnoj medicini
  [Comorbidity challenges in family medicine]
  2015
 28. Špendl Joland Barbara; Čuček-Trifkovič Klavdija; Bregar Branko
  Zdravstvena nega pacientov odvisnih od psihoaktivnih snovi in s komorbidnostjo duševne motnje
  2013
 29. Stiller Charles; Primic-Žakelj Maja
  Descriptive epidemiology of Kaposi sarcoma in Europe
  2014
 30. Vovk Tomaž
  Fiziološke posebnosti starostnikov in njihov vpliv na terapijo z zdravili
  [Impact of physiological changes on pharmacotherapy in the elderly]
  2010
 31. Marko Pij B.
  Psoriaza - sistemska bolezen
  2012
 32. Čretnik Andrej
  Zlom kolka in spremljajoče bolezni
  [Hip fracture and co-morbidity]
  2011
 33. Tušek-Bunc Ksenija; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija; Matela Jože; Kersnik Janko
  Predictors of high prescribing rates in family practice during actual consultation
  [[Prediktori visokih stopa propisivanja u obiteljskoj praksi tijekom savjetovanja]
  2014
 34. Teymoortash Afshin; Halmos George T.; Silver Carl E.; Strojan Primož; Haigentz Missak; Rinaldo Alessandra; Ferlito Alfio
  On the need for comprehensive assessment of impact of comorbidity in elderly patients with head and neck cancer
  2014
 35. Plemenitaš Anja; Dolžan Vita; Kores-Plesničar Blanka
  Izražanje simptomatike najpogostejših sopojavnih duševnih motenj pri zasvojenih od alkohola na slovenskem vzorcu
  [Expression of symptoms of the most common comorbid mental disorders in Slovenian alcohol addicted patients]
  2014
 36. Suárez Carlos; Strojan Primož
  When is surgical therapy for head and neck malignant epithelial tumors not indicated?
  2014
 37. Pajek Jernej; Hutchison Alastair J.; Bhutani Shiv; Brenchley Paul E.; Hurst Helen; Summers Angela M.; Pohar Perme Maja; Vardhan Anand
  Outcomes of peritoneal dialysis patients and switching to hemodialysis
  2014
 38. Šegrec Nuša
  Stimulant use and psychiatric comorbidity
  2010
 39. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Stimulant use, phychiatric comorbidity and treatment
  2011
 40. Rotar-Pavlič Danica
  Celostna obravnava bolnikov z boleznimi srca in ožilja ter depresijo
  [Comprehensive care of patients with cardiovascular diseases and depression]
  2014
 41. Žist Andrej; Amir Eitan; Ocaña Alberto; Šeruga Boštjan
  Impact of comorbidity on outcome in men with metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC)
  2013
 42. Krug Isabel; Anderluh Marko
  Lifetime comorbidity of tobacco, alcohol and drug use in eating disorders
  2008
 43. Frangeš Tadeja; Dernovšek Mojca Zvezdana
  Bipolarna motnja razpoloženja
  [Bipolar disorder]
  2013
 44. Videčnik Jerneja; Lusa Lara; Strle Franc; Maraspin-Čarman Vera
  Bacterial infection in elderly nursing home and community-based patients
  2013
 45. Batta Mirela
  Protokoli spremljanja psihofarmakoterapije in z njo povezanih parametrov
  [Monitoring protocols for psychopharmacotherapy and its related parameters]
  2012
 46. Erjavec Tatjana; Prešern-Štrukelj Metka; Vipavec Branka; Sonc Marjana
  Primerjava hoje s pripomočkom za hojo (Femuret) in hojo z nadkolensko protezo pri bolnikih po amputaciji zaradi bolezni žilja
  [Comparison of walking with early walking device (Femuret) and transfemoral prosthesis in patients after amputation because of vascular disease]
  2013
 47. Crane Catherine; Williams Phil JM; Hawton Keith; Grad Onja
  The association between life events and suicide intent in self-poisoners with and without a history of deliberate self-harm: a preliminary study
  2007
 48. Bousquet J; Schuenemann HJ; Samolinski B; Zidarn M
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA): achievements in 10 years and future needs
  2012
 49. Groznik Vida; Guid Matej; Sadikov Aleksander; Možina Martin; Georgiev Dejan; Kragelj Veronika; Ribarič Samo; Pirtošek Zvezdan; Bratko Ivan
  Elicitation of neurological knowledge with argument-based machine learning
  2013
 50. Glumac Nebojša
  Prediagnosticiranje
  [Overdiagnosis]
  2012
 51. Tadin Ante; Turk Nenad; Korva Miša; Margaletić Josip; Beck R; Vucelja Melja; Habuš Josipa; Svoboda Petra; Avšič-Županc Tatjana; Henttonen Heikki; Markotić Alemka
  Multiple co-infections of rodents with hantaviruses, Leptospira, and babesia in Croatia
  2012
 52. Rajer Mirjana
  Treatment of renal cell carcinoma in elderly and frail patients
  2012
 53. Breznikar Brane; Dinevski Dejan; Kunst Gregor; Rožej Barbara
  Gastric banding putcomes are better if patients participate in the support group
  [Rezultati operacije želodca s prilagodljivim trakom so boljši, če bolniki obiskujejo klub operiranih]
  2012
 54. Selič Polona; Švab Igor; Rifel Janez; Černe Anja; King Michael; Nazareth Irwin
  The pattern of physical comorbidity and the psychosocial determinants of depression: a prospective cohort study on a representative sample of family practice attendees in Slovenia
  2011
 55. Pula S; Čelofiga A; Ravnik IM
  Psihiatrična soobolevnost pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo, odporno na zdravljenje
  [Comorbidity of psychiatric disorders in children and adolescents with medically refractory epilepsy]
  2011
 56. Lainščak Mitja; Podbregar Matej; Kovačič Dragan; Rozman Janez; von Haehling Stephan
  Differences between bisoprolol and carvedilol in patients with chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial
  2011
 57. Doehner Wolfram; Haeusler Karl Georg; Endres Matthias; Anker Stefan D; MacNee William; Lainščak Mitja
  Neurological and endocrinological disorders: orphans in chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 58. Camm AJ; Kirchhof P; Lip GY; Zupan I
  Guidelines for the management of atrial fibrillation: the task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC)
  2010
 59. Šarc Irena
  Obravnava, srčnožilne bolezni in prognoza bolnikov hospitaliziranih zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni
  2010
 60. Klemenc-Ketiš Z; Kersnik J; Eder K; Colarič D
  Factors associated with health-related quality of life among university students
  2011
 61. Sarc Irena; Jerič Tina; Ziherl Kristina; Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja; Anker Stefan D; Lainščak Mitja
  Adherence to treatment guidelines and long-term survival in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease
  2011
 62. Skalerič U; Gašperšič R; Gašpirc B; Petelin M; Schara R; Skalerič E
  Pogostnost sistemskih bolezni in jemanja zdravil pri pacientih, napotenih k parodontologu
  [Prevalence of systemic disease and use of medication in patients referred for periodontal treatment]
  2010
 63. Rifel Janez; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica; King Michael; Nazareth Irwin
  Longstanding disease, disability or infirmity and depression in primary care
  2010
 64. Župan Anja; Ahčan Uroš
  Dismorfna telesna motnja
  [Body dysmorphic disorder]
  2011
 65. Šabić Samir; Zapušek Jakob; Tušek-Bunc Ksenija
  Obravnava bolnika z generalizirano aterosklerozo v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Management of a patient with generalised atherosclerosis by familiy doctor]
  2010
 66. von Haehling Stephan; Lainščak Mitja; Doehner Wolfram; Ponikowski Piotr
  Diabetes mellitus, cachexia and obesity in heart failure: rationale and design of the Studie investigating co-morbidities aggravating heart failure (SICA-HF)
  2010
 67. Yazdanyar S; Miller IM; Jemec GBE
  Hidradenitis suppurativa and Crohn's disease: two cases that support an association
  2010
 68. Jug Borut; Šebeštjen Miran; Šabovič Mišo; Pohar Maja; Keber Irena
  Atrial fibrillation is an independent determinant of increased NT-proBNP levels in outpatients with signs and symptoms of heart failure
  2009
 69. Šuškovič Stanislav; Košnik Mitja; Lainščak Mitja
  Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: two for tea or tea for two?
  2010
 70. Ovčariček Tanja; Triller Nadja; Sadikov Aleksander; Čufer Tanja
  Prognostic value of C-reactive protein and other classical factors in patients with advanced non-small cell lung carcinoma treated in routine clinical practice
  [Napovedna vrednost C-reaktivnega proteina in drugih dejavnikov pri bolnikih z napredovalim nedrobnoceličnim karcinomom pljuč zdravljenih rutinsko v klinični praksi]
  2010
 71. Kern Izidor; Lopert Anton
  Allergic bronchopulmonary aspergillosis with coexistant aspergilloma: a case report
  2010
 72. Šergec Nuša; Kastelic Andrej
  Obravnava bolnika z motnjo, vezano na uživanje psihoaktivnih snovi, in komorbidno psihotično motnjo
  [Treatment of patients with comorbidity of substance use disorder and psychotic disorder]
  2010
 73. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko; Novak-Glavač Darinka
  Determinants of depression and anxiety in family practice patients with comorbidities
  2010
 74. Rotar-Pavlič Danica; de Graaf Prim; Buntinx Frank; Lionis Christos
  Primary care and care for chronic cancer patients in Europe: position paper of the European Forum for Primary Care
  2009
 75. Kores-Plesničar Blanka
  Depresija in bolečina
  [Depression and pain]
  2010
 76. Seme K; Lunar MM; Tomažič J; Vidmar L; Karner P; Matičič M; Poljak M
  Low prevalence of hepatitis B and C infections among HIV-infected individuals in Slovenia: a nation-wide study, 1986-2008
  2009
 77. Patel GA; Siperstein RD; Ragi G; Schwartz RA
  Zosteriform lymphangioma circumscriptum
  2009
 78. Klemenc-Ketiš Zalika; Kersnik Janko; Tratnik Erika
  The presence of anxiety and depression in the adult population of family practice patients with chronic diseases
  [Prisotnost anksioznosti in depresije v aktivni populaciji bolnikov s kroničnimi boleznimi]
  2009
 79. Vrtovec B; Fister M; Poglajen G; Starc V; Haddad F
  Diabetes does not affect ventricular repolarization and sudden cardiac death risk in patients with dilated cardiomyopathy
  2009
 80. Kores-Plesničar Blanka; Turčin Arijana
  Mental illness and somatic illness
  2009
 81. Pintar Tadeja; Pleskovič Alojz
  Kirurgija debelosti - pomen multidisciplinarne obravnave bolnikov in rezultati zdravljenja v UKC Ljubljana
  [Bariatric surgery in the UMC - the role of multidisciplinary treatment and results]
  2009
 82. Suwalski Grzegorz; Surwalski Piotr; Kališnik Jurij M; Sledz Mariusz; Switaj Julita; Czachor Marcin; Geršak Borut; Suwalski Kazimierz B
  How does successful off-pump pulmonary vein isolation for paroxysmal atrial fibrillation influence heart rate variability and autonomic activity?
  2008
 83. Godić Aleksandar; Miljković Jovan
  Psoriaza sistemska bolezen
  [Psoriasis systemic disease]
  2009
 84. Petek-Šter M; Švab I; Klančič D
  Proportion and characteristics of patients who measure their blood pressure at home: nationwide survey in Slovenia
  2009
 85. Grmec Štefek; Špindler Mateja
  Obravnava starostnika v okviru nujne medicinske pomoči na terenu - pogled zdravnika
  [Approach to elderly patients in prehospital emergency care unit]
  2009
 86. Ećimović Patricija; Lahajnar-Čavlović Slavica; Kompan Lidija
  Paliativna oskrba v intenzivni medicini - prikaz primera in pregled literature
  [Palliative care in intensive care medicine - case report and literature review]
  2009
 87. Petek-Šter Marija; Cedilnik-Gorup Eva; Klančič Dean
  Polifarmacija in neprimerno predpisovanje zdravil pri starostnikih v domovih starejših občanov
  [Polypharmacy and inappropriate drug prescribing in elderly nursing home residents]
  2009
 88. Šega-Jazbec S
  Comorbidity in multiple sclerosis
  2009
 89. Petek-Šter Marija; Švab Igor
  Kako raziskovati multimorbidnost v družinski medicini?
  [How to research multimorbidity in general practice?]
  2009
 90. Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Strle F
  Concomitant human granulocytic anaplasmosis and Lyme neuroborreliosis
  2009
 91. Komadina Radko
  The hip fracture is an injury and a disease at the same time
  [Zlom kolka je poškodba in bolezen hkrati]
  2008
 92. Petek-Šter Marija; Švab Igor
  Bolniki s sočasnimi boleznimi v družinski medicini
  [Patients with comorbidities in family medicine]
  2008
 93. Pajek Jernej; Guček Andrej; Kveder Radoslav; Bučar-Pajek Maja; Kaplan-Pavlovčič Staša; Bren Andrej F
  Impact of dialysis duration and glucose absorption on nutritional indices in stable continuous ambulatory peritoneal dialysis patients
  2008
 94. Arycan O; Koc K; Ersoy L
  Clinical characteristics in 113 Turkish vitiligo patients
  2008
 95. Smrke Dragica; Biščević Mirza
  Unipolar, bipolar ot total hip endoprosthesis after femoral neck fracture: what is a right decision?
  2006
 96. Primožič Simona; Ravnik-Oblak Maja; Tavčar Rok; Dernovšek Mojca Zvezdana
  Depresija in sladkorna bolezen
  [Depression and diabetes mellitus]
  2008
 97. Rus-Makovec Maja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Co-occurring mental and somatic diagnoses of alcohol dependent patients in relation to long-term aftercare alcohol abstinence and well-being
  2008
 98. Prompers L; Schaper N; Apelqvist J; Edmonds M; Jude E; Mauricio D; Uccioli L; Urbančič V; Bakker K; Holstein P
  Prediction of outcome in individuals with diabetic foot ulcers: focus on the differences between individuals with and without peripheral arterial disease. The EURODIALE Study
  2008
 99. Takach Thomas J; Reul George J; Cooley Denton A; Duncan J Michael; Livesay James J; Gregorič Igor D; Krajcer Zvonimir; Cervera Roberto D; Ott David A; Frazier OH
  Brachiocephalic reconstruction I: operative and long-term results for complex disease
  2005
 100. Gregorič Igor D; La Francesca S; Myers T; Cohn W; Loyalka P; Kar B; Gemmato C; Frazier OH
  A less invasive approach to axial flow pump insertion
  2008

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics