biomedicina slovenica


"Complications" : 3060

 1. Lakota Katja; Feichtinger J.; Burja Blaz; Kuret Tadeja; Žigon Polona; Rotar Žiga; Ješe Rok; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša; Thallinger Gerhard G.; Tomšič Matija; Hočevar Alojzija
  Utility of serological parameters in giant cell arteritis for predicting disease complications
  2017
 2. Križaj Matjaž; Štrumbelj Erik; Mahne Stanislav
  Primerjava laparoskopske apendektomije pri enostavnem in zapletenem vnetju slepiča
  [Comparison of laparoscopic appendectomy in uncomplicated and complicated appendicitis]
  2017
 3. Pokorn Marko; Čižman Milan
  Vpliv virusnih okužb na pojav vročinskih krčev
  [Influence of viral infections on the occurrence of febrile seizures]
  2016
 4. Šegrec Nuša; Kastelic Andrej
  Psychiatric complications of new psychoactive substance (NPS) use
  2016
 5. Rozman Aleš
  Complications of thoracoscopy
  2016
 6. Briceño David F.; Fernando Rajeev; Nathan Sriram; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  TandemHeart as a bridge to recovery in legionella myocarditis
  2015
 7. Banjac Igor; Petrovic Marija; Akay Mehmet H.; Janowiak Lisa M.; Radovancevic Rajko; Nathan Sriram; Patel Manish; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  Extracorporeal membrane oxygenation as a procedural rescue strategy for transcatheter aortic valve replacement cardiac complications
  2016
 8. Grat Mateja; Černelč Peter; Preložnik-Zupan Irena
  Vpliv prognostičnih točkovnikov in izbire inhibitorja tirozin kinaze na glavni molekularni odgovor po 12 mesecih zdravljenja bolnikov s kronično mieloično levkemijo
  [Impact of risk scores, and the choice of a tyrosine kinase inhibitor to the major molecular response at 12 months of treatment in patients with chronic myeolid leukemia]
  2016
 9. Beharić Amer; Hawlina Marko
  Morfološke in funkcionalne spremembe na mrežnici pri bolnikih z multiplo sklerozo
  2016
 10. Škreblin Ulčar Mateja; Tul Nataša
  Vpliv nekaterih biokemičnih označevalcev na porodniške zaplete
  2016
 11. Bovha Katja; Kersnik-Levart Tanja
  Vpliv trajanja ambulantnega merjenja krvnega tlaka z avtomatskim merilnikom na vrednosti meritev pri otrocih
  2016
 12. Posega-Devetak Sonja; Orel Rok
  Vpliv obolenj zgornjih prebavil in zdravljenja z zaviralci izločanja želodčne kisline na koncentracijo kalprotektina v blatu pri otrocih
  2016
 13. Šoštarič Podlesnik Marija; Pretnar-Oblak Janja; Podbregar Matej
  Kvaliteta obravnave mladih bolnikov z ishemično možgansko kapjo v osrednji Sloveniji in pogostnost ter učinkovitost zapiranja odprtega ovalnega okna
  2016
 14. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 15. Trpin Katarić Anita; Tomori Martina
  Sopojavnost depresije in metaboličnega sindroma pri bolnicah z depresivno motnjo
  2016
 16. Boncelj Maja; Eržen Barbara; Kanc-Hanžel Karin; Šabovič Mišo
  Impaired endothelial function and arterial stiffness in patients with type 2 diabetes
  2017
 17. Lalić Nebojsa M.; Janež Andrej
  Treatment of hyperglycemia in type 2 diabetes
  2016
 18. Janež Andrej
  Functional insulin therapy
  2016
 19. Premuš Marušič Alenka; Locatelli Igor; Mrhar Aleš; Caprnda Martin; Gaspar Ludovit; Adamek Mariusz; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Influence of prescribed blood products on the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in surgical patients
  2017
 20. Jeruc Monika
  Specific respiratory muscle training can improve thr overall functionality of the respiratory muscles and contibutes to reduction of respiratory complications
  2016
 21. Burja Blaz; Lakota Katja; Kuret Tadeja; Žigon Polona; Ješe Rok; Tomšič Matija; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Švec Tinka; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna; Hočevar Alojzija
  Utilization of Multiple Acute Phase Proteins and Biomarkers for Giant Cell arteritis - insight into diagnosis and clinical complications
  2016
 22. Hojski Aljaž; Crnjac Barbara; Vuletić Filip; Crnjac Anton
  Complications of gastroesophageal reflux disease
  [Zapleti gastroezofagealne refluksne bolezni, 10-letne izkušnje]
  2016
 23. Kocuvan Samo; Brilej Drago; Stropnik Domen; Lefering Rolf; Komadina Radko
  Evaluation of major trauma in elderly patients - a single trauma center analysis
  2016
 24. Markova Liljana; Stopar Pintarič Tatjana; Lužar Tomaž; Benedik Janez; Hodzovic I
  A feasibility study of awake videolaryngoscope-assisted intubation in patients with periglottic tumour using the channelled King Vision© videolaryngoscope
  2016
 25. Mlakar Boštjan
  Successful removal of hyperkeratotic-lichenoid reaction to red ink tattoo with preserving the whole tattoo using a skin grafting knife
  2016
 26. Jensterle Sever Mojca; Sever Matjaž
  Endokrinološki zapleti po presaditvi krvotvornih matičnih celic
  [Endocrinological complications after hematopoietic stem cell transplant]
  2016
 27. Antonič Miha; Lipovec Robert; Gregorčič Franc; Jurič Peter; Košir Gorazd
  Perioperative ascorbic acid supplementation does not reduce the incidence of postoperative atrial fibrillation in on-pump coronary artery bypass graft patients
  2016
 28. Vižintin Cuderman Tjaša
  Zapleti antikoagulacijskega zdravljenja
  [Complications of anticoagulant treatment]
  2016
 29. Gubenšek Jakob; Zrimsek Matej; Premru Vladimir; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Temporary catheters as a permanent vascular access in very elderly hemodialysis patients
  2016
 30. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kandus Aljoša; Arnol Miha; Lindič Jelka; Kovač Damjan; Aleš Andreja; Romozi Karmen; Ponikvar Rafael
  Treatment of antibody-mediated rejection after kidney transplantation - 10 years' experience with apheresis at a single center
  2016
 31. Trojner-Bregar Andreja; Blickstein Isaac; Verdenik Ivan; Lučovnik Miha; Tul Nataša
  Outcome of monochorionic-biamniotic twins conceived by assisted reproduction
  2016
 32. Obu Klavdija
  Dejavniki tveganja za zaplete pri uvedenem arterijskem katetru
  [Risk factors for complications in inserted arterial catheter]
  2016
 33. Slemenšek Leon; Rotar-Pavlič Danica; Jazbec Janez
  Zapleti, povezani z uporabo osrednjega venskega katetra s podkožnim prekatom pri otrocih z rakom
  [Complication associated with the use of totally implanable venous access devices in children with cancer]
  2016
 34. Lenasi Helena; Klonizakis Markos
  Assessing the evidence
  2016
 35. Lenasi Helena
  Assessing the evidence
  2016
 36. Brecelj Jernej; Orel Rok; Zidar Nina
  Morphological and functional assessment of oesophageal mucosa integrity in children with cystic fibrosis
  [Morfološka in funkcionalna ocena integritete sluznice požiralnika pri otrocih s cistično fibrozo]
  2016
 37. Markovič Božič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Primerjava anestezije s propofolom ali sevofluranom na možgansko okvaro in vnetni odziv pri operacijah možganskih tumorjev
  [The comparison of propofol or sevoflurane anaesthesia on brain damage and inflammatory response during brain tumour surgery]
  2016
 38. Rejc Barbara; Geršak Ksenija; Osredkar Joško
  Označevalci oksidativnega stresa v drugem trimesečju nosečnosti in ob porodu
  2016
 39. Krajnc Mitja; Pečovnik-Balon Breda
  Koronarne kalcifikacije in debelina karotidne intime-medije pri asimptomatskih bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in bolnikih, zdravljenih s hemodializo
  2016
 40. Marčun-Varda Nataša
  Hypertension in adolescent
  2016
 41. Kamenik Mirt; Horvat Smiljana
  The incidence of early postoperative complications after spinal anaesthesia
  [Pogostost zgodnjih pooperativnih zapletov po spinalni anesteziji]
  2016
 42. Plaskan Lidija; Štefančič Martin; Podbregar Matej
  Vpliv starosti in spremljajočih obolenj na izid rehabilitacije bolnikov z idiopatsko periferno ohromelostjo obraznih mišic s pomočjo živčno mišične reedukacije in diadinamskih tokov
  2016
 43. Krajnc Natalija; Neubauer David
  Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z Rettovim sindromom
  [Effectiveness of antiepileptic drug treatment and mechanisms of shortening of the central motor conduction time in patients with Rett syndrome]
  2016
 44. Schara Petra; Brecelj Janez; Kralj-Iglič Veronika
  Biomehanska analiza paralitičnega izpaha kolka pri otroku s cerebralno paralizo
  2015
 45. Bajuk Vid; Dolenc-Voljč Mateja; Kecelj Nada
  Značilnosti bolezni nohtov nog pri bolnikih s kroničnim venskim popuščanjem
  2015
 46. Gomezelj Sarah; Kocjan Tomaž
  Vpliv prikrite glukokortikoidne aktivnosti na incidenco centralne debelosti pri bolnikih z incidentalomom nadledvičnic
  2015
 47. Kocjan Andrej; Jerebic Luka; Šeruga Boštjan
  Varnost in učinkovitost tarčnih zdravil pri bolnikih z napredovalim rakom ledvice v vsakodnevni klinični praksi
  2015
 48. Avšič-Županc Tatjana; Petrovec Miroslav
  Zika
  [Zika]
  2016
 49. Journal of diabetes and its complications
  199?
 50. Fluher Jure; Markota Andrej; Stožer Andraž; Sinkovič Andreja
  Optimization of induction of mild therapeutic hypothermia with cold saline infusion
  2015
 51. Glauber Mattia; Moten Simon C.; Quaini Eugenio; Solinas Marco; Folliguet Thierry; Meuris Bart; Oberwalder Peter J.; Rambaldini Manfredo; Geršak Borut
  International expert consensus on sutureless and rapid deployment valves in aortic valve replacement using minimally invasive approaches
  2016
 52. Jan Matevž; Žižek David; Rupar Katja; Mazić Uroš; Kuhelj Dimitrij; Lakič Nikola; Geršak Borut
  Fluoroless catheter ablation of various right and left sided supra-ventricular tachycardias in children and adolescents
  2016
 53. Cilenšek Ines; Mankoč Ramuš Sara; Globočnik Petrovič Mojca; Petrovič Danijel
  Oxidative stress biomarkers for diabetic retinopathy and medical management affecting oxidative stress
  2016
 54. Mankoč Ramuš Sara; Cilenšek Ines; Globočnik Petrovič Mojca; Soucek Miroslav; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Single nucleotide polymorphisms in the Trx2/TXNIP and TrxR2 genes of the mitochondrial thioredoxin antioxidant system and the risk of diabetic retinopathy in patients with Type 2 diabetes mellitus
  2016
 55. Antanasova Maja; Jevnikar Peter
  Bonding of dental ceramics to titanium
  2016
 56. Žebeljan Ivan
  Ginekologija in porodništvo
  2011
 57. Gorišek Miksić Nina; Reberšek Gorišek Jelka; Pakiž Maja; Gorišek Borut
  Diagnostic significance of procalcitonin in assesing septic complications after major gynaecological surgery
  2008
 58. Jeromel Miran; Miloševič Zoran; Zaletel Marjan; Žvan Bojana; Švigelj Viktor; Pretnar-Oblak Janja
  Endovaskularna terapija za akutno možgansko kap je varna in učinkovita razvijajoča se metoda
  [Endovascular therapy for acute stroke is a safe and efficient evolving method]
  2015
 59. Žebeljan Ivan
  Miomi tudi v nosečnosti
  2007
 60. Žebeljan Ivan
  Nosečnostna sladkorna bolezen in sladkorna bolezen v nosečnosti
  2007
 61. Didanovič Vojislav; Lanišnik Boštjan; Čizmarevič Bogdan
  Perioperative complications and selection of the patients for microvascular surgery
  2006
 62. Borko Elko
  Utjecaj zaposlenosti na broj ranih komplikacija kod prekinuća trudnoće tehnikom vakuumske aspiracije
  1979
 63. Terčelj-Zorman Marjeta; Zadravec-Zaletel Lorna; Jereb Berta
  Late pulmonary sequelae after treatment of childhood cancer
  2014
 64. Journal of diabetes and its complications
  1992
 65. Erjavec Tatjana; Prešern-Štrukelj Metka
  The importance of exercise stress testing in patients after transfemoral amputation
  2006
 66. Štabuc-Šilih Mirna
  Dejavniki tveganja za zaplete pri uporabi kontaktnih leč
  [Risk factors for contact lens complications]
  2016
 67. Krizman Laura
  Pojav bolnišničnih okužb pri pacientih z zunanjo likvorsko drenažo
  [Emergence nosocomial infections in patients with external cerebrospinal fluid drainage]
  2009
 68. Marin Erika
  Lajšanje porodne bolečine
  [Aleviating the pain of giving birth]
  2009
 69. Hojs Radovan; Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs-Fabjan Tanja
  Impact of renal dysfunction on mortality in patients with cardio/cerebro-vascular disease
  2009
 70. Borko Elko; Breznik Radovan; Ivaniševič Vojo; Pečar Vojko
  Prevention of complications after abortion in employed women
  1981
 71. Mali Polonca
  Neželeni učinki dajanja krvi - hemovigilanca pri krvodajalcu
  [Complications related to blood donation - donor haemovigilance]
  2016
 72. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Invazivne metode za zdravljenje kronične nemaligne bolečine
  [Invasive methods for chronic non-malignant pain management]
  2009
 73. Kumprej Daša; Krenčnik Tomaž; Oberstar Aleksandra Aleksandrova; Toplak Nataša
  Henoch-Schönlein purpura z neznačilnim potekom bolezni
  [Henoch-Schönlein purpura with an atypical presentation of the disease]
  2016
 74. Gonzalez-Rivas Diego; Štupnik Tomaž; Fernandez Ricardo; De la Torre Mercedes; Velasco Carlos; Yang Yang; Lee Wentao; Jiang Gening
  Intraoperative bleeding control by uniportal video-assisted thoracoscopic surgery
  2016
 75. Kolonić Višnja; Stopar Pintarič Tatjana
  Mastectomy-related intercostobrachial nerve lesion and chronic pain
  1995
 76. Dovnik Andraž; Mujezinović Faris; Treiber Milena; Pečovnik-Balon Breda; Gorenjak Maksimiljan; Maver Uroš; Takač Iztok
  Seasonal variations of vitamin D concentrations in pregnant women and neonates in Slovenia
  2014
 77. Vujasinović Miroslav; Tepeš Bojan
  Percutaneous endoscopic gastrostomy
  2014
 78. Vardjan Nina; Horvat Anemari; Anderson Jamie E.; Yu Dou; Croom Deborah; Zeng Xiang; Lužnik Zala; Kreft Marko; Teng Yang D.; Kirov Asen S.; Zorec Robert
  Adrenergic activation attenuates astrocyte swelling induced by hypotonicity and neurotrauma
  2016
 79. Ogrizek-Pelkič Ksenija
  Cord entanglement in monoamniotic twins - case report
  2009
 80. Rus Rina; Buturović-Ponikvar Jadranka; Battelino Nina; Novljan Gregor
  Long term outcome of renal transplantation in Slovenian children
  2016
 81. Kmetec Andrej
  Surgical complications can compromise kidney allograft outcome
  2016
 82. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Zagradišnik Boris; Gregorič Alojz
  Genetic di[s]position for essential hypertension in children of mothers with preeclampsia
  2007
 83. Mujezinović Faris; Alfirević Žarko
  What are the 'true' added risks of amniocentesis and chorionic villous sampling?
  2007
 84. Mujezinović Faris; Alfirević Žarko
  Procedure-related complications of amniocentesis and chorionic villous sampling
  2007
 85. Gubenšek Jakob; Zrimsek Matej; Premru Vladimir; Župunski Ana; Knap Bojan; Marn-Pernat Andreja; Peršič Vanja; Vajdič Barbara; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Temporary catheter as a permanent vascular access in very old hemodialysis patients - frequency of interventions and complications
  2015
 86. Krevel Barbara; Jug Borut; Kozak Matija
  Endovascular tretment of peripheral arterial disease in the elderly
  2015
 87. Jereb Berta
  Dolgoročni pogled na posledice raka v mladosti
  2006
 88. Tudor Ivana Katarina; Tudor Mario; McCleery Jenny; Car Josip
  Endoscopic third ventriculostomy (ETV) for idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH)
  2015
 89. Hudovernik Mojca; Špička Nenad; Pahor Dušica
  Anterior approach for removing a posteriorly dislocated intraocular lens
  2008
 90. Gadžijev Eldar
  Anatomical slings and pitfalls during hemihepatectomies
  2007
 91. Flis Vojko
  Medicinska napaka
  2006
 92. Čokolič Miro
  Sladkorna bolezen - skupina presnovnih bolezni
  2007
 93. Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojislav; Čizmarevič Bogdan
  Complications following microvascular reconstruction of the oral cavity and oropharynx
  2006
 94. Krajnc Mitja; Čokolič Miro
  Sladkorni bolnik tipa 2 in patronažna medicinska sestra
  2007
 95. Zupanc Urška; Kanc-Hanžel Karin; Meh Duška
  Diabetic neuropathy
  2008
 96. Puzić Nataša; Burger Helena
  Fatigue of polio survivors in Slovenia
  2008
 97. Štemberger Kolnik Tamara
  Zdravstvena oskrba stome in zapleti ob stomi
  [Stoma care and stoma complications]
  2009
 98. Uranjek Jasna; Bilić Aleksandar
  Laparoskopska radikalna prostatektomija
  [Laparoscopic radical prostatectomy]
  2009
 99. Skitek Milan; Jerin Aleš
  Proenkefalin A and protachykinin in ischemic neurological complications after cardiac surgery
  2016
 100. Naranđa Jakob; Pečovnik-Balon Breda
  Total parathyroidectomy with forearm autotransplantation as the treatment of choice for secondary hyperparathyroidism
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics