biomedicina slovenica


"Contraindications" : 152

 1. Požek Kity; Novak Katja; Karas Kuželički Nataša
  Dedna hemokromatoza
  [Hereditary hemocromatosis]
  2017
 2. Saba Nabil F.; Mody Mayur D.; Tan Elaine S.; Gill Harpaul S.; Rinaldo Alessandra; Takes Robert P.; Strojan Primož; Hartl Dana M.; Vermorken Jan B.; Haigentz Missak; Ferlito Alfio
  Toxicities of systemic agents in squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)
  2017
 3. Janić Miodrag; Volčanšek Špela; Lunder Mojca; Janež Andrej
  Metformin
  [Metformin]
  2017
 4. Ocvirk Janja
  Sistemsko zdravljenje raka debelega črevesa in danke
  [Sistemic treatment of colorectal cancer]
  2009
 5. Drofenik Polonca
  Zdravljenje z varfarinom
  2009
 6. Perpar Ana; Brecelj Erik; Rotovnik-Kozjek Nada; Anderluh Franc; Oblak Irena; Skoblar Vidmar Marija; Velenik Vaneja
  Mesenteric ischemia after capecitabine treatment in rectal cancer and resultant short bowel syndrome is not an absolute contraindication for radical oncological treatment
  2015
 7. Čufar Andreja
  Aplikacija zdravil s hitrim delovanjem v nujni medicinski pomoči
  2011
 8. Košnik Mitja; Korošec Peter
  Venom immunotherapy
  2015
 9. Videmšek Mateja; Vrtačnik-Bokal Eda; Šćepanović Darija; Žgur Lidija; Videmšek Naja; Meško Maja; Karpljuk Damir; Štihec Jože; Hadžić Vedran
  Priporočila za telesno dejavnost nosečnic
  [Recommendations for physical activity in pregnant women]
  2015
 10. Premuš Marušič Alenka
  Sheme zdravljenja pri kronični bolečini in mehanizmi interakcij z analgetiki
  [Treatment alghoritms in chronic pain and mechanisms of interactions with analgesics]
  2012
 11. Salapura Vladka; Jeromel Miran
  Minimally invasive (percutaneous) treatment of metastatic spinal and extraspinal disease
  [Minimalno invazivno (perkutano) liječenje metastatske spinalne i ekstraspinalne bolesti- pregledni članak]
  2014
 12. Tavčar Rok
  Kontraindikacije za vožnjo avtomobila s psihiatričnega vidika
  [Contraindications for driving a car from psychiatric point of view]
  2014
 13. Bunc Matjaž; Ambrožič Jana; Mrevlje Blaž; Kontestabile Bojan; Lakič Nikola; Mušič Špela
  Successful transcatheter aortic valve implantation in a patient with severe dilatation of the ascending aorta
  2013
 14. Strdin Košir Alenka; Markota Andrej
  Neinvazivna ventilacija - prikaz treh primerov
  [Noninvasive ventilation - case series]
  2012
 15. Fuerst Jurij
  Preprečevanje bolezni z zdravili - prihranek ali strošek?
  [Prevention of diseases with drugs - savings or costs?]
  2012
 16. Grgič-Vitek Marta; Sevljak Jurjevec Maja; Zakotnik Breda
  Kontraindikacije za cepljenje: izkušnje Nacionalne komisije za cepljenje
  [Contraindications to vaccination : experiences of The National Vaccination Committee]
  2012
 17. Zakšek Zeja; Grmek Sergij
  Porod z uporabo epiduralne analgezije ali kombinirane spinalno-epiduralne analgezije: babiška praksa v Bolnišnici Postojna
  [Giving birth with epidural anaesthesia of combined spinal epidural analgesia: the midwifery practice in Hospital Postojna]
  2011
 18. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Arnol Miha; Bren Andrej; Kandus Aljoša; Ponikvar Rafael
  Dialysis patients refusing kidney transplantation: data from the Slovenian renal replacement therapy registry
  2011
 19. Skočir L
  Hranjenje bolnega otroka
  [Feeding a sick child]
  2010
 20. Grabljevec Klemen; Gregorič Milan; Bošnjak Roman
  Zdravljenje spastičnosti z intratekalnim baklofenom
  [Intrathecal baclofen therapy of spasticity]
  2009
 21. Okrajšek Renata; Poglajen Gregor; Bunc Matjaž; Zupan Igor; Šebeštjen Miran; Gabrijelčič Tone; Vrtovec Bojan
  Zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
  [Treatment of advanced heart failure at the University medical centre Ljubljana]
  2009
 22. Popovič Peter; Bunc Matjaž
  Massive pulmonary embolism: percutaneous emergency treatment using an aspirex thrombectomy catheter
  2009
 23. Ćeranić Davorin; Urlep Dejan; Skalicky Marjan; Skok Pavel
  Vloga endosonografsko (EUZ) vodene tankoigelne biopsije pri boleznih zgornjih prebavil
  [The importance of endosonographically (EUS) guided fine-needle aspiration biopsy in diseases of the upper gastro-intestinal tract]
  2009
 24. Turk Brigita
  Kontraindikacije za magnetno resonančno slikanje
  [Contraindications of magnetic resonance imaging]
  2008
 25. Možina Martin; Grenc Damjan
  Antidoti
  [Antidotes]
  2009
 26. Možina Martin; Jamšek Marija
  Dekontaminacija in eliminacija strupov
  [Decontamination and elimination of poisons]
  2009
 27. Turk Zmago; Jesenšek-Papež Breda; Turk Eva
  Specifičnosti rehabilitacije starostnikov
  [Specifity of the rehabilitation of the elderly]
  2008
 28. Moharić Metka
  Pregled fizikalne terapije s poudarkom na indiciranost pri bolnikih z rakom
  [Physical therapy in patients with cancer - indications and contraindications]
  2008
 29. Klokočovnik Tomislav
  Aortic and mitral valve replacement through a minimally invasive approach
  1998
 30. Klokočovnik Tomislav
  Minilaparotomy for abdominal aortic aneurysm repair: preliminary results
  2001
 31. Klokočovnik Tomislav; Mirkovič Tomislav; Pintar Tatjana; Videčnik Viktor
  Minilaparotomy for aortoiliac occlusive disease: preliminary results
  2002
 32. Takač Iztok
  Hormonsko nadomestno zdravljenje
  [Hormone replacement therapy]
  2007
 33. Felc Zlata; Jereb-Kosi Mojca
  Absolutne in relativne kontraindikacije za dojenje pri otroku
  [Absolute and relative infant contraindications to breastfeeding]
  2007
 34. Debevec Lučka
  Indications and contraindications to bronchoscopy
  2007
 35. Ploj Tom
  Urgentna elektrostimulacija srca - kdaj jo uporabimo predbolnišnično?
  [Emergency cardiac pacing - when to use it prehospitaly?]
  2006
 36. Gašperšič R; Skalerič U
  Kirurško podaljšanje klinične krone
  [Surgical lengthening of the clinical crow]
  2006
 37. Gubenšek Jakob
  Področna antikoagulacija s citratom pri hemodializnih postopkih
  2006
 38. Del Pup L; Campagnutta E; Giorda G; De Piero G; Sopracordevole F; Sisto R
  Fertility preservation methods for female neoplastic patients
  [Zaščita plodnosti pri bolnicah z rakom]
  2006
 39. Zgonc Vid; Čebular Boštjan
  Sodobno medikamentno zdravljenje epilepsije pri odraslih
  [Modern medicamentous treatment of epilepsy in adults]
  2006
 40. Ploj Tom
  Urgentna elektrostimulacija srca - kdaj jo uporabimo predbolnišnično?
  [Emergency cardiac pacing - when to use it prehospitaly?]
  2006
 41. Turk Zmago; Komar-Cesar Marija
  Možnosti nekonvencionalne oblike zdravljenja otrok z boleznijo dihal, kašljem in motnjami dihanja
  [Possibile use of complementary and alternative medicine in children with respiratory diseases, cough and breathing difficulties]
  2006
 42. Rupreht Mitja; Matela Jože
  Transarterijska kemoembolizacija jetrnoceličnega karcinoma
  2006
 43. Burger Helena
  Biomehanika ter indikacije in kontraindikacije za predpis lumbosakralnih ortoz (LSO)
  2005
 44. Logar Bernarda
  Vloga psihologa pri kirurškem zdravljenju čezmerne debelosti
  [The role of psychologist in surgical treatment of morbid obesity]
  2005
 45. Zajec Mihael
  Urgentna laparoskopska holecistektomija zaradi akutnega holecistitisa
  [Emergency laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis]
  2005
 46. Ploj Tom
  Neinvazivna ventilacija pri akutnem popuščanju srca
  [Noninvasive ventilation in acute heart failure]
  2005
 47. Avsec-Letonja Danica
  Program presajanja čvrstih organov v Sloveniji
  [Program of transplantation of organs in Slovenia]
  2005
 48. Mesec Anton
  Pomembni nevrološki simptomi in znaki v nosečnosti ter ukrepanje
  [Important neurological symptoms and signs in pregnancy and tratment]
  2005
 49. Šćepanović Darija
  Urinska inkontinenca in pljučne bolezni
  [Urinary incontinence and respiratory problems]
  2003
 50. Macur E
  Priprava otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo na endoskopske preiskave
  2005
 51. Brecelj Aleš
  Indikacije za kirurško zdravljenje varic
  [Indications for varicose vein surgery]
  2005
 52. Takač Iztok
  Hormonsko nadomestno zdravljenje v peri- in pomenopavzi
  [Hormone replacement therapy in peri- and postmenopause]
  2005
 53. Kocjan Tomaž; Prelević Gordana M
  Hormone replacement therapy update: who should we be prescribing this to now?
  2003
 54. Turk Zmago
  Manipulacijske tehnike pri zdravljenju bolečine na gibalnem sistemu
  2004
 55. Planinšek-Ručigaj Tanja; Košiček Metoda
  Prednosti kompresijskega zdravljenja s kratkoelastičnimi povoji
  [Advantages of short-stretch compression therapy]
  2004
 56. Vižintin-Cuderman Tjaša
  Starejši ljudje, kronični bolniki in bolniki z imunsko oslabelostjo na potovanju
  [Travel for elderly persons, patients with chronic diseases and immunocompromised patients]
  2004
 57. Klavžar Regina
  MR srca in torakalne aorte
  [MRI of the heart and thoracic aorta]
  2004
 58. Baraga Andrej
  Poškodbe vranice
  [Splenic injury]
  2004
 59. Popovič Peter; Šurlan Miloš; Kuhelj Dimitrij
  Kemoembolizacija hepatoceličnega karcinoma
  [Chemoembolization of hepatocellular carcinoma]
  2004
 60. Pukšič Milan
  Uporaba informacijskih sistemov pri iskanju podatkov o interakcijah med zdravili
  [Use of information systems for the evaluation of adverse drug interactions]
  2004
 61. Potočnik Iztok; Hollan Jiri
  Complications after heart transplantation: a case report
  2002
 62. Štefančič Martin
  Današnje stališče o uporabnosti FES pri bolnikih po možganski kapi
  2004
 63. Krelj Silvester
  Rehabilitacija bolnikov z možganskožilno boleznijo v zdravilišču
  2004
 64. Fajdiga Igor; Hočevar-Boltežar Irena; Šereg-Bahar Maja; Žargi Miha; Miklavčič Tanja
  Zapleti pri traheoezofagealnem govoru in njihov vpliv na izbiro govorne rehabilitacije laringektomiranih bolnikov
  [Complications associated with speech prostheses and their influence on the choice of alarynegal communication]
  2004
 65. Popovič Peter; Šurlan Miloš
  Transjugularni intrahepatični portosistemski odvod (TIPS)
  [Transjugular intrahepatic portosystemic shunts (TIPS)]
  2004
 66. Kovačič-Palli Erika
  Preprečevanje ponovitev varikoznih krvavitev v prebavila
  [Prevention of variceal rebleeding]
  2004
 67. Štepec Srečko
  Primarna preventiva krvavitve iz varic
  2004
 68. Szinicz G; Ebner S; Beller S; Erhart K
  Laparoscopic management of common bile duct stones
  2003
 69. Zorman Darko
  Presaditev srca - komu in kdaj
  [Heart transplantation - for whom and when]
  2002
 70. Kragelj Borut
  Kemoradioterapija invazivnih karcinomov sečnega mehurja
  2003
 71. Ključevšek Tomaž
  Podkolenska perkutana transluminalna angioplastika
  [Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty]
  2003
 72. Andoljšek Matej
  Zlomi petnice: sodobna diagnostika in zdravljenje
  [Fractures of the calcaneus: contemporary diagnostics and treatment]
  2003
 73. Prašnikar Metod
  Fizikalna terapija na domu po miokardnem infarktu
  [The recommendations for the exercise programming for patients with heart disease]
  2002
 74. Grabljevec Klemen
  Fizikalna terapija lažjih poškodb
  [Physical therapy of minor injuries]
  2002
 75. Erjavec Tatjana
  Kontraindikacije za fizikalno terapijo in rehabilitacijo pri kroničnih boleznih
  [Contraindications for physical therapy and rehabilitation in chronic conditions]
  2002
 76. Kos Nataša
  Laserska terapija
  [Low level laser therapy]
  2002
 77. Krelj Silvester
  Termoterapija in mehanoterapija
  [Thermotherapy and mechanotherapy]
  2002
 78. Demšar Aleš; Plaskan Lidija
  Racionalno predpisovanje fizikalne terapije v ordinaciji družinske medicine
  [Rationally ordered physical therapy in family medicine praxis]
  2002
 79. Fajdiga Igor; Hočevar-Boltežar Irena; Žargi Miha
  Voice prostheses - ten years after
  [Traheoezofagalne govorne proteze, izkušnje desetih let]
  2002
 80. Debeljak Andrej
  Diagnostična torakoskopija
  [Diagnostic thoracoscopy]
  2002
 81. Triller Nadja; Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Žolnir-Dovč Manca; Tomič Viktorija; Kern Izidor; Drinovec Igor; Trinkaus-Leiler Darinka; Fležar Matjaž; Petrinec-Primožič Marija; Koren Igor; Terčelj-Zorman Marjeta; Eržen Janez; Šorli Jurij
  Smernice za bronhoskopijo z upogljivim bronhoskopom
  [Flexible bronchoscopy guidelines]
  2002
 82. Acquaviva Giusi; Di Stefano Andrea; Kočnar Nataša
  Compliance with the protocol for intravaginal prostaglandin E2 for preinduction cervical ripening
  2002
 83. Benedičič-Pilih Ana
  Stranski učinki kortikosteroidov za lokalno uporabo na koži in priporočila za varno uporabo
  [Adverse effects of topical corticosteroids for dermal use and guidelines for their safe use]
  2001
 84. Bregant L; Kraigher A
  Pomen zgodnjega cepljenja pri nedonošenčkih
  [The importance of early vaccination of premature born infants]
  2001
 85. Pretnar-Darovec Alenka; Drobnič Sašo
  Abortivna tableta
  [Abortion pill]
  2002
 86. Marinšek Martin
  Nevsakdanja komplikacija trombolitične terapije v sklopu akutnega srčnega infarkta - prikaz primera
  [Unusual complication of trombolitic therapy in acute myocardial infarction - case report]
  2002
 87. Sinkovič Andreja; Svenšek Franci
  Fibrinolitična terapija akutnega miokardnega infarkta
  [Fibrinolytic therapy in acute myocardial infarction]
  2002
 88. Logar Primož; Brate-Šolar Tatjana; Barovič Vesna
  Ambulantna vitreoretinalna kirurgija
  [Ambularoty vitreoretinal surgery]
  2002
 89. Zobavnik Jožica
  Fizioterapija pri srčnem bolniku
  [Rehabilitation of heart failure patient]
  2001
 90. Luzar Boštjan; Ferlan-Marolt Vera; Brinovec Vladimir; Lešničar Gorazd; Klopčič Ulrika; Poljak Mario
  Does end stage kidney failure influence hepatitis C progression in haemodialysis patients?
  2003
 91. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko; Reljič Milan; Gavrić-Lovrec Vida; Kovačič Borut; Petrovič Vidka; Čižek-Sajko Mojca
  Zanositev po intrauterini osemenitvi in spodbujanju ovulacije s klomifen citratom
  [Pregnancy with intrauterine insemination and ovulation stimulation with clomiphene citrate]
  2002
 92. Krčevski-Škvarč Nevenka; Rozman-Marčič Jasna; Ivanuša Marijan
  Nekateri novejši pogledi na nesteroidne antirevmatike
  [Some contemporary views on non-steroidal anti-inflammatory drugs]
  2001
 93. Ravnikar Robert
  Oskrba in prevoz obolelih s S. aureus odpornim na meticilin
  [Management and transport of patients infected with methicillin-resistant Staphylococcus aureus]
  2001
 94. Buček-Hajdarević Irena; Hajdarević Zuhdija; Vlahović Dušan
  Prosta dihalna pot
  [Patent airway]
  2001
 95. Bedernjak-Bajuk Nataša
  Koncentracija laktata v serumu kot možen napovedni kazalec nastanka laktatne acidoze pri bolnikih s sladkorno boleznijo zdravljenih z metforminom
  [Serum lactate concentation as indicator of lactic acidosis by patients with diabetes mellitus treated with metformin]
  2001
 96. Grad Anton; Denišlič Miro
  Zdravljenje žilne demence
  [Therapy of vascular dementia]
  2001
 97. Ivašković Dragoslav
  Bolnik s srčnim popuščanjem v zdravilišču
  [Patients with heart failure in healt resort]
  2001
 98. Keber Irena; Gužič-Salobir Barbara
  Telesna vadba pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem
  [Physical training in patients with chronic heart failure]
  2001
 99. Grad Anton
  Antiagregacijsko zdravljenje bolnika z nevrološkim obolenjem s strani zdravnika družinske medicine
  [Antiplatelet therapy in family practice in patients with neurological disorders]
  2001
 100. Vižintin Tjaša
  Potniki s kroničnimi boleznimi
  [Travellers with chronic illness]
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics