biomedicina slovenica


"Coronaviridae" : 7

 1. Toplak Ivan; Rihtarič Danijela; Hostnik Peter; Paller Tomislav; Pogačnik Milan
  Genetska tipizacija koronavirusov pri govedu s pljučnico
  2014
 2. Petrovec Miroslav
  Coronaviridae
  2009
 3. Marin J; Jeler-Kačar D; Levstek V; Maček V
  Persistence of viruses in upper respiratory tract of children with asthma
  2000
 4. Drinovec Borut; Poljšak-Prijatelj Mateja; Marin Jožica; Kuret Jošt
  Virusna diagnostika črevesnih okužb
  1997
 5. Zafred T
  Problem bolnišničnih okužb z virusi dihal
  1989
 6. Drinovec B
  Virusni gastroenteritisi
  1986
 7. Likar M
  RNK - virusi
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics