biomedicina slovenica


"Cryopreservation" : 60

 1. Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut; Knez Jure
  Cumulative live birth rate after GnRH agonist trigger and elective cryopreservation of all embryos in high responders
  2017
 2. Štimpfel Martin; Vrtačnik-Bokal Eda; Virant-Klun Irma
  No difference in mitochondrial distribution is observed in human oocytes after cryopreservation
  2017
 3. Lužnik Zala; Bertolin Marina; Breda Claudia; Ferrari Barbara; Barbaro Vanessa; Schollmayer Petra; Ferrari Stefano
  Preservation of ocular epithelial limbal stem cells
  2016
 4. Karimi-Busheri Feridoun; Weinfeld Michael
  Biobanking and cryopreservation of stem cells
  2016
 5. Kovačič Borut
  Osnove kriobiologije in metode zamrzovanja zarodkov
  2008
 6. Reš-Muravec Uršula; Reš Primož; Kastelic Darja; Stanovnik Marjeta; Kmetec Andrej; Merlo Aleksander
  Birth after treatment of a male with seminoma and azoospermia with cryopreserved-thawed testicular tissue
  2000
 7. Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Importance of blastocyst morphology in selection for transfer
  2012
 8. Suhodolčan Lovro; Brecelj Janez
  Vpliv krioprezervacije z glicerolom na mehanske lastnosti presadka humanega patelarnega ligamenta
  2013
 9. Kovačič Borut
  Priprava semenčic - krioprezervacija semena
  [Sperm preparation, semen cryopreservation]
  2013
 10. Suhodolčan Lovro; Brojan Miha; Kosel Franc; Drobnič Matej; Alibegović Armin; Brecelj Janez
  Cryopreservation with glycerol improves the in vitro biomechanical characteristics of human patellar tendon allografts
  2013
 11. Rožman Primož; Jazbec Janez; Domanovič Dragoslav
  Presaditve matičnih celic iz popkovnične krvi - dve desetletji kliničnih izkušenj
  [Umbilical cord stem cell transplantation - two decades of clinical experience]
  2012
 12. Zver Samo; Domanovič Dragoslav; Stecher Adela
  Priporočila za uporabo in zdravljenje s svežo zmrznjeno plazmo
  [Recommendations for the usage and treatment with fresh frozen plasma]
  2012
 13. Ribič-Pucelj Martina
  Ohranjanje plodne sposobnosti pri onkoloških bolnicah
  [Fertility preservation in oncologic patients]
  2011
 14. Kovačič Borut; Hojnik Nina; Vlaisavljević Veljko
  Effectiveness of different protocols for slow freezing of human blastocysts
  [Učinkovitost različnih postopkov počasnega zamrzovanja človeških blastocist]
  2011
 15. Krašna Metka; Jazbec Janez; Černelč Peter; Domanović Dragoslav
  Slovenska javna banka popkovnične krvi
  [Slovenian public cord blood bank]
  2010
 16. Roglič Petra; Ivec Martin; Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Vitrifikacija, nova metoda zamrzovanja zarodkov: mariborske izkušnje
  [Vitrification, new method of embryo cryopreservation: Maribor experience]
  2009
 17. Kovačič Borut
  Shranjevanje spolnih celic pred zdravljenjem raka
  2008
 18. Cukjati Marko
  Programirano in nadzorovano zamrzovanje mononuklearnih celic z aparatom Nicool Plus PC
  [Programmed and controlled rate freezing of mononuclear cells on Nicool Plus PC freezer]
  2006
 19. Del Pup L; Campagnutta E; Giorda G; De Piero G; Sopracordevole F; Sisto R
  Fertility preservation methods for female neoplastic patients
  [Zaščita plodnosti pri bolnicah z rakom]
  2006
 20. Zorn B; Virant-Klun I; Stanovnik M; Drobnič S; Meden-Vrtovec H
  Intracytoplasmic sperm injection by testicular sperm in patients with aspermia or azoospermia after cancer treatment
  2006
 21. Bošnjak Dragica
  Zarodku ne smemo vzeti njegove naravne vloge
  2006
 22. Majcen Majda
  Hranjenje krvnih pripravkov
  2005
 23. Tomaževič Tomaž; Zupančič K; Meden-Vrtovec H; Žnidaršič V
  The law and the situation regarding infertility treatment and biomedically assisted procreation in Slovenia
  2004
 24. Ribič-Pucelj Martina; Virant-Klun Irma
  Zamrzovajne gamet in tkiva jajčnika za ohranitev plodne sposobnosti pri onkoloških bolnicah
  2005
 25. Ponikvar Mario
  Rehabilitation after procedures for chondral repair in the knee
  2001
 26. Gorenšek Miro; Koritnik Branko; Radosavljevič Damjan; Knežević Miomir; Jeras Matjaž; Gorenšek Matevž
  Intervertebral disc replacement with cultured autologous and alogenic elastic cartilage chondrocytes
  2001
 27. Jeras Matjaž; Radosavljevič Damjan; Wozniak Gordana; Koselj Samo; Maličev Elvira; Kregar-Velikonja Nevenka; Kovačič Katja; Rožman Primož; Knežević Miomir
  Human chrondrocytes cultured in vitro - a potent source for cartilage repair and tissue engineering
  2001
 28. Kovačič Borut
  Overview of the laboratory procedures related to human gametes and embryos
  2004
 29. Ribič-Pucelj Martina; Virant-Klun Irma
  Zamrzovanje za ohranitev gamet in tkiva pri onkoloških bolnicah
  2004
 30. Bačer-Kermavner Liljana; Virant-Klun Irma; Mivšek Jožica; Valentinčič-Gruden Brigita; Kmecl Jerneja; Tomaževič Tomaž; Meden-Vrtovec Helena
  Kakovost jajčnih celic v postopku zunajtelesne oploditve
  2004
 31. Virant-Klun Irma; Tomaževič Tomaž; Meden-Vrtovec Helena; Bačer-Kermavner Lilijana; Vrtačnik-Bokal Eda; Ribič-Pucelj Martina; Zorn Branko; Vogler Andrej; Drobnič Sašo; Pinter Bojana; Valentinčič-Gruden Brigita; Mivšek Jožica; Kmecl Jerneja
  Gojenje in zamrzovanje blastocist v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo
  2004
 32. Virant-Klun I; Tomaževič T; Vrtačnik-Bokal E; Zorn B; Bačer-Kermavner L; Meden-Vrtovec H
  The beneficial role of blastocyst cryopreservation in patients with male infertility indications, including azoospermia
  2004
 33. Cukjati Marko
  Osnove zamrzovanja celic in tkiv za klinično uporabo
  2002
 34. Virant-Klun I; Tomaževič T; Ribič-Pucelj M; Vogler A; Vrtačnik-Bokal E; Zorn B; Drobnič S; Bačer-Kermavner L; Valentinčič-Gruden B; Kmecl J; Mivšek J; Meden-Vrtovec H
  Cumulative pregnancy rates after the transfer of fresh and frozen-thawed blastocysts in non-selected patients
  2003
 35. Gergolet M; Ferraretti AP; Tabanelli C; Magli MC; Ginanaroli L
  Pronuclear zygote and semen cryopreservation. A tool to simplify the oocyte donation programme
  2003
 36. Bačer-Kermavner L; Tomaževič T; Virant-Klun I; Mivšek J; Meden-Vrtovec H
  Cryopreservation of human oocytes in clinical practice
  2003
 37. Ribič-Pucelj M; Virant-Klun I
  Gamete and gonadal cryopreservation in oncologic patients - indications, techniques and results
  2003
 38. Tomaževič Tomaž; Virant-Klun Irma; Valentinčič-Gruden Brigita; Meden-Vrtovec Helena; Vlaisavljević Veljko; Kovačič Borut; Reš Primož; Verdenik Ivan
  Dvajset let postopka zunajtelesne oploditve in mnogoplodna nosečnost
  [Multiple pregnancy in the twenty years of IVF/ET in Slovenia]
  2003
 39. Virant-Klun Irma; Tomaževič Tomaž; Bačer-Kermavner Lili; Mivšek Jožica; Valentinčič-Gruden Brigita; Meden-Vrtovec Helena
  Successful freezing and thawing of blastocysts cultured in sequential media using a modified method
  2003
 40. Arnež Zoran; Brecelj Aleš; Kesnič Mile; Berčič-Urbanc Olga; Rott Tomaž; Eder Egon; Šolinc Matjaž; Brčić Arsen
  Kirurgija srca in ožilja: poročilo o delu za leto 1986
  1986
 41. Mramor Minca
  Vpliv kliničnih dejavnikov na uspešnost prenosa z zamrzovanjem shranjenih zarodkov
  2002
 42. Virant-Klun Irma
  Zamrzovanje in odmrzovanje nadštevilnih zarodkov v postopku zunajtelesne oploditve
  2002
 43. Drobnič Matej; Kregar-Velikonja Nevenka; Radosavljevič Damjan; Gorenšek Miro; Koritnik Branko; Maličev Elvira; Wozniak Gordana; Jeras Matjaž; Kneževič Miomir
  The outcome of autologous chondrocyte transplantation treatment of cartilage lesions in the knee
  2002
 44. Drobnič M; Kregar-Velikonja N; Radosavljevič D; Gorenšek M; Koritnik B; Maličev E; Wozniak G; Jeras M; Knežević M
  The influence of patients' age, quality of ex-vivo matrix-proteins synthesis and cryopreservation of chondrocytes on the autologous chondrocyte transplantation treatment outcome for the knee cartilage lesions
  2001
 45. Kregar-Velikonja Nevenka; Wozniak Gordana; Maličev Elvira; Knežević Miomir; Jeras Matjaž
  Protein synthesis of human articular chondrocytes cultured in vitro for autologous transplantation
  2001
 46. Tomaževič T; Meden-Vrtovec H; Bokal-Vrtačnik E; Zorn B; Veble A; Valentinčič B; Virant-Klun I; Kermavner-Bacer L
  Unilateral early timed follicular aspiration (EFTA) 10-12h after hCG prevents the syndrome of serious ovarian hyperstimulation
  2000
 47. Tomaževič Tomaž; Meden-Vrtovec Helena; Virant-Klun Irena; Veble Alenka
  Shranjevanje zarodkov s pomočjo zamrzovanja in medikoetična vprašanja oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP)
  2001
 48. Tomaževič Tomaž; Geršak Ksenija; Meden-Vrtovec Helena; Veble Alenka; Valentinčič Brigita; Kermavner Lili; Virant-Klun Irma; Žemva Žarka
  Predicting the success of IVF ET in the natural cycle
  1999
 49. Virant-Klun I; Valentinčič-Gruden B; Bačer-Kermavner L; Mivšek J; Tomaževič T; Meden-Vrtovec H
  Prognostic factors for the success rate of embryo freezing and thawing in an assissted reproduction programme
  1999
 50. Kuret Jošt
  Morfologija in ultrastruktura bakterije Borrelia burgdorferi s.l. in njene spremembe po delovanju nekaterih antibiotikov
  1999
 51. Virant-Klun I; Veble A; Mivšek J; Zorn B; Tomaževič T; Meden-Vrtovec H
  Zamrzovanje zarodkov in gamet pri zdravljenju neplodnih parov
  1998
 52. Nunar-Perko Andreja
  Priprava kostnega mozga za presaditev in zamrzovanje
  1998
 53. Wolfrum Uwe
  Cryofixation methods in biological electron microscopy - their limits.
  1997
 54. Hohenberg Heinz; Kirschning Eckhard; Rutter Gabriel
  Cryo-and micro-techniques: future tools for electron microscopy
  1997
 55. Kovačič B; Vlaisavljević V
  Slow freezing of mouse embryos using a portable computer-controlled freezing device
  1995
 56. Poljak M; Seme K; Barlič J
  Processing of long-stored archival Papanicolaou-stained cytological smears
  1996
 57. Kuret Jošt
  Ohranitev ultrastructure biološkega materiala s kriofiksacijo in kriodehidracijo
  [Preservation of biological material with cryofixation and cryodehydration]
  1995
 58. Kovačič B; Vlaisavljević V
  Primerjava ultrahitrega in počasnega zamrzovanja mišjih zarodkov
  [Comparison of ultrarapid and slow freezing of mouse embryos]
  1995
 59. Vlaisavljević V; Kovačič B; Gavrič V
  In vitro fertilization program based on programmed cycles monitored by ultrasound only
  1992
 60. Vlaisavljević V; Kovačič B
  Vitalnost spermatozoida čovjeka nakon vitrifikacije u tekućem dušiku
  [Viability of human sprematozoa after vitrification in liquid nitrogen]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics