biomedicina slovenica


"Cryptosporidiosis" : 18

 1. Pernat Drobež Cvetka
  Cryptosporidiosis and inflammatory bowel disease
  2011
 2. Šoba Barbara
  Genetska pestrost izolatov kriptosporidijev vrste Cryptosporidium parvum v Sloveniji
  [Genetic diversity of Cryptosporidium parvum isolates in Slovenia]
  2009
 3. Šoba B; Logar J
  Genetic classification of Cryptosporidium isolates from humans and calves in Slovenia
  2008
 4. Šoba Barbara; Logar Jernej
  Molekularno opredeljevanje kriptosporidijev
  [Molecular characterisation of cryptosporidium spp.]
  2007
 5. Šoba B; Petrovec M; Mioč V; Logar J
  Molecular characterisation of Cryptosporidium isolates from humans in Slovenia
  2006
 6. Eržen Ivan
  Kriptosporidioza - ocena tveganja za okužbo preko pitne vode
  2004
 7. Šoba Barbara; Logar Jernej
  Molekularna epidemiologija humane kriptosporidioze
  [Molecular epidemiology of human cryptosporidiosis]
  2005
 8. Šoba Barbara
  Ugotavljanje vrst in genotipov praživali Cryptosporidium spp. pri ljudeh s kriptosporidiozo v Sloveniji
  2004
 9. Stantić-Pavlinić Mirjana; Xiao Lihua; Glaberman Scott; Lal Altaf A; Oražen Toni; Rataj-Verglez Aleksandra; Logar Jernej; Berce Ingrid
  Cryptosporidiosis associated with animal contacts
  2003
 10. Stantić-Pavlinić Mirjana; Jenko Irena
  Cryptosporidiosis and travelers
  2001
 11. Stantič-Pavlinič M; Jenko I; Oražen T; Zaletel-Krajgelj Z; Frelih T
  Cryptosporidiosis in travelers
  2001
 12. Lejko-Zupanc Tatjana
  Zdravljenje okužb z zajedalci
  [Treatment of parasitic infections]
  2000
 13. Berce I; Fiser J; Frelih T; Prinčič-Komič D; Kodranov A; Oražem T; Kolman J; Grmek-Košnik I; Gubina M
  Cryptosporidiosis in a nursing home
  2000
 14. Stantič-Pavlinič Mirjana; Logar Jernej
  Epidemiološke in klinične značilnosti kriptosporidioze
  [Epidemiological and clinical characteristics of cryptosporidiosis]
  1999
 15. Trampuž Andrej
  Kronična driska po bivanju v tropih
  [Chronic diarrhea after staying in the tropics]
  1997
 16. Radšel-Medvešček A
  Kriptosporidiaza
  1992
 17. Radšel-Medvešček A
  Črevesne infekcijske bolezni
  1987
 18. Logar J; Janc M
  Kriptosporidium in kriptosporidioza
  [Cryptosporidium and cryptosporidiosis]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics