biomedicina slovenica


"Cyclosporins" : 27

 1. Zwitter Matjaž; Drinovec Jože; Dubravčić M.; Vodnik-Cerar Alenka; Petrič-Grabnar Gabrijela; Benedik Majda; Konstantinović M.; Žemva Žarka
  Cyclosporine may alleviate B symptoms and induce a remission of heavily pretreated Hodgkin disease
  1988
 2. Žitnik Simona Eva
  Zdravljenje juvenilnega idiopatskega artritisa
  [Treatment of juvenile idiopathic arthritis]
  2003
 3. Bren Andrej F; Ferluga Dušan
  Cyclosporine-associated HUS - clinico-pathologic correlations and follow-up
  2003
 4. Čufer Tanja; Pfeifer Marija; Vrhovec Ivan; Frangež Robert; Kosec Marjan; Mrhar Aleš; Grabnar Iztok; Golouh Rastko; Vogrinc Sonja; Sikič Branimir Ivan
  Decreased cortisol secretion by adrenal glands perfused with the P-glycoprotein inhibitor valspodar and mitotane or doxorubicin
  2000
 5. Čufer T; Vrhovec I; Škrk J; Pfeifer M; Pajk B; Zakotnik B; Filipič B; Rode B; Sikic BI
  Cyclosporine A increases serum cortisol levels in rabbits
  1995
 6. Černelč P
  Zdravljenje lahke oblike aplastične anemije s ciklosporinom
  [Treatment of non-severe aplastic anemia with cyclosporin]
  1995
 7. Špec-Marn A
  Imunosupresivno zdravljenje po presaditvi organov
  1995
 8. Marschalko M; Papp I; Biro J; Jakob E; Cserhalmi JP; Horvath A
  Cyclosporin for the treatment of dermatomyositis
  1993
 9. Buturović J; Kandus A; Malovrh M; Bren A; Drinovec J
  Cyclosporine-associated hemolytic uremic syndrome in four renal allograft recipients: resolution without specific therapy
  1990
 10. Engst R; Buebl R; Huber J; Schober C; Jessberger B
  Long-term cyclosporin A for psoriasis
  1994
 11. Arzenšek J
  Ciklosporini v zdravljenju psoriaze
  [Cyclosporins in the treatment of psoriasis vulgaris]
  1993
 12. Vozelj M; Kotnik V; Wraber B; Koren S; Simčič S; Klampfer L; Ihan A
  Imunomodulatorji in imunomodulacija
  1989
 13. Wraber B
  Povezanost nastajanja topnih dejavnikov v makrofagih in limfocitih T s spremenjenim delovanjem imunskega sistema
  1992
 14. Plavšić F
  Farmakokinetika ciklosporina
  1991
 15. Zwitter M; Drinovec J; Dubravčić M; Vodnik A; Petrič-Grabnar J; Dolničar M; Konstantinović M; Žemva Ž
  Cyclosporine may alleviate B symptoms and induce a remission of heavily pretreated Hodgkin disease: a preliminary report
  1987
 16. Kandus A; Malovrh M; Čižman B; Bren A; Drinovec J
  Imunosupresivno preprečevanje zavrnitve presajene ledvice
  [Prevention of renal graft rejection by immunosuppression]
  1988
 17. Malovrh M; Kandus A; Drinovec J; Bren A; Čižman B
  Pomen biopsije pri vodenju bolnika s presajeno ledvico
  [The value of renal allograft biopsy in post-transplant patient management]
  1988
 18. Drinovec J; Čižman B; Kandus A; Malovrh M; Gostiša A
  Klinični potek po presaditvi ledvice
  [Clinical course following renal transplantation]
  1988
 19. Luzar S
  Zgodovina novodobnega presajanja organov, sedanje stanje in razvoj
  [History and development of modern transplantation]
  1988
 20. Rott T
  Pasti pri ocenjevanju biopsij ledvičnega presadka
  [Pitfalls in evaluation of renal transplant's biopsies]
  1988
 21. Kotnik V; Ihan A; Klampfer L; Simčič S; Wraber B; Vozelj M
  Vpletenost Il-1 in Il-2 pri odzivnosti za antigene poglavitnega kompleksa tkivne skladnosti
  1990
 22. Matić-Glažar Ð; Keown PA; Hollomby D; Muirhead N
  B-2 mikroglobulin i NAG monitoring u transplantaciji bubrega uz imunosupresiju ciklosporinom
  1988
 23. Vozelj M; Kotnik V; Koren S; Wraber-Herzog B; Simčič S; Dežman M; Klampfer L
  Vpliv imunomodulatorjev na funkcije fagocitnih celic
  [Influence of the immunomodulations on the functions of macrophages]
  1986
 24. Drinovec J; Čižman B; Kandus A; Malovrh M
  Ciklosporin
  [Cyclosporin]
  1989
 25. Drinovec J; Kandus A; Malovrh M; Luzar S; Varl J; Benedik M; Kveder R; Kajtna-Koselj M; Bren A
  Klinična imunologija in transplantacija
  1986
 26. Zwitter M
  On the potential role of cyclosporin in the treatment of lymphoproliferative diseases
  1988
 27. Krajnc I
  Zdravljenje revmatoidnega artritisa (RA0 in drugih avtoimunskih bolezni vezivnega tkiva z imunomodulatorji
  [Treatment of rheumatoid arthritis (RA) and other autoimmune connective tissue diseases with immunomodulators]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics